Orhangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Orhangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Orhangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bursa Orhangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bursa Orhangazi Üniversitesi’ne Tam Zamanlı Öğretim Üyeleri Alınacaktır.

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Bursa Orhangazi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri gereğince; aşağıdaki Tablo ’da belirtilen, bölüm, unvan ve sayıda tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Üniversitemizin tablodaki ilgili bölüme (açıklamada yazan: İngilizce eğitim verme resmi şartlarını sağlamak) başvuru yapacak olanların; Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesinin (3). Fıkrasında belirtilen yabancı dil şartlarını sağlamaları gerekmektedir.

Başvuruların söz konusu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde ve mesai saatleri arasında, Bursa Orhangazi Üniversitesi'ne şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Koşulları sağlayamayan adaylarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adayların tümünü ilgilendiren, başvuru ve atama sürecindeki tüm bilgilendirme www.bou.edu.tr adresinden yapılacaktır, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Öğretim üyelerinin atamaları 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Bursa Orhangazi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddelerine göre yapılacaktır. Değerlendirme sonucunda ilan edilen kadrolara kriterleri uygun bulunanların atanması yapılacaktır.

Not: Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince Üniversitemizde yabancı dil sınavı yapılacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

(PROGRAM)

KADRO UNVANI

ADET

AÇIKLAMA

Mimarlık ve Tasarım

Mimarlık

(Türkçe)

Profesör

1

Mimarlık doktora ve doçentlik unvanına sahip olmak ve profesörlük müracaatı resmi şartlarını sağlamak.

Mimarlık ve Tasarım

Mimarlık

(Türkçe)

Yardımcı Doçent Doktor

1

Mimarlık lisans ve doktora unvanı sahibi olmak.

Mimarlık ve Tasarım

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce)

Profesör

1

Mimarlık, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanlarının birinde doktora ve doçentlik unvanına sahip olmak. Profesörlük müracaatı ve İngilizce ders verme resmi şartlarını sağlamak.

Mimarlık ve Tasarım

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  (İngilizce)

Doçent Doktor

1

Mimarlık, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı doktora ve doçent unvanına sahip olmak. İngilizce ders verme resmi şartlarını sağlamak.

Mimarlık ve Tasarım

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  (İngilizce)

Yardımcı Doçent Doktor

2

Mimarlık, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanlarının birinde doktora unvanına sahip olmak. İngilizce ders verme resmi şartlarını sağlamak.

Mühendislik

İnşaat Mühendisliği

(İngilizce)

Doçent Doktor

1

İnşaat Mühendisliği Yapı alanında doktora ve doçent unvanına sahip olmak.İngilizce ders verme resmi şartlarını sağlamak.

Mühendislik

İnşaat Mühendisliği (Türkçe)

Yardımcı Doçent Doktor

1

İnşaat Mühendisliği Yapı alanında doktora unvanına sahip olmak.

Mühendislik

İnşaat Mühendisliği

(İngilizce)

Yardımcı Doçent Doktor

1

İnşaat Mühendisliği Zemin Mekaniği alanında doktora unvanına sahip olmak.İngilizce ders verme resmi şartlarını sağlamak

Mühendislik

İnşaat Mühendisliği

(İngilizce)

Yardımcı Doçent Doktor

1

İnşaat Mühendisliği Hidrolik alanında doktora unvanına sahip olmak. İngilizce ders verme resmi şartlarını sağlamak.

Mühendislik

Bilgisayar Mühendisliği

(İngilizce)

Yardımcı Doçent Doktor

1

Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanlarında lisans, yüksek lisans ya da doktora yapmış olmak. İngilizce ders verme resmi şartlarını sağlamak.

Mühendislik

Endüstri Mühendisliği

(İngilizce)

Yardımcı Doçent Doktor

1

Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. İngilizce ders verme resmi şartlarını sağlamak.

İktisadi ve İdari Bilimler

İşletme

(İngilizce)

Profesör

1

İşletme Bölümünün alt alanlarında doktora ve doçentlik unvanına sahip olmak.Profesörlük müracaatı ve İngilizce ders verme resmi şartlarını sağlamak

İktisadi ve İdari Bilimler

İşletme

(İngilizce)

Doçent

1

İşletme Bölümünün alt alanlarında doktora ve doçentlik unvanına sahip olmak.İngilizce ders verme resmi şartlarını sağlamak.

İktisadi ve İdari Bilimler

İşletme

(İngilizce)

Yardımcı Doçent

1

İşletme Bölümünün alt alanlarında doktora derecesine sahip olmak. İngilizce ders verme resmi şartlarını sağlamak.

İktisadi ve İdari Bilimler

İşletme

(Türkçe)

Yardımcı Doçent

1

İşletme Bölümünün alt alanlarında doktora derecesine sahip olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler

Bankacılık ve Finans

(İngilizce)

Profesör

1

Muhasebe veya Finans alanında çalışmaları olup, doktora ve doçentlik unvanına sahip olmak. Profesörlük müracaatı ve İngilizce ders verme resmi şartlarını sağlamak.

İktisadi ve İdari Bilimler

Bankacılık ve Finans

(İngilizce)

Doçent

1

Muhasebe veya Finans alanında çalışmaları olup, doktora ve doçentlik unvanına sahip olmak. İngilizce ders verme resmi şartlarını sağlamak.

İktisadi ve İdari Bilimler

Bankacılık ve Finans

(İngilizce)

Yardımcı Doçent

1

Muhasebe veya Finans alanında çalışmaları olup, doktora unvanına sahip olmak.İngilizce ders verme resmi şartlarını sağlamak.

İktisadi ve İdari Bilimler

Uluslararası Ticaret

(İngilizce)

Profesör

1

Uluslararası Ticaret Bölümü alanında çalışmaları olup, doktora ve doçentlik unvanınasahip olmak. Profesörlük müracaatı ve İngilizce ders verme resmi şartlarını sağlamak.

İktisadi ve İdari Bilimler

Uluslararası Ticaret

(İngilizce)

Doçent

1

Uluslararası Ticaret Bölümü alanında çalışmaları olup, doktora ve doçentlik unvanınasahip olmak. İngilizce ders verme resmi şartlarını sağlamak.

İktisadi ve İdari Bilimler

Uluslararası Ticaret

(İngilizce)

Yardımcı Doçent

1

Uluslararası Ticaret Bölümü alanında çalışmaları olup, doktora derecesine sahip olmak. İngilizce ders verme resmi şartlarını sağlamak.

 

Üniversitemizin tablodaki ilgili bölüme (açıklamada yazan: İngilizce eğitim verme resmi şartlarını sağlamak) başvuru yapacak olanların; Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesinin (3). Fıkrasında belirtilen yabancı dil şartlarını sağlamaları gerekmektedir.

Başvuruların söz konusu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde ve mesai saatleri arasında, Bursa Orhangazi Üniversitesi'ne şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Koşulları sağlayamayan adaylarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adayların tümünü ilgilendiren, başvuru ve atama sürecindeki tüm bilgilendirme www.bou.edu.tr adresinden yapılacaktır, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Öğretim üyelerinin atamaları 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Bursa Orhangazi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddelerine göre yapılacaktır. Değerlendirme sonucunda ilan edilen kadrolara kriterleri uygun bulunanların atanması yapılacaktır.

Not: Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince Üniversitemizde yabancı dil sınavı yapılacaktır.

Başvuru Belgeleri:

1 - Başvuru formu

2 - YÖK formatında Özgeçmiş

3 - Bursa Orhangazi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi

4 - Nüfus cüzdanı fotokopisi,

5 - 2 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı),

6 - Noter onaylı Diploma fotokopileri (veya asıllarını göstermek şartı ile başvuru anında fotokopiler onaylanabilecektir),

7 - Daha önce başka bir üniversitede aynı kadroya atanmış ise atama yazısı fotokopisi,

8 - Yurt dışından alınan diplomalar ve unvanlar için Üniversitelerarası Kuruldan alınmış Denklik Belgesi,

9 - Bilimsel çalışma ve yayınları da kapsayan yardımcı doçent ve doçent için dört (4) takım dosya, profesör için altı (6) takım dosya,

10 - KPDS/ÜDS/YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından onaylanan yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesi,

11 - Erkek adaylar için onaylı askerlik durum belgesi.

Müracaat Adresi:

Bursa Orhangazi Üniversitesi, Yıldırım Yerleşkesi, Personel Daire Başkanlığı

Mimar Sinan Mah. Mimar Sinan Bulvarı, No: 177

16310 Yıldırım/BURSA

Tel: + 90 (224) 400 00 00 - +90 444 8 268

Faks: + 90 (224) 211 44 06

www.bou.edu.tr

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.