1. YAZARLAR

  2. Mustafa ÜLKEM

  3. Ortaokulları Bekleyen Tehlike
Mustafa ÜLKEM

Mustafa ÜLKEM

Mustafa ÜLKEM
Yazarın Tüm Yazıları >

Ortaokulları Bekleyen Tehlike

A+A-

4+4+4 tasarının son haline göre Milli Eğitim Bakanlığı tüm il milli eğitim müdürlüklerine bir taslak göndererek taslağa göre mevcut durumu oturtmalarını istedi.

 İl-İlçe müdürleri de bünyelerinde bulunan okulları ilkokul ve ortaokul diye ayırmaya başladılar.

Taslakta öncelikler…

1.İlkokular ve ortaokullar ayrı binalarda olacak.

2.Aynı mahallede bulunan iki okuldan biri ilkokul diğeri ortaokul olacak. Buna karar verme yetkisi bölgedeki okulların müdürlerinin ortak kararı olacak

3.Bina yeterli gelmezse aynı binada hem ilkokul hem de ortaokul sabahçı-öğlenci (ikili) eğitim yapacaklar.

4.Bir sınıftaki öğrenci sayısı 20-30 sınırında olacak.

Bakanlık ilk önce binaların ilkokul ve ortaokul olarak ayrılmasını zorluyor. Öğretmen durumu, derslik durumu, seçmeli dersler, okul yöneticileri gibi bir çok sorun şimdilik göz ardı ediliyor.

Bu şartlar göz önüne bulundurularak bazı belirsizliklerin önceden giderilmesinde yarar vardır.

Seçmeli Dersler

Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji ve Sosyal Bilgiler zorunlu dersler olacaktır. Bunların ders yükü azami 14 saat olacak. Bunlara Din Kültürü (Değerler Eğitimi) de eklenirse geriye kalan 14 saat seçmeli ders havuzuna girecektir. Bu da öğrencilerin azami 7 seçmeli ders seçeceği anlamına gelir.

Burada şu soruların binaları ayırmadan önce belirlenmesi gerekir.

1.Seçmeli ders havuzu belirlenirken blok dersler mi tespit edilecek? Seçmeli dersler mesleklere göre gruplanacak mı? Spor Seçmeli Dersleri, Din Seçmeli Dersleri, Dil Seçmeli Dersleri, Sanat Seçmeli Dersleri, Meslek Seçmeli Dersleri  vb. Eğer amaç öğrencileri 5.sınıftan itibaren mesleğe yönlendirmek ise seçmeli derslerin blok olarak seçilmesi gerekir.

2.Seçmeli dersler öğrenciler tarafından blok mu seçilecek? Liselerde olduğu gibi alan seçimine benzer mi yapılacak? Yoksa öğrenciler istediği dersi karışık seçebilecekler mi? Bir öğrenci en fazla kaç seçmeli ders seçebilecek?

3.Seçmeli dersi seçmede öğrenci sayısı sınırı olacak mı? Örneğin bir sınıfta 30 öğrenci varsa bir seçmeli dersin açılması için en fazla kaç öğrencinin o dersi seçmesi gerekir? Örneğin bir dersi 5 öğrenci seçmişse yeterli değil deyip bu öğrencilerin istekleri iptal mi edilecek?

4.Seçmeli derslerde okullaşma yapılacak mı? Örneğin A okulunda Din Seçmeli Dersleri seçenler çoğunlukta ise B okulundaki Din Seçmeli Derslerini seçen az sayıdaki öğrenciler bu okula gidebilecek mi? Kesintiliden kasıt bu mudur? Eğer böyle planlanıyorsa okullardaki yoğunlaşma nasıl önlenecek? İlkokulda sınavla ölçme, notla değerlendirme olmayacağına göre farklı kayıt bölgesinden gelenler bu okulla nasıl kayıt olacaklar?

Derslik Sorunu

Özellikle seçmeli derslerin çeşitli olması sonucu bir şube için birden fazla derslik sorunu ortaya çıkacaktır.

Örnek verelim:

Bir okulda 4 tane 6.sınıf olduğunu varsayalım. Tüm sınıfların seçmeli derslerini aynı gün ve saate denk getirsek bile en az 7 dersliğe ihtiyaç vardır. Bu da fazladan 3 derslik daha demektir. Eğer okuldaki şube sayısı 1 veya 2 ise fazladan 5-6 dersliğe daha ihtiyaç duyulacak demektir.

Özellikle derslik sayısı az olan okullarda ikili eğitim zorunlu gibi görülüyor.

Bu durumda seçmeli dersleri öğrenciler değil şimdiki gibi öğretmenler kurulunun seçeceği tüm öğrencilerin aynı mesleğe yönlendirilmesi gibi bir durum ortaya çıkacak. Bu da 4+4+4 sisteminin özüne aykırı görülüyor.

Derslik sıkıntısı köy okullarından daha çok merkez okullarında görülecektir.

Bir şubedeki öğrenci sayısı 20-30 olarak planlandığına göre her okuldaki şube sayısı neredeyse 2’ye katlanacaktır.

Okul müdürleri kendi okullarını normal eğitime göre zorladıklarından şubedeki 20-30 öğrenci sayısı dikkate alınmamakta ve sınıf mevcutları 40’ları bulacaktır. 

Öğretmen Sorunu Seçmeli derslere bağlı olarak öğretmen sorunu tam bir muamma. Bakanlık ilk etapta binaları ayarlamaya çalışıyor. Binalardan sonra öğretmenleri yerleştirecek.

Özellikle ortaokullarda görev yapacak branş öğretmenlerine okul okul gezmek düşüyor. Seçmeli dersler kapsamında olabilecek Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerine 2-3 okul gezecek gibi.

Gündemde olan Alevilik ve Kürtçe seçmeli dersler arasında olacaksa bu dersleri verecek olan öğretmenler nasıl seçilecek?

Bir okulda Kürtçe bilen ya da Alevi olan öğretmen olsa bile bu öğretmenler o dersi neye göre verecek?

Din Dersi verebilmek için 4 yıl İlahiyat Fakültesi okuyan bir öğretmenle Alevi olan birinin hiçbir yüksek eğitim almadan bu dersi vermesi doğru mudur?

Ya da Türkçe dersi vermek için 4 yıl Edebiyat Fakültesi okuyan bir öğretmenle hiçbir yüksek eğitim olmadan Kürtçe biliyor diye Kürtçe dersini vermesi doğru mudur?

 

Yönetici Sorunu

Mevcut yönetici atama yönetmeliğinde atamaya esas branşında gireceği ders olması koşulu aranır. Aynı mahallede 2 okul müdürünün branşının sınıf öğretmeni olması durumunda ortaokulda müdür olması, ya da iki müdürün de branş öğretmeni olması durumunda ilkokulda müdür olması mevcut yönetmeliğe aykırı olacaktır. Ayrıca bundan sonraki atamalar için bir çok yasal kaoslar ortaya çıkacaktır.

Aynı binada hem ilkokul hem de ortaokulun bulunması durumunda bağımsız müdürlüklerin ortak kullanımdan doğacak sorunlar olabilecektir.

 

Futbola meraklı olanlar bilirler.

Sisteme göre mi futbolcu alınır?

Futbolcuya göre mi sistem belirlenir?

 

Mustafa Ülkem

mustafaulkem@hotmail.com

Önceki ve Sonraki Yazılar