Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğünden:

Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Öğrenim dili zorunlu İngilizce olan Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine 2015-2016 akademik yılı başında göreve başlamak üzere, 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca,

 

TAM GÜNLÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALINACAKTIR

Belirtilen koşulları taşıyan adayların istenilen belgeleri ekledikleri dilekçe ile son başvuru tarihine kadar ilgili Fakülte Dekanlığı’na şahsen veya posta* yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Aranan Koşullar;

• İlgili alanda Yüksek Lisans derecesini gösterir diploma veya Lisans diplomasına sahip olup alanında en az beş yıl tecrübeli Öğretim Görevlisi/Eğitmen olduğunu gösterir tasdikli belge.

• ALES BAŞARI BELGESİ (Lisans Öğrenimini Bitirdiği alandan 70/100)

 

 

 

BİRİMİ

BÖLÜM

ADEDİ

UNVAN

ARANAN NİTELİKLER

Denizcilik Meslek Yüksekokulu

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü

Gemi Makineleri İşletme (GMİ) Programı

2

Öğretim Görevlisi

1. Gemi makineleri mühendisliği veya makine mühendisliği veya teknik eğitim fakültelerinin ilgili lisans programlarından mezun olmak.

2. Tercihen gemi inşa veya makine mühendisliği alanında doktora yapmış veya yapıyor olmak

3. Tercihen bilgisayar destekli teknik resim ve tasarım programlarına hakim olmak.

1

Araştırma Görevlisi

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği lisans mezunu olmak,

Yüksek lisans/doktora öğrenimine devam ediyor olmak.

1

Araştırma Görevlisi

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği lisans mezunu olmak,

Yüksek lisans/doktora öğrenimine devam ediyor olmak

 

Aranan Koşullar;

• İlgili alanda Yüksek Lisans derecesini gösterir diploma veya Lisans diplomasına sahip olup alanında en az beş yıl tecrübeli Öğretim Görevlisi/Eğitmen olduğunu gösterir tasdikli belge.

• ALES BAŞARI BELGESİ (Lisans Öğrenimini Bitirdiği alandan 70/100)

• YDS veya eşdeğerliği kabul edilen sınavların birinden asgari 60/100 puan almış olmak (Ana dili İngilizce olanlar ile Lisans veya Doktora Öğrenimini yurt içinde veya dışında öğrenim dili İngilizce olan bir programda tamamladığını belgeleyenler hariç

• Asgari 2 yıl süre ile üniversite kadrolarında çalışmış olmak.

Not: Doktoralı olmak veya İngilizce eğitim yapılan Yükseköğretim Kurumlarında ders vermiş olmak tercih nedenidir.

Değerlendirme Koşulları:

• Bilim sınavı sonucunda 65 puanın altında olan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Yeri:

İlgili Yüksekokul Müdürlüğü

Başvuru Şekli ve İstenen Belgeler:

• Dilekçe, özgeçmiş, 1 fotoğraf, N. Cüzdan fotokopisi, aranılan koşullarda istenilen belgeler.

• Lisans Mezuniyet notunu gösterir tasdikli belge,

• Diploma veya onaylı sureti.

• Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

• Üniversitemizden temin edecekleri “Bilgi Formu”

Başvuru ve Sınav Takvimi:

 

İŞLEM

TARİH

Duyuru Başlama Tarihi

26.10.2015

Son Başvuru Tarihi

09.11.2015

Ön Değerlendirme Sonucunun İlan Tarihi

12.11.2015

Giriş Sınavı Tarihi

16.11.2015

Sonuçların Açıklanma Tarihi

18.11.2015

 

Muafiyetler:

Doktorasını tamamlamış olanlar ile daha önce bir Yükseköğretim Kurumunun başvurulan öğretim elemanı kadrosunda çalışmış olanlar ALES’ten muaftır. Değerlendirmede ALES notu 70/100 olarak uygulanır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Telefonlar: 0216 581 00 50, Faks: 0216 581 00 51 - Web: www.pirireis.edu.tr

Adres: Postane Mahallesi, Eflatun Sokak. No: 8, 34940 Tuzla / İSTANBUL

* Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

 

....

 

Öğrenim dili zorunlu İngilizce olan Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine 2015-2016 akademik yılı başında göreve başlamak üzere, 2547 sayılı yasanın 23, 25 ve 26 maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği “ hükümleri ve “PRÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve atama Kriterlerine İlişkin Senato Esasları” uyarınca,

TAM GÜNLÜ ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR.

 

BİRİM

BÖLÜM

ADEDİ

UNVAN*

ARANAN NİTELİKLER

Denizcilik Fakültesi

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

1

Prof. Dr.

Üniversitelerin; Deniz Ulaştırma, Gemi Makineleri İşletme, Gemi İnşaatı, Deniz Bilimleri, Elektronik, Makine Mühendisliği vb. Lisans Programlarından Mezun olmak, Doktorasını, benzer alanlar kapsamında yapmış olmak,

Deniz Ulaştırma alanında akademik ve/veya profesyonel tecrübe tercih sebebidir.

1

Doç. Dr.

Üniversitelerin; Deniz Ulaştırma, Gemi Makineleri İşletme, Gemi İnşaatı, Deniz Bilimleri, Elektronik, Makine Mühendisliği vb. Lisans Programlarından Mezun olmak, Doktorasını, yine benzer alanlarda veya İşletme, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler üzerine yapmış olmak,

Deniz Ulaştırma alanında akademik ve/veya profesyonel tecrübe tercih sebebidir.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

1

Doç. Dr.

Üniversitelerin; ilgili Mühendislik Lisans Programlarından Mezun olmak, Doktorasını, Deniz İşletmeciliği/Bilimleri veya Deniz Ulaştırma Mühendisliği veya Makine Mühendisliği veya Gemi İnşaatı Mühendisliği alanında yapmış olmak,

Gemi Makineleri İşletme alanında akademik ve/veya profesyonel tecrübe tercih sebebidir

Mühendislik Fakültesi

Gemi İnş. ve Gemi Makineleri Mühendisliği

1

Doç. Dr.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojileri Mühendisliği veya eşdeğer alanlarda lisans mezunu olmak; ilgili alanda doktora unvanına sahip olmak,

Gemi İnşa alanında akademik ve/veya profesyonel tecrübe tercih sebebidir.

Elektrik Elektronik Mühendisliği

1

Doç. Dr.

İlgili alanda Mühendislik lisans mezunu olmak. Elektrik (elektrik makineleri) veya Elektronik (güç elektroniği veya elektromanyetik dalgalar ve mikrodalga tekniği) veya Kontrol Mühendisliği veya Mekatronik sistemler ve Otomasyon veya Bilgisayar Mühendisliği konularında çalışmalar yapmış olmak.

İlgili alanda akademik ve/veya profesyonel tecrübe tercih sebebidir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü

1

Yrd. Doç. Dr.

Lisans, Yüksek Lisans veya Doktorasını Tarih alanında yapmış olmak; Denizcilik İşletmeleri veya Denizcilik Tarihi Kültürü alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak,

SBE

İşletme (MBA) Türkçe Tezsiz

1

Prof. Dr.

Doçent unvanını Muhasebe ve Finansman alanında almış olmak,

Hakemli ve indeksli dergilerde Muhasebe kuramları ve problemleri konusunda bilimsel yayınlar yapmış olmak,

Denizcilik Meslek Yüksekokulu

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Gemi İnşaatı Programı

1

Yrd. Doç. Dr.

Doktorasını fizik mühendisliği alanında yapmış olmak, Polimer latekslerden film Oluşumu ve UVV/floresan teknikleri konusunda çalışmış olmak, Yükseköğretim kurumlarında ders vermiş olmak.

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Gemi Makineleri İşletme Programı

1

Yrd. Doç. Dr.

Doktorasını fizik alanında yapmış olmak, Deneysel yüksek enerji fiziği alanında uluslararası projelerde en az beş yıl çalışmış olmak, Yükseköğretim kurumlarında ders vermiş olmak.

Adayların;

- Özgeçmiş,

- Bir fotoğraf,

- Nüfus cüzdan sureti,

- Lisans- yüksek lisans diplomaları, (aslı veya resmi onaylı örnekleri)

- Doktora belgesi, (aslı veya resmi onaylı örnekleri)

- Yabancı dil başarı belgesi (aslı veya resmi onaylı örnekleri)

- Yurt dışında alınmış diploma ve unvan var ise denklik belgeleri

Profesörlük ve Doçentlik için “Doçentlik Belgesi”ni eklemiş olduğu çalışma alanlarınıda belirten bir dilekçe ile birlikte Yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlayacakları;  profesörlük için 6,  doçentlik için 4’er takım dosyayı Rektörlüğe,  yardımcı doçentlik için 4’er takım dosyayı Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne; duyurunun Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihi itibariyle 15 gün içerisinde bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.

Yardımcı doçentlik dilekçelerinde; “Sınava Girilecek Yabancı Dil”, Profesörlük dilekçelerinde “Başlıca Araştırma Eseri” belirtilmelidir.

* Üniversitenin yapılacak atamada adayın yayınları ile birlikte başlıca uzmanlık ve araştırma konuları dikkate alınarak tercih yapma hakkı saklıdır.

** Üniversitemizin öğrenim dili (Lisans) zorunlu İngilizce olduğu için aşağıda belirtilen koşullardan birinin sağlandığını belgelemek gerekmektedir.

a) Lisans, Yüksek lisans veya Doktora öğrenimini bu dilin ana dil olarak konuşulduğu ülkede ya da yurtiçinde veya dışında öğrenim dili ingilizce olan bir üniversitede tamamlamış olmak.

b) YDS, ÜDS veya eşdeğerliliği kabul edilmiş sınavlardan birinden asgari 80/100 veya eşdeğeri puan almış olmak. (DMYO İçin 70/100)

c) Türkçe dışındaki öğretim dilinin (ingilizce), öğretim üyesinin ana dili olması,

Genel Aranan Koşullar:

- Alanında üniversitelerde en az iki yıl ders vermiş olmak.

İLETİŞİM:

Tlf: (0216) 581 00 50, (0216) 581 00 61

Web: www.pirireis.edu.tr

Adres: Postane Mahallesi, Eflatun Sokak No: 8, 34940 Tuzla / İSTANBUL

İlan Tarihi: 26.10.2015

Son Başvuru Tarihi: 09.11.2015

DMYO için Özel Şartlar

Özel şartlar:

1. Resmi Gazete Tarihi: 28.01.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17588 sayılı “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde belirtilen kriterleri haiz olmak

2. Yabancı Dil Sınavında en az 70 puan yeterliğine haiz olmak.

 

 

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.