Sayıştay 3. dairesi belediyelerin ağırlama giderlerinin sınırlarını açıkladı

Sayıştay 3. dairesi belediyelerin ağırlama giderlerinin sınırlarını açıkladı

Sayıştay 3. Dairesi, 364 Karar No, 6 İlam No ve 17.11.2020 tarihli Tutanak kararıyla, belediyelerin, ağırlama giderleriyle ilgili İçişleri Bakanlığının 1984 tarihli Yönergesine dikkat çekerek, bir siyasi partinin ilçe teşkilatına verilen yemeğe ait...

Belediye Bütçesinden yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleriyle ilgili olarak Sayıştay başkanlığı önemli bir karar verdi. Kararda, İçişleri Bakanlığının 1984 tarihli Yönergesine dikkat çekerek, bir siyasi partinin ilçe teşkilatına verilen yemeğe ait bedelin, Belediye Bütçesinden ödenemeyeceğine belirtti.

İŞTE O KARAR

Belediye Başkanı tarafından bir siyasi partinin ilçe teşkilatına verilen yemeğe ait bedelin Belediye Bütçesinden ödenmesi sonucu .... TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak dosyada mevcut bilgi ve belgeler incelenmiştir.

03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 60 ıncı maddesinin (k) bendinde; "Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri" belediyenin giderleri arasında sayılmıştır.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nın 25.04.1984 gün ve 27302 sayılı onayı ile yürürlüğe konulan Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesinin "Ağırlama Giderleri" başlıklı 5 inci maddesinde;

"Ağırlama, beldenin misafiri durumunda olan;
Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu üyeleri,
Hükümet Merkezi veya diğer illerin protokolüne dahil kişiler,
Yabancı ülke temsilcileri veya konuklar,
Sanat, bilim, kültür ve spor dallarında temayüz etmiş kişiler,
Basın mensupları,
Beldenin kalkınmasında katkısı olanlar veya olacağı anlaşılanlar,
İle bu kişilerin eşleri ve refakatindeki görevliler için geleneklere ve davetin şumulüne göre, ağırlama, konuklama, konutlandırma ve bu işlerle ilgili olarak hazırlıkların gerektirdiği giderlerle ziyafet, kokteyl, hediye, çiçek, bahşiş ve taşıma giderleri şeklinde yapılır." hükmüne yer verilmek suretiyle belediyece yapılacak ağırlama giderlerinin sınırları belirlenmiştir.

10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinin (h) bendinde; kamu gideri,

"Kanunlarına veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine dayanılarak yaptırılan iş, alınan mal ve hizmet bedelleri, sosyal güvenlik katkı payları, iç ve dış borç faizleri, borçlanma genel giderleri, borçlanma araçlarının iskontolu satışından doğan farklar, ekonomik, mali ve sosyal transferler, verilen bağış ve yardımlar ile diğer giderler"

şeklinde tanımlanarak bütçelerden yapılacak harcamanın ilgili mevzuata dayanması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Dolayısıyla, bir siyasi partinin ilçe teşkilatına verilen yemeğin, Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesinin 5 inci maddesinde düzenlenen "Ağırlama Giderleri" kapsamında değerlendirilerek Belediye Bütçesinden karşılanması açıkça mevzuata aykırı olup, 5018 sayılı Kanunun 71 inci maddesinde; "kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunması" şeklinde tanımlanan kamu zararına sebebiyet vermektedir.

Bu itibarla, rapora konu edilen toplam .... TL kamu zararının; Ödeme Emri Belgesini Harcama Yetkilisi sıfatıyla imzalayan Üst Yönetici (....) .... ile Gerçekleştirme Görevlisi (....) ....'ya müştereken ve müteselsilen, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faiziyle birlikte ödettirilmesine, anılan Kanunun 55 inci maddesi uyarınca ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.