1. HABERLER

 2. SINAVLAR

 3. LİSE SINAVLARI (LGS)

 4. SBS ve PYBS'da Dikkat Edilecek Hususlar
SBS ve PYBS'da Dikkat Edilecek Hususlar

SBS ve PYBS'da Dikkat Edilecek Hususlar

2013 SEVİYE BELİRLEME SINAVI İLE PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

A+A-

SEVİYE BELİRLEME SINAVI TARİHİ VE SÜRESİ :

8. sınıfların Seviye Belirleme sınavı 08 Haziran 2013 Cumartesi günü saat 10.00’da yapılacaktır. Sınavda 100 soru sorulacak ve sınav 120 dakika sürecektir. Sınav merkezi sistemle, yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde, tek oturum olarak Türkiye saatiyle 10.00’da başlayacaktır. (8. Sınıf öğrencilerinin aynı zamanda Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavına başvurmaları halinde, Parasız Yatılılık ve Bursluluk puanı ayrıca hesaplanmayacak, Seviye Belirleme sınavından aldıkları puan geçerli olacaktır.)

PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVI TARİHİ VE SÜRESİ:

5., 6., 7., 9., 10. ve 11. Sınıfların Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı 09 Haziran 2013 Pazar günü saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav, merkezi sistemle ve tek oturum olarak tüm sınav merkezlerinde aynı anda yapılacaktır.

Sınavda; 5., 6., 7., 9., 10., ve 11. sınıflara 100 soru sorulacak 120 dakika süre verilecektir.

 

SEVİYE BELİRLEME ve PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVINA MÜRACAAT EDEN NAKİL DURUMUNDA OLAN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ İŞLEMLER

 

Nakil gelen öğrencinin sınav yapılacak okulların birinde yedek olarak sınava girmesi, e-okul sisteminden alınacak öğrenci belgesinin ve konu hakkında tutulacak tutanağın sınav evrakıyla birlikte merkezimize gönderilmesi kaydıyla mümkün olabilmektedir. Yedek olarak sınava alınacak olan öğrenci tek başına sınava alınmayacak, tam dolu olmayan bir salonda diğer öğrencilerle birlikte yedek sınav evrakı ile sınava alınacaktır. Her binanın sınıfları farklı olduğundan yedek olarak sınava alınacak öğrencinin sınıfına göre bina belirlenmesi gerekmektedir.

 

BAKANLIK TARAFINDAN GÖREVLENDİRİLEN PERSONELİN TAKİP ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

 

 

  • Sınavdan Önce Yapılacak İşler

 

1- Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı tarafından düzenlenen Seviye Belirleme ve Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı ile ilgili bilgilendirme toplantısına katılınız.

2- Görevli olduğunuz il/ ilçe milli eğitim müdürlüğü yetkilisi/yetkilileri ile irtibat kurarak, il/ ilçe’de yapılacak toplantı tarihini tespit ediniz.

3- Ankara İli dışındaki görevlendirmelerde ulaşım ve konaklama ile ilgili olarak gerekli tedbirleri alınız.

4- İl/ ilçe milli eğitim müdürlüğünde sınav ile ilgili yetkili/yetkililer ziyaret edilerek, bölge sınav yürütme komisyonun sınav ile ilgili yapılacak toplantısında görüşülecek konuları önceden belirleyiniz.

5- Bölge sınav yürütme komisyonu ve bina sınav komisyonu başkanları ile yapılacak toplantıya katılınız. Toplantıda bahsi geçen konuları ve alınan kararların toplantı tutanağına yazılmasını sağlayınız.

6- Toplantı sonuç tutanağı imzalandıktan sonra bir suretini alınız.

7- Sınav kutularının muhafaza edildiği yeri görünüz. Kapı kilitlerinin üzerindeki seri numaralarını kapının her açılışı ve kapanışında kontrol ederek raporunuzda belirtiniz.

8- Sınavda görevli olduğunuz okul/okulları sınavdan önce ziyaret ediniz ve alınmış/alınması gerekli tedbirleri yerinde kontrol ediniz.

 

B ) Sınav Süresince Yapılacak İşler

 

1- Sınav kutularının muhafaza edildiği yerde toplanınız.

2- İl/ilçe kurye aracıyla sınav kutuları ile birlikte görevli olduğunuz okul/ okullara gidiniz.

3- Bina sınav komisyonu başkanı ile sınav yapılacak salonlarının uygunluğunu kontrol ediniz.

4- Sınav yapılacak okul/okullarda gerekli görülmesi durumunda, emniyet birimleri tarafından gereken tedbirlerin alınıp alınmadığını gözlemleyip varsa diğer eksiklikleri bina sınav komisyonu başkanına iletiniz.

Okullarda yedek görevli olarak görevlendirilen öğretmenlerin, öğrencilerin binaya alınmasında gerekli kimlik kontrollerini yaparak güvenlik görevlileri ile birlikte öğrencileri sınava almaları gerektiğini ve yedek görevlilerin sınav bitimine kadar binayı terk etmeyeceklerini bina sınav komisyon başkanına iletiniz.

5- Bina sınav komisyonu ile salonlarda adayların dikkatini dağıtmayacak şekilde, hassasiyetle kontrollerinizi yapınız, gerektiğinde salon başkanı ve gözcüsünü uyarınız. Sınav salonlarının gezilmesi sırasında öğrencilerin dikkatini dağıtmamak için sınıflara iki kişiden fazla girilmemesine özen gösteriniz.

6- Sınav süresince belirlenen usulsüzlükleri bina sınav komisyonuna iletiniz. Sorunun çözülememesi durumunda raporunuzda bu hususu detaylıca belirtiniz.

7- Sınav güvenlik poşetlerinin bina sınav komisyonuna eksiksiz olarak teslim edilip, geri dönüş kutusuna konulup, kilitlenmesine kadar geçen sürede görevli olduğunuz okuldan ayrılmayınız.

 

C ) Sınav Sonunda Yapılacak İşler

 

1- Sınav kutularının Genel Müdürlük kuryesine teslim edileceği yere güvenli şekilde ulaşmasına ve güvenlik altına alınmasına nezaret ediniz. Sınav kutularının polis eşliğinde sınav evraklarının saklandığı yere götürülmesini isteyiniz.

2- Sınav süresince gözlemlediğiniz aksaklıklar var ise bunları bölge sınav yürütme komisyonuna sözlü/yazılı olarak bildiriniz.

3- Görevli olduğunuz il/ilçe de tespit ettiğiniz sorunlar ile görüşlerinizi içeren “Bakanlık Temsilcisi Raporunu” 3 (üç) iş günü içerisinde Genel Müdürlüğümüz evrakına Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığına ulaştırmak üzere teslim ediniz.

 

BÖLGE SINAV YÜRÜTME KOMİSYONUNUN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUS

Komisyon başkanı veya üyesi sınav başlamadan önce sınav ile ilgili gerekli kontrollerini yaptıktan ve sınav başladıktan hemen sonra aşağıda verilen Sınav Günü Çağrı Merkezi telefon numarasını arayıp sınavın başladığını, sınav bittikten hemen sonra tekrar aynı numaraya sınavın bittiğini sorun ya da sorunlar var ise bu hususların neler olduğunu bildirecektir.

BİNA SINAV KOMİSYONU ile SALON GÖREVLİLERİNİN DİKKAT ETMELERİ GEREKEN HUSUSLAR

Bina Sınav Yürütme Komisyonunun Dikkat Edeceği Hususlar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Bölge sınav yürütme komisyonunun sınavla ilgili yapacağı toplantıya, bina sınav komisyonu başkanı temsilci olarak katılır. Toplantıda görüşülen hususlar ve alınan kararlara göre okulda sınav planlamasını ve organizasyonunu yapar.
  • Kendi sınav binasında sınava girecek adayların salon yoklama listelerini bölge sınav yürütme komisyonundan alarak sınavdan en az 2 (iki) gün önce adayların görebilecekleri uygun bir yerde ilan eder.
  • Görevlendirilen personele sınavla ilgili görevlerini görevin başlama saatinde(en az 1 saat önce)imza karşılığı duyurur.
  • Salon görevlileri ile sınav başlamadan en az bir saat önce toplantı yaparak kura ile salon başkanı, gözcü ve yedek gözcüleri belirler, görev ve sorumluluklarını açıklar. Toplantıya katılmayan salon görevlisinin yerine yedek öğretmenlerden görevlendirme yapar. Toplantıya katılmayan ve görevine geç gelen personele (yedek dâhil) görev vermez. Bu personeli tutanakla belirleyerek Bölge sınav yürütme komisyonuna bildirir.
  • Sınav görevlilerine ait görevlerini gösterir yaka kartı hazırlar ve sınav süresince görevlilerin üzerinde bulunmasını sağlar.
  • Yedek gözcü olarak kura ile belirlenen öğretmenlerin görevleri şunlardır:

1) Sınav başlamadan önce öğrencilerin binaya alınmasında güvenlik görevlileriyle birlikte gerekli kimlik kontrollerini yapar, öğrencileri sınav binasına alır.

2) Salon başkanları ile bina sınav komisyonu arasındaki irtibatı sağlar.

3) Tuvalet ihtiyacı olan öğrencilere refakat eder.

4) Sınav görevi bulunmayan personel ile kişilerin bina ve katlarda bulunmamasını sağlar.

5) Sınav bitiminde, adaylar salon ve katları tamamen boşaltana kadar görevine devam eder, salon ve katların boşaldığına dair bina sınav komisyonu başkanını bilgilendirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Sınav görevlilerinin ilgili mevzuata uygun kılık ve kıyafetle görevlerine gelmelerini sağlar.
  • Sınav salonlarının ve salondaki sıraların Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığının gönderdiği sınav oturma planı doğrultusunda numaralandırarak sınavdan 1 (bir) gün önce hazır duruma gelmesini sağlar ve sınav süresince salonları kontrol eder.
  • Sınav günü, sınav evrak kutularını/çantalarını il/ilçe içi sınav kuryesinden tutanakla teslim alır, içindeki sınav güvenlik poşetlerini sayarak kontrol eder, sorun varsa bölge sınav yürütme komisyonunun talimatına göre işlem yapar.
  • Soru kitapçığı, cevap kâğıdı ve salon yoklama listelerinin bulunduğu sınav güvenlik poşetlerini salon başkanlarına imza karşılığında teslim eder.
  • Nüfus cüzdanı ve pasaport belgelerinden biri ile sınav giriş belgesini kontrol eder. Üzerinde cep telefonu, telsiz, radyo ve benzeri iletişim araçları ile sözlük, hesap makinesi ve suç unsuru olabilecek teçhizat bulunmaksızın adayları sınav binasına güvenlik görevlileri ile iş birliği içerisinde alır.
  • Sınav listelerinde ismi olmayan ancak, mazeretleri Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı tarafından uygun görülen adayları, Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığının Bölge sınav yürütme komisyonuna verdiği talimat doğrultusunda, gerekli tutanakları hazırlayarak yedek salonda sınava alır.
  • Sınav süresince, görevliler dışındaki kişilerin binaya girmemesini ve sınav salonlarından çıkan adayların sessiz, hızlı bir şekilde binadan ayrılmalarını sağlar.
  • Sınav başladıktan sonra bina girişinde görevlilerin sessiz olmasını sağlar, sınav süresince görevliler hariç hiç kimsenin bina bahçesine ve bina içerisine alınmamalarını sağlar.
  • Bütün sınav salonlarında sınavın aynı saatte, zil sesiyle başlamasını ve bitmesini sağlar, bu durumu tutanakla tespit eder.
  • Sınavın başlamasından itibaren ilk 20 dakika içerisinde, sınav binasına gelen adayların sınava katılmalarını sağlar. Bu adaylara ek süre vermez, bu süreden sonra gelen adayları sınav binasına almaz.
  • Sınav sırasında, salon görevlilerini kontrol eder, gerektiğinde uyarır, sınavın sorunsuz yapılmasını sağlar.
  • Sınavın bitiminden sonra salon başkanları tarafından ağzı kapatılmış halde getirilen ve içinde cevap kâğıtları, salon yoklama listesi, varsa sınav esnasında hazırlanan tutanakların bulunduğu sınav güvenlik poşetlerini teslim alır.
  • Sınavla ilgili kurye ve sınav evrak kutuları ile ilgili tutanaklarını tanzim ederek imzalar.
  • Sınav güvenlik poşetlerini, sınav evrak kutularına/çantalarına koyarak güvenlik kilidi ile kilitleyip il/ilçe sınav kuryesine tutanakla teslim eder. Seviye Belirleme Sınavı ve Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavlarında kullanılan soru kitapçıklarını sınavdan sonra geri dönüş sınav evrak kutularına/çantalarına koymaz.
  • Sınav evrakını, Başkanlıkça geri dönüş sınav evrak kutusu olarak işaretlenmiş olan kutu/kutulara koyar.
  • Bina sınav komisyonu tarafından zaruri durumlarda yedek poşet açılmış ise gerekçesini belirterek tutanak düzenler.
  • Bölge sınav yürütme komisyonunun vereceği diğer görevleri yapar.

 

 

 

 

Salon Görevlilerinin Sınav Başlamadan Önce Yapacakları İşlemler:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Sınav başlamadan en geç 1 (bir) saat önce sınav yerinde hazır bulunur ve sınav öncesi bina sınav komisyonu başkanı tarafından yapılacak toplantıya mutlaka katılır.
  • Salon görevlileri bina sınav komisyonunun yapacağı toplantıya katılır. Salon başkanı, gözcü ve yedek gözcü kura ile belirlenir. Salon görevlileri görevli olduğu salonda sınava girecek adayların sınav evrakını tutanakla teslim alır.
  • Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.30’da fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen salonda hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi, nüfus cüzdanı (veya pasaport) en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.
  • Kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.
  • Salon görevlileri, adayların kimlik ve sınav belgelerini kontrol ederek adayları salona alır ve salon aday yoklama listesindeki sıraya göre öğrenci sıraları aynı hizada ve eşit sayıda olacak şekilde -S- dağıtım kuralına uygun olarak belirlenmiş olan yerlere adayları yerleştirir. Salon aday yoklama listesinde ismi olan, ancak sınav giriş belgesi bulunmayan adayları, kimlik belgesi ile sınava alır.
  • Öğrenciler sınav salonlarına alınırken; yanlarında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi kaynaklar ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatlerin bulunup bulunmadığı kontrol edilecek, varsa bunlar sınavdan sonra iade edilmek üzere görevlilerce toplanacaktır. Öğrenci bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınavda yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği için tutanak tutularak sınavı geçersiz sayılacaktır.
  • Sınav güvenlik poşetini adayların gözü önünde ve sınavın başlamasına yaklaşık 15 (onbeş) dakika kala açar.
  • Sınav güvenlik poşetinden çıkan soru kitapçıklarının kontrolünü yapar, eksik veya fazla olması halinde bunu tutanakla belgeler. Varsa; baskı hatası olan kitapçıkları sınav başlamadan önce belirleyerek bu durumu bina sınav komisyonuna bildirir.
  • Adaylara, soru kitapçığındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabileceklerini bildirir.
  • Salon aday yoklama listesinde yazılı sıraya göre yerleştirilen adaylara kendi isimleri ve sınıfı ile T.C. Numaralarına göre basılmış olan cevap kâğıtlarını dağıtır.
  • Adaya ait kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı veya pasaport) ve sınava giriş belgesi ile cevap kâğıdındaki basılı aday bilgilerini kontrol eder.
  • Adaylar A kitapçığını kullanıyorsa cevap kâğıdındaki kitapçık bölümünün A yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa cevap kâğıdındaki kitapçık bölümünün B yuvarlağını işaretlettirir.
  • Soru kitapçıklarını, kitapçık türleri yan yana veya arka arkaya gelmeyecek şekilde -S- dağıtım kuralına uygun olarak adaylara dağıtır. Sınava girenlere sınav başlamadan önce soru kitapçıklarının açılamayacağını duyurur. Kitapçığın ön ve arka sayfasında bulunan açıklamaları yüksek sesle okuyup gerekli bilgileri verir, soru kitapçıklarını adaylara kontrol ettirir, baskı hatası olan kitapçıkları sınav başlamadan önce mutlaka değiştirir ve tutanak düzenler.
  • Adaylara cevap kâğıdındaki aday bilgilerinin doğruluğunu kontrol ettirir, imza bölümünü adaya imzalatarak soru kitapçık türünü kodlatır ve kendisi de imzalar.
  • Sınavın başlama ve bitiş saatleri ile çıkış yasağı saatlerini adayların görebileceği şekilde tahtaya yazınız ve adaylara duyurunuz.

 

 

 

 

Salon Görevlilerinin Sınav Süresince Yapacakları İşlemler:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • İlk 20 dakika içerisinde sınav binasına gelen ve sınava girmesi bina sınav komisyonunca uygun görülen adayları sınava alır ve bu adaylara ek süre vermez. Sınav güvenliğinin sağlanması için ilk 30 dakikadan önce hiçbir adayı dışarı çıkarmaz.
  • Sınava girmeyen adayların salon aday yoklama listesinde isimleri karşısına mürekkepli kalemle “GİRMEDİ” yazar, cevap kâğıdındaki “SINAVA GİRMEDİ” bölümünü ise kurşun kalemle kodlar.
  • Sınav sırasında adayların sağlık sebebi dışında dışarı çıkmasına izin vermez, zorunlu durumlarda adaya koridorda görevli yedek gözcü eşlik eder. Yanında yedek gözcü olmadan salondan çıkan adayları tekrar sınava almaz, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını beraberinde götürmesine izin vermez. Bu durumda adaya ek süre tanımaz.
  • Kopya çekmeye teşebbüs eden adayı uyarır, kopya çektiği belirlenen adayın cevap kâğıdını alarak dışarı çıkarır ve tutanak düzenler. Adayın salondan çıkmamakta direndiği durumlarda tutanak düzenleyip imza altına alır, kopyaya sebep olan belgelerle birlikte dönüş güvenlik poşetine koyar. Ayrıca sınavdan sonra cevap kâğıtlarının değerlendirmesi yapılırken aynı salonda sınava giren ve aynı tür soru kitapçığını kullanan öğrenciler arasında bilgisayar sistemi aracılığıyla ikili/toplu kopya taraması yapılır. İkili/toplu kopya taraması sonucunda kopya tespit edilen öğrencilerin ilgili testleri iptal edilir. Bu nedenle sınav esnasında öğrencilerin cevap kâğıtlarını hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde önlerinde bulundurmaları ve kesinlikle herhangi bir yöntemle kopya çekme teşebbüsünde bulunmamaları gerektiğini duyurur.
  • Sınav bitimine 15 dakika kala adayları "15 DAKİKANIZ KALDI" şeklinde sözlü, işitme engelli adayları da yazılı uyarıda bulunur.
  • Sınav bitimine 15 dakika kala salonda en az 2(iki) adayın kalmasını sağlar (Engelli aday hariç).
  • Adaya ait cevap kâğıdındaki, sağ alt köşede bulunan salon başkanı ve gözcünün kontrol ettiğine dair bölüm, salon başkanı ve gözcü tarafından mürekkepli kalem ile imza edilir.
  • Sınav süresi bitiminde sınavı durdurur, cevap kâğıtlarını adayların önünde toplar, salon aday yoklama listesi ile karşılaştırarak eksik olup olmadığını ya da zarar görüp görmediğini kontrol eder.
  • Salon aday yoklama listesini, sınav evrakını teslim eden adaya mürekkepli kalem ile imzalattırır. (Bu işlemi sınav başlamadan ya da sınav sırasında yapmayınız)
  • Cevap kâğıdında adayın imzasının olup olmadığını kontrol eder.
  • Cevap kâğıtları, salon yoklama listesi, tutulan tutanakları ve benzeri sınav evrakını adayların önünde sınav güvenlik poşetine koyar, ağzını kapatır ve bina sınav komisyonuna imza karşılığında teslim eder.
  • Sınav salonunda unutulan, sınav evrak kutusuna konulmayan cevap kâğıtlarının Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı tarafından işleme alınmayacağını ve yasal sorumluluğun kendilerine ait olacağını bilir.
  • Tüm adaylar salonu terk ettikten sonra salonu kontrol ederek varsa unutulan evrak ve eşyaları bina sınav komisyonuna teslim eder.

 

Sınav bitiminden sonra;

 

Öğrenciler, cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama tutanağını mürekkepli kalem ile imzalayacak veya adını-soyadını kendi el yazısıyla yazacaktır.

 

Salon görevlileri, salona ait sınav evrakını öğrencilerin önünde kontrol ederek toplayacak, cevap kâğıtlarını sınav güvenlik torbasına koyup kapattıktan sonra soru kitapçıklarıyla beraber bina sınav komisyonuna teslim edecektir.

 

Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik poşetlerini dönüş sınav evrak kutu/kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir. Veli ya da öğrenci talep etmesi durumunda soru kitapçıkları sınav tamamen bittikten sonra verilecektir. Talep edilmeyen soru kitapçıkları milli eğitim müdürlükleri tarafından ilköğretim okullarında kullanılmak üzere toplanacaktır.

 

Kurallara uymadığı tespit edilen öğrencilerin sınavı tutanakla iptal edilecek ve sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer öğrencilerin dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu öğrencilerin kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav evrakına eklenecektir. Bu öğrencilerin sınavı değerlendirilme işlemi yapılmadan geçersiz sayılacaktır. Bu tür konularda yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 

Salon Görevlilerinin Dikkatine

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   • Adaya ait kimlikler sınav süresince kendi masası üzerinde bulunacaktır.
   • Salonda gazete, kitap vs. okumayınız.
   • Yüksek sesle konuşmayınız.
   • Sınav süresince salonu terk etmeyiniz.
   • Çay, kahve vs. içmeyiniz.
   • Cep telefonunuzu kapatınız.
   • Adayın başında uzun süre beklemeyiniz.
   • Adaylarla sınav başladıktan sonra konuşmayınız.
   • Gürültü çıkaran topuklu ayakkabılarla salonda dikkat dağıtacak şekilde ses çıkarmayınız.
   • Adaylara ait sınav evrakını dikkat çekici bir şekilde incelemeyiniz.
   • 16.07.1982 tarih ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetine dair Yönetmeliğe uygun kıyafetle sınav görevine gelinir.

 

ÖZEL EĞİTİME İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ HUSUSLAR

 

Engelli öğrenciler, engelleri ile ilgili sürekli kullandıkları araç–gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecektir.

 

Görme Engelli Öğrenciler;

 

Az Gören Öğrenciler;

 

Az gören grubuna miyop, hipermetrop, astigmatizm, karma gözlükle/lensle düzeltilen görme kusurları dâhil edilmemektedir.

Az gören öğrenciler tek kişilik salonda sınava alınacak ve 30 dakika ek süre verilecektir. Ayrıca aşağıda belirtilen seçeneklerden biri tercih edilecek ve bu doğrultuda öğrenci için sınavda düzenleneme yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

  • Okuyucu ve kodlayıcı
  • 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı
  • Okuyucu kodlayıcı eşliğinde 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı

Az gören öğrencilerde soru muafiyeti olmayacak, başarı puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır.

 

Görmeyen Öğrenciler;

 

Görmeyen öğrenciler tek kişilik salonlarda okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde sınava alınacak ve 30 dakika ek süre verilecektir.

 

Görmeyen öğrencilerin soru muafiyeti olmayacak ancak resim, şekil ve grafik içeren sorular yerine eş değer soruların yer aldığı sorular hazırlanacak başarı puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır.

 

İşitme Engelli Öğrenciler;

 

İşitme engeli olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacak ve 30 dakika ek süre verilecektir.

 

Ruhsal ve Duygusal Bozukluğu Olan Öğrenciler;

 

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacak ve 30 dakika ek süre verilecektir.

 

Özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacak ve 30 dakika ek süre verilecektir. Tercih etmeleri durumunda okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde sınava alınacaklardır.

 

Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olan Öğrenciler;

 

Yaygın gelişimsel bozukluğu olan (Otizm, Rett Sendromu, Asperger Bozukluğu, Desintegratif Bozukluk, Atipik Otizm) öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacak ve 30 dakika ek süre verilecektir.

 

 

Bedensel Engelli Öğrenciler;

 

Yazma becerisini engelleyecek derecede ince motor becerilerde engeli olan ya da uzuv kaybı (ampütesi) olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacak ve 30 dakika ek süre verilecektir.

Bu öğrencilere Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlükleri tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre kodlayıcı verilecektir.

Kaba motor becerilerinde engeli bulunan ortez, protez, yardımcı araç gereç kullanan öğrenciler giriş katlarda bulunan salonlara yerleştirilecektir. Sınav salonunda kullanılacak masa ve sıra öğrencinin özelliklerine uygun olarak düzenlenecektir

 

Süreğen Hastalığı Olan Öğrenciler;

 

Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlükleri tarafından MEBBİS-RAM Modülüne işlenen bilgiler doğrultusunda, sağlık problemlerinin zorunlu kıldığı durumlarda süreğen hastalığı olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır.

 

Yatarak tedavi görenlerden sağlık kurumunu terk etmeleri sakıncalı olan öğrencilerin durumu sağlık raporu ile belgelendirildiği takdirde tedavi gördükleri sağlık merkezinde sınava alınacaklardır.

 

Evde eğitim hizmetinden yararlanması yönünde özel eğitim hizmetleri kurul kararı bulunan öğrencilerin sınavları ev ortamında yapılabilecektir. Veliler, öğrencinin sınava alınacağı adresin belirtildiği dilekçe ile il/ilçe millî eğitim müdürlüğü ve RAM’a başvuracaklardır.

 

Şeker, astım, tansiyon ve epilepsi hastalıklardan dolayı sürekli ilaç kullanan öğrenciler diğer öğrencilerle birlikte sınav salonlarına yerleştirilecektir. Ancak salonlarında görevli öğretmenler, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince önceden bilgilendirilecektir.

 

Zihinsel Engelli Öğrenciler;

Zihinsel engelli öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacak ve 30 dakika ek süre verilecektir. Ayrıca yapılacak tercih doğrultusunda kodlayıcı eşliğinde öğrencinin sınava girmesi için gerekli düzenleme yapılacaktır.

Öğrencinin takip ettiği eğitim programı ve haftalık ders dağıtım çizelgesinde yabancı dil dersi yer almayan zihinsel engelli öğrenciler sınavda yabancı dil testi sorularından muaf tutulacaktır.

Sayın Görevli:

Sınavın sağlıklı yürütülmesi konusunda en büyük yardımcımız sizsiniz. Görevli olduğunuz salonda sınavın uygulanmasında ve sınav evrakından siz sorumlusunuz. İdari ve hukuki olarak Bakanlığımız tarafından muhatap siz kabul edileceksiniz.

Not: Yapılacak her işlem tamamlandığında sol tarafta yer alan kutuyu işaretleyiniz.

 

Alo Eğitim : 147

Sınav Günü Çağrı Merkezi: 0312 49740 07/08

Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı:

0312 497 4016- 0312 497 4017- 0312 497 4073

 

Çalışmalarımıza verdiğiniz destek için teşekkür eder, başarılar dileriz.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE YERLEŞTİRME GRUP BAŞKANLIĞI

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.