1. HABERLER

  2. İLAN

  3. AKADEMİK İLANLAR

  4. Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

A+A-

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup, 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup, 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 65 puan almış olduğunu gösterir belgeleri, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir.  (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacak olup, sınavdan 65 puan alanlar başarılı kabul edilecek, bu puanın altında alanların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca ve Yüksekokul Müdürlüklerince Üniversitemiz web sayfasından (www.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

GENEL AÇIKLAMALAR

1 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 - Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3 - Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4 - İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5 - Doçent kadrosuna profesörler, yardımcı doçent kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

6 - Adayların 1. derece Doçent,1., 2., 3.ve 4. derece Yardımcı Doçent kadrolarına atanabilmeleri için Kanunda öngörülen hizmet süresine sahip olmaları gerekmektedir.

7 - Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

8 - Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

9 - Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (25.03.2015 - 08.04.2015) olup, süresi içinde yapılmayan ve postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

10 - Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

DUYURULUR.

 

BİRİM LİSTESİ

BİRİMİ

BÖLÜM / ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

ÖZEL ŞART

Edebiyat Fakültesi

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Profesör

1

1

 

Edebiyat Fakültesi

Urdu Dili ve Edebiyatı

Profesör

1

1

 

Fen Fakültesi

Aktüerya

Profesör

1

1

 

Fen Fakültesi

İstatistik Teorisi

Profesör

1

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Muhasebe ve Finansman

Profesör

1

1

 

İletişim Fakültesi

Basın Ekonomisi ve İşletme

Profesör

1

1

 

Mühendislik Fakültesi

Devreler ve Sistemler

Profesör

1

1

 

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Profesör

1

1

 

Mühendislik Fakültesi

Kimyasal Teknolojiler

Profesör

1

1

 

Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Müh.

Profesör

1

1

 

Mühendislik Fakültesi

Yapı

Profesör

1

1

 

Sarayönü MYO

Tohumculuk

Profesör

1

1

 

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Çocuk Nefrolojisi yandal uzmanı olmak

Veteriner Fakültesi

Anatomi

Profesör

1

1

 

Veteriner Fakültesi

Viroloji

Profesör

1

1

 

Ziraat Fakültesi

Bitki Besleme

Profesör

1

1

 

Edebiyat Fakültesi

Ortaçağ Tarihi

Doçent

1

1

 

Fen Fakültesi

Geometri

Doçent

1

1

 

Hukuk Fakültesi

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Doçent

1

1

 

Karapınar Aydoğanlar MYO

Laborant ve Veteriner Sağlık

Doçent

1

1

 

Mühendislik Fakültesi

Arazi Yönetimi

Doçent

1

1

 

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Tesisleri

Doçent

1

1

 

Sanat ve Tasarım Fakültesi

El Sanatları Tasarımı ve Üretimi

Doçent

1

1

 

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Seramik Tasarımı

Doçent

1

1

 

Sosyal Bilimler M.Y.O.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Doçent

1

1

 

Teknik Bilimler M.Y.O.

Gıda Teknolojisi

Doçent

1

1

 

Teknoloji Fakültesi

Bilgisayar Bilimleri

Doçent

1

1

 

Teknoloji Fakültesi

Bilgisayar Yazılımı

Doçent

1

1

 

Teknoloji Fakültesi

İmalat ve Konstrüksiyon

Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Neonatoloji (Yenidoğan) yan dal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi

Doçent

1

1

Bariatrik ve Metabolik Cerrahi alanında çalışmaları bulunmak.

Veteriner Fakültesi

Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji

Doçent

1

1

 

Edebiyat Fakültesi

Urdu Dili ve Edebiyatı

Yrd.Doç.

3

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret Bölümü

Yrd.Doç.

1

1

 

Mühendislik Fakültesi

Çevre Bilimleri

Yrd.Doç.

1

1

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Yrd.Doç.

2

1

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Birey ve Toplum Sorunları

Yrd.Doç.

3

1

 

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi

Yrd.Doç.

4

1

 

Teknik Bilimler MYO

Basım ve Yayın Teknolojileri

Yrd.Doç.

1

1

 

Teknoloji Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Müh.

Yrd.Doç.

3

1

 

Tıp Fakültesi

Acil Tıp

Yrd.Doç.

1

1

 

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd.Doç.

3

1

Çocuk Nörolojisi yan dal uzmanı olmak

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Yrd.Doç.

3

1

Nefroloji uzmanı olmak

Tıp Fakültesi

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd.Doç.

1

1

 

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.