1. HABERLER

  2. İLAN

  3. AKADEMİK İLANLAR

  4. Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:

A+A-

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri”ndeki esaslar uygulanacaktır.

 2 - Profesör kadroları devamlı statü için olup, 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayla birlikte, Anabilim Dalını belirten dilekçelerine ilave olarak, özgeçmişlerini, Doçentlik başarı belgelerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserlerini ekleyerek süresi içinde Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Doçent kadroları devamlı statü için olup, 2547 sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent Adaylarının Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken dilekçe, özgeçmiş ve yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, nüfus cüzdan fotokopisinin tasdikli örnekleri, iki adet fotoğraf, yayın listesi, özgeçmiş ve yayınlarının birer örneğini 4 takım halinde Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

4 - 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesine göre Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, Anabilim Dalını ve yabancı dilini belirten dilekçelerine ilave olarak, özgeçmiş, Doktora belgesi, onaylı nüfus cüzdanı sureti ve ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini (ÜDS veya KPDS’den en az 50 puan almış olmak gerekmektedir), kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların (Üniversitemizde görev yapanlar hariç) hizmet belgelerini ekleyerek ilgili birimlere teslim etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran tüm adaylar 2547 Sayılı Kanun’un 23. Maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilen yabancı dil sınavına tabii tutulacaktır.

* Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihi itibariyle 15. günü mesai bitimidir. Süresi içinde yapılmayan ve postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Duyuru Başlama tarihi                                                                    24 Aralık 2013

Son Başvuru tarihi                                                                          07 Ocak 2014

Yardımcı Doçent Adayları İçin Yabancı Dil Sınavı tarihi               09 Ocak 2014

Yabancı Dil Sınavının Sonuçlarının Açıklanma tarihi                     10 Ocak 2014

Sınav Yeri: Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Binası

NOT: - Müracaatların tamamlanmasını müteakiben Rektörlüğümüzce oluşturulan bilimsel dosya inceleme Komisyonunca, atanma kriterlerine uymadığı tespit edilen başvurular geçersiz sayılacaktır.

- Adaylar bilimsel çalışma ve yayınlarını (başvuru dilekçesi, özgeçmiş ile akademik ve idari Etkinlik listesi), diğer istenilen belgelerle birlikte süresi içerisinde Profesör ve Doçent adaylarının Personel Dairesi Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlere şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

 

ÖĞRETİM ÜYESİ AKADEMİK PERSONEL LİSTESİ

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

SAYI

DER.

AÇIKLAMA

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

HADİS

YRD. DOÇ.

1

1

İlgili alanda Yardımcı Doçentlik şartlarını yerine getirmiş olmak.

KELAM

YRD. DOÇ.

1

1

İlgili alanda Yardımcı Doçentlik şartlarını yerine getirmiş olmak.

İSLAM HUKUKU

YRD. DOÇ.

1

3

İlgili alanda Yardımcı Doçentlik şartlarını yerine getirmiş olmak.

TEFSİR

YRD. DOÇ.

1

1

İlgili alanda Yardımcı Doçentlik şartlarını yerine getirmiş olmak.

TEFSİR

YRD. DOÇ.

1

3

İlgili alanda Yardımcı Doçentlik şartlarını yerine getirmiş olmak.

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

DİN EĞİTİMİ

YRD. DOÇ.

1

3

İlgili alanda Yardımcı Doçentlik şartlarını yerine getirmiş olmak.

İSLAM FELSEFESİ

YRD. DOÇ.

1

3

İlgili alanda Yardımcı Doçentlik şartlarını yerine getirmiş olmak.

MANTIK

YRD. DOÇ.

1

4

İlgili alanda Yardımcı Doçentlik şartlarını yerine getirmiş olmak.

FELSEFE TARİHİ

YRD. DOÇ.

1

4

İlgili alanda Yardımcı Doçentlik şartlarını yerine getirmiş olmak.

DİN PSİKOLOJİSİ

YRD. DOÇ.

1

4

İlgili alanda Yardımcı Doçentlik şartlarını yerine getirmiş olmak.

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI

TÜRK DİN MUSİKİSİ

YRD. DOÇ.

1

3

İlgili alanda Yardımcı Doçentlik şartlarını yerine getirmiş olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

İKTİSAT POLİTİKASI

YRD. DOÇ.

1

5

İktisat alanında Yardımcı Doçentlik şartlarını yerine getirmiş olmak.

İŞLETME

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

PROFESÖR

1

1

İşletme alanında Profesörlük şartlarını yerine getirmiş olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ

BAHÇE BİTKİLERİ

PROFESÖR

1

1

Bahçe Bitkileri (meyve yetiştirme ve ıslahı) anabilim dalında doçent unvanını almış olmak

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ

BAHÇE BİTKİLERİ

PROFESÖR

1

1

Bitki Sistematiği anabilim dalında doçent unvanını almış olmak

BAHÇE BİTKİLERİ

DOÇENT

1

1

Bahçe Bitkileri Sebze Yetiştirme ve Islahı anabilim dalından doçent unvanı almış olmak

BAHÇE BİTKİLERİ

DOÇENT

1

1

Bahçe Bitkileri Meyve Yetiştirme ve Islahı veya Bağ Yetiştirme ve Islahı anabilim dalından doçent unvanı almış olmak

BAHÇE BİTKİLERİ

YARDIMCI DOÇENT

1

1

Bahçe Bitkileri Bölümü mezunu olup Süs Bitkileri Yetiştirme ve Islahı konusunda son 5 yıl içerisinde doktora yapmış olmak

BAHÇE BİTKİLERİ

YARDIMCI DOÇENT

1

4

Bahçe Bitkileri Bölümü mezunu olup Sebze Yetiştirme ve Islahı konusunda son 5 yıl içerisinde doktora yapmış olmak

BAHÇE BİTKİLERİ

YARDIMCI DOÇENT

1

4

Bahçe Bitkileri Bölümü mezunu olup BağYetiştirme ve Islahı konusunda doktora yapmış olmak

BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ

BİTKİ KORUMA

PROFESÖR

1

1

Bitki Koruma ilgili anabilim dallarından doçent unvanı almış olmak

BİTKİ KORUMA

DOÇENT

1

1

Bitki Koruma ilgili anabilim dallarından doçent unvanı almış olmak

BİTKİ KORUMA

YARDIMCI DOÇENT

1

1

Bitki Koruma Bölümü mezunu olup Bitki Koruma ilgili konularında son 5 yıl içerisinde doktora yapmış olmak

BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ

DOÇENT

1

2

Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarım Makinaları, Kültür Teknik veya BiyosistemMühendisliği ilgili anabilim dallarından doçent unvanı almış olmak

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

PROFESÖR

1

1

Gıda Bilimi veya Gıda Bilimi ve Teknolojisinin ilgili anabilim dallarından doçent unvanı almış olmak

ZİRAAT FAKÜLTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

DOÇENT

1

3

Gıda Bilimi veya Gıda Bilimi ve Teknolojisinin ilgili anabilim dallarından doçent unvanını almış olmak

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

YARDIMCI DOÇENT

1

4

Ziraat Fakültelerinin Gıda Bölümü, Gıda Bili ve Teknoloji Bölümü veya Mühendislik Fakültelerinin Gıda Mühendisliği Bölümü mezunu olup ilgili konularında doktora yapmış olmak.

PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

PEYZAJ MİMARLIĞI

DOÇENT

1

2

Peyzaj Mimarlığı ilgili anabilim dallarından doçent unvanı almış olmak

SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ

DOÇENT

1

2

Su Ürünleri veya Su Ürünleri Mühendisliği ilgili anabilim dallarından doçent unvanı almış olmak

SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ

DOÇENT

1

3

Su Ürünleri veya Su Ürünleri Mühendisliği ilgili anabilim dallarından doçent unvanı almış olmak

SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ

YARDIMCI DOÇENT

1

1

Su ürünleri Bölümü veya Su ürünleri Mühendisliği mezunu olup su ürünleri ilgili konularında doktora yapmış olmak

SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ

YARDIMCI DOÇENT

1

4

Su ürünleri Bölümü veya Su ürünleri Mühendisliği mezunu olup su ürünleri ilgili konularında doktora yapmış olmak

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ

TARIM EKONOMİSİ

PROFESÖR

1

1

Tarım Ekonomisi ilgili anabilim dallarından doçent unvanı almış olmak

TARIM EKONOMİSİ

DOÇENT

1

2

Tarım Ekonomisi ilgili anabilim dallarından doçent unvanı almış olmak

TARIM EKONOMİSİ

YARDIMCI DOÇENT

1

4

Tarım Ekonomisi Bölümü mezunu olup ilgili konularında doktora yapmış olmak

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ

DOÇENT

1

 

1

Ziraat Fakültelerinin Bahçe Bitkileri Bölümü, Bitki Koruma Bölümü, Gıda Bölümü, Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümü, Tarla Bitkileri Bölümü, Zootekni Bölümü veya Mühendislik Fakültelerinin Gıda Mühendisliği Bölümü veya Fen Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji Bölümü mezunu olup Biyoteknolojikonusunda doktora yapmış olmak ve ilgili alanlardan doçent unvanı almış olmak

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ

YARDIMCI DOÇENT

1

4

Ziraat Fakültelerinin Bahçe Bitkileri Bölümü, Bitki Koruma Bölümü, Gıda Bölümü, Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümü, Tarla Bitkileri Bölümü, Zootekni Bölümü veya Mühendislik Fakültelerinin Gıda Mühendisliği Bölümü veya Fen Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji Bölümü mezunu olup Biyoteknolojikonusunda doktora yapmış olmak

TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ

TARLA BİTKİLERİ

PROFESÖR

1

1

Tarla Bitkileri ilgili anabilim dallarından doçent unvanı almış olmak

TARLA BİTKİLERİ

DOÇENT

1

3

Tarla Bitkileri ilgili anabilim dallarından doçent unvanı almış olmak

TARLA BİTKİLERİ

YARDIMCI DOÇENT

1

3

Tarla Bitkileri Bölümü mezunu olup ilgili konularda son 5 yıl içerisinde doktora yapmış olmak

TARLA BİTKİLERİ

YARDIMCI DOÇENT

1

5

Tarla Bitkileri Bölümü mezunu olup ilgili konularda son 5 yıl içerisinde doktora yapmış olmak

TARLA BİTKİLERİ

YARDIMCI DOÇENT

1

5

Tarla Bitkileri Bölümü mezunu olup ilgili konularda son 5 yıl içerisinde doktora yapmış olmak

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ

TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME

PROFESÖR

1

1

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ilgili anabilim dallarından doçent unvanı almış olmak

TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME

DOÇENT

1

2

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ilgili anabilim dallarından doçent unvanı almış olmak

TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME

YARDIMCI DOÇENT

1

3

Toprak Bölümü veya Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü mezunu olup ilgili konularında doktora yapmış olmak

ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ

ZOOTEKNİ

PROFESÖR

1

1

Zootekni ilgili anabilim dallarından doçent unvanı almış olmak

ZOOTEKNİ

DOÇENT

1

2

Zootekni veya Veteriner ilgili anabilim dallarından doçent unvanı almış olmak

ZOOTEKNİ

YARDIMCI DOÇENT

1

4

Zootekni ilgili anabilim dallarında son 5 yıl içerisinde doktora yapmış olmak

ZOOTEKNİ

YARDIMCI DOÇENT

1

5

Ziraat Fakültelerinin Zootekni Bölümü veya Veteriner Fakültesi mezunu olup ilgili anabilim dallarında doktora yapmış olmak

ZOOTEKNİ

YARDIMCI DOÇENT

1

5

Ziraat Fakültelerinin Zootekni Bölümü veya Su ürünleri Fakültesi mezunu olup ilgili anabilim dallarında doktora yapmış olmak

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

HİDROLİK

YRD. DOÇ.

1

5

İnşaat Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak.

GEOTEKNİK

YRD. DOÇ.

1

3

İnşaat Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak.

TURİZM VE OTEL İŞLET. YÜKSEKOKULU

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ

YRD. DOÇ.

2

3

Turizm veya İşletme bölümlerin birinde Doktora yapmış olmak.

1

4

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

SPOR YÖNETİCİLİĞİ

DOÇENT

1

3

Alanında doktora yapmış ve Doçentlik şartlarını taşıyor olmak.

YRD. DOÇ.

1

4

Alanında doktora yapmış olmak.

REKREASYON

DOÇENT

1

3

Alanında doktora yapmış ve Doçentlik şartlarını taşıyor olmak.

ANTRETÖRLÜK EĞİTİMİ

YRD. DOÇ.

1

4

Alanında doktora yapmış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRET

YRD. DOÇ.

1

5

Alanında doktora yapmış olmak.

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.