Sözleşmeli bilişim personeli alınacak

Sözleşmeli bilişim personeli alınacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV GİRİŞ DUYURUSU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV GİRİŞ DUYURUSU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8’inci maddesi uyarınca, 06 Temmuz 2013 ve 05 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 5 (beş) katı aday arasından, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 12 (on iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Başvuruda bulunan adaylardan şartları uygun olanlar Sözlü Sınava davet edilecektir.

I - BAŞVURU ŞARTLARI

A) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 kat için başvuru yapabilirler)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak  (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve özel kesimde Sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

f) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip, yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

 

1 - YAZILIM TAKIM LİDERİ I          (1 kişi - Tam Zamanlı - 4 katı)

Genel Nitelikler:

a) Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

b) CSS, jQuery konularında ileri derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,

c) XML Servisleri, Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,

d) Web tabanlı uygulama geliştirme konusunda en az 5 yıl deneyimli olmak,

e) JAVA, ASP.NET, C#.NET, ADO.NET, , IIS 8.0, WCF ile uygulama geliştirmiş olmak,

f) Visual Studio.NET C#, Entity Framework, inheritance konularında yüksek düzeyde bilgi sahibi olmak,

g) Windows servisleri, Web Teknolojileri, .Net Framework 4.0/4.5, TFS konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

h) SQL Server, Oracle, PostgreSQL veritabanlarında deneyim sahibi olmak,

i) Erkek adaylar için en az 4 yıl askerlikle ilişkisi olmamak ya da askerliğini yapmış/muaf olmak,

j)  Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

k) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,

l) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,

m) İyi derecede İngilizce bilmek.

Tercih Sebepleri:

a) En az 5000 kullanıcılı, ürünleri ülke genelinde kullanılan yazılım projelerinde yöneticilik yapmış olmak,

b) Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,

c) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi sahibi olmak,

d) ISO 27001, CMMI, Kurumsal Mimari konularında tecrübe sahibi olmak.

 

2 - YAZILIM TAKIM LİDERİ II         (1 kişi - Tam Zamanlı - 4 katı)

Genel Nitelikler:

a) Proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları ile ilgili en az 5 yıl kullanım tecrübesine sahip olmak,

b) Nesne-yönelimli teknolojileri, web servisleri, SOAP gibi teknolojilere hakim olmak,

c)    Risk yönetimi, kalite güvence ve kalite kontrol konusunda tecrübe sahibi olmak,

d) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

e) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

f) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek yapıda olmak,

g) Dokümantasyona önem veren ve bunu düzenli olarak yapabilmek,

h) Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

Tercih Sebepleri:

a) Java platformlarında web teknolojileri kullanılarak geliştirilen yazılım projelerinde en az 10 yıl görev almış olmak,

b) En az 5000 kullanıcılı, ürünleri ülke genelinde kullanılan yazılım projelerinde yöneticilik yapmış olmak,

c) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi sahibi olmak,

d) Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,

e) Certified Information Systems Auditor (CISA) sertifikasına sahip olmak,

f) ISO 27001, CMMI ve Kurumsal Mimari konularında tecrübe sahibi olmak,

g) Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer dil sınavlarından birinden puana sahip olmak

 

3 - KIDEMLİ JAVA YAZILIM UZMANI                (1 kişi - Tam Zamanlı - 3 katı)

Genel Nitelikler:

a) Java programlama dilini çok iyi derecede bilmek ve bu dil ile yazılım geliştirmede en az 5 yıl tecrübeli olmak,

b) Nesneye yönelik prensipler, Tasarım Kalıpları, Test Güdümlü Programlama, Refactoring konularında deneyim sahibi olmak,

c) Versiyon Kontrol Sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

d) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,

e) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,

f) Kurumsal mimari konusunda bilgi sahibi olmak.

Tercih Sebepleri:

a) Kurumsal web tabanlı uygulamalarda tecrübeli olmak,

b) Linux kullanma konusunda tecrübe sahibi olmak,

c) Geçmişteki projelerde Spring, ORM çerçeveleri (Hibernate v.b), Java web çerçeveleri, GWT konularında tecrübeli olmak

d) Design patterns konusunda tecrübe sahibi olmak,

e) Frontend geliştirme konularında (HTML, Javascript, Jquery, Angularjs v.b.) tecrübe sahibi olmak,

f) Sistem analizi, ister yönetimi, yazılım kalite güvencesi ve konfigürasyon yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

g) Çevik yöntemler kullanılan projelerde çalışmış olmak,

h) İyi seviyede İngilizce bilmek,

i) Nesne Yönelimli Tasarım/Programlama ve Tasarım Desenleri konusunda tecrübeli olmak.

İş Tanımı:

a) Ekip arkadaşlarıyla beraber Java teknolojilerini kullanarak 3 katmanlı ve web tabanlı yazılımlar geliştirmek,

b) Geniş ölçekli veri tabanı üzerinde, high-avaliable yazılımlar geliştirmek.

 

4 - VERİ TABANI YÖNETİCİSİ        (1 kişi - Tam Zamanlı - 3 katı)

Genel Nitelikler:

a) Müşteri yönetimi, takım yönetimi, alt yüklenici yönetimi, risk yönetimi, proje yönetimi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

b) Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde veritabanı yöneticisi olarak en az 5 yıl çalışmış olmak,

c) SQL Veritabanı Yönetimi konusunda uzman seviyesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Dimensional veri ambarı için SQL Server tuning deneyim sahibi olmak,

e) Farklı veri tabanları üzerinde deneyim sahibi olmak ve NoSQL veri tabanlarıyla ilgili olarak bilgi sahibi olmak,

f) Server işletim sistemleri farklı sanallaştırma olanakları ve farklı storage sistemleri örnek olmak üzere, üzerinde SQL Server’ın çalıştırıldığı donanım ve yazılım altyapısı ile ilgili sıkça rastlanan teknolojiler ve ürünler hakkında bilgi sahibi olmak,

g) Konusu ile ilgili trendleri, güncel teknolojileri ve tamamlayıcı ürünleri profesyonel merak ile takip etmek,

h) Veri analizi konusunda bilgi sahibi olmak.

Tercih Sebepleri:

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.

 

5 - SİSTEM GÜVENLİK UZMANI    (1 kişi - Tam Zamanlı - 3 katı)

Genel Nitelikler:

a) Active Directory, DHCP, IPV6, DNS, Güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

b) Linux İşletim Sistemi ve Güvenliği, Konusunda bilgi sahibi olmak,

c) Birden fazla Kurumsal Uzak Lokasyon Sunucularının ve Network Güvenliğini yönetebilme tecrübesine sahip olmak,

d) Wireless ve Wireless Güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

e) Backbone Switchler, Load Balancer, Firewall, IPS, Antivirüs vb. konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Fortinet Firewall ve Analizer konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) DDOS, Arbor konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) VPN teknolojileri, MPLS ve Dinamik Routing protokollerine hakim olmak,

i) Kablolu ve Kablosuz Ağ Üzerinde 802.1x Protokolü kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Routing ve tünelleme ve güvenliği konularında bilgi sahibi olmak.

k) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.

l) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak.

m) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

n) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,

o) Takım çalışmasına yatkın olmak.

Tercihen;

a) CCNP sertifikasına sahip olmak,

b) Linux İşletim Sistemi Güvenliği Hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Güvenlik sertifikasına sahip olmak,

d) Elektrik ve Elektronik veya Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisans mezunu olmak,

e) Sanallaştırma Konusunda bilgi sahibi olmak.

İş Tanımı:

a) Merkez ve Taşra Teşkilatı ağ ve diğer sistem kaynaklarına güvenli erişimin sağlanması, söz konusu erişim loğlarının ilgili sistemlere aktarılması ve takip edilmesi,

b) Kurumun kablosuz ağ alt yapısında gerekli güvenlik önlemlerinin alınması,

c) Mevcut yapının periyodik olarak analiz edilerek gerekli sistem ve network güvenlik önlemlerinin alınması,

d) ISO 27001 BGYS ve USOM Süreçlerinin takibi ile Esnek Çalışma Saatleri içerisinde gerek kurum içinde gerekse taşra teşkilatı lokasyonlarında görev yapabilmesi.

 

6 - KIDEMLİ AĞ UZMANI                 (1 kişi - Tam Zamanlı - 3 katı)

Genel Nitelikler:

a) En az 2.000 Kullanıcılı Sistemi minimum 5 yıl süre ile yönetmiş olmak,

b) Merkezi ağ yönetimi ve performans izleme sistemleri, Hizmet seviyesi taahhüdü (SLA) yönetimi konularında tecrübeli olmak,

c) Active Directory, DHCP, IPV6, OSI LAYER bileşenleri, DNS, Yardım Masası Uygulamaları, Voip Uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak,

d) Linux İşletim Sistemi ve Güvenliği, Debian, Redhat, Ubuntu, Suse Linux dağıtımlarından en az biri üzerinde bilgi sahibi olmak,

e) Birden fazla Kurumsal Uzak Lokasyon Sunucularını yönetebilme tecrübesine sahip olmak,

f) Wireless ve Wireless Güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

g) Backbone Switchler, Load Balancer, Firewall, IPS, Antivirüs vb. konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Firewall ve Analizer konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) VPN teknolojileri, MPLS ve Dinamik Routing protokollerine (BGP, EIGRP, OSPF, vb.) hakim olmak,

j) Kablolu ve Kablosuz Ağ Üzerinde 802.1x Protokolü kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) Routing ve tünelleme konularında bilgi sahibi olmak,

l) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

m) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

n) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

o) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,

p) Takım çalışmasına yatkın olmak.

Tercih Sebepleri:

a) QEMU, Xen, KVM gibi sanallaştırma ortalmları hakkında bilgi sahibi olmak.

b) lxc-containers (docker) hakkında bilgi sahibi olmak.

c) CCIE (Routing & Switching) sertifikasına sahip olmak.

d) En az 3 yıllık CCNP sertifikasına sahip olmak.

e) Veri iletişim (F/O, SDH, ATM, ADSL, G.HDSL, Metro Ethernet, VPN) altyapılarının planlaması, bağlantılarının yaptırılması, SLA seviyelerinde takip ve kontrolleri konularında tecrübeli olmak,

İş Tanımı:

a) Merkez ve Taşra Teşkilatı Kullanıcılarının Güvenli bir şekilde VPN teknolojisi ile internet, data, ses, görüntü ve diğer sistem kaynaklarına güvenli erişimin sağlanması,

b) Söz konusu erişim loğlarının ilgili sistemlere aktarılması ve takip, Kurumun kablosuz ağ alt yapısında gerekli güvenlik önlemlerinin alınması,

c) Mevcut yapının periyodik olarak analiz edilerek gerekli sistem ve network güvenlik önlemlerinin alınması.

 

7 - İŞ ANALİSTİ                                  (1 kişi - Tam Zamanlı - 2 katı)

Genel Nitelikler:

a) İş analizi süreç ve metodolojilerine hâkim, proje yönetimi ve yazılım süreç yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

b) Öğrenmeye açık, analiz yeteneğine sahip, sonuç odaklı, ekip çalışmasına yatkın ve işbirliğine yönelik ilişkiler kurabilmek,

c) İlişkisel veri yapıları, SQL Server konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

d) Önyüz tasarımı, kullanılabilirlik gibi kavramlar hakkında bilgi sahibi olmak,

e) İş takibinde başarılı ve paydaş sayısı fazla olan işlerde koordinasyon kabiliyetine sahip olmak,

f) Etkin sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olmak,

g) Çözüm odaklı, insiyatif alabilen, sorumluluk sahibi olmak,

h) İyi derecede İngilizce bilmek,

i) Yazılım test teknikleri ve süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

j) Planlı, organize ve belgeleyerek çalışabilme, sorumluluk alabilme yeteneğine sahip olmak,

k) Yazılım testleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

Tercih Sebepleri:

a) Tercihen üniversitelerin Bilgisayar ya da Matematik bölümlerinden mezun olmak,

b) Kullanıcı deneyimi konusunda ve özellikle ölçme ile ilgili araçlar hakkında bilgi sahibi olmak,

c) Erişebilirlik standartları hakkında bilgi sahibi olmak,

d) Birden fazla ve birbirinden bağımsız projeler ile ilgili kullanıcı ihtiyaçlarını tespit etmek ve bunların yazılım gereksinimlerine dönüştürülmesi, analiz yapılması, dokümante edilmesi, değerlendirilmesi,önceliklendirilmesi, programlara veya projelere dönüştürülmesini, hayata geçirilmesini ve devredilmesini takip etmek,

e) Yazılım geliştirme süreci genelinde yazılım geliştirme ekipleri ile koordineli çalışarak iş taleplerinin ve fonksiyonel gereksinimlerin karşılanmasına yönelik koordinasyonu sağlamak,

f) Ürün tasarım, geliştirme, entegrasyon faaliyetlerine gereksinim mühendisliği adına katılım sağlamak,

g) Gereksinim yönetimi aktivitelerini yerine getirmek; gereksinim dokümanlarını hazırlamak,

h) Paydaşlar ile ilişkileri geliştirmek ve zenginleştirmek, beklentilerini proaktif bir şekilde yönetmek ve memnuniyet seviyelerini izlemek, tüm ölçümleri paylaşmak,

i) Sorumluluğu altında olan uygulamalarla ilgili olarak kullanıcılara olay ve problem çözüm desteği vermek.

 

8 - SİSTEM UZMANI                          (2 kişi - Tam Zamanlı - 2 katı)

Genel Nitelikler:

a) En az 3 yıl iş tecrübesi sahibi olmak,

b) Redhat, Suse, Ubuntu, Debian Linux dağıtımlarından bir ya da birkaçında bakım, izleme ve yapılandırma konularında tecrübe sahibi olmak,

c) OpenLDAP, Bind, DHCP, Network yapılandırması konusunda tecrübe sahibi olmak,

d) Linux sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme ve sınıflandırma gibi konularda bilgi sahibi olmak,

e) Linux sunucularında performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi sahibi olmak,

f) Sunucu donanımları ve yapılandırması (Disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Kurumsal bir ortamda en az 2 yıl bilgi işlem tecrübesi olmak.

Tercih Sebepleri:

a) Redhat RHCE veya LPI Level 2-3 sertifikasına sahip olmak,

b)    KVM, QEMU, Docker gibi sanallaştırma araçlarını biliyor ve kullanmış olmak,

c) Comptia A+ sertifikasına sahip olmak.

 

9 - NET YAZILIM UZMANI               (2 kişi - Tam Zamanlı - 2 katı)

Genel Nitelikler:

a) Kurumsal web tabanlı uygulamalarda tecrübeli olmak,

b) Unit test yazarak kod üretme alışkanlığına sahip olmak,

c) Entity framework konusunda bilgi sahibi olmak,

d) HTML, JavaScript, XML bilgisine sahip olmak,

e) IIS (Internet Information Service) konusunda tecrübeli olmak,

f) Enterprise Software Architecture, Design Patterns, Object Oriented Programing, ORM konularında bilgi sahibi olmak,

g) SQL Server veritabanı, T-SQL diline hakim olmak,

h) Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak,

i) NET Framework 4.5, ASP.NET, C#, WCF, MVC konularında deneyimli olmak,

j) İster yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak.

Tercih Sebepleri:

a) Güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

b) Yoğun iş ortamında, grup için çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,

c) Yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak,

d) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,

e) Çok iyi derecede yazılı / sözlü İngilizce bilmek.

f) En az bir proje yönetim aracıyla çalışmış olmak, (Pivotal, Jira, Redmine, Agilefant, Taiga vb.)

g) Git, SVN, bazaar, mercurial gibi kod yönetim sistemlerinden en az biri hakkında giriş seviyesi ve üzerinde bilgi sahibi olmak,

h) Agile programming, Extreme programming konularında bilgi sahibi olmak.

İş Tanımı:

a) NET teknolojileri kullanarak 3 katmanlı (3 tier) ve web tabanlı yazılımlar geliştirmek,

b) Geniş ölçekli veri tabanı üzerinde yazılım geliştirmek,

c) Büyük veriler ile çalışmak, SQL kullanarak büyük ölçekli verilerde veri işleme yapmak.

 

10 - JAVA YAZILIM UZMANI          (1 kişi - Tam Zamanlı - 2 katı)

Genel Nitelikler:

a) Java programlama dilini çok iyi derecede bilmek ve bu dil ile yazılım geliştirmede en az 3 yıl tecrübeli olmak,

b) Nesneye yönelik prensipler, Tasarım Kalıpları, Test Güdümlü Programlama, Refactoring konularında deneyim sahibi olmak,

c) Versiyon Kontrol Sistemlerini kullanmış olmak,

d) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,

e) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,

f) Git, SVN, CVS gibi kod yönetim sistemlerinden en az biri hakkında giriş seviyesi ve üzerinde bilgi sahibi olmak,

g) Agile programming, Extreme programming konularında tecrübe sahibi olmak.

Tercih Sebepleri:

a) Kurumsal web tabanlı uygulamalarda tecrübeli olmak,

b) Geçmişteki projelerde Spring, ORM çerçeveleri (Hibernate v.b), Java web çerçeveleri, GWT kullanmış olmak,

c) Design patterns konusunda bilgi sahibi olmak,

d) Frontend geliştirme konularında (HTML, Javascript, Jquery, Angularjs v.b.) bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Sistem analizi, ister yönetimi, yazılım kalite güvencesi ve konfigürasyon yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

f) Çevik yöntemler kullanılan projelerde çalışmış olmak.

İş Tanımı:

a) Ekip arkadaşlarıyla beraber Java teknolojilerini kullanarak 3 katmanlı ve web tabanlı yazılımlar geliştirmek,

b) Geniş ölçekli veri tabanı üzerinde yazılımlar geliştirmek.

 

 

a) Başvurular, 30/12/2015 - 13/01/2016 tarihleri arasında Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanan "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda 13/01/2016 günü saat 23.59'a kadar yapılacaktır. Adayların, fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların ayrıca diploma denklik belgesini ve diğer belgelerini) elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur.

b) Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanan "Başvuru Formu" doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile Bakanlığa elden, e-mail veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

c) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına bildirilir.

III - İSTENİLEN BELGELER

a) Başvuru Formu (Fotoğraflı),

b) Öz Geçmiş (Detaylı),

c) Lisans Diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibrazı halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanabilecektir.),

d) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

e) GENEL ŞARTLAR bölümünün (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (mesleki tecrübe sürelerinde; Lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır)

f) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR bölümünde istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler.

IV - SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:

a) Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

c) Sözlü sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konulardır.

V - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARININ DUYURULMASI VE SINAV GİRİŞ BELGELERİNİN TESLİMİ

a) Başvuruda bulunan adaylardan sözlüye katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak yapılan başvurular arasından, atama yapılacak her bir pozisyon sayısının 5 katı kadar aday, sözlüye çağırılacaktır.

b) Sözlüye girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.sanayi.gov.tr sitesinde 20/01/2016 tarihinde ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

c) Herhangi bir nedenle ilan edilen pozisyonlardan herhangi birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması veya geçersiz sayılan müracaatlar sebebiyle ilan edilen pozisyonun boş kalması durumunda Bakanlık, bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

VI - SINAV YERİ, TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Sözlü, 29/01/2016 tarihinde itibaren (Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7.Km) 2151.Cadde No:154/A 06510 Çankaya / ANKARA ) da yapılacaktır.

b) Sözlü 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

c) Sözlü sonuçlarına göre, hak kazananların listesi 12/02/2016 tarihinde www.sanayi.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

VII - SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA

a)  Bilişim Personeli olarak atama yapılabilecek boş Pozisyon sayısı 12 (on iki )'dir.

b) Giriş Sınavını kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir. Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak ve sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

c) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Bakanlığımıza müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

d) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

VIII - ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Kamuoyuna duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Bakanlık Santral  :  0 312 2015000

Web                     :  www.sanayi.gov.tr

Ayrıntılı Bilgi      :  0 312 2015152 - 53

 

 

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.