Türk Eğitim-Sen'den Tepki: Öğretmene küfür edilmesini onayladılar!

Türk Eğitim-Sen'den Tepki: Öğretmene küfür edilmesini onayladılar!

İlgili okul müdürü hakkında idari yönden getirilen ‘görev yeri değişikliği’ uygulanacak mıdır? Uygulanacaksa zamanı belli midir? Uygulama için ne beklenmektedir?   Son söz olarak soruyoruz; Gerçekten MEB’i kim yönetiyor?” 

Türk Eğitim-Sen Eskişehir Şube Başkanı Haydar Urfalı; İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu’nda dönemin Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Muammer Karaman ve iki okul müdürünün Vali Yardımcısı ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürün karşı oylarına karşı, Kerim Erzincanlı lehinde oy vererek, meslektaşlarına yapılan galiz küfrü onayladıklarını söyledi.

Türk Eğitim-Sen Eskişehir Şube Başkanı Haydar Urfalı, 17 Haziran 2019’da yapılan Öğretmenler Kurulu Toplantısında kurumda çalışan eğitimcilere ‘galiz küfür ve hakaret ettiği’ iddia edilen Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kerim Erzincanlı’ya verilen cezanın İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu tarafından kaldırılmasına tepki gösterdi. Urfalı konuyla ilgili şunları söyledi; “Kamu görevlileri hakkında idari ve adli yönden olmak üzere iki türlü soruşturma yapılabilir. İdari soruşturma, daha önceden belirlenen disiplin kurallarına aykırı fiil olduğu tespit edilen, eylem, işlem, tutum ya da davranışın memur tarafından işlendiğinin iddia, ihbar, şikâyet veya diğer yöntemlerle ileri sürülmesi halinde memurun suçla ilgi derecesini ortaya çıkarmak ve gerçekleri objektif kriterlerle ortaya koymak amacıyla yapılan faaliyettir. Adli soruşturma ise, suç haberinin alınmasıyla başlayıp esas olarak savcı ve onun yardımcısı sıfatı ile adli kolluk tarafından gerçekleştirilen ve varlık sebebi kamu davasının açılmasına gerek olup olmadığının araştırılması olan, kural olarak yazılı ve gizli gerçekleştirilen bir dizi adli faaliyete denir. İdari soruşturmalarının sonunda, ilgili mevzuata ve disiplin kurallarına aykırı bir fiil tespit edilmesi halinde disiplin, adli, idari ve mali yönden teklif getirilebilir. Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kerim Erzincanlı’nın, 17/06/2019 günü yapılan,  2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yıl Sonu Öğretmenler Kurulu toplantısında, tüm öğretmenlere hitaben ‘saf mısınız daha da ileri götüreyim salak mısınız?” “ tesisat bölümünü yaptığınız işlerden dolayı s……. batırdınız bütün b… temizlemek bana düşüyor’ cümlelerini kullanarak hakaret ettiği, sürekli olarak bağıran ve azarlayan bir tavırla konuşmalarında masayı yumruklayarak öğretmenleri baskı altına almaya çalıştığı sübuta erdiği, Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettişlerince hakkında yürütülen soruşturma sonucunda düzenlenen 01/04/2020 tarih ve 8979/01.10 sayılı soruşturma raporunda tespit edilmiştir. Soruşturma raporuna göre, ilgili hakkında, disiplin yönünden ‘Maaş Kesim Cezası’ idari yönden ise ‘Görev Yeri Değişikliği’ teklifleri getirilmiştir. Nisan 2021’de İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilen soruşturma raporunda getirilen tekliflerin gereği kasıtlı olarak geciktirilmiştir. Bunun sonucu olarak, ilgili okul müdürü ‘Eğitim Kurumları Yöneticiliğine Yeniden Görevlendirme’ kapsamında görev yapmakta olduğu kuruma 19/06/2020 tarihinde yeniden görevlendirilmiştir. Disiplin yönünden getirilen teklifin gereği için, ilgiliden savunma istenmiş, ilgilinin 14/08/2020 tarihinde verdiği savunması ve geçmiş hizmetleri sırasındaki olumlu çalışmalarına istinaden, önceki tarihlerde soruşturma geçirerek ceza almasına, belki de aynı yol ve yöntemlere başvurarak kaldırılmasına rağmen Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından  ‘Maaş Kesim’ yerine bir alt ceza olan ‘Kınama’ uygulanmıştır. Bu ceza ilgiliye 25/08/2020 tarihinde tebliğ edilmiş, ilgilinin bu cezaya 26/08/2021 tarihinde yaptığı itiraz İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu’nda 25/09/2020 tarihinde görüşülerek itirazın kabulüne karar verilmiştir. Bu sonuçla, Okul Müdürü toplantıdaki tutum ve davranışlarından ettiği galiz küfürlerden dolayı hiçbir ceza almamıştır. Yukarıda ifade edilen yandaş kayırma ve yandaş koruma olay dizisinin finali ise tam burada yaşanmıştır. İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu Milli Eğitimden Sorumlu Vali Yardımcısı Başkanlığında İl Milli Eğitim Müdürü, iki Okul Müdürü ve hakkında görüşme yapılacak kişi sendika üyesi ise ilgili sendikanın temsilcisi olmak üzere beş kişiden oluşmaktadır.

Bu olaylar dizisinde yer alan karar vericilerden Vali Yardımcısı ile Maarif Müfettişleri dışındakilerin hepsinin ortak özelliği halen ya da geçmişte EBS üyesi hatta yöneticisi olmalarıdır. Halen bu sendika üyesi olamayanlarında bulundukları görevlerinden dolayı üye olma yasağı kapsamında oldukları bilinmektedir. İlgili, bilgili, yetkili ve muhataplarından şu soruların cevabını bekliyoruz.

1-17/06/2019 tarihinde yapılan kurul toplantısında öğretmenler kurulu üyelerine hakaret ve küfür eden okul müdürü hakkında disiplin soruşturması başlatılarak şahsın fiillerinin cezalandırılması için idari ve kamu görevleri nedeniyle üyemiz öğretmenlerde dahil olmak üzere hakaret ettiğinden hakkında adli işlem yapılması için Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması talep istemiyle 28/06/2019 tarihinde Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne şikayet edilmesine rağmen ilgili kimler tarafından korunmuş hakkındaki soruşturma neden ve kimler tarafından geciktirilmiştir?

2-Bakanlık Maarif Müfettişlerince Ocak-2020’de 15 günde sonuçlandırılan soruşturma İl Milli Eğitim Müdürlüğünde kimlerin etki ve telkinleriyle neden 6 ayda sonuçlandırılamamıştır?

3-Bakanlık Maarif Müfettişlerince 01/04/2020 tarihinde düzenlenen soruşturma raporunda disiplin yönünden getirilen teklifin gereğinin yapılması için neden ve kimlerin telkiniyle 25/08/2021 tarihine kadar beklenmiştir?

4-İlgili okul müdürü 2018 yılında okul öğrencilerinin Eskişehir Valiliği önüne yürümesi nedeniyle yapılan soruşturmada müfettişlerce getirilen ceza teklifinde aynı gerekçelerle bir indirime gidilmiş ya da ceza kaldırılmış mıdır?

5-Sıralı Disiplin Amirleri ile İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunun Bakanlıktan gelen soruşturma raporlarında getirilen tekliflerin aynen uygulamadığı başka örnek olaylar ve dosyalar var mıdır?

6-Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü ilgili okul müdürünün öğretmenlere yaptığı hakaret ve galiz küfrü bakanlık maarif müfettişlerinin teklifine rağmen hafifletme çabasına girmesi meslektaşlarına yapılan hakaret ve küfürleri onayladığı anlaşılmaktadır ki, kendileri adına utanç vesikasıdır. İlgili okul müdürünün daha önceki soruşturmalarından haberdar mıdır?

7-Kendisine verilen cezaya yapılan itirazın İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu Başkanı Vali Yardımcısı ile İl Milli Eğitim Müdürünün ayrışık oy kullandığı, kuruldaki okul müdürlerinin Vali Yardımcısı ile İl Milli Eğitim Müdürünün karşısında oy kullandığı başka örnek olaylar ve dosyalar var mıdır? İlgili okul müdürünün meslektaşlarına yaptığı hakaret ve küfürleri onayladığı anlaşılmaktadır ki, kendileri adına utanç vesikasıdır.

8-Kuruldaki okul müdürleri daha önceden görülmeyen şekilde Vali Yardımcısının cezalandırılması uygundur dediği halde karşısında yer alarak büyük cesaret! örneği sergilemişlerdir. Onları buna iten telkin, baskı hatta tehdit kimlerden gelmiştir?

9-İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunda görevli iki okul müdürü idareyi mi? Yoksa Eğitim Bir-Sen’i mi (EBS) temsil etmektedir?

10-İlgili Okul Müdürünün üyesi olduğu EBS’yi temsilen İl Milli Eğitim Disiplin Kuruluna katılan dönemin EBS Şube Başkanı şu anda EBS Genel Başkan Yardımcısı olan Muammer Karaman edilen onca hakaret ve galiz küfre, bu sözlerin sarf edildiği toplantıda sendikasına üye onlarca toplamda yüzlerce öğretmen olmasına rağmen yine tarafını şaşırarak! cezaya yapılan itirazın kabulü yönünde oy kullanması başta üyeleri olmak üzere tüm eğitim camiasına hakarettir. Bu sözde sendikacı, ilgilinin meslektaşlarına yapılan hakaret ve küfürleri onayladığı anlaşılmaktadır ki, kendileri adına utanç vesikasıdır.

11-Bakanlık Maarif Müfettişlerince 01/04/2020 tarihinde düzenlenen soruşturma raporunda idari yönünden getirilen ‘görev yeri değişikliği’ teklifini uygulamamak için alt yapı mı hazırlanmıştır? İdari yönden getirilen bu teklif uygulanacak mıdır? Uygulanacaksa zamanı belli midir?

12-Gelinen durumda onca baskı, hakaret ve küfür yine okul müdürünün yanına mı kalacaktır? Bundan sonra benzeri olaylar teşvik mi edilmektedir? İsteyen istediği hakareti ve küfrü etsin. Bu mu istenmektedir?

13-Kamuda hak, hukuk ve adalet ile yöneticilere güven nasıl sağlanacaktır?

14-Yerel çetelerin kamuyu ve değerleri talan etmesinin önüne nasıl geçilecektir? Geçilmesi düşünülmekte midir?

15-İlgili okul müdürü hakkında idari yönden getirilen ‘görev yeri değişikliği’ uygulanacak mıdır? Uygulanacaksa zamanı belli midir? Uygulama için ne beklenmektedir?   Son söz olarak soruyoruz; Gerçekten MEB’i kim yönetiyor?” 

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.