1. HABERLER

  2. İLAN

  3. PERSONEL ALIMLARI

  4. Türk Kızılayı Personel Alım İlanı
Türk Kızılayı Personel Alım İlanı

Türk Kızılayı Personel Alım İlanı

Türk Kızılayı Personel Alım İlanı

A+A-

Eğitim Yetkilisi (EBY092019)

Türk Kızılayı / Ankara

GENEL NİTELİKLER

Eğitim bilimleri alanında lisans mezunu olan,

Formasyon belgesine sahip,

Müfredat geliştirme ve ders metinleri konusunda en az 1 yıl profesyonel tecrübeye sahip,

Öğrenci işleri ve iletişimi konusunda tecrübeli,

Eğitim bilişim teknolojileri, uzaktan eğitim yazılımları kullanımı ve içerik yazılımları konusunda deneyim sahibi,

Tercihen iyi derecede İngilizce bilen,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olan.

İŞ TANIMI

Uzaktan eğitim sistemi eğitim ve müfredat süreçlerini takip etmek,

Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim Eğitmen Eğitim Sorumlusu

Göç Programları Geliştirme ve Koordinasyon Müdürü (GPGKM2019)

Türk Kızılayı / Ankara

Aranan Nitelikler Yetkinlikler;

Lisans mezuniyeti (Tercihen Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi Bölümleri),

İlgili alanda en az 5 yıl deneyim,

İleri düzeyde İngilizce bilgisi,

İyi düzeyde MS Office programları bilgisi,

Tercihen aktif SAP kullanım bilgisi,

Yabancılar ve uluslararası koruma kanunu bilgisi,

Geçici koruma yönetmeliği vb. mevzuat ve yönetmelik bilgisi,

Proje ve kriz yönetimi bilgisi,

Ulusal ve Uluslararası kurum ve kuruluşların göç programları hakkında geliştirdikleri içerik (rehberlik, kural, ilke, standart ve yönetmelik) bilgisi,

İletişim yeteneği kuvvetli,

Zamanı etkin kullanabilen ve sonuç odaklı,

Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,

Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,

Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),

Seyahat engeli bulunmayan,

B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen.

Görev Tanımı;

Potansiyel program alanlarının belirlenmesi, programların tasarlanması ve uygulanması yönünde çalışmaların yapılması,

Mevcut proje ve programların izleme ve değerlendirme, konsolidasyonu ve raporlanmasının sağlanması,

Mevcut kaynaklar, ihtiyaç ve işbirlikleri göz önünde bulundurularak nakit temelli program stratejisinin belirlenmesi,

Sığınmacılara yönelik nakit temelli programların yönetilmesi çerçevesinde;

- Nakit temelli programlar kapsamında ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi,

- Mevcut nakit temelli programların planlamalarının yapılması, kaynakların yönetilmesi ve programların yürütülmesi,

- Nakit temelli yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşımının kontrolü ve kayıt altına alınması,

Toplum merkezlerinin standartlarının belirlenmesi, işletilmesine destek olunarak takibinin yapılması,

Sığınmacı toplum uyum programlarının geliştirilmesi, planlarının oluşturulması ve yürütülmesi,

Mevcut programlara yönelik sinerji potansiyellerinin belirlenmesi ve uygulanması,

Mevcut yürütülen programların günlük operasyon ve performans takiplerinin yapılması, (Toplum merkezleri, UNICEF Çocuk vb.)

Göç operasyon yönetimi ile koordinasyon halinde geri dönüş programlarının tasarlanması ve uygulanması.

Gönüllü Yönetimi Müdürü (GYM2019)

Türk Kızılayı / Ankara

Aranan Kişi Sayısı: 1

Aranan Nitelikler ve Yetkinlikler;

Lisans mezuniyeti (Tercihen İletişim Fakültesi veya Sosyal Hizmetler Bölümü),

İlgili alanda en az 5 yıl deneyim,

İyi düzeyde İngilizce bilgisi, (Okuma, Yazma ve Konuşma düzeyi akıcı)

İyi düzeyde MS Office programları bilgisi,

Tercihen aktif SAP kullanım bilgisi,

Sosyal sorumluluk bilinci ve STK deneyimi,

İletişim yeteneği kuvvetli,

Zamanı etkin kullanabilen ve sonuç odaklı,

Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,

Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,

Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),

Seyahat engeli bulunmayan,

B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen,

Görev Tanımı;

Geliştirilen gönüllü stratejisi doğrultusunda gönüllü kazanım aktivitelerinin planlanması ve yürütülmesi,

Gönüllü kazanım stratejisinin şubelerde uygulanması, standartların belirlenmesi ve koordinasyonunun sağlanması,

Gönüllü kazanımı için gönüllü stratejisi ve ihtiyaçlar doğrultusunda kampanyaların planlanması,

Hazırlanan kampanyaların kurumsal iletişim ile koordinasyon halinde planlanması ve uygulanması,

Gönüllü kayıt ve giriş süreçlerinin oluşturulması,

Gönüllü eğitimlerinin ve oryantasyonlarının eğitim birimi ile koordineli olarak planlanması, uygulanması ve performans takibinin yapılması,

Gönüllü görevlendirme ve performans takibi çerçevesinde;

- Birimlerin ihtiyaçları ve gönüllü tercihleri göz önünde bulundurularak gönüllü görevlendirmelerinin yapılması,

- Görevlendirilen gönüllülerin performanslarının takibi ve analizine ait işlemlerin yürütülmesi,

Gönüllü ödüllendirme süreçlerinin planlanması ve yönetilmesi,

Gönüllülerin motivasyonunu ve bağlılığını arttıracak aktivitelerin planlanması ve yürütülmesi,

Kurumsal Marka Yönetimi Müdürü (KMYM2019)

Türk Kızılayı / Ankara

Aranan Kişi Sayısı: 1

Aranan Nitelikler Yetkinlikler;

Lisans mezuniyeti (İletişim Fakültesi),

İlgili alanda en az 5 yıl deneyim,

İleri düzeyde İngilizce bilgisi (Okuma, Yazma ve Konuşma düzeyi akıcı),

İyi düzeyde MS Office programları bilgisi,

Tercihen aktif SAP kullanım bilgisi,

Medya ve iletişim stratejileri bilgisi,

Marka ve kampanya yönetim bilgisi,

İletişim yeteneği kuvvetli,

Zamanı etkin kullanabilen ve sonuç odaklı,

Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,

Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,

Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),

Seyahat engeli bulunmayan,

B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen,

Görev Tanımı :

Kurumun marka ve imaj yönetimi için marka ve imaj yönetimi stratejilerine ait planlama ve uygulamaların yapılması,

Kurumun halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi, tanıtım kampanyalarının planlanması, reklam ve PR çalışmalarının yürütülmesi,

Ulusal ve uluslararası ölçekte düzenlenen yardım kampanyalarının iletişim planlarının hazırlaması ve uygulanması,

Kurumsal kimlik ve iletişim standartlarının belirlenmesi, bu standartların tüm birimlere duyurulması ve kullanılacak materyallerin hazırlanması ve koordinasyonuna ait işlemlerin yürütülmesi,

Kurumsal marka ve imaj yönetimi uygulamalarına ait kamuoyu araştırma çalışmalarının yapılması,

Kurum adına basılacak ve/veya hazırlanacak her türlü tanıtım materyalin içerik kontrolünün yapılması, materyallerin marka ve imaj uyumluluğunun gözetilmesi,

Birimlere ihtiyaç durumunda içerik geliştirme desteğinin sağlanması,

Kurumun kamu ve özel kuruluşlar ile ilişki ve işbirliklerinin (Sosyal sorumluluk vb.) planlanması ve hayata geçirilmesi,

Süreç Geliştirme ve Kalite Yönetimi Müdürü (SGKY092019)

Türk Kızılayı / Ankara

Aranan Nitelikler Yetkinlikler;

Lisans mezuniyeti (Tercihen Endüstri Mühendisliği vb. bölümler),

İlgili alanda en az 5 yıl deneyim,

İyi düzeyde İngilizce bilgisi (Okuma, yazma ve konuşma düzeyi akıcı)

İyi düzeyde MS Office programları bilgisi,

İyi düzede ERP ve CRM kullanım bilgisi,

Süreç Yönetimi / Kalite Yönetim sistemleri bilgisi ve deneyimi (Program dahil),

Süreç Yönetimi, Kalite Yönetimi, Yönetim Sistemleri konularında sertifika sahibi,

EFQM çalışmalarında bilgi ve deneyim sahibi,

İletişim yeteneği kuvvetli,

Zamanı etkin kullanabilen ve sonuç odaklı,

Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,

Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,

Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),

Seyahat engeli bulunmayan.

Görev Tanımı;

Birimler ile işbirliği içerisinde kurum süreçlerine ait envanterlerin oluşturulmasının sağlanması,

Mevcut süreçler üzerinde kalite çalışmaları ile iyileştirilme alanlarının belirlenmesinin sağlanması,

Düzenli süreç iyileştirme ve kalite yönetiminin yürütülmesi çalışmalarının yönetilmesi,

EFQM çalışmalarının koordine edilmesi,

Kurum içinde süreç ve süreç iyileştirme yaklaşımının yaygınlaştırılmasının sistematik olarak sağlanması,

Kurum ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yeni süreçlerin tasarlanmasının yönetilmesi,

Yapılan iyileştirmelere yönelik mevzuat ve belgelerin ekipler ile birlikte hazırlanmasının sağlanması,

Süreç performanslarının oluşturularak analiz edilmesi çalışmalarının yönetilmesi.

İnsan Kaynakları İş Ortağı (IKİO2019)

Türk Kızılayı / Ankara

Aranan Kişi Sayısı: 1

Aranan Nitelikler ve Yetkinlikler;

Lisans mezuniyeti, (Tercihen İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Bölümleri ve Endüstri Mühendisliği),

İlgili alanda en az 5 yıl deneyimi

İyi düzeyde İngilizce bilgisi (okuma, yazma ve konuşma düzeyi akıcı),

İyi düzeyde MS Office programları bilgisi,

Tercihen aktif SAP kullanım bilgisi,

Tüm İnsan Kaynakları fonksiyonları ve ilgilli mevzuat bilgisi,

İletişim ve sunum yeteneği kuvvetli,

Zamanı etkin kullanabilen ve sonuç odaklı,

Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,

Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,

Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),

Seyahat engeli bulunmayan,

B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen.

Görev Tanımı:

İnsan Kaynakları uygulamalarının belirlenen strateji ve politikalar doğrultusunda geliştirilmesi,

Faaliyet alanı yöneticileri ve çalışanlarına insan kaynakları uygulamalarına ilişkin süreçlerde rehberlik edilmesi, taleplerin alınarak ilgili fonksiyonlar ile birlikte değerlendirilmesi ve geri bildirimde bulunulması,

İhtiyaçlar doğrultusunda organizasyonel değişim süreçlerine destek verilmesi,

Yetenek yönetimi süreçlerine destek verilmesi,

Stratejik iş gücü planlaması ve norm kadro analizi çalışmalarına destek verilmesi,

Fonksiyonel ve bireysel bazdaki hedeflerin belirlenmesi çalışmalarına destek verilmesi ve yüksek performans koçluğu,

Yeni personel taleplerinin alınması, ön değerlendirmesinin yapılması ve sonrasında ilgili insan kaynakları fonksiyonları ile paylaşılması,

Terfi ve işten çıkış mülakatlarının gerçekleştirilmesi, ilgili insan kaynakları fonksiyonlarına raporlanması,

Çalışanların eğitim ve gelişim süreçlerinde ihtiyaç analizi çalışmalarına destek olunması, alınan eğitimlerin işe yansımasına ilişkin gözlemleme çalışmalarının yerine getirilmesi ve ilgili insan kaynakları fonksiyonuna raporlanması,

Çalışan memnuniyet ölçüm çalışmalarına destek olunması, sonuçlara göre alınan aksiyonların takibinin yapılması ve raporlanması,

Bütçe kapsamında yeni personel taleplerinin ön analizinin gerçekleştirilmesi ve ilgili insan kaynakları fonksiyonları ile paylaşılması,

Yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerde ihtiyaç duyulan personelin belirlenmesine ilişkin onay süreçleri öncesindeki çalışmaların yapılması,

Kurum içi nakil taleplerinin ilgili onay süreçleri öncesinde değerlendirilmesi,

Stajyerlerin gelişiminin takip edilmesi ve ilgili insan kaynakları fonksiyonlarına raporlanması.

Strateji Yönetimi Müdürü (SYM092019)

Türk Kızılayı / Ankara

Aranan Nitelikler Yetkinlikler;

Lisans mezuniyeti (Tercihen Endüstri Mühendisliği vb. Bölümler veya Yönetim Bilişim Sistemleri),

İlgili alanda en az 5 yıl deneyim,

İyi düzeyde İngilizce bilgisi (Okuma, konuşma ve yazma düzeyi akıcı)

İyi düzeyde MS Office programları bilgisi,

Stratejik Planlama ve Raporlama süreçleri bilgisi,

İletişim yeteneği kuvvetli,

Zamanı etkin kullanabilen ve sonuç odaklı,

Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,

Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,

Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),

Seyahat engeli bulunmayan.

Görev Tanımı;

Strateji ve hedef belirleme çerçevesinde;- Kurumun belirlenen stratejik öncelikleri doğrultusunda tüm organizasyonun stratejik planının ekipler ile oluşturulması süreçlerinin yönetilmesi,

- Bölümler tarafından çalışılan stratejik iş planlarının konsolide edilmesi ve eylem planlarının oluşturulmasının sağlanması,

- Stratejik Planın izlenmesi, ölçülmesi ve yürütülmesi için kullanılacak araçların, standartların ve yöntemlerin belirlenerek yönetilmesi,

- Stratejik planlama modelinin ve strateji geliştirme metodunun uygulanmasının sağlanması,

- Kurumsal strateji oluşturulmasına yönelik çalışmaların yönetilmesi,

- İleri analitik yöntemler kullanılarak stratejik karar alma süreçlerinde üst yönetime bilgi yönetimi ekibi ile destek verilmesinin sağlanması,

Faaliyet raporu hazırlanması çerçevesinde;

- Birimlerin dönem başında belirlediği iş planlarının belirlenen temel performans göstergelerine göre takip edilmesi ve gerçekleşmelerin açıklamalarının oluşturulmasının sağlanması,

- Birimlerin faaliyet raporlarının konsolide edilmesi ve üst yönetime raporlanmasının sağlanması.

Sözleşme Yönetimi ve Kontrol Müdürü (SYKM092019)

Türk Kızılayı / Ankara

Aranan Nitelikler Yetkinlikler;

Lisans mezuniyeti, (Tercihen Hukuk Fakültesi),

İlgili alanda en az 5 yıl deneyim,

Tercihen iyi düzeyde İngilizce bilgisi (okuma, yazma ve konuşma düzeyi akıcı),

MS Office programları bilgisi,

Satın alma süreçleri ile ilgili hukuki mevzuat bilgisi (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku vb.),

İletişim ve sunum yeteneği kuvvetli,

Zamanı etkin kullanabilen ve sonuç odaklı,

Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,

Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,

Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),

Seyahat engeli bulunmayan,

B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen.

Görev Tanımı;

Yapılacak malzeme veya hizmet alımları için tip şartnamelerin ve tip sözleşmelerin hazırlanması,

Tip sözleşmeler dışındaki sözleşmelerin hazırlanması,

Satın Alma faaliyetleri ile ilgili sözleşmelerin arşivlenmesi,

Satın Alma Sözleşmeleri risk yönetiminin yapılması,

Devir, temlik, şirket birleşmesi, nevi değişikliği vb süreçlerde satınalma ile ilgili süreçlerin yönetilmesi,

Sözleşme uzatma, yenileme ve fesih süreçlerinin yönetilmesi,

Tedarikçi ile imzalanan sözleşme koşullarına uygunluğun takibi, gerektiğinde sözleşme kapsamındaki yaptırımların uygulanması ve/veya sözleşmenin sonlandırılması,

Satın alma işlemlerinin kurum içi ve kurum dışı düzenlemelere, yasalara ve mevzuata uyumluluğun takibinin sağlanması.

Bilgi Teknolojileri Operasyon Yönetimi Müdürü (BTOYM092019)

Türk Kızılayı / Ankara

Aranan Nitelikler Yetkinlikler;

Lisans mezuniyeti (Bilgisayar, Elektrik/Elektronik veya ilgili mühendislik bölümleri),

İlgili alanda en az 5 yıl deneyim,

İleri seviyede İngilizce bilgisi,

Bilgi sistemleri altyapıları bilgisi,

BT Tedarikçi yönetimi bilgisi,

İletişim yeteneği kuvvetli,

Zamanı etkin kullanabilen ve sonuç odaklı,

Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,

Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş

Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),

Seyahat engeli bulunmayan,

B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen.

Görev Tanımı;

Kurum bünyesinde ihtiyaç duyulan sistemlerin planlanması, bütçelendirilmesi, kaynak ve personel dağılımının yapılması,

Sistemlerin gerekli güncellemelerin ve bakım çalışmalarının yapılmasının temin edilmesi,

BT servis ve operasyonlarının planlanmasını, uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlamak,

Network sisteminin bakımını, işletilmesini ve güvenliğini sağlamak,

Yedekleme altyapısının işletilmesini sağlamak,

Diğer bölümlerin BT konusundaki (yazılım-donanım) taleplerine ve ihtiyaçlarına göre gerekli bilgi ve eğitim desteğini vermek veya sağlamak,

Yapılacak işlemler konusunda üst yönetimi bilgilendirmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

Göçmen Koruma Hizmetleri Müdürü (GKHM2019)

Türk Kızılayı / Ankara

Aranan Nitelikler ve Yetkinlikler;

Lisans mezuniyeti (Tercihen Psikoloji, PDR, Sosyoloji ve Sosyal Hizmetler bölümleri),

İlgili alanda en az 5 yıl deneyim,

İleri düzeyde İngilizce bilgisi,

İyi düzeyde MS Office programları bilgisi,

Tercihen aktif SAP kullanım bilgisi,

Yabancılar ve uluslararası koruma kanunu bilgisi,

Geçici koruma yönetmeliği vb. mevzuat ve yönetmelik bilgisi,

Psikososyal destek bilgisi,Ulusal ve Uluslararası kurum ve Kuruluşların Koruma hakkında geliştirdikleri içerik (rehberlik, kural, ilke, standart ve yönetmelik) bilgisi,

İletişim yeteneği kuvvetli,

Zamanı etkin kullanabilen ve sonuç odaklı,

Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,

Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,

Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),

Seyahat engeli bulunmayan,

B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen.

Görev Tanımı;

Göçmen Koruma, arama, uyum ve dönüş program stratejilerinin geliştirilmesi,

Mevcut kaynaklar, ihtiyaç ve işbirlikleri göz önünde bulundurularak program stratejilerinin belirlenmesi,

Koruma programlarının tasarımı ve geliştirilmesi çerçevesinde;

İhtiyaçlar ve kaynaklar doğrultusunda koruma programlarının geliştirilmesi, planlarının oluşturulması ve uygulanması,

Koruma programlarının uluslararası standartlara uyumunun kontrolü ve takibinin yapılması,

Arama programlarının yönetilmesi çerçevesinde;

Kayıp Sığınmacı ve yakın arama taleplerinin konsolidasyonu ve kayıt altına alınması,

Kayıpların bulunması için çalışmaların yürütülmesi ve bulunması durumunda buluşmaların sağlanması,

Göçmenlere yönelik vaka yönetimi yaklaşımının belirlenmesi ve yürütülmesi,

Göçmenlere yönelik vaka bazlı psikososyal destek hizmetlerinin sağlanması,

Yürütülen proje ve programların izleme ve değerlendirmesinin yapılması.

Depo ve Stok Yönetimi Müdürü (DSYM092019)

Türk Kızılayı / Ankara

Aranan Nitelikler Yetkinlikler;

Lisans mezuniyeti,

İlgili alanda en az 5 yıl deneyim,

Tercihen İyi düzeyde İngilizce bilgisi,

İyi düzeyde MS Office programları bilgisi,

Tercihen aktif SAP kullanım bilgisi,

Depo sistemleri ve stok yönetimi bilgisi,

İletişim yeteneği kuvvetli,

Zamanı etkin kullanabilen ve sonuç odaklı,

Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,

Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,

Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),

Seyahat engeli bulunmayan,

B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen.

Görev Tanımı;

Lojistik ve depo planlamaları doğrultusunda depo faaliyetlerinin yürütülmesi,

Depo mal kabul-çıkış işlemlerinin yönetilmesi,

Depo işlemlerinin ve stok kayıtlarının sisteme girilmesi ve güncellenmesinin sağlanması,

Depo stok takibi, analizi ve raporlama işlemlerinin yönetilmesi,

Mevcut depolarda yer alan ürünlerin bakım süreçlerinin yönetilmesi,

Günlük depo operasyonlarının yönetilmesi,

Afet müdahale ve acil müdahale anında tanımlanmış rollere göre gerekli insan ve ekipman gücünün sağlanması ve yönlendirilmesi,

Lojistik faaliyetleri kapasitesinin verimli kullanımı, afet ve acil müdahale planlarına yönelik gerekli ekip ve ekipman sorumluluklarının sağlanması.

Finans ve Hazine Yönetimi Direktörü (FHYD2019)

Türk Kızılayı / Ankara

Aranan Nitelikler Yetkinlikler;

Lisans mezuniyeti (Tercihen Yüksek Lisans),

Tercihen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi veya ilgili mühendislik bölümleri,

İlgili alanda en az 7 yıl deneyim,

İyi düzeyde İngilizce bilgisi (okuma, yazma ve konuşma düzeyi akıcı)

İyi düzeyde MS Office programları bilgisi,

Aktif SAP kullanımı bilgisi,

İletişim becerisi kuvvetli, zamanı etkin kullanabilen,

Takım çalışmasına yatkın, sonuç odaklı,

Planlama ve Organizasyon yeteneği gelişmiş,

Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,

B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen,

Seyahat engeli bulunmayan,

Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için).

Görev Tanımı;

Yatırım, plan ve projeler için finansal analiz ve fizibilite çalışmalarının yapılması,

Banka ve ilgili kuruluşlar ile ilişkilerin yönetilmesi,

Finansal süreçlerin tanımlanması ve geliştirilmesinin sağlanması,

Gereksinim duyulan kaynakların seçimi, temini, faiz ve kur değişkenliğinin getirdiği risklerin kontrol altında tutulması ve yönetilmesi,

Nakit akış yönetiminin sağlanması,

Bakiyelerin kontrolü ve mutabakatların yapılmasının sağlanması,

Finansal tabloların hazırlanması ve dağıtım işlemlerinin koordinasyonunun sağlanması,

Finansal risk yönetimi kapsamında nakit akışı üzerindeki etkilerin ölçülmesi ve tahminlerin yapılması,

Riskleri gidermeye yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesi, gerekli tedbirlerin alınması,

Kurumsal mevduat yönetimi için uygun finansal enstrümaların kullanılmasının sağlanarak en etkin, en verimli kaynak yönetiminin yapılması,

Tüm ödeme işlemleri için ödeme planlarının oluşturulması ve ödemelerin yapılmasının sağlanması,

Finansman ihtiyaçları ve maliyetlerine yönelik gerçekleşme ve öngörü raporlarının hazırlanmasının sağlanması,

Finansal mevzuatların hazırlanarak ilgili birimlere iletilmesinin sağlanması.

Finans ve Hazine Yönetimi Müdürü (FHYM2019)

Türk Kızılayı / Ankara

Aranan Nitelikler Yetkinlikler;

Lisans mezuniyeti,

Tercihen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve ilgili mühendislik bölümleri mezuniyeti,

İlgili alanda en az 5 yıl deneyim,

İyi düzeyde İngilizce bilgisi (okuma, yazma ve konuşma düzeyi akıcı)

İyi düzeyde MS Office programları bilgisi,

Aktif SAP kullanımı bilgisi,

İletişim becerisi kuvvetli, zamanı etkin kullanabilen,

Takım çalışmasına yatkın, sonuç odaklı,

Planlama ve Organizasyon yeteneği gelişmiş,

Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,

B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen,

Seyahat engeli bulunmayan,

Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek,

Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için).

Görev Tanımı;

Finansman ihtiyaçları ve maliyetlerine yönelik gerçekleşme ve öngörü raporlarının hazırlanması,

Genel Müdürlüğe bağlı faaliyet alanlarının karlılık analizlerinin yapılması,

Banka ve finans kuruluşları ile ilişkilerin yürütülmesi,

Finansal mevzuatların hazırlanması ve ilgili birimlere iletilmesi,

Finansal süreçlerin tanımlanması ve geliştirilmesinin sağlanması,

Riskleri gidermeye yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesi, gerekli tedbirlerin alınması,

Nakit akışı üzerindeki etkilerin ölçülmesi ve tahminlerin yapılması,

Kurumsal mevduat yönetimi için uygun finansal enstrümaların kullanılmasının sağlanarak en etkin ve en verimli kaynak yönetiminin yapılması.

İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü (ISGM2019)

Türk Kızılayı / Ankara

Aranan Nitelikler Yetkinlikler;

Lisans mezuniyeti,

İlgili alanda en az 7 yıl deneyim,

Tercihen İyi düzeyde İngilizce bilgisi,

İyi düzeyde MS Office programları bilgisi,

Tercihen aktif SAP kullanım bilgisi,

A Sınıfı İSG Uzmanlığı belgesine sahip olmak,

İletişim yeteneği kuvvetli,

Zamanı etkin kullanabilen ve sonuç odaklı,

Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,

Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,

Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),

Seyahat engeli bulunmayan,

B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen.

Görev Tanımı;

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışanların kanuni hak ve yükümlülüklerin güvence altına alınması,

Zarar verebilecek koşullardan çalışanların en yüksek ölçüde korunmasının sağlanması,

İş gücü kaybına neden olabilecek meslek hastalıklarına karşı etkili önlemlerin alınması,

İşyeri Hekimliği faaliyetlerinin yürütülmesi ve çalışanların sağlık uygulamalarından faydalanmasının sağlanması,

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin planlanması ve ilgili birimlerle koordinasyonunun sağlanması,

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun ve mevzuatların takibi ve ilgili birimler ile uygunluğun sağlanması.

İnsani Politika ve Savunuculuk Müdürü (IPSM2019)

Türk Kızılayı / Ankara

Aranan Kişi Sayısı: 1

Aranan Nitelikler ve Yetkinlikler ;

Lisans mezuniyeti (Tercihen Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi Bölümleri),

İlgili alanda en az 5 yıl deneyim,

İleri düzeyde İngilizce bilgisi,

İyi düzeyde MS Office programları bilgisi,

Tercihen aktif SAP kullanım bilgisi,

Dış politika analizi ve uluslararası insancıl hukuk bilgisi,

İletişim yeteneği kuvvetli,

Zamanı etkin kullanabilen ve sonuç odaklı,

Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,

Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,

Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),

Seyahat engeli bulunmayan,

B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen.

Görev Tanımı :

Uluslararası paydaşlar ile birlikte yürütülen programların uluslararası hukuk standartlarına uyumunun kontrolünün yapılması, (Göç vb.)

Uluslararası hukuk araştırmalarının yürütülmesi,

Diğer birimler ile uluslararası hukuk kurallarına uyum, uygulama ve geliştirme hakkında koordinasyon sağlanması,

Uluslararası insani standartların takibi ve ilgili raporların yayınlanması,

Uluslararası savunuculuk ve insani diplomasi aktiviteleri ile kurumun, politika belirlenen görüşmelerde temsiliyetinin yapılması,

Uluslararası toplantılar için içerik üretiminin yapılması, savunuculuk belgelerinin, anlaşmaların ve protokollerin hazırlanması,

Uluslararası ve lokal akademisyenler, üniversiteler, STK'lar ile çalışmalar düzenlenmesi ve savunuculuğun geliştirilmesi.

Anahtar Kelimeler: insani politika, diplomasi

Satın Alma Planlama ve Destek Müdürü (SPDM2019)

Türk Kızılayı / Ankara

Aranan Nitelikler Yetkinlikler;

Lisans mezuniyeti, (Tercihen İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Bölümleri ve Endüstri Mühendisliği),

İlgili alanda en az 5 yıl deneyim,

Tercihen iyi düzeyde İngilizce bilgisi (okuma, yazma ve konuşma düzeyi akıcı),

İyi düzeyde MS Office programları bilgisi,

Aktif SAP kullanım bilgisi,

SAP uygulamaları ve diğer IT uygulamaları arasında entegrasyon bilgisi,

Zamanı etkin kullanabilen ve sonuç odaklı,

Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,

Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,

Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),

Seyahat engeli bulunmayan,

B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen.

Görev Tanımı;

Birimin yıllık stratejisinin, iş planının ve bütçesinin oluşturulması,

İş gereksinimleri bazında satın alma stratejisinin oluşturulmasına ve yürütülmesine destek olacak raporların hazırlanması,

SAP MM ve SRM kullanıcılarına 1. Seviye destek hizmeti verilmesi,

Satın alma SAP uygulamaları geliştirme ve iyileştirme ihtiyaçlarının belirlenerek ilgili birimlerle birlikte takibi,

Satın alma gerçekleşmeleri ve iç müşterilerin mevcut ihtiyacının anlaşılarak ihtiyaçlar çerçevesinde, satın alma yetki limitlerinin belirlenmesi,

Satın alma talep yönetimi stratejisinin belirlenmesi, koordinasyonu ve takip edilmesi,

Tedarikçi kayıt, izleme, yasaklama süreçlerinin yönetimi,

Satın alma harcamalarının, alım grupları/kategori bazında performansın takip edilmesi,

Malzeme ve tedarikçi ana veri takibinin ve analizlerinin yapılması,

Satın alma politikaları, sistemleri ve düzenlemeleri konusunda diğer birimlerle ilişkilerin yönetimi.

Paylaş

Lojistik Planlama ve Talep Yönetimi Müdürü (LPTYM2019)

Türk Kızılayı / Ankara

Aranan Kişi Sayısı: 1

Aranan Nitelikler ve Yetkinlikler ;

Lisans mezuniyeti (Mühendislik, lojistik, işletme veya benzeri bölümler),

İlgili alanda en az 5 yıl deneyim,

Tercihen İyi düzeyde İngilizce bilgisi,

İyi düzeyde MS Office programları bilgisi,

Tercihen SAP lojistik uygulamaları bilgisi,

Kaynak yönetimi ve optimizasyon bilgisi,

İletişim ve sunum yeteneği kuvvetli,

Zamanı etkin kullanabilen ve sonuç odaklı,

Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,

Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,

Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),

Seyahat engeli bulunmayan,

B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen,

Görev Tanımı :

Lojistik ihtiyaçlarının belirlenmesi ve taleplerin konsolidasyonunun sağlanması

Depo ve filo durumuna göre birimlerin taleplerine yanıt verilmesi,

İhtiyaç ve talepler doğrultusunda lojistik ve depo planlamalarının yapılarak güncellenmesi,

Gerekli durumlarda lojistik ve depo satın alma taleplerinin oluşturulması ve takip edilmesi,

Lojistik planlamaları doğrultusunda diğer birimler ile koordinasyonun sağlanması,

Lojistik SAP uygulamaları geliştirme ve iyileştirme ihtiyaçlarının belirlenerek ilgili birimlerle birlikte takibi,

Lojistik filo planlanma işlemleri çerçevesinde;

İhtiyaçlar ve mevcut durum analizleri ile filo boyutu ve araç tiplerinin planlanması, plan doğrultusunda filo araç alım, satım, kiralama sürecinin başlatılması,

Merkezi stok takibi işlemleri çerçevesinde;

Stok seviyelerinin merkezi olarak takip edilmesi,

Kritik stok seviyelerinde ilgili birimlerin bilgilendirilmesi ve takip eden taleplerin koordinasyonun sağlanması

Lojistik ve depo operasyonlarının süreç bazında takibi ve performanslarının analiz edilmesi,

Lojistik operasyonlarına ait resmi süreçlerin yönetilmesi.

Sosyal İçerme Programları Müdürü (SPM2019)

Aranan Nitelikler Yetkinlikler;

Lisans mezuniyeti (Tercihen Sosyal Hizmetler bölümü,

İlgili alanda en az 5 yıl deneyimi,

İyi düzeyde İngilizce bilgisi (Okuma, yazma ve konuşma düzeyi akıcı),

İyi düzeyde MS Office programları bilgisi,

Aile Politikaları Yönetimi (Yoksulluk, Çocuk İhmali, Aile içi şiddet vb.) bilgisi,

Sosyal Yardım Politikaları Yönetimi (Açlıkla Mücadele, Gıda Bankası, Ayni ve Nakdi Yardımlar) bilgisi,

İletişim yeteneği kuvvetli,

Zamanı etkin kullanabilen ve sonuç odaklı,

Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,

Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,

Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),

Seyahat engeli bulunmayan,

B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen.

Görev Tanımı;

Toplum ihtiyaçları ve mevcut programların analiz edilmesi,

Analizler doğrultusunda sosyal içerme stratejisinin geliştirilmesi,

Mevcut sosyal içerme programlarınının Halk Sağlığı Direktörlüğü ile işbirliği halinde uçtan uca süreç planlanmasının yapılması ve yürütülmesi,

Farkındalık ve program yaygınlaştırma çalışmalarının yönetilmesi (Seminer, çalıştay, kongre vb.),

Şube ve dış paydaşlarına bilgilendirmelerin yapılması,

Yararlanıcılara ilişkin sosyal inceleme ve memnuniyet süreçlerinin yönetilmesi,

Düzenlenen programlar ve mevcut kaynaklar göz önünde bulundurularak programlar özelinde yararlanıcıların belirlenmesi,

Ayni ve nakdi yardımların iletilmesi çerçevesinde belirlenen ihtiyaç sahiplerine yardımların iletilmesi için gerekli kaynak ve lojistik planlamasının yapılması,

İletişim operasyonlarının yürütülmesi ve iletilen yardımların takibine ait işlemlerin yürütülmesi,

Sosyal içerme programları kampanyalarının kurumsal iletişim ile koordinasyon halinde geliştirilmesi ve yürütülmesi,

Avrupa Birliği, Kızılay ve Kızılhaç Federasyonu, İslam İşbirliği Teşkilatı, İslam Kalkınma Bankası ve benzeri kurumlar tarafından sağlanan desteklerin takip edilmesi, yardım programlarınının incelenmesi ve model oluşturulması,

Paydaş kurum analizlerinin yapılarak işbirliği protokol taslaklarının hazırlanması ve sosyal yardım programlarının geliştirilmesi.

İç Kontrol Müdürü (IKM092019)

Türk Kızılayı / Ankara

Aranan Kişi Sayısı: 1

Aranan Nitelikler ve Yetkinlikler;

Lisans mezuniyeti (Tercihen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezuniyeti)

İlgili alanda en az 5 yıl deneyim,

İyi düzeyde İngilizce bilgisi (Okuma, yazma ve konuşma düzeyi akıcı),

İyi düzeyde MS Office programları bilgisi,

Tercihen aktif SAP kullanım bilgisi,

Risk Yönetimi (Kurumsal, Operasyonel, Bilgi Teknolojileri, Finansal vb.) ve İç denetim süreçleri bilgisi veya sertifikası (CIA, CRMA, CISA, SMMM, ACCA, CPA vb.),

İletişim yeteneği kuvvetli,

Zamanı etkin kullanabilen ve sonuç odaklı,

Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,

Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş,

Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),

Seyahat engeli bulunmayan,

B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen.

Görev Tanımı :

Fonksiyonların operasyonlarının risk yönetimi ve iç kontrol perspektifinden denetlenmesi,

Kurum faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası standartlara uyum kontrolünün yapılması,

Fonksiyonların iç kontrol ve uyum süreçlerine ilişkin iş ve işlemlerin koordinasyonun sağlanması,

İç kontrol doğrultusunda yapılması gereken değişikliklere ilişkin görüş ve öneri sunulması,

Üst yönetime mevzuat ihlalleri hakkında bilgi verilmesi ve alınacak tedbirlerin ilgili fonksiyonlara aktarılması,

Kurum genelinde standartlara uyum anlayışının benimsenmesi ve geliştirilmesi amacıyla eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesi.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.