1. HABERLER

  2. İLAN

  3. AKADEMİK İLANLAR

  4. Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

A+A-

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1 - İlanda yeralan Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir.

2 - Profesör ve Doçentler 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin (a) bendinin 1.fıkrasına göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır.

3- Adaylar 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartlar ile kadro derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımak zorundadır.

4 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5 - İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

6 - Başvuruda istenilen belgeler

- Dilekçe (Dilekçe örneği ilan metni ekinde http://personel.uludag.edu.tr adresinde yayınlanmıştır)

- Fotoğraf (2 adet)

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

- Onaylı Hizmet Belgesi (Uludağ Üniversitesi'nde çalışmayan adaylar çalıştıkları veya ayrıldıkları kurumdan alacaktır)

- Yabancı Dil Belgesi (Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar)

- Yayın Dosyası (Profesör kadrosu adayları 6 adet, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu adayları 4 adet )

* Puanlı Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuracak adaylar Başlıca Araştırma Eserini belirteceklerdir)

* Özgeçmiş

* Öğrenim Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) ve Profesör-Doçent kadrosu adayları için ayrıca Doçentlik Belgesi

* Yayınları (Puanlı Yayın Listesine Göre Sıralanmış)

 

BİRİM

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNV.

K.D.

AD.

AÇIKLAMA

TIP FAKÜLTESİ

Acil Tıp A.D.

Profesör

1

1

 

TIP FAKÜLTESİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.

Yardımcı Doçent

3

1

 

TIP FAKÜLTESİ

Göğüs Cerrahisi A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 

TIP FAKÜLTESİ

İç Hastalıkları A.D.

Profesör

1

1

 

TIP FAKÜLTESİ

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları AD.

Yardımcı Doçent

1

1

 

TIP FAKÜLTESİ

Ortpedi ve Travmatoloji A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 

TIP FAKÜLTESİ

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.D.

Profesör

1

1

 

TIP FAKÜLTESİ

Tıbbi Patoloji A.D.

Doçent

1

1

 

TIP FAKÜLTESİ

Üroloji A.D.

Profesör

1

1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Bütçe ve Mali Planlama A.D.

Doçent

1

1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Ekonometri A.D.

Doçent

1

1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İstatistik A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Siyaset ve Sosyal Bilimler A.D.

Doçent

1

1

Siyasal Düşünceler Alanında Doçentliğini Almış Olmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Üretim Yönetimi ve Pazarlama A.D.

Doçent

1

1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Yönetim ve Organizasyon A.D.

Doçent

1

1

 

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

Bina Bilgisi A.D.

Doçent

1

1

 

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

Bina Bilgisi A.D.

Doçent

1

1

 

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

Çevre Bilimleri A.D.

Doçent

1

1

 

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

Çevre Bilimleri A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

Su ve Atık Su Arıtımı Üzerine Çalışıyor Olmak.

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

Çevre Bilimleri A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

Su ve Atık Su Arıtımı Üzerine Çalışıyor Olmak.

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

Çevre Teknolojisi A.D.

Profesör

1

1

 

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

Çevre Teknolojisi A.D.

Doçent

1

1

 

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

Çevre Teknolojisi A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

Tehlikeli ve Katı Atıklar Üzerine Çalışıyor Olmak.

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

Devreler ve Sistemler A.D.

Doçent

1

1

 

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

Devreler ve Sistemler A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

Elektro Manyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

Elektromanyetik Uyumluluk Konusunda Doktora Yapmış Olmak.

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

Elektro Manyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

Endüstri Mühendisliği A.D.

Doçent

1

1

 

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

Enerji A.D.

Profesör

1

1

 

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

Hidrolik A.D. (İnşaat Müh.Böl.)

Yardımcı Doçent

1

1

Doktorasını Hidrolik Anabilim Dalında Yapmış Olmak.

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

Mimarlık Tarihi A.D.

Yardımcı Doçent

3

1

 

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

Taşıt Tahrik ve Güç Sistemleri A.D.

Profesör

1

1

 

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

Tekstil Teknolojisi A.D.

Profesör

1

1

 

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

Tekstil Teknolojisi A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

Yapı Bilgisi A.D.

Doçent

1

1

 

VETERİNER FAKÜLTESİ

Anatomi A.D.

Doçent

1

1

 

VETERİNER FAKÜLTESİ

Besin Hijyeni ve Teknolojisi A.D.

Profesör

1

1

 

VETERİNER FAKÜLTESİ

Biyokimya A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 

VETERİNER FAKÜLTESİ

Doğum ve Jinekoloji A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 

VETERİNER FAKÜLTESİ

Farmakoloji-Toksikoloji A.D.

Profesör

1

1

 

VETERİNER FAKÜLTESİ

Fizyoloji A.D.

Profesör

1

1

 

VETERİNER FAKÜLTESİ

Genetik A.D.

Profesör

1

1

 

VETERİNER FAKÜLTESİ

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları A.D.

Profesör

1

1

 

VETERİNER FAKÜLTESİ

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları A.D.

Doçent

1

1

 

VETERİNER FAKÜLTESİ

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları A.D.

Yardımcı Doçent

3

1

 

VETERİNER FAKÜLTESİ

Histoloji-Embriyoloji A.D.

Yardımcı Doçent

3

1

 

VETERİNER FAKÜLTESİ

Mikrobiyoloji A.D.

Yardımcı Doçent

3

1

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Arazi ve Su Kaynakları A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

Sulama Zamanı Planlanması ve Su-Verim İlişkileri Konularında Doktora Yapmış Olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Biyometri ve Genetik A.D.

Doçent

1

1

Zootekni Bölümü Mezunu Olup, Yüksek Lisans ve Doktorasını Genetik Alanında Yapmış Olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Entomoloji A.D.

Doçent

1

1

Akaroloji ve Böcek Teknolojisi Konusunda Uzman.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Gıda Bilimleri A.D.

Profesör

1

1

Gıda Mikrobiyolojisi Alanında Çalışıyor Olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Gıda Teknolojisi A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Alanında Çalışıyor Olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Peyzaj Mimarlığı A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Planlama ve Tasarımı Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Peyzaj Mimarlığı A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Tasarımı ve Tasarım Bitkileri Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Tarım İşletmeciliği A.D.

Doçent

1

1

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Tarımsal Yapılar A.D.

Profesör

1

1

Hayvan Barınakları Tasarımı ve Barınak İç Ortam Hava Kalitesi Konusunda Çalışıyor Olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Tarla Bitkileri A.D.

Profesör

1

1

Yem Bitkileri Yetiştiriciliği Konusunda Uzman.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Tarla Bitkileri A.D.

Doçent

1

1

Bitkiler Yetiştiriciliği Dalında Uzman.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Tarla Bitkileri A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme A.D.

Doçent

1

1

Toprak ve Su Koruma, Toprak Erozyonu, Toprak Verimliliği, Toprak Fiziği Alanlarında Uzman.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Toprak Bilmi ve Bitki Besleme A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği Alanında Uzman.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Yemler ve Hayvan Besleme A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

Zootekni Bölümü Mezunu Olup, Yüksek Lisans ve Doktorasını Yemler ve Hayvan Besleme Alanında Yapmış Olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Cebir ve Sayılar Teorisi A.D.

Yardımcı Doçent

3

1

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Deneysel Psikoloji A.D.

Profesör

1

1

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Deneysel Psikoloji A.D.

Profesör

1

1

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Geometri A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Nükleer Fizik A.D.

Profesör

1

1

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Ortaçağ Tarihi A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

Bizans Tarihi Üzerine Doktora Yapmış Olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Yakınçağ Tarihi A.D.

Profesör

1

1

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Bilgisayar ve Öğretim Tek.Eğ.A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Fen Bilgisi Eğitimi A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Okul Öncesi Eğitimi A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.D.

Yardımcı Doçent

3

1

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Sınıf Öğretmenliği A.D.

Doçent

1

1

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Sınıf Öğretmenliği A.D.

Yardımcı Doçent

1

1

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Arap Dili ve Belagati A.D.

Doçent

1

1

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Din Sosyolojisi A.D.

Profesör

1

1

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İslam Felsefesi A.D.

Profesör

1

1

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İslam Hukuku A.D.

Profesör

1

1

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İslam Hukuku A.D.

Profesör

1

1

 

HUKUK FAKÜLTESİ

Hukuk Tarihi A.D.

Yardımcı Doçent

3

1

Hukuk Fakültesi Mezunu ve Kamu Hukuku Doktorası Yapmış Olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

Mali Hukuk A.D.

Yardımcı Doçent

3

1

Hukuk Fakültesi Mezunu ve Kamu Hukuku Doktorası Yapmış Olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

Roma Hukuku A.D.

Yardımcı Doçent

3

1

Hukuk Fakültesi Mezunu ve Özel Hukuk Doktorası Yapmış Olmak.

DEVLET KONSERVATUVARI

Piyano Anasanat Dalı

Yardımcı Doçent

3

1

Piyano Anasanat Dalında Sanatta Yeterlilik Yapmış Olmak.

DEVLET KONSERVATUVARI

 

Doçent

1

1

 

KARACABEY MYO

Süt ve Süt Ürünleri Prg.

Profesör

1

1

Besin Hijyeni ve Teknolojisi

GEMLİK ASIM KOCABIYIK MYO

 

Doçent

1

1

Nadir ve Endemik Bitkilerin Çimlenme Fizyolojileri Alanında Çalışmaları Bulunmak.

 

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.