1. HABERLER

  2. EĞİTİM

  3. Üniversitelere 3 sömestr uygulaması geliyor
Üniversitelere 3 sömestr uygulaması geliyor

Üniversitelere 3 sömestr uygulaması geliyor

Davutoğlu, 10. Kalkınma Planı çerçevesinde gerçekleştirilen Öncelikli Dönüşüm Programları 3. Toplantısında 8 yeni programı daha açıkladı.

A+A-

İşte Başbakan Davutoğlu'nun açıklamaları:

İki yönde denetleme mekanizması kuracağız. Birincisi, önemli merkezlerde, bölgesel merkezlerde bu programları anlatmak üzere bir seri çalışma yürüteceğiz. Yerel aktörlerin bu programları benimsemesinin önünü açacağız. Aynı şekilde uluslararası alanda da bunun bilinmesi önemli. Yabancı analistler buna çok özel önem verdiklerini ortaya koydular. Bu noktada da önemli yatırımcı kuruluşlarla finans kuruluşlarıyla uluslararası alanda reform programının tanıtımını yapacağız. Böylece bir sahiplenme ve bilinme tanıtım olgusuna dikkat çekeceğiz. Bugün 8 program daha açıklıyoruz.

İş gücü piyasasının etkinleştirme programı, nitelikli insan gücü için çekim merkezi programı, sağlıklı yaşam programı, yerelde kurumsal kapasitenin güncelleştirilmesi programı, kalkınma için uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi programı, kayıt dışı ekonominin azaltılması programı. 380 adet eylemden oluşuyor. Şimdi detaylara girersek...

İş gücü piyasasının etkinleştirilmesi programı...

İşsizler, kayıt dışı çalışanlar hedeflerimiz. Hedefimiz işsizliğin azaltılması, çalışan kadınların kariyerle aile arasında tercihin önüne geçilmesi. Programla neyi hedefliyoruz. İş gücü piyasasını daha etkin hale getirmeyi, işsizliği azaltmayı, verimliliği yükseltmeyi amaçlıyoruz. 2018 sonunda kadınların istihdam oranlarını her yıl bir puan artırmayı, esnek çalışma biçimleri yaygınlaştırmayı planlıyoruz. 43 adet eylem planı var. Kadın girişimcilik programı hazırlayacak uygulamaya koyacağız. Kadın girişimciliğini teşvik etmek için. Nasıl anne ve baba, kız ve erkek çocukları arasında ayrım yapmaz, gerçek anne babaysa. Devletin ve kamunun da kadınlar erkekler arasında bir ayrım olmaksızın, eşitsizlik olmaması için çalışmalar yapacağız. Bir izleme ve değerlendirme sistemi kuracağız. Programların takibini 81 ilde gerçekleştireceğiz. Uzaktan eğitim sistemi kuracağız. Kıdem tazminatı sisteminde yaşanan sorunların çözümü amacıyla sosyal taraflarla istişare içinde gerekli mevzuat düzenlemelerini yapacağız. işsizlik sigortasından yararlanma şartlarını esnetmek için çalışmalar yapacağız. Yeni esnek çalışma sistemlerini içeren mevzuat çalışmalarını yapacağız. Sosyal yardım istihdam bağlantısı bilgi sistemini geliştireceğiz. Sosyal yardımla istihdam arasında irtibat kurup, teşvik edici şekilde kullanılması... İşkur'a kayıt edilen sosyal yardım yararlanıcılarına bilgilendirme sunacağız. Çalışılabilir sosyal alanlar için, işsizlik yardımı ve özendirici yardım programları geliştireceğiz. Özel sektörde çalışıyor, belli bir teşvik uygulayacağız. Şunu da ifade edeyim istihdamla ilgili bütün bu sektörel dönüşüm programlarından bağımsız olarak, işsizlikle mücadeleyle ilgili ayrı bir çalışma ekibi talimatı vermiştim. Bu çerçevede yapılan çalışmayı, ayrı bir sunumla kamuoyumuzla paylaşacağız. İstihdam bizim için hayati konudur.

İkinci programımız. Temel ve mesleki becerileri geliştirme programı...

Amacımız problem çözme, iletişim, liderlik, kariyer planlama gibi temel becerileri geliştirmek. Diploma belli bir eğitimin tamamlandığı anlamına gelen bir belgedir. Yapmamız gereken pratik uygulamada daha anlamı yere nasıl oturtacağız? Ek çalışmalar yapmak zorundayız. Sanatsal ve sportif becerilere sahip olması önem taşıyor. Burada da işgücü piyasası ile eğitim sistemi arasını yeniden tamamlayacağız. Anfilerden sınıflardan fabrikaya geçtiğinde dünya geçmiş gibi bir atmosfer yaşıyor sudan çıkmış balık gibi... Onun için bu önemli bir alan. Burada ön gördüğümüz eylemler şunlar. Uygulamalı eğitimi yaygınlaştıracağız. Konya'da ayakkabı organize sanayi bölgesinde, milli eğitim bakanlığıyla işbirliği içinde açtığı meslek okulu var. site ayakkabı endüstrisi neyi gerektiriyorsa ona göre tanzim ediliyor. Onun için MEB'e brifing için gittiğimde meslek liselerini iş dünyasıyla birlikte uygulamalı ve iş dünyasının da fiilen katkıda bulunduğu bir yere dönüştürmemiz şart.

ÜNİVERSİTELERE 3 SÖMESTR UYGULAMASI GELİYOR

Sekiz ay takriben eğitim görüp dört ay eğitimin dışında, tatili ortadan kaldırmayı düşünmüyoruz ama uygulamayı da hayata hazırlık, tatil için de sosyal zenginlik olarak değerlendirilecek bir program düşünüyoruz. Ünişversitelerde 3 sömestr uygulamasını yaygınlaştıracağız. Bireysel yetenekleri ortaya çıkaracak rehberlik servislerini geliştireceğiz. Mesleki teknik okul ve kurumlarda atölye kurumlarını geliştireceğiz.

- Sağlıklı yaşam ve hareketlilik dönüşüm programı: İnsanların hasta olmasını önleyeceğiz. İnsanları hasta yapmamanın yollarını bulmamız lazım. Sağlık Bakanlığı'nın yatırımlarının yüzde 15'nin hastaneler ihtiyaç olmasın diye yaparsak hastanelerimizi küreselleştirip sağlıklı insanlarımızın gelen yabancıları ağırlamasını sağlarız. Koruyucu hekimlik çalışması ile insanların bilinçlendirilip daha sağlıklı nesiller sahibi olmak. Bu program ile tütün kullanımı alkol ve uyuşturucu ile mücadele edeceğiz. Sağlıklı beslenme kültürünü geliştireceğiz. Tarımsal işletmeler ile gıda işletmelerine yapılan denetimlerin sayısını arttıracağız. Etiket ve ambalajları tüketicileri yanıltmayacak şekilde düzenleyeceğiz.

Obezite ile mücadele edeceğiz. Bu çerçevede büyük kampanyalar yapacağız. Diyabetin erken teşhisini sağlayacağız. Tütün ve alkol bağımlılığın kurtulmak isteyenlere sağlanan destekleri geliştireceğiz. Bazı kanser türleri başta olmak üzere tarama faaliyetlerini arttıracağız. Bütün illeri kapsayan kanser sistemi geliştireceğiz. Yerel yönetimlerin yürüyüş yolu farkındalığını arttıracağız. Spor dostu okul programı geliştireceğiz.

 

- Yerelde kurumsal kapasitenin geliştirilmesi programı: Yerel yönetimlerin proje üretme kapasitesini geliştireceğiz. Vatandaşın belediye memnuniyetlerini belirli aralıklarla ölçeceğiz. Büyükşehir belediyelerinin akıllı kent programlarını geliştireceğiz. Büyükşehirlerde kırsal alanın ihmal edilmemesi için bütçelerinden belli oranda bu alanlara ayrılmasını titizlikle takip edeceğiz. Şehir bilincinin yerleşmesi için her türlü çalışmaya yapacağız. Yöneticiler için sistematik programlar gerçekleştireceğiz. Proje bazlı destekler ile STK'ları geliştireceğiz.

 

- Rekabetçiliği ve sosyal uyumu geliştiren kentsel dönüşüm programı: Kentsel dönüşüm zorunlu bir ihtiyaçtır. Şehirlerin yaşam kalitesini arttırmayı hedefliyoruz.

Mahalle kültürünün ilişki biçimini modern ve küresel hayata uyarlayacağımız yeni modeller bulmalıyız. İmar değişiklikleri ile oluşan değer artışından kamunun pay almasını sağlayacağımız değişikler yapacağız. Kentsel dönüşüm alanlarında hakların devrini sağlayacak gayrimenkul sertifikası geliştireceğiz. Sukuk gibi yeni finansal araçlar geliştireceğiz. Dönüşüm alanlarında uygulanacak asgari standartları belirleyeceğiz. Tarihimiz ve kültürümüz ile uyumlu kentsel dönüşüm çalışmaları geliştireceğiz. Çevre ve şehircilik Bakanlığında yeni bir yapı araştırma birimi kuracağız. Piyasa arz edilen uygunsuz yapı malzemelerin önüne geçeceğiz.

 

- Kalkınma için uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi programı: Türkiye'nin kalkınma planını gözden geçireceğiz. Uzmanlık alanlarımızda bilgi ve tecrübe programları başlatacağız. Eğitimde uluslararası hareketlilik için işbirliği desteği sağlayacağız. Üniversitelerde uluslararası kalkınma programları oluşturacağız. Üniversitelerde uluslararası çalışma ofisleri kuracağız. Kamu kurumlarının dış ilişkiler birimini güçlendireceğiz. Uluslararası örgütlerdeki Türk uzman sayısını arttıracağız. Yurtdışı misyonlarını tekrar gözden geçireceğiz.

 

- Kayıtdışılığın azaltılması programı: Kayıtdışıyı azaltmak bizim için stratejik bir hedeftir. kayıtdışının boyutunu ölçeceğiz. Vergilendirme kapasitesini ölçecek sistemler geliştireceğiz. Mükkelleflerin vergiye uyum göstermesini sağlayacağız. Satış bilgilerini anlık olarak takip edebilecek sistem geliştireceğiz. Gümrük kapılarını modernize edeceğiz. Görsel medyadan yararlanacağız. Vergi tahsilatını arttırmak için terminallar kuracağız.

 

KIDEM TAZMİNATI

 

Kıdem tazminatı ile ilgili soru üzerine Çalışma ve Güvenlik Bakanı Faruk çelik, soruna yönelik geliştirecek çözümün herkesi kapsayacağını belirterek söz konusu sorunu da seçime kadar çözüme kavuşturmaya çalışacaklarını söyledi.

 

KONUTTA DEVLET KATKISI

 

Konutta verilecek yüzde 15'lik devlet desteği ile ilgili konuşan Başbakan Davutoğlu, bu çalışmanın ilk evi kapsayacağını belirtti. Davutoğlu, söz konusu hesaba yatırılan paranın 5 yıl sonra çekilmesi halinde yüzde 15 devlet katkısı sunulacağını söyledi. Davutoğlu, paranın erken çekilmesi halinde ise kademeli destek sisteminin uygulanacağını söyledi.

MERKEZ BANKASI

 

Merkez Bankası bir takım verileri değerlendirip kararlarını açıkladığını söyleyen Davutoğlu, kendi kanaatlerini Merkez Bankası Başçı ile Davos'ta paylaştığını söyledi. Önemli olanın Türkiye'nin gelişimi için alınması gereken kararın doğru zamanda alınması olduğuna dikkat çeken Davutoğlu, son faiz indirimi kararının ve Başçı'nın dün yaptığı açıklamaların doğru bir adım olduğunu söyledi.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
İlgili Haberler