1. HABERLER

  2. EĞİTİM

  3. EĞİTİM HABER

  4. YÖK'ten kapatılan üniversite öğrencileri için açıklama
YÖK'ten kapatılan üniversite öğrencileri için açıklama

YÖK'ten kapatılan üniversite öğrencileri için açıklama

YÖK, kapatılan üniversite öğrencilerine dair açıklama yaptı. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre öğrenciler merkezi sınav puanları doğrultusunda tercihlerine göre yerleştirilecek, tercihlerine yerleşemeyenler ÖSYM tarafından mer

A+A-

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre öğrenciler merkezi sınav puanları doğrultusunda tercihlerine göre yerleştirilecek, tercihlerine yerleşemeyenler ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilecektir. Bu açıklama, kapatılan üniversitelerde öğrenim görmekte olan öğrencilerin başka bir il'e gönderilebileceği anlamını taşımaktadır. Diğer taraftan, YÖK Başkanının kendi kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öğrencilerin bulunduğu illerdeki üniversitelerde özel öğrenci statüsü kapsamında ders alabilecekleri ve aldıkları derslerin yerleştirildiği üniversitede tarafından kabul edileceği belirtilmiş olmasına rağmen bu açıklama YÖK'ün dün üniversitelere gönderdiği 18 maddelik resmi yazıda yer almamaktadır.

Diğer taraftan YÖK'ün açıklamasında, kapatılan üniversitelerde öğrenim görmekte olan öğrencilerin diplomalarına eski üniversitenin isminin yazılmaması istenilmiştir. Bu uygulama öğrencilerin intibaklarının sağlanması bağlamında önemlidir.

İşte YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama:

Kapatılan vakıf yükseköğretim kumullarındaki öğrencilerin durumlarının görüşüldüğü Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında bu öğrencilere ilişkin karar alındı. 10.08.2016 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin özellikle aynı ilde kalma talepleri değerlendirildi.

Toplantı sonrasında alınan karara göre kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrenciler ÖSYM tarafından kayıt olduğu yıldaki puanları esas alınarak merkezi olarak yerleştirildikten sonra eğer isterlerse kapatılan vakıf yükseköğretim kurumunun bulunduğu ildeki devlet veya vakıf yükseköğretim kumrularında "özel öğrenci" statüsünde ders alabilecekler. Öğrencilerin aldığı dersler yerleştirildiği üniversite tarafından sayılacak. Bu öğrenciler özel öğrenci olarak ders aldıkları üniversitenin diplomasını değil, yerleştirildiği üniversitenin diplomasını alacak.

Toplantıda alınan diğer bir karara göre de kapatılan üniversitelerin öğrencileri kurumlar arası yatay geçiş yönetmeliği kapsamında, isteyen vakıf yükseköğretim kumullarına, kapatılan üniversitesindeki "not ortalaması" ile yatay geçiş yapabilecek. Kurumlar arası yatay geçiş başvuruları bu kapsamda 31 Ağustos 2016 tarihine kadar uzatıldı.

İşte YÖK'ün üniversitelere gönderdiği resmi yazı:

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı
Konu :667 Sayılı KHK Yerleşen Öğrenciler
Sayı : 75850160-301.01.01-48663 05/08/2016

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 03/08/2016 tarih ve 75850160-301.01.01-47906 sayılı yazımız.
b) 04/08/2016 tarih ve 75850160-301.01.01-48339 sayılı yazımız.

23/7/2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 667 Karar Sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname"nin 2 nci maddesi ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumları ile ilgili yürütülecek işlemler ilgi (a) yazımız ile bildirilmişti.

Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kapatılan Vakıf Yükseköğretim Kurumlarındaki öğrencilerin durumlarına ilişkin Yükseköğretim Kurulunca yapılan değerlendirme neticesinde konuya ilişkin yükseköğretim kurumlarına gönderilen ilgi (a) yazımızın işlemden kaldırıldığı ilgi (b) yazımızla bildirilmiştir.

667 sayılı KHK'nın 2 nci maddesi 4 üncü fıkrası uyarınca, kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin belirlenen diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmesi ile ilgili 28/07/2016 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan karar 04/08/2016 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında iptal edilerek aşağıda yer alan Usul ve Esasların belirlenmesine karar verilmiştir.

1. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının önlisans, lisans ve lisansüstü programlarından mezun olanlar le halen kayıtlı öğrencilere ilişkin belge ve kayıtların Ek-1 listede karşılarında gösterilen koordinatör üniversiteye aktarılmasına,

2. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı tüm önlisans ve lisans öğrencilerinin (özel yetenek sınavı ile kayıt yaptıranlar dahil); kapatılan yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırdıkları yıldaki ÖSYS/DGS puanları ile kayıt yaptırmış oldukları yılda diğer yükseköğretim kurumlarının aynı adı taşıyan programlarının taban puanları esas alınmak suretiyle, yapacakları tercihler dikkate alınarak ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilmelerine,

3. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki kayıtlı önlisans ve lisans öğrencilerinin ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilme işlemleri aşamasında öğrencilikle ilgili işlemlerinin kesintiye uğramaması için Yükseköğretim Kurulu tarafından YÖKSİS Veri Tabanında Ek-1 deki koordinatör üniversitelerine aktarılmalarına, ÖSYM tarafından yerleştirme işlemlerinin tamamlamasını müteakiben de yerleştikleri yükseköğretim kurumuna aktarılmalarına,

4. Öğrencilerin tercih işlemlerinde kayıtlı oldukları programla aynı isimdeki programları tercih edebilmelerine, öğretim dili yabancı dil olan programlardaki öğrencilerin aynı isimli öğretim dili Türkçe programları da tercih edebilmelerine, öğretim dili Türkçe olan programlardaki öğrencilerin aynı isimli öğretim dili yabancı dil olan programları da tercih edebilmelerine (kayıtlı oldukları öğretim dili Türkçe programdan öğretim dili yabancı dil olan programa yerleştirilen öğrencilerin yerleştirildikleri yükseköğretim kurumunun programa devam edebilmek için aradığı yabancı dil yeterlik şartını sağlamaları gerektiğine, yabancı dil yeterlik şartını sağlayamayan adayların hazırlık sınıfı okuyarak başarılı olmaları halinde programa devam edebilmelerine),

5. Uluslararası ortak lisans (çift) diploma programlarına kayıtlı öğrencilerin, kayıtlı oldukları programla aynı adı taşıyan fakat uluslararası ortak (çift) diploma programı olmayan programları tercih edebilmelerine,

6. Tercihlere yerleştirmede öğrencinin kayıt olduğu yıla ait ilgili puanının dikkate alınmasına; tercih edilen programın ilgili yıla ait taban puanının öğrencinin puanından düşük veya puanına eşit olması durumunda yerleştirme yapılmasına; öğrencinin tercih ettiği programlardan birine yerleşememesi durumunda, ilgili yılda adayın puanından düşük veya adayın puanına eşit puanla öğrenci alan program olması durumunda taban puanı öğrencinin puanına en yakın olan programa yerleştirilmesine; öğrencinin puanının ilgili yıldaki programların taban puanlarından düşük olması durumunda ise ilgili yıldaki en düşük taban puanlı programa yerleştirilmesine,

7. Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre öğrenci alan programlarda kayıtlı öğrencilerin, kayıt oldukları yıl ve ÖSYS puanları dikkate alınarak, yukarıdaki esaslar çerçevesinde, kayıtlı oldukları program adı ile aynı adı taşıyan programlara ÖSYM tarafından yerleştirilmesine,

8. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki yabancı uyruklu öğrencilerin koordinatör üniversiteye yerleştirilmesine, yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtlı olduğu programların koordinatör üniversitede bulunması halinde bu programlarda eğitime devam etmelerine, program bulunmaması durumunda ise yabancı uyruklu öğrencilerden tercih alınarak Yükseköğretim Kuruluna bildirilmesine ve bu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmesine,

9. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü programlardaki öğrencilerin koordinatör üniversiteye yerleştirilmesine,

10. Öğrencilerin kapatılan vakıf yükseköğretim kurumuna ödemekte olduğu ücreti, 667 sayılı KHK uyarınca eğitime devam edecekleri yükseköğretim kurumuna ödemelerine, bu ücretin her eğitimöğretim yılında TÜFE oranında arttırılmasına ve bu ödemelerin yerleştirme yapılan yükseköğretim kurumunda ayrı bir hesap açılarak izlenmesine,

11. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin şartları sağlamaları halinde "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik"in kurumlar arası yatay geçişe ilişkin ilgili maddesi ile EK Madde 1 uyarınca yatay geçiş yapabilmelerine,

12. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin yatay geçiş işlemleri için gerekli olan öğrenci belgesini e-devlet üzerinden alabilmesine ancak, bu öğrencilerin kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından yerleştirilip yerleştirilmediğine dair gerekli kontrollerin başvuru yapılan yükseköğretim kurumu tarafından YÖKSİS üzerinden yapılmasına,

13. Öğrencilerin kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından daha önce aldıkları belgeler ile yatay geçiş için başvuru yapabilmelerine,

14. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin yaz öğretimine ilişkin işlemlerin koordinatör üniversite tarafından düzenlenmesine, koordinatör üniversite tarafından yaz öğretimi yapılamaması durumunda yerine bütünleme sınavı yapılabilmesine,

15. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin belge düzenlenmesi, staj vb. işlemlerinin yerleştirildikleri yükseköğretim kurumu tarafından yürütülmesine,

16. Tekemmül eden diploma ve diploma yerine geçen belgelerin düzenlenmesinin koordinatör yükseköğretim kurumu tarafından gerçekleştirilmesine, bu süreçte
a. Diploma veya diploma yerine geçen belgelerin imzalı olarak hazır olması halinde öğrencilere bu diplomaların verilmesine,
b. Diploma veya diploma yerine geçen belgelerin hazır olmaması durumunda diplomanın, öğrencinin yerleştirildiği yükseköğretim kurumu tarafından düzenlenmesine, ancak diplomanın üzerinde 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca söz konusu yükseköğretim kurumuna yerleştirildiği ibaresinin yer almasına,

17. Bu Usul ve Esaslar kapsamında yeni açılacak birim ve programların, kapatılan vakıf yükseköğretim kurumundan aktarılan öğrencilerin mezuniyetleri sonrasında kapatılmasına, bu programlara yeni öğrenci alınması durumunda YÖK'e ayrıca başvuru yapılmasına,

18. Bu Usul ve Esasların uygulanması sürecinde gerektiğinde değişiklik yapılabilmesi hususunda

Yürütme Kuruluna yetki verilmesine

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.