1. HABERLER

  2. MEB PERSONEL

  3. Yönetici görevlendirme genelgesi ne zaman çıkacak?
Yönetici görevlendirme genelgesi ne zaman çıkacak?

Yönetici görevlendirme genelgesi ne zaman çıkacak?

MEB, yeni geçici yönetici görevlendirmeleri genelgesini ne zaman çıkaracak?

A+A-

Geçici Yönetici Görevlendirmeleri Genelgesi Ne zaman Çıkacak?

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 21.11.2011 tarihli, 78102 sayılı ve “Görevlendirmeler” konulu yazısında; “Yönetim görevlerinde esas olan, yönetimin atanma şartlarını taşıyanlar eliyle yürütülmesidir. Hizmetin etkin ve verimli yürütülmesi için öncelikle, Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde asaleten atanmada aranan şartları taşıyanlardan ihtiyaç olması halinde görevlendirmenin yapılması veya teklif edilmesi; bunun mümkün olmaması halinde normla sınırlı olmak üzere il ve ilçe milli eğitim veya okul, kurum yöneticileri tercih edilmelidir.” hususu bulunmaktadır.

Yine aynı yazıda 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İl/İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri görevlerini vekâleten veya görevlendirmeler ile yürütenler gözden geçirilerek, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yerine getirilmekte olan hizmetlerde aksama meydana gelmeyecek şekilde görevlendirmelerinin sona erdirilerek kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarındaki asli görevlerine döndürülmeleri emredilmiştir.

Görevlendirmelerin zorunlu olması halinde ise;

1-Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın “Vekâlet görevi” başlıklı 22. maddesi 2. fıkrasında; “(2) Boş bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumu yöneticiliklerine (okul müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı), sınav şartı öngörülenler için (bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dâhil) asaleten atanmada aranan tüm şartları bir arada taşıyanlardan asılı atamaya yetkili amir tarafından vekâleten atananlara, vekâletleri süresince yalnızca vekâlet edilen göreve ilişkin ek ders ücreti, vekâlet görevinde bulunulan örgün ve yaygın eğitim kurumunca ödenir)” hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.

2-Personel Genel Müdürü Necmettin YALÇIN’ın imzaladığı 11 Eylül 2008 tarihli yazısının 5.maddesindeki “5-Öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına ücretli Öğretmen görevlendirilmesi ile yöneticiliği boş bulunan okullara aynı okul öğretmenlerinden yapılacak görevlendirmelere ilişkin iş ve işlemler” açıklamaları bulunmaktadır.

3-Yine geçici görevlendirmeler hakkındaki; “Bakanlığınızca da bu tür görevlendirmeler bilinmesine rağmen neden yapılmaktadır? Taşra teşkilatlarınız emirlerinize uymamakta mıdır? Bu tür usulsüz görevlendirmelerin iptal edilerek okul içinden yapılmasını isteyen bir genelge yayınlayacak mısınız?” sorularını içeren yazılı bir soru önergesine (7-6309s) Milli Eğitim Bakanlığı 22.09.2009 tarih ve 935 sayılı cevabi yazılarında; “Bakanlığımızca zaman zaman valiliklere gönderilen talimatlarda ise geçici görevlendirmelerin öncelikle kurum içinden istekli olanlardan yapılması gerektiği vurgulanmaktadır. Ancak, istekli bulunmaması durumunda ise eğitim ve öğretimin aksatılmadan sürdürülebilmesi bakımından kurum dışından da zorunlu hallerde görevlendirmeler yapılabilmektedir.” (7-6309c) açıklaması çerçevesinde görevlendirmeler yapılabilmektedir.

Edirne İdare Mahkemesinin 2009/584 Esas, 2010/56 karar nolu ve 29/01/2010 tarihli kararında; “657 sayılı Devlet Memurları Kanununda aynı kurum içinde geçici görevlendirme konusu düzenlenmemiş olmakla birlikte bir kamu kurumunun mevzuatla belirlenmiş olan görev alanı içinde yer alan "geçici" nitelikte bir hizmeti yada değişen ve gelişen sosyal, ekonomik ve kültürel koşulların sonucu olarak ortaya çıkan, henüz örgütsel altyapısı oluşturulmamış ve bir kadro ile ilgilendirilmemiş olan "yeni bir kamu hizmetini" yürütmek amacı ile durumu uygun olan kamu görevlilerinin, "kadroları ile hukuki bağlarını sürdürmek ve belli bir süre ile sınırlı olmak üzere" atamaya yetkili amir tarafından geçici olarak görevlendirilmeleri olanaklıdır.

İdarelerin memurların geçici görevlendirme konusunda sahip olduğu takdir yetkisini hizmetin gerekli kıldığı durumlarda kullanması, sürenin belirli olması ve hizmetin ifası için öngörülen sürenin sonunda ilgilinin kadro görevine döndürülmesi gerekmektedir. Yani geçici görevlendirmenin belli bir süre için ve geçici bir hizmete yönelik olması zorunludur. Aksi takdirde sürekli bir hizmetin görülmesi naklen atamayı gerektirip, geçici görevlendirme yoluna bu durumda başvurulması mümkün değildir. Geçici Görevlendirme işleminin kurulmasında henüz örgütsel yapısı oluşturulmamış bir kadro ile ilgilendirilmemiş olan yeni bir kamu hizmetini yürütmek amacı ile durumu uygun olan kamu görevlilerinin görevlendirilmesinde kamu hizmetinin yürütülmesi amaç edinilmeli, kamu yararı ile bağdaşmayan, örneğin kamu görevlisini görevinden fiilen uzaklaştırmak, onu cezalandırmak gibi hizmet gereklerine ters düşen bir sonuç amaçlanmamalıdır.

Bu koşulları taşımadan tesis edilen bir geçici görevlendirme İşleminin, bu kurumdan beklenen amaç ve varoluş nedeni ile bağdaştırılması olanaksızdır.”

Ankara Bölge İdare Mahkemesinin YD İtiraz No 2009/4304 nolu kararında; “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda “aynı kurum içinde geçici görevlendirme” konusu düzenlenmemiş olmakla birlikte, bir kamu kurumunun, mevzuatla belirlenmiş olan görev alanı içinde yer alan “geçici” nitelikteki bir hizmeti ya da değişen ve gelişen sosyal, ekonomik ve kültürel koşulların sonucu olarak ortaya çıkan, henüz örgütsel altyapısı oluşturulmamış ve bir kadro ile ilgilendirilmemiş olan yeni bir kamu hizmetini yürütmek amacıyla, durumu uygun olan kamu görevlilerini, kadroları ile hukuki bağlarını sürdürmek ve belli bir süre ile sınırlı olmak üzere, atamaya yetkili amir onayıyla geçici olarak görevlendirilmeleri mümkün bulunmaktadır, idarenin bu konuda takdir yetkisi bulunduğu açık ise de geçici görevlendirme işleminin tesisinde, sadece yukarıda belirtilen mahiyette bir kamu hizmetinin yürütülmesi amaç edinilmeli, kamu yararı ile bağdaşmayan, örneğin memurların yeterliliklerine ve müktesebatlarına uygun olmayan hizmetlerde çalıştırılması gibi sonuçlara yol açan geçici görevlendirmelerden ise kaçınılması gerekmektedir.” rastlanılmaktadır.

Bu yargı kararlarına ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda aynı kurum içinde görevlendirme konusu düzenlenmemiş olması nedeni ayrıca 2010/2 sayılı Başbakanlık genelgesinin 1.maddesindeki; “geçici görevlendirmelerin sürekli görevlendirme halini almamasını teminen gerekli tedbirler alınacaktır.” hükümlerine göre geçici görevlendirmelerden kaçınmak zorunlu hallerde bu tür görevlendirmelere başvurmak gerekmektedir.

Bu tür görevlendirmelerde öncelikle kurum içinde duyuru yapılarak öncelikle kurum içinden istekli olanlardan yapılması gerekmektedir.

Geçici görevlendirmeleri düzenleyen ve okul dışından görevlendirmelere olanak sağlayan 2003/70 nolu Genelge Danıştay’ca iptal edilmiştir o gün bugündür, MEB bir türlü yeni genelge çıkarmamıştır. MEB Bürokrasinin ana sorunu olan geçici görevlendirmelerin zorunlu hallerde yapılabilmesi ve objektif bir kritere bağlanması açısından 10 yıldır çıkarılmayan genelge bir an önce çıkarılmalıdır.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

www.memurlar.net

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum