1. HABERLER

  2. MEB PERSONEL

  3. Yönetici Görevlendirmede Neler Değişiyor?
Yönetici Görevlendirmede Neler Değişiyor?

Yönetici Görevlendirmede Neler Değişiyor?

Yönetici Görevlendirmede Neler Değişiyor? MEB, Yönetici görevlendirme 2015

A+A-

MEB’in Müdür ve Müdür yardımcısı görevlendirmeleri ile ilgili 2014 yılında hazırladığı Yönetmelikte değişikliğe gideceğini bugünkü Yönetmelik haberimizde belirtmiştik. Bu yönetmelik Ağustos-Eylül aylarında yayınlanarak yürürlüğe girecek. 

 

Peki yeni yönetmelikte yeni neler var;

Öncelikle müdürlerin öğrenci, veli, öğretmen, ilçe MEM, vb.den aldığı notlara göre görev süresinin uzatılması kaldırılıyor. Çünkü Müdürler sadece 4 yıllığına bir seferlik görevlendirilecek. Tekrar müdür olmak isteyenler sözlü sınava girerek yapacaklara tercihlere göre başka okullara görevlendirilecekler.

 

Genel olarak baktığımızda çok önemli değişiklikler olduğu görülmekte. Önemli gördüklerimizi sizin için aşağıya çıkardık (Eskiler kırmızı – yeniler siyah olarak yazılmıştır)

 

1-Müdür olarak görevlendirilmek için müdür yardımcılığı, müdür başyardımcılığı, müdür yetkili öğretmenlik yapmış olma şartı getiriliyor.

 

ESKİ HALİ      

Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar

MADDE 5  (1) Yönetici olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki genel şartlar aranır;

a) Yükseköğretim mezunu olmak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Görevlendirileceği eğitim kurumuna, görevlendirileceği tarihte alanı itibarıyla öğretmen olarak atanabilme şartını taşıyor olmak,

 

YENİ HALİ

Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar

MADDE 5– (1) Yönetici olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki genel şartlar aranır;

a) Yükseköğretim mezunu olmak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Görevlendirileceği eğitim kurumunda, görevlendirileceği tarihte alanı itibarıyla aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak,

Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

MADDE 6– (1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür olarak görev yapmış olmak.

b) Müdür başyardımcısı olarak en az iki yıl görev yapmış olmak.

c) Kurucu müdür, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya müdür başyardımcılığı dâhil toplam en az üç yıl görev yapmış olmak.

ç) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

 

 

2-Müdür ve müdür yardımcısı/müdür başyardımcısı görevlendirmeleri ile ilgili olarak okul/kurum türüne göre bazı alan öğretmenlerine öncelik tanınması,

 

ESKİ HALİ

Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

MADDE 6  (1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür olarak görev yapmış olmak.

b) Müdür başyardımcısı olarak en az iki yıl görev yapmış olmak.

c) Kurucu müdür, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya müdür başyardımcılığı dâhil toplam en az üç yıl görev yapmış olmak.

ç) Bakanlığın eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki şube müdürü veya daha üstü kadrolarda görev yapmış olmak.

d) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak asaleten en az sekiz yıl görev yapmış olmak.

Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

MADDE 7  (1) Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak.

b) Bakanlığın eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki şube müdürü veya daha üstü kadrolarda görev yapmış olmak.

c) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak asaleten en az dört yıl görev yapmış olmak.

 

YENİ HALİ

Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

MADDE 6– (1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür olarak görev yapmış olmak.

b) Müdür başyardımcısı olarak en az iki yıl görev yapmış olmak.

c) Kurucu müdür, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya müdür başyardımcılığı dâhil toplam en az üç yıl görev yapmış olmak.

ç) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

(2) Ayrıca;

a) İmam hatip ortaokulu ve imam hatip lisesi müdürlüğüne görevlendirileceklerde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya meslek dersleri alan öğretmeni olmak,

b) Mesleki ve teknik eğitim kurumları müdürlüğüne görevlendirileceklerde atölye ve laboratuar öğretmeni olmak,

c) Sosyal bilimler lisesi müdürlüğüne görevlendirileceklerde Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe veya Psikoloji alan öğretmeni olmak,

ç) Güzel sanatlar lisesi müdürlüğüne görevlendirileceklerde Görsel Sanatlar/Resim veya Müzik alan öğretmeni olmak,

d) Spor lisesi müdürlüğüne görevlendirileceklerde Beden Eğitimi alan öğretmeni olmak,

e) Özel eğitim kurumları müdürlüğüne görevlendirileceklerde Rehberlik veya Özel Eğitim alan öğretmeni olmak,

şartı aranır.

 

Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

MADDE 7– (1) Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak.

b) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

c) Bakanlık kadrolarında adaylık dâhil en az dört yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak.

(2) Müdür başyardımcısı olarak görevlendirileceklerde ayrıca;

a) İmam hatip ortaokulu ve imam hatip lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya meslek dersleri alan öğretmeni olmak,

b) Mesleki ve teknik eğitim kurumları müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde atölye ve laboratuar öğretmeni olmak,

c) Sosyal bilimler lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe veya Psikoloji alan öğretmeni olmak,

ç) Güzel sanatlar lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Görsel Sanatlar/Resim veya Müzik alan öğretmeni olmak,

d) Spor lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Beden Eğitimi alan öğretmeni olmak,

e) Özel eğitim kurumları müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Rehberlik veya Özel Eğitim alan öğretmeni olmak,

şartı aranır.

 

3-Müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığına duyurunun  ardından başvuru alınacak ve EK-1 puanlarına göre görevlendirme yapılacak

 

ESKİ HALİ

Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirme

MADDE 23  (1) Müdür başyardımcısı ve/veya müdür yardımcısı norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumlarına, görevlendirilecekleri tarih itibarıyla 5 ve 7 nci maddelerde belirtilen şartları taşıyor olmaları kaydıyla, görevlendirme yapılacak eğitim kurumunda veya eğitim kurumunun bulunduğu ilçe ve ildeki eğitim kurumlarında halen yönetici veya öğretmen olarak görev yapanlar arasından, eğitim kurumu müdürünün inhası ve il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirilir.

(2) Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilenlerden dört yıllık görev süresini tamamlayanların görev süresi, bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen usulle uzatılabilir.

(3) Aynı eğitim kurumunda aynı unvanla sekiz yıllık görev süresini tamamlayan müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarından yeniden görevlendirilmek isteyenler, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen usulle başka bir eğitim kurumunda görevlendirilebilir.

 

YENİ HALİ

 

Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklere ilişkin   duyuru ve başvuru

MADDE 18– (1) Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı boş bulunan veya dört yıllık müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı süresini dolduranlardan boşalması muhtemel eğitim kurumları, il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulur.

(2) Müdür başyardımcısı ve/veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek isteyenlerin başvuruları elektronik ortamda alınır.

(3) Müdür başyardımcısı ve/veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanlara 20 eğitim kurumu tercih etme hakkı verilir.

 

Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirme

MADDE 19– (1) Müdür başyardımcısı ve/veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adaylar, Ek-1’de yer alan Form üzerinden aldıkları puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak görevlendirileceği eğitim kurumu müdürünün inhası ve il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

 (2) Adayların puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday kura ile belirlenir.

(3) Görevlendirme işlemleri, itirazların sonuçlandırıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içinde tamamlanır.

Önümüzdeki aylarda yayımlanacak yönetmeliğin tamamını okumak için tıklayınız

TürkiyEEgitim.com Özel Haber

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
33 Yorum
İlgili Haberler