1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. KAMU PERSONELİ

  4. Yönetici kadrolarına atamalarda aranan hizmet süresi şartı
Yönetici kadrolarına atamalarda aranan hizmet süresi şartı

Yönetici kadrolarına atamalarda aranan hizmet süresi şartı

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) ve (II) sayılı sayılı cetvellerde yer alan ve Cumhurbaşkanı kararı ile atama yapılan kadro, pozisyon ve görevlerden bazılarına atanacaklarda, belli bir hizmet süresine sahip olma şartı da aranmaktadır.

A+A-

Aranan hizmet süresi şartı, atama yapılacak kadronun yer aldığı cetvele göre değişirken, aynı cetvelde olmakla birlikte bazı unvanlara atanacaklarda hizmet süresi şartı aranmayabilmektedir. 

Bazı kadrolara atanmada aranan hizmet süresi şartının 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle belirlenmesiyle, bu görevlere atamalarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde (kadronun derece ve ek göstergesine göre değişen) belirtilen hizmet süresi şartının artık aranmayacağını değerlendirmekteyiz. 

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi eki (I) sayılı cetvelde sayılan kadrolara atamada 

Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere atanabilmek için, diğer şartların yanı sıra; “Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak” şartı da aranıyor.

Öte yandan, yurtdışı daimî görevlere yapılacak atamada ve istisnai kadrolara atamalarda ise hizmet süresi şartı aranmıyor. 

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi eki (II) sayılı cetvelde sayılan kadrolara atamada 

Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlerden bazılarına atanabilmek için, diğer şartların yanı sıra; “Kamuda en az 5 yıllık hizmeti bulunmak” şartı da aranıyor.

Ancak, (II) sayılı cetvelde yer almalarına rağmen, aşağıda belirtilen kadrolara atamalarda “Kamuda en az 5 yıllık hizmeti bulunmak" şartı aranmıyor.

İstisnai kadrolara atamada hizmet süresi şartı aranmıyor.

Kariyer mesleklere atamada hizmet süresi şartı aranmıyor.

TÜBİTAK Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılacak atamada hizmet süresi şartı aranmıyor.

İl ve bölge müdürü kadro, pozisyon ve görevlerine atanacaklarda, “kamuda en az 5 yıllık hizmeti bulunmak” şartı yerine “kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak, alanında en az beş yıl çalışmış ve temayüz etmiş olmak” şartı aranmaktadır.

I SAYILI CETVELDEKİ KADRO VE GÖREVLER

Diyanet İşleri Başkanı

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri

Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve Üyeleri

Savunma Sanayii Başkanı

Bakan Yardımcıları

Cumhurbaşkanlığı Ofis Başkanları

Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum ve Kurul Başkanları

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı

Özelleştirme İdaresi Başkanı

Sayıştay Başsavcısı

Valiler

Büyükelçiler, Daimi Temsilci/Delegeler

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Başkan ve Üyeleri (RTÜK ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun TBMM’ce seçilen üyeleri hariç)

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkan ve Üyeleri

Yükseköğretim Kurulu Üyeleri

İç Denetim Koordinasyon Kurulu Üyeleri

Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyet Üyeleri

Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyet Üyeleri

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkan ve Üyeleri

Rektörler (Milli Savunma ve Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörleri dahil)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı

Gelir İdaresi Başkanı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı

Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanı

Nadir Toprak Elementleri Enstitüsü Başkanı

Bakanlıkların, Teftiş Kurulu, Rehberlik ve Teftiş, Rehberlik ve Denetim, Denetim Hizmetleri Başkanları ile Diğer Kurul Başkanları

Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı

Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı

Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkan Yardımcıları, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı Başkanları

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Yardımcıları

Savunma Sanayii Başkan Yardımcıları

Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum ve Kurul Başkan Yardımcıları

Merkez Bankası Başkan Yardımcıları

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı

Toplu Konut İdaresi Başkanı

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı

Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu Başkanı

Bölge Kalkınma İdaresi Başkanları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı

Türkiye Su Enstitüsü Başkanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanı

Vergi Denetim Kurulu Başkanı

Gelir İdaresi Başkan Yardımcıları

Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreteri

Helal Akreditasyon Kurumu Genel Sekreteri

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcıları

Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcıları

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcıları

Genel Müdürler

Strateji Geliştirme Başkanları

Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı

İller Bankası Genel Müdürü

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü

Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdürü

Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyeleri

Adli Tıp Kurumu Başkanı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Başkanı

Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar gereği kurulan üniversitelerin Mütevelli Heyeti, Yönetim ve Denetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

II SAYILI CETVELDEKİ KADRO VE GÖREVLER

Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Üyeleri

Diplomasi Akademisi Başkanı

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeleri

Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyeleri

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyeleri

Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcıları

Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcıları

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bağlı Kurum Başkanları

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkan Yardımcıları

Sayıştay Savcıları

Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcıları

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkan Yardımcıları

Polis Akademisi Başkanı

Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcıları, İhtisas Kurulları Başkan ve Üyeleri

Bakanlık Daire Başkanları

Bakanlık Müfettişleri (Adalet, Mülkiye, Vergi ve İş Müfettişleri dâhil)

Hazine Kontrolörleri, Sigorta Denetleme Uzmanları, Sigorta Denetleme Aktüerleri

I. Hukuk Müşavirleri (bakanlık ve bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşları)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı

Genel Müdür Yardımcıları (bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşlar dâhil)

Gelir İdaresi Daire Başkanları

Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu Üyeleri

Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu Başkan Yardımcıları

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Yardımcıları ve Yönetim Kurulu Üyeleri

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcıları

Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcıları

Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcıları

Spor Toto Teşkilat Başkanı

Daimi Temsilci Yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı ile Bakanlık ve Bağlı İlgili, İlişkili Kuruluşlarının Yurtdışı Sürekli Görevlerine Atanacaklar

İller Bankası Genel Müdür Yardımcıları

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Yönetim Kurulu Üyeleri

Milli Piyango İdaresi Yönetim Kurulu Üyeleri

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkan Yardımcıları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyesi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkan Yardımcıları

Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı

Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulu Üyeleri

Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdür Yardımcıları

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeleri

Türkiye Atom Enerjisi Komisyonu ve Danışma Kurulu Üyeleri

Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreter Yardımcıları

Spor Müşavirleri

Bakanlıklardaki Kurul Üyeleri

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Yönetim Kurulu Üyeleri

Vakıflar Meclisi Üyeleri

Bölge Müdürleri (bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşlar dahil)

Defterdarlar

Bakanlık İl Müdürleri

İl Emniyet Müdürleri

İl Müftüleri

Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar

Vergi Dairesi Başkanları

Türkiye İstatistik Kurumu Daire Başkanları

Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanı

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.