1. HABERLER

  2. MEB PERSONEL

  3. Yurt Dışı Ateşeliği'nde Son Dakika Değişikliği
Yurt Dışı Ateşeliği'nde Son Dakika Değişikliği

Yurt Dışı Ateşeliği'nde Son Dakika Değişikliği

Yurt Dışı Ateşeliği'nde Son Dakika Değişikliği

A+A-

MEB’IN YURTDIŞI EĞİTİM ATAŞELERİ SINAVI DEĞERLENDİRME SİSTEMİNDE SON DAKİKA DEĞİŞİKLİĞİ

           Milli Eğitim Bakanlığı, yurt dışında görevlendirilecek eğitim müşavirleri ve eğitim ataşelerini belirlemek  üzere düzenleyeceği sınavlara ilişkin sınav  kılavuzunu 20.07.2012 tarihinde resmi web sitesinde duyurmuş ve 16.09.2012 tarihinde de yazılı sınavı yapılarak sınav sonuçları beklenmekteydi. 

SINAV BAŞVURU KILAVUZUNDA SINAVIN ŞU ŞEKİLDE ĞERLENDİRİLECEĞİ AÇIKLANMIŞTI.

a) “Yazılı sınavın değerlendirilmesi 100 puan üzerinden yapılacaktır  .Başarı puanı hesaplan- masında [ Puan=(doğru sayısı/soru sayısı )x100 ] formülü kullanılacaktır. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

b) Sınavda 70 ve üzerinde puan alanlar arasından  ,en yüksek puan alanlardan başlamak üzere eğitim müşavirliği ve eğitim ataşeliği için ayrı ayrı ilan edilen boş kadro sayısının iki katı aday mülakata hak kazanacaktır.” Denilmişti. 

Buna göre düzenlenecek yazılı sınavda bir adayın başarılı sayılması için en az 70 soruya doğru yanıt vermesi gerekmektedir. Dolayısıyla sınavda uygulanacağı  duyurulan bu “mutlak değerlendirme ”sistemine göre bir aday, sınavda  69 soruya doğru cevap vermiş olması halinde dahi  başarısız sayılmaktadır. Bu değerlendirme sistemi, MEB tarafından 1999 yılından beri yurt dışına atanacak personeli belirlemek amacıyla düzenlenmiş olan bütün sınavlarda uygulanmıştır. 

DERE GEÇİLİRKEN AT DEĞİŞTİRİLİR Mİ ?     

16 Eylül 2012 tarihinde yapılan sınava katılan adaylar sınavda aldıkları puanın açıklanmasını beklerken,  MEB AB ve Dış İlişkiler Müdürlüğü  05.10.2012 tarihinde MEB Resmi internet sayfasında;http://www.meb.gov.tr/sinavlar/dokumanlar/2012/duyuru/9770_ab _yurtdisitesk_surekliatanacak_ekduy_2012_10_5_14_9_1.pdf   Yönetmeliğe ve sınav kılavuzuna aykırı bir biçimde bir “ek duyuru” yaparak sınav değerlendirmesini değiştirdiğini açıklamıştır. Yapılan duyuruda “sınav değerlendirme bölümü aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Örneğin: Her branş için başarı puanı hesaplanmasından [ Puan =( Doğru Sayısı /max.doğru sayısı)  x100 ]  formülü kullanılacaktır. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.” 

Sınav kılavuzunda açıklanan “mutlak değerlendirme” sisteminin yerini ilginç bir “bağıl değerlendirme” sistemi almıştır. Bu değerlendirme sistemine göre de adayların puanları şöyle belirlenecektir. 

Diyelim ki;  sınavda en yüksek notu ( bu durumda ham puanı) alan adayın notu 75 olsun ve bir başka aday da 53 puan almış olsun.  Kılavuzda açıklanan değerlendirme sistemine göre ikinci aday 70 puanın altında puan aldığı için başarısız sayılacağı halde MEB’in yeni değerlendirme sistemine göre 53 puan alan bu aday 53: 75 X 100 hesaplaması sonucunda 70.6 puan alarak başarılı sayılacaktır. Bu örneği sınav kılavuzunda başarı barajı olarak açıklanan 70 ve üzerinde bir puanı hiçbir adayın alamadığı ve en yüksek puanın 65 olduğu bir durumda ancak 46 soruya doğru cevap veren bir adayın başarı puanının hesaplanmasına  uygularsak şöyle bir sonuç çıkacaktır: 46:65 X 100 = 70.76  Görüldüğü gibi mutlak değerlendirme sistemine göre hiçbir adayın başarılı sayılamayacağı bir sınavda ancak 46 puan alabilmiş olan bir aday bile MEB’in yeni değerlendirme sistemi ile 70 puanın üzerinde puan almış olarak başarılı (?) sayılacaktır. 

Bu son dakika değişikliği akıllara acaba, Bakanlığın yurtdışına göndermek istedikleri torpilli kişileri 70 e üzeri puan alamadıkları için onları kurtarmak amacıyla mı yapıldı sorusu akla gelmektedir.  Bu düşüncemizde de hiç şüphe yoktur. 

BAKANA TORPİL RİCASI İŞE YARADI,   MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TORPİLİN ALASINI KENDİSİ YAPTI

Bilindiği üzere birkaç gün önce, TBMM Genel Kurulu’nda Suriye tezkeresinin konuşulduğu sırada, AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Murtaza Yetiş’in Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’den istediği torpil objektiflere yansımış daha sonra da basında görüntülerle birlikte yayınlanmıştı.

AK Partili Yetiş’in Bakan Dinçer’den isteği:  

“Sayın Bakanım, daha önce uzun süre yöneticilik yapan halen Adıyaman Ticaret Meslek Lisesinde öğretmen olarak çalışan Yakup A.’nın Kahire eğitim ataşesi olarak değerlendirilmesi hususunda; hürmetlerimizi arz ederim. Saygılarımla” demekteydi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ  BASIN AÇIKLAMASI  İNANDIRICI  DEĞİL

Milli Eğitim  Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği konuyla ilgili olarak resmi internet sayfasında basın açıklaması yapmıştır. http://www.meb.gov.tr/haberler/haberayrinti.asp?ID=9766  Bu açıklamada şöyle denilmektedir; 

 

“04.10.2012 tarihli DHA ajansı kaynaklı bir haberde, bir Milletvekilinin bir diğer Milletvekiline Sayın Bakanımız Ömer Dinçer'e verilmek üzere bir not ilettiği ve notta bir öğretmenin Kahire'ye eğitim ataşesi olarak atanması için torpil talep ettiği belirtilmiştir. Bununla ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür.

 Talep Sayın Bakanımız tarafından alınmamıştır. Zira, fotoğraftaki kişi de Sayın Bakanımız değildir. Taleple ilgili de bir işlem yapılması mümkün değildir. Çünkü;

 Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yurtdışına eğitim ataşesi ve müşaviri atamaları Kanun Hükmünde Kararname, Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılan çerçeve Yönetmelik ve buna uygun düzenlenen Yönetmeliğe uygun olarak yapılmaktadır. Adaylar önce yazılı sınava girmektedir, yazılı sınavda başarılı olanlar mülakata alınmaktadır. Mülakatı da başaranlar müşavir veya ataşe olarak atanmaktadır. Zaten aday olmanın ön koşulu da Yönetmelikte belirtilen dillerden KPDS notunun (C) düzeyinde yabancı dil bilgisi ve ayrıca en az okul müdürü olarak 3 yıl asaleten çalışmış olma şartı bulunmaktadır. 

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur. “ denilmektedir.

 MEB tarafından yapılan bu değişiklikle artık torpile gerek kalmadan yazılı sınavda en az 70 puan alamayan bütün adaylar dahi başarılı sayılacaklardır. 

 DAHA ÖNCE ASALETEN ATAŞELİK YAPANLAR SINAVLARA ALINMADI

ÖĞRETMEN SENDİKALARI VE ÖĞRETMENLER YÖNETMELİĞİ YARGIYA GÖTÜRDÜ ve DANIŞTAY SINAVSIZ GİDİLEMEYECEĞİNE KARAR VERDİ

Milli Eğitim Bakanlığının yurt dışı teşkilatı kadrolarına eğitim müşaviri ve eğitim ataşesi olarak atanacak personele ilişkin Yönetmelik 16 Aralık 2011 tarihli ve 28144 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.

Bu yönetmeliğe göre MEB'de Müsteşar, Talim Terbiye Kurulu Başkanı, Müsteşar Yardımcısı, Rehberlik ve Denetim Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı ve Genel Müdür kadrolarında asaleten 1 gün bile görev yapmış olanlar, düzenlenecek yazılı sınav ve mülakat sınavından muaf oldukları gibi bunlardan diğer adaylardan aranan  yabancı dilde KPDS'de en az 70 puan alma şartı da aranmayacaktı.

Bu durumda MEB'de üst düzey bir görevli yabancı dil bilgisi olmadan da yurt dışındaki eğitim müşavirliği ve eğitim ataşeliklerine yönetici olarak atanabileceklerdi.

Öğretmenler Sendikası ve bazı öğretmenler söz konusu yönetmeliği eşitlik ilkelerine aykırılığından ve daha önce bu görevleri asaleten yapmış olanların sınava alınmayışlarıyla ilgili olarak eksik düzenlemeden yönetmeliği iptali için Danıştay’da dava açarak konuyu yargıya taşımışlardı.

Daha önce bu görevi asaleten yapan Eğitim Ataşelerine ve Eğitim Müşavirlerine sınav için müracaat hakkı bile verilmemesi eğitim camiasında büyük tepkilere neden olmuştu.

            Bu yönetmelik üst düzey yöneticilerin yabancı dil şartı da dahil olmak üzere yazılı ve sözlü sınavdan da muaf tutarak hiçbir şart istemeden gidebileceklerini öngörmekteydi. Danıştay 2. Dairesi  bu maddelerin yürütmesini durdurdu.

SENDİKALAR ve ÖĞRETMENLER BU SON DAKİKA ŞEYTANİ DEĞİŞİKLİĞİ DE YARGIYA GÖTÜRMEYE HAZIRLANIYORLAR

Yönetmelikte ve sınav kılavuzunda yer alan bir sınav değerlendirme kuralını, sınavın yapılmasından 19 gün sonra h,ç bir yasal dayanağı olmadan şeytana pabucunu ters giydirecek bir zihniyetle kısa bir açıklama yaparak değerlendirmenin şeklinin değiştirilmesi hukuka uyarlık göstermediği gibi, Milli Eğitim Bakanlığının saygınlığına da zarar vermektedir.

Bu düşünceyle, ileride yazılı sınavı kazanan (?) adayların tabi tutulacağı Mülakat Sınavında objektif  bir değerlendirme yapabilir mi? 

İnsanın yazılı sınavın değerlendirmesinde bile böyle bir değişiklik yapabilen bir bakanlığın, sözlü mülakat sınavında nasıl bir değerlendirme (!) yapacağından hiçbir kuşkusu olmaması gerekir. 

Eğitim Sendikaları ve öğretmenler konuyu yargıya götürmeye hazırlanıyorlar.

TurkiyeEgitim.Com

Etiketler :

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
İlgili Haberler