<-heade><-mainrotle=-mair">
ol" itemscope itemtype="http://schema.orgBrheacurubLriet"> >HABEELEM

>SINAVLAR

>ALE'Se başvurular başladı

ALESe başvurular başladı
T11:5>
<
ALE'Se başvurular başladı

h2a class= conten-"description" itemprop="descriptiona>"Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 2012 Sonbahar dönemi, başvuruları bugün başladıR

!--e300 --t> insv class=addsbygoogl"; ""styls=disply:indlin-b-loc; widt:300px; heigh1:50px"; "datalad-_clien= "ca-pub-4269277849013893; "datalad-slon= 8993383842h">
ALE2 SonbaharDdönem, Sınav, 11m Kslı Pazra gGütügerçrkltitirillcek. Sınaa, başvumaknrieeyen /adaula,) 201->ALE2 SonbaharDdönem,Kılavuzu ill >AdayBbaşvur FpomunaBÖSYM'nin ''"http://wwwosym2.gv.tr'' ienlenye kadeainden rulşabillcek. Kılavuz"daştıar yapılmayacak.
<
!--e336280 --t> insv class=addsbygoogl"; ""styls=disply:indlin-b-loc; widt:336px; heigh1:80px"; "datalad-_clien= "ca-pub-4269277849013893; "datalad-slon= 4380175916h">
sSectioa class= cmemen-b-lock>HABEE<
!--eAdmatic ienlestgital 800x600eAd Code START --t> insvdatalppublishrs=adma-pub1362164870200"datalad- type="enlestgitalt" class=admaads-aret0"datalad-networkh=1676858052900"datalad-s id=2090"datalad- width=8200"datalad- height=6:00n>//nst> !--eAdmatic ienlestgital 800x600eAd Code END --t> !--eAdmatic Scdrnle300x250eAd Code START --t> insvdatalppublishrs=adma-pub1362164870200"datalad- type=Scdrnlt" class=admaads-aret0"datalad-networkh=1676858052900"datalad-s id=3040"datalad- width=3200"datalad- height=2500n>//nst> !--eAdmatic Scdrnle300x250eAd Code END --t>
<-mai">fpotder class="basefpotdee">!--e0.014657974243164 --t>R