19 Kasım 2015 Resmi Gazete

19 Kasım 2015 Resmi Gazete

19 Kasım 2015 Tarihli ve 29537 Sayılı Resmî Gazete, 19 Kasım 2015 Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2015/8234       Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Tarımsal İşbirliği ve Ortaklığına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

2015/8236       Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

2015/8243       Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hibe Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

2015/8246       Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı Altında Tarım ve Kırsal Kalkınma Politika Alanı (IPARD) Kapsamında Türkiye Cumhuriyetine Yapılacak Olan Birlik Mali Yardımının Yönetimi ve Uygulanmasına İlişkin Hükümleri Tesis Eden Sektörel Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

2015/8247       D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Ekini Teşkil Eden Taviz Listelerine İran ve Nijerya’ya Ait Listelerin Eklenmesi Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2015/8212       8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2015/8216       Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2015/8217       Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca Kurulmuş Olan Geçici Barınma Merkezlerinde Görev Yapan Personele Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin Karar

2015/8218       Giresun İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2015/8219       Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tarafından Üstlenilen Zorunlu Deprem Sigortası Riskleri İçin Devlet Tarafından Hasar Fazlası Reasürans Desteği Sağlanmasına İlişkin Karar

2015/8220       Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılmasına İlişkin 7/4/2011 Tarihli ve 2011/1677 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Listenin Değiştirilmesi Hakkında Karar

2015/8221       154 kV Gelibolu 380 İrtibat Hatları Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2015/8223       Adana İli, Ceyhan İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Alanda Yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Çalışmaları Kapsamında Ceyhan Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2015/8224       Zonguldak İli, Çaycuma İlçesinde Basat Grubu İçme Suyu Hizmet Birliğinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2015/8228       Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Sınıflandırma Görüşlerinin Yürürlüğe Konulması ile 20/10/2014 Tarihli ve 2014/8917 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

2015/8230       154 kV Ardanuç Havza Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2015/8239       Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2015/8240       154 kV (Germencik-Aslanlar) Brş.N-Selçuk Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2015/8241       Niğde İli, Bor İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Niğde-Bor Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesine İlişkin Karar

2015/8242       380 kV Kozan TM-Yeşilhisar Enerji İletim Hattı (Kuzey) Projesi ile 380 kV Kozan TM-Yeşilhisar Enerji İletim Hattı (Güney) Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2015/8248       Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar

2015/8253       Zonguldak İlinde Tesis Edilecek Çayaltı HES I-Çayaltı HES II Enerji Nakil Hattı, Bilecik İlinde Tesis Edilecek Gök Hidroelektrik Santrali ve Hatay İlinde Tesis Edilecek Özbek Rüzgâr Enerjisi Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

––  Başbakan Yardımcısı Yalçın AKDOĞAN’a, Başbakan Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ’e, Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza ALABOYUN’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

2015/8213      Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

2015/8249      Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esasları Hakkında Yönetmelik

––  Demiryolu Emniyet Yönetmeliği

––  Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Geri Çekme Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/9)

––  Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 22)

––  Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 289)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/25 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/77 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/29 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/78 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/45 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/79 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/50 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/80 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/61 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/81 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/62 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/82 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2014/64 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2015/83 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.