2016 Hac görevli seçim kriterleri

2016 Hac görevli seçim kriterleri

Diyanet İşleri Başkanlığı 2016 yılı hac organizasyonunda görev alacak personelin seçim kriterlerini yayımladı.

Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı talimata göre, müracaatların 27 Ocak - 04 Şubat 2016 tarihleri arasında http://hac.diyanet.gov.tr adresinde yapılması gerekmektedir.

Hac organizasyonunda görev alamka isteyen Kur'an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım unvanlarında çalışanların, 04 Şubat 2016 tarihi itibariyle askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik ve SGK'da geçen süreler hariç olmak üzere, sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dahil Başkanlıktaki toplam fiili hizmet süresinin en az 5 yıl olması gerekmektedir.

İŞTE PERSONEL SEÇİM KRİTERLERİ VE BAŞVURU SÜRECİ

T.C. 
BAŞBAKANLIK
Diyanet İşleri Başkanlığı

Sayı :75704976-300- 
Konu :2016 Hac Organizasyonu Görevli Seçimi Talimatı

Hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a gidecek yolcuların, bu ibadetlerini sağlık, güvenlik ve huzur içerisinde yerine getirmelerinde organizasyonda görev alacak personelimize büyük görev ve sorumluluk düşmektedir. Bu nedenle; ömründe bir defa hac farizasını ifa edecek olan yolculara hizmet vermek üzere organizasyonun her kademesinde görev alacak, ehliyet ve liyakat sahibi personelin seçimi büyük önem arz etmektedir. Önceki yılların hac organizasyonlarıyla ilgili değerlendirmeler de dikkate alınarak, 2016 yılı hac organizasyonunda çeşitli unvanlarda görevlendirilecek personelin belirlenmesiyle ilgili hususlar aşağıda sunulmuştur.

1- Personel Seçimine ilişkin Kriterler

A) Kafile Başkanı olarak görevlendirileceklerde;

a) Başkanlığımız merkez ve taşra birimlerinde dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olup halen İl Müftüsü, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı / Uzman Yardımcısı, Diyanet İşleri Uzmanı / Uzman Yardımcısı, Eğitim Merkezi Müdürü, İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü, Eğitim Görevlisi, Vaiz, Şube Müdürü, Murakıp, Uzman, Baş İmam - Hatip ve Kur'an Kursu Baş Öğreticisi olarak Başkanlığımızda çalışıyor olmak,

b) 04 Şubat 2016 tarihi itibariyle Başkanlıktaki toplam fiili hizmet süresi en az 7 yıl olmak,

c) Hac organizasyonunda görevlendirilmesinde bedeni ve psikolojik sağlık durumu itibarıyla herhangi bir engel bulunmamak,

ç) Geçmiş yıllarda görevlendirildiği hac ve umre organizasyonlarında başarılı olmuş olmak,

d) Sevk ve idare kabiliyetine haiz olmak,

e) 2015 yılında 3 ay ve daha uzun süreli, 2016 yılında ise Ramazan ayı görevi veya 20 günden daha uzun süreli yurtdışı görevinde bulunmamış olmak,

f) 2015 hac veya 2015-2016 umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak (Grup oluşturanlar hariç),

g) 2015 - 2016 umre organizasyonu için teklifi yapılmamış olmak, (15 Ocak 2016 tarihinden önce feragat etmiş olanlar hariç)

ğ) Son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almamış olmak,

h) Ek-1 tabloda belirtilen sayılar doğrultusunda en geç 05 Şubat 2016 tarihi mesai saati bitimine kadar birimi tarafından tespiti yapılarak, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak değerlendirme sonrasındaki sıralamaya göre görevlendirilmek üzere Başkanlığa teklifi yapılmış olmak,

B) Din Görevlisi olarak görevlendirileceklerde;

1. Dini yükseköğrenim mezunu olup Din işleri Yüksek Kurulu Uzmanı / Uzman Yardımcısı, Diyanet İşleri Uzmanı / Uzman Yardımcısı, Eğitim Merkezi Müdürü, İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü, Eğitim Görevlisi, Vaiz, Şube Müdürü, Uzman ve Murakıp unvanlarında fiilen çalışan ve bugüne kadar hac organizasyonunda hiç görevlendirilmemiş olanlarda;

a) 04 Şubat 2016 tarihi itibariyle askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik ve SGK'da geçen süreler hariç olmak üzere, sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dahil Başkanlıktaki toplam fiili hizmet süresi en az 5 yıl olup son 2 yılımda yukarıda belirtilen unvanlarda çalışarak geçirmiş olmak,

b) Hac organizasyonunda görevlendirilmesinde bedeni ve psikolojik sağlık durumu itibarıyla herhangi bir engel bulunmamak,

c) 31 Aralık 1955 tarihinden sonra doğmuş olmak,

ç) 2015 yılında 3 ay ve daha uzun süreli, 2016 yılında ise Ramazan ayı görevi veya 20 günden daha uzun süreli yurtdışı görevinde bulunmamış olmak,

d) Son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almamış olmak,

e) 2015-2016 umre organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak (Grup oluşturanlar hariç),

Daha önce umre organizasyonlarında görev yapmış olanlardan, 2015-2016 umre organizasyonunda görevlendirilmek üzere pasaportları istenmemiş, ayrıca 2015-2016 umre organizasyonu için kafile başkanı olarak teklifi yapılmamış olmak,

-Daha önce umre organizasyonlarında hiç görev yapmamış olanlardan ise yapılan mülakata katılarak başarılı olanlar için 04-08 Aralık 2015 ile 13- 17 Aralık 2015 tarihleri arasında düzenlenen 'Umre Eğitim Seminerine' katılmamış olmak,

f) Müracaat edenler arasından en geç 05 Şubat 2016 tarihi mesai saati bitimine kadar birimi tarafından tespiti yapılarak Başkanlığa teklifi yapılmış olmak,

g) Başkanlıkça belirlenecek ve bilahare bildirilecek yer ve tarihte yapılacak olan mülakata katılarak görevlendirilmesi uygun görülmüş ve düzenlenecek olan eğitim seminerine katılmış olmak,

2. Kur'an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım unvanlarında çalışanlarda;

a) 04 Şubat 2016 tarihi itibariyle askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik ve SGK'da geçen süreler hariç olmak üzere, sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dahil Başkanlıktaki toplam fiili hizmet süresi en az 5 yıl olmak,

b) Başkanlıkça 2013 yılında yapılan MBSTS'nin hac ve umre ağırlıklı bölümünden ya da 2014 veya 2015 yılında yapılan MBSTS'den en az 50 puan almış olmak,

c) Hac organizasyonunda görevlendirilmesinde bedeni ve psikolojik sağlık durumu itibarıyla herhangi bir engel bulunmamak,

ç) 31 Aralık 1955 tarihinden sonra doğmuş olmak,

d) Geçmiş yıllarda hac organizasyonunda hiç görevlendirilmemiş veya en fazla 3 defa görevlendirilmiş olmak (4'üncü kez görev almak isteyenler müracaat edebilir),

e) 2013, 2014 ve 2015 yıllarında düzenlenen hac organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak,

f) 2015 yılında 3 ay ve daha uzun süreli, 2016 yılında ise Ramazan ayı görevi veya 20 günden daha uzun süreli yurtdışı görevinde bulunmamış olmak,

g) 2014-2015 ve 2015-2016 umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş (Grup oluşturanlar hariç) ve

-Tecrübeli görevliler için; 2015-2016 umre organizasyonunda görev almak için yapılan sözlü sınava katılıp görevlendirilmek üzere pasaportları istenmemiş,

-Tecrübesiz görevliler için ise yapılan sözlü sınava katılarak başarılı olanlardan; 04-08 Aralık 2015 ile 13 - 17 Aralık 2015 tarihleri arasında düzenlenen 'Umre Eğitim Seminerine' katılmamış olmak,

ğ) Son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almamış olmak,

h) Başkanlıkça belirlenecek ve bilahare bildirilecek yer ve tarihte yapılacak olan sözlü sınavda başarılı olmak,

C) Kadın İrşat Görevlisi olarak görevlendirileceklerde;

1. Dini yükseköğrenim mezunu olup Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı / Uzman Yardımcısı, Diyanet İşleri Uzmanı / Uzman Yardımcısı, İl Müftü Yardımcısı, Eğitim Görevlisi, Şube Müdürü, Vaiz ve Uzman olarak fiilen çalışanlarda;

a) 04 Şubat 2016 tarihi itibariyle vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik ve SGK'da geçen süreler hariç olmak üzere, sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dahil Başkanlıktaki toplam fiili hizmet süresi en az 5 yıl olup son 2 yılını da yukarıda belirtilen unvanlarda çalışarak geçirmiş olmak,

b) Hac organizasyonunda görevlendirilmesinde bedeni ve psikolojik sağlık durumu itibarıyla herhangi bir engel bulunmamak,

c) 2014 ve 2015 yıllarında düzenlenen hac organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak,

ç) 2015 yılında 3 ay ve daha uzun süreli, 2016 yılında ise Ramazan ayı görevi

veya 20 günden daha uzun süreli yurtdışı görevinde bulunmamış olmak,

d) Son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almamış olmak,

e) 2014-2015 ve 2015-2016 umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak (Grup oluşturanlar hariç),

Daha önce umre organizasyonlarında görev yapmış olanlardan 2015-2016 umre organizasyonunda görevlendirilmek üzere pasaportları istenmemiş olmak,

-Daha önce umre organizasyonlarında görev yapmamış olanlardan ise yapılan mülakata katılarak başarılı olanlar için13- 17 Aralık 2015 tarihleri arasında düzenlenen 'Umre Eğitim Seminerine' katılmamış olmak,

f) Müracaat edenler arasından en geç 05 Şubat 2016 tarihi mesai saati bitimine kadar birimi tarafından tespiti yapılarak Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce değerlendirilmek üzere Başkanlığa teklifi yapılmış olmak,

g) Daha önce hac organizasyonunda hiç görevlendirilmemiş olanlar için Başkanlıkça belirlenecek ve bilahare bildirilecek yer ve tarihte yapılacak olan mülakata katılarak görevlendirilmesi uygun görülmüş olmak,

2. Kur'an Kursu Öğreticisi olarak çalışanlarda;

a) 04 Şubat 2016 tarihi itibariyle vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik ve SGK'da geçen süreler hariç olmak üzere, sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dahil Başkanlıktaki toplam fiili hizmet süresi en az 5 yıl olmak,

b) Başkanlıkça 2013 yılında yapılan MBSTS'nin hac ve umre ağırlıklı bölümünden ya da 2014 veya 2015 yılında yapılan MBSTS'den en az 50 puan almış olmak,

c) Hac organizasyonunda görevlendirilmesinde bedeni ve psikolojik sağlık durumu itibarıyla herhangi bir engel bulunmamak,

ç) Hac organizasyonlarında en fazla 3 defa görevlendirilmiş olmak, (4'üncü kez görev almak isteyenler müracaat edebilir)

d) 2013, 2014 ve 2015 yıllarında düzenlenen hac organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak,

e) 2015 yılında 3 ay ve daha uzun süreli, 2016 yılında ise Ramazan ayı görevi veya 20 günden daha uzun süreli yurtdışı görevinde bulunmamış olmak,

f) Son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almamış olmak,

g) 2014-2015 ve 2015-2016 umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş (Grup oluşturanlar hariç) ve

-Tecrübeli görevliler için; 2015-2016 umre organizasyonunda görev almak için yapılan sözlü sınava katılıp görevlendirilmek üzere pasaportları istenmemiş,

-Tecrübesiz görevliler için ise yapılan sözlü sınava katılarak başarılı olanlardan; 13-17 Aralık 2015 tarihleri arasında düzenlenen 'Umre Eğitim Seminerine' katılmamış olmak,

ğ) Başkanlıkça belirlenecek ve bilahare bildirilecek yer ve tarihte yapılacak olan sözlü sınavda başarılı olmak,

Ç) Tercüman olarak görevlendirileceklerde;

a) Halen Başkanlık merkez ve taşra birimleri ile Türkiye Diyanet Vakfı'nda çalışıyor olup adaylığı kaldırılmış olmak,

b) Hac organizasyonunda görevlendirilmesinde bedeni ve psikolojik sağlık durumu itibarıyla herhangi bir engel bulunmamak,

c) 31 Aralık 1955 tarihinden sonra doğmuş olmak,

ç) Son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almamış olmak,

d) 2016 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmek üzere müracaatta bulunacak olup, Başkanlıkça belirlenecek ve bilahare bildirilecek yer ve tarihte yapılacak olan sözlü sınavda başarılı olmak, (müracaatta bulunanlardan 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında sözlü sınava katılarak 70 ve üzeri puan alanlar sözlü sınavdan muaf tutulacaklardır.)

e) Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hac organizasyonunda görevlendirilmesine ihtiyaç duyulmuş olmak,

D) Ekip Personeli, İdari Personel, Muhasebe ve Bilgisayar Personeli ile Mubayaacı, Yemekhane Kontrol Memuru, Yemek Servis Personeli, Depo Memuru, Teknisyen unvanlarında görevlendirileceklerde;

a) Halen; Şube Müdürü (4 yıllık dini yükseköğrenim mezunları hariç), murakıp (4 yıllık dini yükseköğrenim mezunları hariç), mühendis, programcı, çözümleyici, uzman, sayman, musahhih, şef, araştırmacı, memur, VHKİ, daktilograf ve kadro itibariyle benzeri unvanlarda çalışıyor olmak,

b) 04 Şubat 2016 tarihi itibariyle askerlik ve vekillikte geçen süreler hariç olmak üzere, sözleşmeli statüde geçen süre dahil en az 5 yıl Başkanlık teşkilatında veya Türkiye Diyanet Vakfı'nda çalışmış olmak,

c) Son 3 yıldır (a) bendinde belirtilen unvanlarda Başkanlığımızda çalışıyor olmak,

ç) Hac organizasyonunda görevlendirilmesinde bedeni ve psikolojik sağlık durumu itibarıyla herhangi bir engel bulunmamak,

d) 31 Aralık 1955 tarihinden sonra doğmuş olmak,

e) Son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almamış olmak,

f) Hac organizasyonlarında en fazla 3 defa görevlendirilmiş olmak, (4'üncü kez görev almak isteyenler müracaat edebilir)

g) 2013, 2014 ve 2015 hac veya 2014-2015, 2015-2016 umre organizasyonlarında görevlen dirilmemiş olmak,

ğ) 2015 yılında 3 ay ve daha uzun süreli, 2016 yılında ise Ramazan ayı görevi veya 20 günden daha uzun süreli yurtdışı görevinde bulunmamış olmak,

h) 2015 - 2016 umre organizasyonu için teklifi yapılmamış olmak, (15 Ocak 2016 tarihinden önce feragat etmiş olanlar hariç)

ı) Ek-1 tabloda belirtilen sayılar doğrultusunda en geç 05 Şubat 2016 tarihi mesai saati

bitimine kadar birimi tarafından tespiti yapılarak Başkanlığa teklifi yapılmış olmak,

i) Başkanlıkça belirlenecek ve bilahare bildirilecek yer ve tarihte yapılacak olan sözlü sınavda başarılı olmak,

E) Aşçı / Aşçı Yardımcısı ve Mutfak Personeli olarak görevlendirileceklerde;

1. Başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfı'nda Çalışanlarda;

a) 04 Şubat 2016 tarihi itibariyle askerlik ve vekillikte geçen süreler hariç olmak üzere, sözleşmeli statüde geçen süre dahil en az 5 yıl Başkanlık teşkilatında veya Türkiye Diyanet Vakfı'nda çalışmış olmak,

b) Son 3 yıldır aşçı kadrosunda çalışıyor olmak,

c) Aşçı kadrosunda çalışmayanlar için ise kadro unvanlarına bakılmaksızın Anadolu Otelcilik Turizm Meslek Lisesi (açık öğretim mezunları hariç), Aşçılık Meslek Yüksek Okulu, Otelcilik ve Turizm Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak ya da Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı aşçılık sertifikası sahibi olmak,

ç) Hac organizasyonunda görevlendirilmesinde bedeni ve psikolojik sağlık durumu itibarıyla herhangi bir engel bulunmamak,

d) 31 Aralık 1955 tarihinden sonra doğmuş olmak,

e) Son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almamış olmak,

f) 2016 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmek üzere ilgili birimine müracaatta bulunacak olup, Başkanlıkça belirlenecek ve bilahare bildirilecek yer ve tarihte yapılacak olan sözlü/uygulamalısınavda başarılı olmak, (müracaatta bulunanlardan 2013, 2014 ve 2015 yıllarında başarılı olup, hac ve umre organizasyonlarında görevlendirilenler sözlü/uygulamalı sınavdan muaf tutulacaktır.)

2. Kurum Dışından Müracaat edeceklerde;

a) Herhangi bir kamu kurumunda aşçı kadrosunda çalışıyor veya emekli olmak,

b) Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışmayanlar için ise Anadolu Otelcilik Turizm Meslek Lisesi (açık öğretim mezunları hariç), Aşçılık Meslek Yüksek Okulu, Otelcilik ve Turizm Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı aşçılık sertifikası sahibi olmak,

c) Kamu kurumunda çalışanlar için 2016 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmesinde herhangi bir sakınca bulunmadığına dair kurumundan alacağı muvafakat belgesini Ek-2 müracaat dilekçesine eklemiş olmak,

ç) 31 Aralık 1955 tarihinden sonra doğmuş olmak,

d) Kamu kurumunda çalışanlar için son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almamış olmak,

Kamu kurumunda çalışmayanlar için ise adli sicil kaydı olmadığına dair belgeyi ibraz etmek,

e) Ek-2 dilekçe ve (a ve b) bendinde belirtilen şartları taşımak kaydıyla en geç 04 Şubat 2016 tarihi mesai saati bitimine kadar müracaatını bulunduğu yerdeki il müftülüğüne yapmış olmak,

f) Hac organizasyonunda görevlendirilmesinde bedeni ve psikolojik sağlık durumu itibarıyla herhangi bir engel bulunmamak,

g) 2016 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmek üzere müracaatta bulunacak olup, Başkanlıkça belirlenecek ve bilahare bildirilecek yer ve tarihte yapılacak olan sözlü/uygulamalı sınavda başarılı olmak, (müracaatta bulunanlardan 2013, 2014 ve 2015 yıllarında başarılı olup, hac ve umre organizasyonlarında görevlendirilenler sözlü/uygulamalı sınavdan muaf tutulacaktır.)

F) Şoför olarak görevlendirileceklerde;

a) 04 Şubat 2016 tarihi itibariyle askerlik ve vekillikte geçen süreler hariç olmak üzere,

sözleşmeli statüde geçen süre dahil; en az 5 yıl Başkanlık teşkilatında veya Türkiye Diyanet Vakfı'nda çalışmış olmak,

b) Son 3 yıldır şoför olarak çalışıyor olmak,

c) Hac organizasyonunda görevlendirilmesinde bedeni ve psikolojik sağlık durumu itibarıyla herhangi bir engel bulunmamak,

ç) 31 Aralık 1960 tarihinden sonra doğmuş olmak,

d) Son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almamış olmak,

e) 2013, 2014 ve 2015 hac veya 2014-2015, 2015-2016 umre organizasyonlarında görevlen dirilmemiş olmak,

f) 2015 - 2016 umre organizasyonu için teklifi yapılmamış olmak, (15 Ocak 2016 tarihinden önce feragat etmiş olanlar hariç)

g) Ek-1 tabloda belirtilen sayılar doğrultusunda en geç 05 Şubat 2016 tarihi mesai saati bitimine kadar birimi tarafından tespiti yapılarak Başkanlığa teklifi yapılmış olmak,

ğ) Başkanlıkça belirlenecek ve bilahare bildirilecek yer ve tarihte yapılacak olan sözlü/ uygulamalı sınavda başarılı olmak,

G) Hizmetli, Yemek Taşıyıcı (Dağıtıcı), Mutfak Personeli, Mutfak Bulaşık Personeli, Yemekhane Bulaşık Personeli, Çamaşırcı ve Ütücü olarak görevlendirileceklerde;

a) 04 Şubat 2016 tarihi itibariyle askerlik ve vekillikte geçen süreler hariç olmak üzere, sözleşmeli statüde geçen süre dahil; en az 5 yıl Başkanlık teşkilatında veya Türkiye Diyanet Vakfı'nda çalışmış olmak,

b) Son 3 yıldır hizmetli veya kadro itibariyle benzeri unvanlarda çalışıyor olmak,

c) Hac organizasyonunda görevlendirilmesinde bedeni ve psikolojik sağlık durumu itibarıyla herhangi bir engel bulunmamak,

ç) 31 Aralık 1960 tarihinden sonra doğmuş olmak,

d) Son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almamış olmak,

e) 2013, 2014 ve 2015 hac veya 2014-2015, 2015-2016 umre organizasyonlarında görevlen dirilmemiş olmak,

f) 2015 - 2016 umre organizasyonu için teklifi yapılmamış olmak, (15 Ocak 2016 tarihinden önce feragat etmiş olanlar hariç)

g) Ek-1 tabloda belirtilen sayılar doğrultusunda en geç 05 Şubat 2015 tarihi mesai saati bitimine kadar birimi tarafından tespiti yapılarak Başkanlığa teklifi yapılmış olmak,

ğ) Başkanlıkça belirlenecek ve bilahare bildirilecek yer ve tarihte yapılacak olan sözlü sınavda başarılı olmak,

Şartları aranacaktır.

2- Müracaat, Teklif, Sınav ve Diğer İşlemlere İlişkin Hususlar

1. a) Dini yükseköğrenim mezunu Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı / Uzman Yardımcısı, Diyanet İşleri Uzmanı / Uzman Yardımcısı, Eğitim Merkezi Müdürü, İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü, Eğitim Görevlisi, Vaiz, Uzman, Murakıp unvanlarında görev yapanlardan, hac organizasyonunda hiç görevlendirilmemiş olup, din görevlisi olarak görev almak isteyenler,

b) Dini yükseköğrenim mezunu olup Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı / Uzman Yardımcısı, Diyanet İşleri Uzmanı / Uzman Yardımcısı, İl Müftü Yardımcısı, Vaiz ve Uzman unvanlarında görev yapanlardan Kadın İrşat Görevlisi olarak görev almak isteyenler,

c) Din Görevlisi, Kadın İrşat Görevlisi (Kur'an Kursu Öğreticileri) ve Tercüman olarak görev almak isteyenler;

Müracaatlarını 27 Ocak - 04 Şubat 2016 tarihleri arasında http://hac.diyanet.gov.tr adresinde bulunan "2016 yılı Hac Görevli Müracaatları" linkinden, T.C. Kimlik Numarası ile giriş yaparak istenilen bilgileri doldurmak ve alacakları çıktıyı(Ek-2 dilekçe) ilgili müftülüklere/birimlere teslim etmek suretiyle yapacaklardır.

d) a ve b bendinde zikredilen görevlilerin teklifleri, yukarda belirtilen tarihlerde müracaatlarını yaptıktan sonra birimlerince uygun görülenlerin tespiti yapılarak 05 Şubat 2016 tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığa gönderilecektir.

2. Kurum içi veya dışından Aşçı / Aşçı Yardımcısı olarak görev almak isteyenler müracaat larını 27 Ocak - 04 Şubat 2016 tarihleri arasında il müftülüklerine gerekli başvuru evrakını teslim etmek suretiyle yapacaklar ve başvuru evrakı il müftülüklerince sisteme girilerek ekleriyle birlikte en geç 05 Şubat 2016 tarihine kadar Başkanlığa gönderilecektir.

3. Kafile Başkanı, Ekip Personeli, Şoför ve Hizmetli olarak görev almak isteyenlerin tespiti yapılıp, 05 Şubat 2016tarihine kadar müftülüklerince/birimlerince, Ek-1 listede belirtilen sayılar doğrultusunda teklifleri yapılacaktır.

4. İlgili müftülükler/birimler müracaat formlarını inceleyecek ve görevl i programından kontrol ettikten sonra şartları uygun ve eksiksiz olanların müracaatlarını onaylayacaklardır.

5. Tekliflerde organizasyonun başarısı ve hizmetin kalitesi açısından personelin ehliyeti ve performansı dikkate alınacak ve organizasyonun hangi kademesinde olursa olsun ehil olmak şartıyla az görev alanlar, çok görev alanlara tercih edilecektir.

6. Bu görevlerden ancak biri için müracaat alınacak veya teklif yapılacaktır. Ayrı ayrı görevler için müracaat kabul edilmeyecek ve teklifte bulunulmayacaktır.

7. Bu talimatta belirtilen diğer şartları taşısalar bile geçici olarak Başkanlık dışındaki kurumlarda görevli olanlar, kurum değişikliği talebinde bulunanlar, 2016 yılı içinde 3 ay veya daha uzun süreli kursta bulunanlar / kursa katılacak olanlar / kursu tamamladığı halde ataması yapılmayanlar, halen askerde olanlar ve yurt dışı görevi için planlamaları yapılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve teklifleri de yapılmayacaktır.

8. Aşçı, Aşçı Yardımcısı, Yemek Servis Personeli, Yemek Taşıyıcı (Dağıtıcı), Mutfak Personeli, Mutfak Bulaşık Personeli, Yemekhane Bulaşık Personeli olarak görevlendirileceklerden bilahare sağlık kuruluşlarından alacakları "Portör Muayene Belgesi" şartları isteneceğinden, söz konusu unvanlar için yapılacak müracaat ve tekliflerde bu husus göz önünde bulundurulacaktır.

9. Teklifler; merkezde birim amirlerince, Türkiye Diyanet Vakfı'nda ise Genel Müdürlükçe yapılacaktır.

- İllerde; İl Müftüsünün başkanlığında hac ve umre hizmetlerinden sorumlu il müftü yardımcısı ve ilçe müftülerinin tamamının katılımıyla yapılacak müşterek tespitten sonra il müftülüklerince,

- Eğitim merkezlerinde eğitim merkezi müdürünün başkanlığında ve eğitim görevlilerinin tamamının katılımı ile yapılacak müşterek tespitten sonra Eğitim Merkezi Müdürlüklerince,

Yapılacak olup müşterek ıslak imzalı teklif listesini içeren tutanak Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

10. Belirlenen süre içerisinde müracaatta bulunmayan, teklifi yapılmayan, yapılacak sözlü sınav, mülakat ve seminerlere katılmayan personelin daha sonraki talepleri dikkate alınmayacak ve bunlarla ilgili ek tekliflerde bulunulmayacaktır.

11. Organizasyonda görevlendirilmek üzere müracaat eden veya teklifi yapılan personel, müracaat yaptığı veya teklifinin yapıldığı tarihteki unvanına göre değerlendirilecek olup, söz konusu tarihten sonraki unvan değişiklikleri görevlendirmede dikkate alınmayacaktır.

12. Bu talimatta belirtilen kriterlere göre yapılacak olan müracaat ve tekliflerin, belirlenen kriterlere uygun olup olmadığı hususu ilgili birimlerce titizlikle kontrol edildikten sonra; Merkez birimleri, İl Müftülükleri, Eğitim Merkezi Müdürlükleri ve Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü, müracaat ve teklifi uygun görülecek personele ait bilgileri, bilgisayardaki "Hac Görevli Programı'na girdikten sonra, teklif edilen görev unvanlarına göre dökümlerini ayrı ayrı alacak ve ilgililerin son 6 ay içinde çekilmiş fotoğraflarını da bilgisayar ortamında tarayarak en geç 05 Şubat 2016 tarihi mesai saati bitimine kadar Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir.

13. Müracaat eden personele ait dilekçeler, birimlerince muhafaza edilecek ve Başkanlığa sadece onaylanmış isim listeleri gönderilecektir.

14. Merkez ve taşra birimleri tarafından tekliflerin yapılması ve müracaatların alınmasıyla oluşacak listelerin Başkanlığa gönderilmesinden sonra; atama, nakil, emeklilik, istifa, vefat gibi her hangi bir sebeple personelin durumunda meydana gelebilecek değişiklikler ivedilikle Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.

15. a) Din Görevlisi olarak görev yapacak personelin seçimine ilişkin, yer ve tarihi bilahare bildirilecek sözlü sınava, müracaat eden personel arasından MBSTS puanına göre, ilin hac yolcusu sayısı oranınca % 20 tecrübeli ve % 80 tecrübesiz oranı dikkate alınarak, en yüksek puan alandan başlanarak yapılacak sıralama sonucuna göre Başkanlıkça oluşturulacak listede yer alan personel katılabilecektir. Sözlü sınavda başarılı olmak için 70 ve üzeri puan almış olmak gerekmektedir.

b) Kuran Kursu Öğreticilerinden Kadın İrşat Görevlisi olarak görev yapacak personelin seçimine ilişkin, yer ve tarihi bilahare bildirilecek sözlü sınava, müracaat eden personel arasından MBSTS puanına göre, ilin hac yolcusu sayısı oranınca% 30 tecrübeli ve % 70 tecrübesiz oranı dikkate alınarak, en yüksek puan alandan başlanarak yapılacak sıralama sonucuna göre Başkanlıkça oluşturulacak listede yer alan personel katılabilecektir. Sözlü sınavda başarılı olmak için 70 ve üzeri puan almış olmak gerekmektedir.

c) Görevlendirmelerde sözlü sınav puanı ile MBSTS puanının ortalaması alınarak oluşturulacak başarı listesi sıralaması esas alınacaktır. Puan eşitliği durumunda hizmet yılı çok olana, bu durumda da eşitliğin devam etmesi halinde doğum tarihi daha önce olan personele öncelik verilecektir.

16. Din Görevlisi ve Kadın İrşat Görevlisi olarak görev yapacak personelin seçimine ilişkin sözlü sınav Ek-3 puanlama kriterleri ve Ek-4 kaynaklar dikkate alınarak yapılacaktır.

17. Ekip Personeli, İdari Personel, Muhasebe ve Bilgisayar Personeli ile Mubayaacı, Yemekhane Kontrol Memuru, Yemek Servis Personeli, Depo Memuru, Teknisyen unvanlarında görevlendirilecek olanlar için yapılacak sözlü sınavda ise Ek-5 kaynaklar esas alınacaktır.

18. Hangi unvanda olursa olsun daha önceki yıllarda hac organizasyonlarında görev alanlar "tecrübeli", hac organizasyonunda görevlendirilmeyenler ile sadece umre organizasyonlarında görevlendirilenler "tecrübesiz" kategorisinde değerlendirilecektir.

19. Görevli olarak yurt dışından hacca gidenlerin gittiği yıllar görevlendirme sayılarına dahil edilecektir.

20. Hac organizasyonunda görev alacak ekip başkanları, ekip başkan yardımcıları, bölge, acenta, basın ve protokol sorumluları ile kiralama ekibi personeli Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenecektir. Organizasyonun özellik arz eden hizmet kademelerinde, ihtiyaç durumuna göre Başkanlıkça doğrudan görevlendirme de yapılabilecektir.

21. Organizasyonun her kademesinde görev alacak personel, gerektiğinde Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenecek yer, tarih ve program çerçevesinde bilgilendirme ve eğitim seminerlerine alınabilecektir. Çağrılan personelin görevlendirilebilmesi için bu seminerlere katılımı esastır.

22. Sözlü sınav, mülakat veya seminerlerden sonra, görevlendirilmelerine mani herhangi bir durumu ortaya çıkanlar ile bu talimatta belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin görevlendirilmesi yapılmayacak, yapılmış ise iptal edilecektir. Bu durumda olanlar ivedi Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilecek, aksi halde doğacak sonuçtan birimleri sorumlu olacaktır.

23. Personel seçimine ilişkin yukarıda belirtilen kriterler 2016 yılı hac organizasyonu görevlendirmeleri için geçerli olup gelecek yıllar için bir hak teşkil etmeyecektir.

24. Görevlendirmeler Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Başkanlık Makamınca yapılacaktır.

25. Bu talimatın bir sureti, il müftülüklerince ilçe müftülüklerine ivedilikle ulaştırılacak, ayrıca talimatta yer alan hususlar ilgili personele, birimlerince imza karşılığı tebliğ edilecektir.

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

Prof. Dr. Hasan Kamil YILMAZ

Başkan a.

Başkan Yardımcısı

 

TEKLİF EDİLECEK UNVANLARLA ALAKALI İLİNİZE VERİLEN PERSONEL SAYISI

S.NO

 

PERSONEL SAYISI

1

KAFİLE BAŞKANI

 
 

EKİP PERSONELİ

 
 

ŞOFÖR

 
 

HİZMETLİ

 
 

KADIN İRŞAT GÖREVLİSİ (Dini yüksek öğrenim mezunu olup, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı / Uzman Yardımcısı, Diyanet İşleri Uzmanı / Uzman Yardımcısı, İl Müftü Yrd., Eğitim Görevlisi, Şube Müdürü, Vaiz ve Uzman olarak fiilen çalışanlardan)

Müracaat edenler arasından komisyonca uygun görülenler

 

DİN GÖREVLİSİ (Dini yüksek öğrenim mezunu olup, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı / Uzman Yardımcısı, Diyanet İşleri Uzmanı / Uzman Yardımcısı, Eğitim Merkezi Müdürü, İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü, Eğitim Görevlisi, Vaiz, Şube Müdürü, Uzman ve Murakıp unvanlarında fiilen çalışan ve bugüne kadar hac organizasyonunda hiç görevlendirilmemiş olanlardan)

Müracaat edenler arasından komisyonca uygun görülenler

DİN GÖREVLİLERİ VE KADIN İRŞAT GÖREVLİLERİ İÇİN
HAC VE UMRE SÖZLÜ SINAVLARINDA PUANLAMA KRİTERLERİ

Sıra No

Sınav Konuları

Puan Değeri

1

Kur'an-ı Kerim (Yüzüne Okuma-Tecvit Bilgisi, Meharic-i Huruf, Meal)

20

2

Ezber Bilgisi

15

3

Pratik Arapça Bilgisi

10

4

Hac ve Umre Menasiki İle İlgili Bilgiler

20

5

Mesleki Alan Bilgisi (İtikat, İbadet, Siyer, Ahlak)

10

6

Fiziksel Açıdan ve Sağlık Yönünden Görevini Yerine Getirmeye Uygunluğu, Mesleki Temsil ve Kendini İfade Edebilme Kabiliyeti, Hac ve Umre Mevzuatı

25

T O P L A M

100

HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

(Din Görevlileri Ve Kadın İrşat Görevlileri) HAC VE UMRE SÖZLÜ SINAVLARI KAYNAKLAR

Sıra No

KİTAP ADI

YAZAR ADI (YAYINEVİ)

1

Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri

Komisyon (DİB Yayınları)

2

İslam İlmihali (Tek ciltlik)

Lütfi Şentürk-Seyfettin Yazıcı (DİB Yayınları)

3

İlmihal (I-II)

Komisyon (TDV Yayınları)

4

Hac İlmihali

Doç. Dr. İsmail Karagöz Mehmet Keskin

Doç. Dr. Halil Altuntaş (DİB Yayınları)

5

Haccı Anlamak

Dr. Ekrem KELEŞ

Prof. Dr. Bünyamin ERUL (DİB Yayınları)

6

Hac Sıkça Sorulanlar

Komisyon (DİB Yayınları)

7

Hz. Peygamber'in İzinde

Prof. Dr. Ahmet ÖNKAL

Prof. Dr. Adem APAK

Prof. Dr. Bünyamin ERUL (DİB Yayınları)

8

Hicaz Albümü (Fotoğraflarla Kutsal Topraklar)

Necati ÖZTÜRK

Prof. Dr. Ahmet ÖZEL (DİB Yayınları)

9

Görevliler İçin Pratik Arapça (Konuşma Kılavuzu)

Komisyon (DİB Yayınları)

10

Tecvidli Kur'an Okuma Rehberi

Davut KAYA (DİB Yayınları)

11

>Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Yönergesi

http://www2.diyanet.gov.tr/HukukMusavirligi/

Mevzuat/Yonergeler/hac_yonergesi.pdf

12

Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Yönergesi

http://www2.diyanet.gov.tr/HukukMusavirligi/

Mevzuat/Yonergeler/umre_yonergesi.pdf

13

Hac ve Umre Rehberi

http://hacveumre.diyanet.gov.tr/

(Ekip Personeli, İdari Personel, Muhasebe ve Bilgisayar Personeli ile Mubayaacı,
Yemekhane Kontrol Memuru, Yemek Servis Personeli, Depo Memuru, Teknisyen)

HAC VE UMRE SÖZLÜ SINAVLARI
KAYNAKLAR

 

Sıra No

KİTAP ADI

YAZAR ADI (YAYINEVİ)

1

İslam İlmihali (Tek ciltlik)

Lütfi Şentürk-Seyfettin Yazıcı (DİB Yayınları)

2

Haccı Anlamak

Dr. Ekrem KELEŞ

Prof. Dr. Bünyamin ERUL (DİB Yayınları)

3

Hac ve Umre Seyahatleri İle İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı

http://www.diyanet.gov.tr/UserFiles/foyvolant/

3_bakanlar_kurulu_kararlari/001.pdf

4

Hac ve Umre Seyahatleriyle İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?Mevzu

atKod=7.5.17140&MevzuatIliski=0&sourceXmlSe

arch=Hac%20ve%20Umre

5

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Yönergesi

http://www2.diyanet.gov.tr/HukukMusavirligi/

Mevzuat/Yonergeler/hac_yonergesi.pdf

 

 
Memurlar.Net - Özel

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.