1. HABERLER

  2. 27 Ağustos 2015 Atama Kararları
27 Ağustos 2015 Atama Kararları

27 Ağustos 2015 Atama Kararları

Başbakanlık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Maliye, Millî Eğitim, Millî Savunma, Orman ve Su İşleri, Sağlık ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

A+A-

ATAMA KARARLARI

Başbakanlıktan:
Karar Sayısı : 2015/576
1 – Muş İl Müftüsü Recep UZUN’un başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.
26/8/2015
                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI
        Ahmet DAVUTOĞLU
                  Başbakan
—— • ——
Başbakanlıktan:
Karar Sayısı : 2015/577
1 – 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Muş İl Müftülüğüne Alettin BOZKURT’un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.
26/8/2015
                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI
        Ahmet DAVUTOĞLU
                  Başbakan
—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/579
1 – Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Necati YAMAÇ’ın yeniden atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
26/8/2015
                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI
        Ahmet DAVUTOĞLU                                  Taner YILDIZ
                  Başbakan                              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/592
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Yusuf YAZAR’ın,
Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüne Münib KARAKILIÇ’ın,
Atanmaları, 298 Sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
26/8/2015
                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI
        Ahmet DAVUTOĞLU                                  Taner YILDIZ
                  Başbakan                              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/583
1 – Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr.Turgay TURNA’nın yeniden atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
26/8/2015
                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI
        Ahmet DAVUTOĞLU                             Mehmet Mehdi EKER
                  Başbakan                            Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/584
1 – Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman PINARBAŞ’ın yeniden atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
26/8/2015
                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI
        Ahmet DAVUTOĞLU                             Mehmet Mehdi EKER
                  Başbakan                            Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/574
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +7600 ek göstergeli Müsteşarlığa, Cenap AŞÇI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
26/8/2015
                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI
        Ahmet DAVUTOĞLU                               Nurettin CANİKLİ
                  Başbakan                                   Gümrük ve Ticaret Bakanı
—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/593
1 – Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Volkan KAPLAN’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
26/8/2015
                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI
        Ahmet DAVUTOĞLU                               Nurettin CANİKLİ
                  Başbakan                                   Gümrük ve Ticaret Bakanı
—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/594
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcılığına, Eyüp AKSOY’un atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
26/8/2015
                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI
        Ahmet DAVUTOĞLU                               Nurettin CANİKLİ
                  Başbakan                                   Gümrük ve Ticaret Bakanı
—— • ——
Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/565
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Ömer DUMAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 92 nci maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.
26/8/2015
                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI
        Ahmet DAVUTOĞLU                                Mehmet ŞİMŞEK
                  Başbakan                                            Maliye Bakanı
—— • ——
Millî Eğitim Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/566
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Kırıkkale İl Millî Eğitim Müdürlüğüne, İsmail ÇETİN’in atanması 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.
26/8/2015
                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI
        Ahmet DAVUTOĞLU                                     Nabi AVCI
                  Başbakan                                        Millî Eğitim Bakanı
—— • ——
Millî Eğitim Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/585
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Nebi KILIÇARSLAN’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.
26/8/2015
                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI
        Ahmet DAVUTOĞLU                                     Nabi AVCI
                  Başbakan                                        Millî Eğitim Bakanı
—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/543
1 – Bu kararnamede kimlikleri yazılı bir askerî hâkim subayın Askerî Yargıtay Başsavcılığına, bir askerî hâkim subayın Askerî Yargıtay 2 nci Başkanlığına ve bir askerî hâkim subayın Askerî Yargıtay 1 inci Daire Başkanlığına 26 Şubat 2015 tarihinden geçerli olmak üzere atanmaları, 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun EK-5 inci maddesi ile 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Kanununun 13 ve 14 üncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.
26/8/2015
                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI
        Ahmet DAVUTOĞLU                               M. Vecdi GÖNÜL
                  Başbakan                                      Millî Savunma Bakanı
 
Askerî Yargıtay 2’nci Başkanlığından, Dr.Hâk.Alb., Mehmet Ali UZUN, KÜTAHYA, 1980-Yd.9, 30/8/2000, Askerî Yargıtay Başsavcılığına
Askerî Yargıtay 1’inci Daire Başkanlığından, Hv.Hâk.Alb., Yavuz SAYALGI, NİĞDE, 1979-H.6, 30/8/2002, Askerî Yargıtay 2’nci Başkanlığına
Askerî Yargıtay 3’üncü Daire Üyeliğinden, Dr.Hâk.Alb., Süleyman KAYMAKÇI, ARDAHAN, 1986-Tnk.3, 30/8/2008, Askerî Yargıtay 1’inci Daire Başkanlığına
—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/544
1 – Bu kararnamede ismi yazılı 47 (kırk yedi) Askerî Hâkim Subayın karşısında gösterilen görevlere atanması, 357 sayılı Askerî Hakimler Kanununun 16 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.
26/8/2015
                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI
        Ahmet DAVUTOĞLU                               M. Vecdi GÖNÜL
                  Başbakan                                      Millî Savunma Bakanı
 
J. Gn. K.lığı J. Gn. K.lığı As. Sav. (As. Sav.) ANKARA, Hak. Kd. Alb., Enver ÖREN, ANKARA NALLIHAN, 1986-Mu.9, 30/8/2008, 6’ncı Mknz. P. Tüm. ADMÜŞ ADMÜŞ (Adl. Müşv.) ADANA
EGE Or. K.lığı ADMÜŞ ADMÜŞ (Adl. Müşv.) İZMİR, Hak. Kd. Alb., Oktay ALTUN, ARTVİN ŞAVŞAT, 1987-Top.3, 30/8/2008, 3’üncü Or. K.lığı ADMÜŞ ADMÜŞ (Adl. Müşv.) ERZİNCAN
MSB As. Adl. Tfş. Krl. Bşk. Müfettişlik (Müf.) ANKARA, Hak. Kd. Alb., Mutlu DEĞİRMENCİOĞLU, KIRKLARELİ MERKEZ, 1988-Mu.2, 30/8/2009, J. Gn. K.lığı J. Gn. K.lığı Huk. Hiz. Bşk. ve Adlî Müşavirliği Mevzuat Ş. (Ş. Md.) ANKARA
6’ncı Mknz. P. Tüm. ADMÜŞ ADMÜŞ (Adl. Müşv.) ADANA, Hak. Kd. Alb., Bora ÖGE, ELAZIĞ MERKEZ, 1989-Ord.27, 30/8/2011, 9’uncu Kor. K.lığı As. Sav. As. Sav. (As. Sav.) ERZURUM
J. Gn. K.lığı J. Gn. K.lığı Huk. Hiz. Bşk. ve Adlî Müşavirliği İd. Davalar Ş. (Ş. Md.) ANKARA, Hak. Kd. Alb., Mehmet Ali ŞEVİK, ANTALYA KORKUTELİ, 1990-MU.7, 30/8/2012, 4’üncü Kor. Kor. K.lığı Dis. Subaylığı (Dis. Sb.) ANKARA
Dağ Komd. Okl. ve EM K.lığı As. Sav. As. Sav. (As. Sav.) ISPARTA, Hak. Alb., Gökhan GÖKTAŞ, ANKARA ÇANKAYA, 1990-Per.2, 30/8/2013, KTBK As. Sav. As. Sav. (As. Sav.) KKTC
3’üncü Kor. K.lığı As. Sav. As. Sav. (As. Sav.) İSTANBUL, Hak. Kd. Alb., Alaattin KARAKAYA, KAYSERİ YAHYALI, 1990-Top.4, 30/8/2012, 8’inci Kor. K.lığı As. Sav. As. Sav. (As. Sav.) ELAZIĞ
J. Gn. K.lığı J. Asyş. Kor. 23’üncü J. Sınır Tüm. K.lığı As. Sav. (As. Sav.) ŞIRNAK, Hak. Alb., Ender ANAKLI, ÇORUM MERKEZ, 1991-İs.3, 30/8/2013, P. Okl. K. Kh. Dis. Subaylığı (Dis. Sb.) İSTANBUL
KTBK As. Sav. As. Sav. (As. Sav.) KKTC, Hak. Kd. Alb., Hakan KANDEMİR, ANKARA BALA, 1991-Mu.9, 30/8/2012, 3’üncü Or. K.lığı As. Sav. As. Sav. (As. Sav.) ERZİNCAN
4’üncü Kor. Kor. K.lığı Dis. Subaylığı (Dis. Sb.) ANKARA, Hak. Kd. Alb., Mehmet YÜZBAŞIOĞLU, AYDIN KUYUCAK, 1991-Ord.10, 30/8/2012, J. Gn. K.lığı J. Gn. K.lığı Huk. Hiz. Bşk. ve Adlî Müşavirliği İd. Davalar Ş. (Ş. Md.) ANKARA
J. Gn. K.lığı J. Gn. K.lığı Huk. Hiz. Bşk. ve Adlî Müşavirliği Huk. İşleri Ş. (Ş. Md.) ANKARA, Hak. Kd. Alb., Yusuf ŞEKER, ÇORUM OSMANCIK, 1991-P.115, 30/8/2012, AYİM Bsav. As. Sav. Ks. (Sav.) ANKARA
AYİM Bsav. As. Sav. Ks. (Sav.) ANKARA, Hak. Alb., Nihat POLAT, BURSA İNEGÖL 1991-P.33, 30/8/2013, 7’nci Kor. K.lığı ADMÜŞ ADMÜŞ (Adl. Müşv.) DİYARBAKIR
3’üncü Kor. K.lığı As. Sav. As. Sav. (Yrd. As. Sav.) İSTANBUL, Hak. Alb., Recai ERTÜRK, ISPARTA EĞİRDİR, 1991-Per.2, 30/8/2014, 3’üncü Kor. K.lığı As. Sav. As. Sav. (As. Sav.) İSTANBUL
2’nci Or. K.lığı As. Sav. As. Sav. (As. Sav.) MALATYA, Hak. Yb., Atilla Cüneyt ÇİÇEK, BURSA YILDIRIM, 1993-İs.11, 30/8/2012, 6’ncı Mknz. P. Tüm. As. Sav. As. Sav. (As. Sav.) ADANA
5’inci Kor. K.lığı As. Sav. As. Sav. (As. Sav.) TEKİRDAĞ ÇORLU, Hak. Yb., Uğur ZEYBEK, BALIKESİR BURHANİYE, 1993-P.137, 30/8/2012, EGE Or. K.lığı ADMÜŞ ADMÜŞ (Adl. Müşv.) İZMİR
As. Yrg. Bşk. As. Yrg. Bsav. Bsav. Yrd. (Bsav. Yrd.) ANKARA, Hak.Yb., Hüseyin KORKUSUZ, KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ, 1994-8, 30/8/2012, MSB As. Adl. Tfş. Krl. Bşk. Müfettişlik (Müf.) ANKARA
Kr. Hvcl. K.lığı Dis. Subaylığı (Dis. Sb.) ANKARA, Hak. Alb., Tamer ISIR, SAKARYA PAMUKOVA, 1994-İs.5, 30/8/2014, K.K. Loj. K.lığı Dis. Subaylığı (Dis. Sb.) ANKARA
J. Gn. K.lığı J. Gn. K.lığı Huk. Hiz. Bşk. ve Adlî Müşavirliği Dis. İşleri Ş. (Ş. Md.) ANKARA, Hak. Yb., Hakan KESGİN, KARS MERKEZ, 1994-J.1, 30/8/2013, K.K. EDOK Dis. Subaylığı (Dis. Sb.) ANKARA
J. Gn. K.lığı J. Gn. K.lığı Huk. Hiz. Bşk. ve Adlî Müşavirliği Mevzuat Ş. (Ş. Md.) ANKARA, Hak. Yb., Muhsin ÖZYURT, KIRIKKALE KESKİN, 1994-J.Öğ.2, 30/8/2014, AYİM Bsav. As. Sav. Ks. (Sav.) ANKARA
5’inci Zh. Tug. As. Sav. As. Sav. (As. Sav.) GAZİANTEP, Hak. Yb., Mustafa Kemal COŞAR, KONYA MERAM, 1994-Yd.1, 30/8/2013, MSB As. Adl. Tfş. Krl. Bşk. Müfettişlik (Müf.) ANKARA
7’nci Kor. K.lığı ADMÜŞ ADMÜŞ (Adl. Müşv.) DİYARBAKIR, Hak. Yb., Esat Mahmut YILMAZ, SİVAS DİVRİĞİ, 1995-3, 30/8/2012, MSB Hukuk Müşv. ve Dav. D. Bşk. D. Bşk. Yrd. (Davalar) Bşk. Yrd. (D. Bşk. Yrd.) ANKARA
J. Gn. K.lığı J. Asyş. Kor. As. Mah. (As. Hak.) VAN, Hak. Yb., Olcay YEŞİLKAYA, İZMİR KONAK, 1995-5, 30/8/2013, 8’inci Kor. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) ELAZIĞ
KTBK As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) KKTC, Hak. Kd. Bnb., Gökhan YILMAZ, ARTVİN ARDANUÇ, 1995-J.Mu.2, 30/8/2010, Dağ Komd. Okl. ve EM K.lığı As. Sav. As. Sav. (As. Sav.) ISPARTA
5’inci P. Eğt. Tug. As. Sav. As. Sav. (As. Sav.) SİVAS, Hak. Kd. Bnb., Gürsel KENAR, EDİRNE KEŞAN, 1995-J.Öğ.2, 30/8/2010, 2’nci Kor. K.lığı ADMÜŞ ADMÜŞ (Adl. Müşv.) ÇANAKKALE GELİBOLU
K.K. ADMÜŞ Huk. İşleri Ş. (Ş. Md.) ANKARA, Hak. Yb., Oğuz ÜSTÜNEL, MERSİN SİLİFKE, 1996-J.8, 30/8/2014, AYİM GENSEK İnc. ve Ayr. Bürosu (İnc. ve Ayr. Md.) ANKARA
5’inci Kor. K.lığı As. Sav. As. Sav. (Yrd. As. Sav.) TEKİRDAĞ ÇORLU, Hak. Bnb., Erol TURAN, KIRKLARELİ MERKEZ, 1997-5, 30/8/2012, 5’inci Kor. K.lığı As. Sav. As. Sav. (As. Sav.) TEKİRDAĞ ÇORLU
MSB As. Adl. İşl. Bşk. Per. Mslk. Ynt. Ş. (Ş. Md.) ANKARA, Hak. Bnb., Selahattin KARAKAYA, KAYSERİ PINARBAŞI, 2000-1, 30/8/2013, J.Gn.K.lığı J.Asyş. Kor. 23’üncü J. Sınır Tüm. K.lığı ADMÜŞ (Adl. Müşv.) ŞIRNAK
2’nci Kor. K.lığı ADMÜŞ ADMÜŞ (Adl. Müşv.) ÇANAKKALE GELİBOLU, Hak. Kd. Yzb., Erdem KILIÇ, SİVAS ZARA, 2001-J.Öğ.1, 30/8/2009, AYİM Bşk. (Bşk. Raportörü) ANKARA
Dağ Komd. Okl. ve EM K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) ISPARTA, Hak. Kd. Yzb., Hüseyin YUMUK, MUĞLA MENTEŞE, 2001-4, 30/8/2010, J.Gn.K.lığı J.Gn.K.lığı Huk.Hiz.Bşk. ve Adlî Müşavirliği Dis. İşleri Ş. (Ş. Md.) ANKARA
9’uncu Kor. K.lığı As. Sav. As. Sav. (As. Sav.) ERZURUM, Hak.Kd.Yzb., Sefa MUMCU, TOKAT MERKEZ, 2003-J.SM.16, 30/8/2011, K.K. ADMÜŞ Huk. İşleri Ş. (Md. Yrd.) ANKARA
8’inci Kor. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) ELAZIĞ, Hak.Yzb., İbrahim ALPSOY, ERZURUM NARMAN, 2003-J.SM.51, 30/8/2012, MSB As. Adl. İşl. Bşk. Per. Mslk. Ynt. Ş. (Ş. Md.) ANKARA
7’nci Kor. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) DİYARBAKIR, Hak.Kd.Ütğm., Melih Can KIROVA, MUĞLA MİLAS, 2007-1, 30/8/2010, 2’nci Kor. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) ÇANAKKALE GELİBOLU
5’inci Zh. Tug. As. Sav. As. Sav. (Yrd. As. Sav.) GAZİANTEP, Hak.Kd.Ütğm., Mehmet Yaşar GÖYNÜK, KONYA ILGIN, 2007-11, 30/8/2010, 5’inci Zh. Tug. As. Sav. As. Sav. (As. Sav.) GAZİANTEP
K.K. As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) ANKARA, Hak.Kd.Ütğm., Tuba ÖZKAN, AKSARAY MERKEZ, 2007-2, 30/8/2010, 7’nci Kor. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) DİYARBAKIR
J. Gn. K.lığı J. Asyş. Kor. As. Sav. (Yrd. As. Sav.) VAN, Hak.Kd.Ütğm., Ekin MANAV, MUĞLA SEYDİKEMER, 2007-6, 30/8/2010, As. Yrg. Bşk. As. Yrg. Bsav. Bsav. Yrd. (Bsav. Yrd.) ANKARA
J. Gn. K.lığı J. Asyş. Kor. As. Mah. (As. Hak.) VAN, Hak.Kd.Ütğm., Murat ÖZDEMİR, TOKAT NİKSAR, 2007-7, 30/8/2010, AYİM 2’nci D. Bşk. Raportörler (Raportör) ANKARA
J. Gn. K.lığı J. Gn. K.lığı As. Mah. (As. Hak.) ANKARA, Hak.Kd.Ütğm., Onur SERT, AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI, 2007-8, 30/8/2009, KTBK As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) KKTC
8’inci Kor. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) ELAZIĞ, Hak.Ütğm., Mustafa CAN, ELAZIĞ MERKEZ, 2009-8, 30/8/2012, J. Gn. K.lığı J. Asyş. Kor. As. Mah. (As. Hak.) VAN
7’nci Kor. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) DİYARBAKIR, Hak.Kd.Ütğm., Harun Birol MERT, KAYSERİ ÖZVATAN, 2009-Yd.1, 30/8/2011, K.K. ADMÜŞ Huk. İşleri Ş. (Md. Yrd.) ANKARA
3’üncü Or. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) ERZİNCAN, Hak.Ütğm., Abdulcelil TÜRKDOĞAN, KAYSERİ KOCASİNAN, 2010-16, 30/8/2013, J. Gn. K.lığı J. Asyş. Kor. 23’üncü J. Sınır Tüm. K.lığı As. Sav. (As. Sav.) ŞIRNAK
2’nci Or. K.lığı ADMÜŞ ADMÜŞ (Adl. Müşv. Yrd.) MALATYA, Hak.Ütğm., Yakup ÖZ, MALATYA DOĞANYOL, 2010-2, 30/8/2013, 7’nci Kor. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) DİYARBAKIR
2’nci Or. K.lığı As. Sav. As. Sav. (Yrd. As. Sav.) MALATYA, Hak.Ütğm., Uğur TURAL, KARABÜK EFLANİ, 2010-22, 30/8/2013, 2’nci Or. K.lığı As. Sav. As. Sav. (As. Sav.) MALATYA
Dağ Komd. Okl. ve EM K.lığı As. Sav. As. Sav. (Yrd. As. Sav.) ISPARTA, Hak.Ütğm., Şuayip KARAYEL, AFYONKARAHİSAR MERKEZ, 2011-16, 30/8/2014, 5’inci Kor. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) TEKİRDAĞ ÇORLU
J. Gn. K.lığı J. Asyş. Kor. 23’üncü J. Sınır Tüm. K.lığı As. Sav. (Yrd. As. Sav.) ŞIRNAK, Hak.Tğm., Ahmet PEKSÖZ, ERZURUM İSPİR, 2012-10, 30/8/2012, AYİM 1’inci D. Bşk. Raportörler (Raportör) ANKARA
KTBK As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) KKTC, Hak.Tğm., Mehmet DİNÇER, KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU, 2012-14, 30/8/2012, 3’üncü Kor. K.lığı As. Sav. As. Sav. (Yrd. As. Sav.) İSTANBUL
KTBK As. Sav. As. Sav. (Yrd. As. Sav.) KKTC, Hak.Tğm., Mehmet ÖZKILIÇ, GAZİANTEP NİZİP, 2012-21, 30/8/2012, J. Gn. K.lığı J. Gn. K.lığı As. Mah. (As. Hak.) ANKARA
J. Gn. K.lığı J. Asyş. Kor. 23’üncü J. Sınır Tüm. K.lığı As. Mah. (As. Hak.) ŞIRNAK, Hak.Tğm., Celalettin KUGA, ADANA CEYHAN, 2012-23, 30/8/2012, Dağ Komd. Okl. ve EM K.lığı As. Sav. As. Sav. (Yrd. As. Sav.) ISPARTA
—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/545
1 – Bu kararnamede ismi yazılı 11 (onbir) Askerî Hâkim Subayın karşısında gösterilen görevlere atanması, 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 16 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.
26/8/2015
                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI
        Ahmet DAVUTOĞLU                               M. Vecdi GÖNÜL
                  Başbakan                                      Millî Savunma Bakanı
 
Güney Dz.Saha K. Ad.Müş.Dis.Sb.lığı Dis.Sb./Yenikale-İZMİR, As.Hak.Alb., Taner GÜÇLÜ, İzmir, 1994-0002, 30/8/2014, Kuzey Dz.Saha K.As.Mah.As.Hak./Kasımpaşa-İSTANBUL
Kuzey Dz.Saha K.As.Mah.As.Hak./Kasımpaşa-İSTANBUL, As.Hak.Yb., Ali ÖZDEN, Manisa, 1996-0003, 30/8/2013, Gn.Dz.Sh.K. Adli Müşavir/Yenikale-İZMİR
Güney Dz.Saha K. As.Mah.As.Hak./Turan-İZMİR, As.Hak.Yb., Sıddık SOYSAL, Gaziantep, 1997-0003, 30/8/2014, MSB As.Adl.Tef.Krl.Bşk. Müfettiş/ANKARA
Güney Dz.Saha K.As.Mah.As.Hak./Turan-İZMİR, As.Hak.Kd.Bnb., Bülent KARDEŞ, Ardahan, 1998-0001, 30/8/2010, Sahil Güv.K. Hukuk Müşavirliği Hukuk Müşaviri ANKARA
Donanma K.As.Mah.As.Hakim/Gölcük-KOCAELİ, As.Hak.Bnb., İsmail Volkan ŞAHİN, Aydın, 2001-0020, 30/8/2012, Dz.K.K.As.Mahkeme As.Hakim/ANKARA
Kuzey Dz.Saha K.As.Savcılık Yrd.As.Savcı/Kasımpaşa-İSTANBUL, As.Hak.Kd.Yzb., Ercan AYGÜN, Sivas, 2003-0018, 30/8/2011, Askeri Yargıtay Bşk.Tetkik Hakimi/ANKARA
Dz.K.K.Adli Müş.Dis.Sb.lığı Dis.Sb./ANKARA, As.Hak.Kd.Yzb., Nazmi ŞENGÜL, Manisa, 2004-0020, 30/8/2011, Sahil Güv.K. Hukuk Müşavirliği Hukuk Müşaviri Yrd./ANKARA
Dz.K.K. As. Mahkeme As. Hakim/ANKARA, As.Hak.Yzb., Engin KÜÇÜK, Kırşehir, 2006-0015, 30/8/2014, Askeri Yargıtay Bşk. Başsavcı Yrd./ANKARA
Dz.K.K.As. Savcılık Yrd. As. Savcı/ANKARA, As.Hak.Ütğm., Berkan Doğan ÜNEŞ, Hatay, 2010-0003, 30/8/2013, Dz.K.K.Adli Müş.Dis.Sb.lığı Dis.Sb./ANKARA
Güney Dz.Saha K. As.Savcılık Yrd. As.Savcı/Turan-İZMİR, As.Hak.Ütğm., Feyyaz Erkam SARAÇ, Konya, 2010-0001, 30/8/2013, Dz.K.K. Adli Müşavirlik Adli Müşavir Yrd./ANKARA
Kuzey Dz.Saha K.As.Mah. As.Hak.Yrd./Kasımpaşa-İSTANBUL, As.Hak.Tğm., Umut GÖK, İçel, 2012-0008, 30/8/2012, Dz.K.K. As.Sav. As.Sav.Yrd./ANKARA
—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/546
1 – Bu kararnamede ismi yazılı 9 (dokuz) Askerî Hâkim Subayın karşısında gösterilen görevlere atanması, 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 16 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.
26/8/2015
                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI
        Ahmet DAVUTOĞLU                               M. Vecdi GÖNÜL
                  Başbakan                                      Millî Savunma Bakanı
 
Hv.Eğt.K.lığı As.Sav. As.Sav. GÜZELYALI-İZMİR, Hv.Hâk.Alb., Tayyar GÜNERİ, BALIKESİR, 1987-Y-1, 30/8/2008, Hv.Eğt.K.lığı Ad.Müş. Ad.Müş. GÜZELYALI-İZMİR
Hv.K.As.Mah. As.Hak. ANKARA, Hv.Hâk.Alb., Oğuz PÜRTAŞ, KASTAMONU, 1988-Y-1, 30/8/2010, MSB AYİM Bşk.lığı Bş.Sav. Sav.Ks. Savcı ANKARA
Muh.Hv.Kv.ve Hv.Fz.Svn.K.lığı As.Sav. As.Sav. ESKİŞEHİR, Hv.Hâk.Alb., Erol ER, ORDU, 1991-Y-1, 30/8/2011, Hv.Eğt.K.lığı As.Mah. As.Hak. GÜZELYALI-İZMİR
Hv.Eğt.K.lığı As.Mah. As.Hak. GÜZELYALI-İZMİR, Hv.Hâk.Alb., Ayhan SORGUCU, ELAZIĞ, 1993-H-80, 30/8/2014, K.Yrd.lığı ve BHHM’leri K.lığı As.Mah. As.Hak. DİYARBAKIR
Gnkur.Ad.Müş.liği NATO Huk.İşl.Ş. Ş.Md.Yrdc. ANKARA, Hv.Hâk.Yb., Derya YAMAN, İZMİR, 1994-Y-3, 30/8/2013, Gnkur.Ad.Müş.liği Genel Plan Yönetim Şube Müdürü ANKARA
MSB AYİM Bşk.lığı Bş.Sav. Sav.Ks. Savcı ANKARA, Hv.Hâk.Yb., Müjdat TUNA, İZMİR, 1993-Y-3, 30/8/2013, MSB AYİM Bşk.lığı 2’nci D.Bşk.lığı Rptör. Rpt. ANKARA
Muh.Hv.Kv.ve Hv.Fz.Svn.K.lığı As.Mah. As.Hak. ESKİŞEHİR, Hv.Hâk.Bnb., Ahmet Mithat ACAR, AKSARAY, 1997-Y-3, 30/8/2010, As.Yrgt.Bşk.lığı As.Yrgt.Bsav.lığı Başsav. Yrd. Başsavcı Yrd. ANKARA
Hv.Eğt.K.lığı Ad.Müş. Ad.Müş. GÜZELYALI-İZMİR, Hv.Hâk.Bnb., Murat YILDIRIM, NEVŞEHİR, 1999-Y-7, 30/8/2014, Hv.Eğt.K.lığı As.Sav. As.Sav. GÜZELYALI-İZMİR
As.Yrgt.Bşk.lığı As.Yrgt.Bsav.lığı Başsav.Yrd. Başsavcı Yrd. ANKARA, Hv.Hâk.Yzb., Tuna ÖZKAN, AKSARAY, 2005-Y-30, 30/8/2013, K.Yrd.lığı ve BHHM’leri K.lığı As.Sav. Yrd.As.Sav.  DİYARBAKIR
—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/567
1 – Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Hayrettin ÖZDEN’in atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.
26/8/2015
                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI
        Ahmet DAVUTOĞLU                               M. Vecdi GÖNÜL
                  Başbakan                                      Millî Savunma Bakanı
—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/568
1 – Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kadri UYANIK’ın atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.
26/8/2015
                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI
        Ahmet DAVUTOĞLU                               M. Vecdi GÖNÜL
                  Başbakan                                      Millî Savunma Bakanı
—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/591
1 – Bu kararnamede kimlikleri yazılı iki askeri hâkim subayın Askerî Yargıtay Üyeliğine atanması, 1600 sayılı Askerî Yargıtay Kanunu’nun 12’nci ve 14’üncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.
26/8/2015
                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI
        Ahmet DAVUTOĞLU                               M. Vecdi GÖNÜL
                  Başbakan                                      Millî Savunma Bakanı
 
Askerî Yargıtay Başsavlığı (Bsav.Başyrd.), Dr.Hâk.Alb., Ali Tanju SARIGÜL, MUĞLA MERKEZ, 1992-Tnk.9, 30/8/2013, Askerî Yargıtay Üyeliğine
J.Asyş.Kor.K.lığı As.Sav. (As.Sav.), Hâk.Yb., Cengiz TÜRKOL, ÇORUM OSMANCIK, 1995-1, 30/8/2014, Askerî Yargıtay Üyeliğine
—— • ——
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/569
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Bakanlık Müşaviri İbrahim ÇİFTÇİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.
26/8/2015
                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI
        Ahmet DAVUTOĞLU                                Veysel EROĞLU
                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı
—— • ——
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/570
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Yusuf KANDAZOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.
26/8/2015
                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI
        Ahmet DAVUTOĞLU                                Veysel EROĞLU
                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı
—— • ——
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/586
1 – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli 6. Bölge Müdürlüğüne (Adana) Ali KILIÇ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.
26/8/2015
                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI
        Ahmet DAVUTOĞLU                                Veysel EROĞLU
                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı
—— • ——
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/587
1 – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Aşağı Fırat Projesi 15. Bölge Müdürlüğüne (Şanlıurfa) Oğuz KASAP’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.
26/8/2015
                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI
        Ahmet DAVUTOĞLU                                Veysel EROĞLU
                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı
—— • ——
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/588
1 – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli 1. Bölge Müdürlüğüne (Bursa) Nazmi KOÇAK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.
26/8/2015
                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI
        Ahmet DAVUTOĞLU                                Veysel EROĞLU
                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı
—— • ——
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/589
1 – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli 21. Bölge Müdürlüğüne (Aydın) Murat ALP’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.
26/8/2015
                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI
        Ahmet DAVUTOĞLU                                Veysel EROĞLU
                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı
—— • ——
Sağlık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/429
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğüne Dr. Fuat KANTARCI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.
26/8/2015
                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI
        Ahmet DAVUTOĞLU                         Mehmet MÜEZZİNOĞLU
                  Başbakan                                             Sağlık Bakanı
—— • ——
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/430
1 – Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Murat KAVAK’ın atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.
26/8/2015
                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI
        Ahmet DAVUTOĞLU                                Feridun BİLGİN
                  Başbakan                     Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
—— • ——
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/571
1 – Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Aydın ÖZEN’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.
26/8/2015
                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI
        Ahmet DAVUTOĞLU                                Feridun BİLGİN
                  Başbakan                     Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.