1. HABERLER

  2. İLAN

  3. AKADEMİK İLANLAR

  4. Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

A+A-

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve "Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanmalarda Aranacak Asgari Koşullar"a göre öğretim üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolar aşağıda belirtilmiş olup, istenen evraklar ve başvuru dosyalarının nasıl hazırlanacağına ilişkin detaylı bilgilere www.aku.edu.tr web sayfasında yer verilecektir. Başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin (lisans ve yüksek lisans YÖK tarafından, doktora ÜAK tarafından) onaylanmış olması şarttır.

2. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

3..Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı "Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanmalarda Aranacak Asgari Kriter"e istinaden Üniversitemizce oluşturulacak "Akademik Değerlendirme Kurulu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5. Başvuru süresi bu ilanın ulusal gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır.

6. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

7. Yabancı dille eğitim yapılacak alanlara başvuracak adayların; "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin" 8.Maddesinin (7) Fıkrasında belirtilen hükümleri sağlaması gerekmektedir.

8. Başvuruların kabulünde 2547 sayılı Kanun'un 35. Maddesi uyarınca eş durumu ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere mecburi hizmet yükümlülüğü devri teklifi yapılamadığı hususu da dikkate alınacaktır. Mecburi hizmet yükümlülüğü bulunan adayların eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin Üniversitemiz web sitesindeki ilan duyurumuz içeriğinde bulunan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısında belirtilen belgeleri de Rektörlüğümüze sunması gerekmektedir.

9. Üniversitemiz irtibat numaraları: 0 272 444 03 03 Dahili: 10350-10351 Başvuru Adresi: A.K.Ü. Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazlıgöl Yolu, Afyonkarahisar

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM

DALI

UNVAN

DE-

RE-

CE-

ADET

AÇIKLAMA

Afyon

M.Y.O.

Motorlu

Araçlar ve Ulaştırma

Tek.

Raylı Sistemler

Yol Teknolojisi

Yrd.Doç.

3

1

Metal Eğitimi alanında doktora

yapmış olmak.

Afyon

M.Y.O.

Yönetim ve

Organizasyon

İşletme Yönetimi

Yrd.Doç.

4

1

İşletme veya İktisat alanında doktora

yapmış olmak.

Bayat

M.Y.O.

Veterinerlik

Laborant ve

Veteriner Sağlık

Yrd.Doç.

3

1

Veteriner Fakültesi mezunu olmak

ve Veteriner Biyokimya alanında doktora yapmış olmak.

Beden Eği.ve

Spor Y.O.

Antrenörlük

Eğitimi

Antrenörlük

Eğitimi

Yrd.Doç.

4

1

Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı

veya Beden Eğitimi ve Spor

Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

Beden Eği.ve

Spor Y.O.

Antrenörlük

Eğitimi

Antrenörlük

Eğitimi

Yrd.Doç.

4

1

Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı

veya Beden Eğitimi ve Spor

Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

Beden Eği.ve Spor Y.O.

Beden

Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor

Yrd.Doç.

3

1

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

Beden Eği.ve

Spor Y.O.

Rekreasyon

Rekreasyon

Yrd.Doç.

3

1

Rekreasyon Anabilim Dalında veya

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

Çay M.Y.O.

Kimya ve

Kimyasal

İşl.Tek.

Kimya Teknolojisi

Yrd.Doç.

4

1

Kimya veya Biyokimya alanında

doktora yapmış olmak.

Diş

Hekimliği

Fak.

Klinik

Bilimleri

Restoratif Diş

Tedavisi

Yrd.Doç.

1

1

Alanında doktora yapmış olmak

veya uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.

Diş

Hekimliği

Fak.

Klinik

Bilimleri

Ortodonti

Yrd.Doç.

3

1

Alanında doktora yapmış olmak

veya uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.

Diş

Hekimliği

Fak.

Klinik

Bilimleri

Ağız, Diş ve Çene

Cerrahisi

Yrd.Doç.

3

1

Alanında doktora yapmış olmak

veya uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.

Eğitim

Fakültesi

Eğitim

Bilimleri

Eğitim Yönetimi

Yrd.Doç.

4

1

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi alanında doktora yapmış olmak.

Eğitim

Fakültesi

Temel Eğitim

Okulöncesi

Eğitimi

Yrd.Doç.

4

1

Okulöncesi Eğitimi alanında

doktorasını yapmış olmak.

Eğitim

Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Yrd.Doç.

3

1

Sınıf Öğretmenliği alanında

doktorasını yapmış olmak.

Eğitim

Fakültesi

Türkçe ve

Sosyal

Bilgiler Eği.

Sosyal Bilgiler

Eğitimi

Yrd.Doç.

3

1

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

alanında doktorasını yapmış olmak.

Eğitim

Fakültesi

Türkçe ve

Sosyal

Bilgiler Eği.

Türkçe Eğitimi

Yrd.Doç.

3

1

Türkçe Eğitimi veya Türk Dili ve

Edebiyatı alanında doktorasını yapmış olmak.

Fen Edebiyat

Fak.

Psikoloji

Sosyal Psikoloji

Yrd.Doç.

3

1

Sosyal Psikoloji alanında doktora

yapmış olmak.

Fen Edebiyat

Fak.

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve

Metodoloji

Yrd.Doç.

4

1

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

alanında doktora yapmış olmak.

Fen Edebiyat

Fak.

Sosyoloji

Uygulamalı

Sosyoloji

Yrd.Doç.

4

1

Uygulamalı Sosyoloji alanında

doktora yapmış olmak.

Fen Edebiyat

Fak.

Türk Dili ve

Edebiyatı

Yeni Türk Dili

Yrd.Doç.

4

1

Yeni Türk Dili alanında doktora

yapmış olmak.

Güzel

Sanatlar Fak.

Sinema ve

Televizyon

Sinema ve

Televizyon

Yrd.Doç.

4

1

Radyo-Sinema ve Televizyon

alanında doktora yapmış olmak.

Hukuk

Fakültesi

Kamu

Hukuku

Hukuk Tarihi

Yrd.Doç.

4

1

Hukuk Fakültesi lisans mezunu

olmak. Yüksek lisans ve doktorasını Hukuk Tarihi alanında yapmış olmak.

Hukuk

Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Hukuk

Yrd.Doç.

4

1

Hukuk Fakültesi lisans mezunu

olmak. Yüksek lisans ve doktorasını Medeni Hukuk alanında yapmış olmak.

İ.İ.B.F.

İngilizce

İşletme

İngilizce İşletme

Yrd.Doç.

4

1

İşletme alanında doktora yapmış

olmak.

İ.İ.B.F.

İngilizce

İşletme

İngilizce İşletme

Yrd.Doç.

4

1

İşletme alanında doktora yapmış

olmak.

İ.İ.B.F.

Maliye

Bütçe ve Mali Planlama

Yrd.Doç.

4

1

Bütçe ve Mali Planlama alanında doktora yapmış olmak.

İ.İ.B.F.

Siyaset Bil.

ve Kamu Yönetimi

Hukuk Bilimleri

Yrd.Doç.

4

1

Uluslararası Kamu Hukuk alanında

doktora yapmış olmak.

İslami

İlimler

Fakültesi

İslam Tarihi

ve Sanatları

Türk İslam

Edebiyatı ve İslam San.

Yrd.Doç.

4

1

Türk İslam Sanatları Tarihi alanında

doktora yapmış olmak.

İslami

İlimler

Fakültesi

Temel İslam

Bilimleri

İslam Hukuku

Yrd.Doç.

4

1

Temel İslam Bilimleri ve İslam

Hukuku alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Biyomedikal

Müh.

Biyoelektronik

Yrd.Doç.

4

1

Elektronik alanında doktora yapmış

olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Harita

Mühendisliği

Kamu Ölçmeleri

Yrd.Doç.

3

1

Harita Mühendisliği alanında

doktora yapmış olmak.

Mühendislik

Fakültesi

İnşaat

Mühendisliği

Yapı

Yrd.Doç.

3

1

Yapı alanında doktora yapmış

olmak.

Teknoloji

Fakültesi

Elektrik-

Elektronik

Müh.

Elektrik-

Elektronik Müh.

Yrd.Doç.

4

1

Elektrik Mühendisliği veya Elektrik

Eğitimi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

Teknoloji

Fakültesi

Mekatronik

Mühendisliği

Mekatronik

Mühendisliği

Yrd.Doç.

4

1

Mekatronik veya Elektrik-Elektronik

Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

Teknoloji

Fakültesi

Mekatronik

Mühendisliği

Mekatronik

Mühendisliği

Yrd.Doç.

4

1

Mekatronik Mühendisliği veya

Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

Teknoloji

Fakültesi

Metalurji ve

Malzeme

Müh.

Metalurji ve

Malzeme Müh.

Yrd.Doç.

3

1

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

veya Makine Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp

Bilimleri

Nöroloji

Doçent

1

1

Nöroloji bilim alanında doçentliğini

almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp

Bilimleri

Ruh Sağlığı ve

Hastalıkları

Doçent

1

1

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı

olmak ve ilgili alanda doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp

Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Yrd.Doç.

3

1

Tıbbi Patoloji alanında tıpta

uzmanlık yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp

Bilimleri

Fizik Tedavi ve

Rehabilitasyon

Yrd.Doç.

4

1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

alanında tıpta uzmanlık yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp

Bilimleri

İç Hastalıkları

Yrd.Doç.

4

1

İç Hastalıkları alanında tıpta

uzmanlık yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp

Bilimleri

İç Hastalıkları

Yrd.Doç.

4

1

İç Hastalıkları alanında tıpta

uzmanlık yapmış olmak. Hematoloji veya Onkoloji alanında yandal uzmanlığı yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp

Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları

Yrd.Doç.

3

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

alanında tıpta uzmanlık yapmış olmak. Çocuk Hematolojisi veya Çocuk Onkolojisi alanında yandal uzmanlığı yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp

Bilimleri

Tıbbi

Mikrobiyoloji

Yrd.Doç.

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Tıbbi

Mikrobiyoloji alanında tıpta uzmanlık yapmış olmak.

Veteriner

Fakültesi

Klinik

Bilimleri

Veterinerlik

Cerrahisi

Yrd.Doç.

3

1

Veterinerlik Cerrahisi alanında doktora yapmış olmak.

Veteriner

Fakültesi

Klinik

Bilimleri

Veterinerlik

Doğum ve Jinekolojisi

Yrd.Doç.

3

1

Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi

alanında doktora yapmış olmak.

Veteriner

Fakültesi

Kliniköncesi

Bilimleri

Veterinerlik

Farmakoloji ve Toksikoloji

Yrd.Doç.

4

1

Veterinerlik Farmakoloji ve

Toksikolojisi alanında doktora yapmış olmak.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.