1. HABERLER

  2. KARAR

  3. YARGI KARARLARI

  4. Anayasa Mahkemesinin, 27 Eylül tarihli yeni kararları
Anayasa Mahkemesinin, 27 Eylül tarihli yeni kararları

Anayasa Mahkemesinin, 27 Eylül tarihli yeni kararları

27 Eylül 2012 tarihli görüşmede, Anayasa Mahkemesi 4 kanunla ilgili iptal talebini görüştü. Bu taleplerin bir kısmı uzman jandarma, öğrenci polis adayları, mahkeme kararlarını yerine getirmeyen memura açılacak tazminat davaları ile tapu kanununa ilişkindi

A+A-

 

POLİS OKULLARINDAN AYRILANLARIN ÖDEYECEĞİ TAZMİNAT

Kırıkkale İdare Mahkemesinin başvurusu üzerine, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu’nun 15. maddesinin onbirinci fıkrasında yer alan “…dört katını…” ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi görüşülmüştür.

KARAR ŞU ŞEKİLDEDİR:

1- 4652 sayılı Kanun’un 15. maddesinin onbirinci fıkrasında yer alan “…dört katını…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

2- 4652 sayılı Kanun’un 15. maddesinin onbirinci fıkrasında yer alan “…dört katını…” ibaresinin iptal edilmesi nedeniyle, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince iptal hükmünün, kararın resmî gazete'de yayımlanmasından başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girmesine,

İPTALİ İSTENEN MADDELER

Öğrenci kaynağı, öğrencilerin istihkakları, özlük işlemleri ve mecburi hizmet yükümlülüğü ile evlenme yasağı
Madde 15 –

(10) Fakülte, enstitü ve polis meslek yüksek okullarında lisans, lisans üstü veya ön lisans eğitimi yapanlar (yabancı uyruklular hariç) her öğretim yılı karşılığında iki yıl süreyle mecburi hizmetle yükümlüdürler.
(11) Bunlardan mezun olup olmadığına bakılmaksızın mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde, istifa edenler veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler ya da sağlık sebebi hariç, başka herhangi bir sebeple ayrılanlar, yükümlülük sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olarak kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarının dört katını tazminat olarak ödemek zorundadırlar.

DEĞERLENDİRME: TAZMİNAT ÖDENEBİLİR AMA 4 KATI FAZLA

Polis Akademisi ve bağlı fakülteler, enstitüler ile polis meslek yüksek okullarında okuyanlar mecburi hizmetle yükümlüdür. Mecburi hizmetini tamamlamadan ayrılanların, yapılan masrafların 4 katı tutarında tazminat ödemesi öngörülmüştü. Mahkeme 4 katını iptal etmiştir. Buna göre, bir tazminat belirlenmesi Anayasa'ya aykırı bulunmamış ama 4 katı fazla bulunmuştur.


6 AYDAN FAZLA HAPİS HALİNDE UZMAN JANDARMA OLUNAMAMASI

Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin başvurusu üzerine, 3466 sayılı Uzman JandarmaKanunu’nun 16. maddesinin birinci fıkrasının “Mülki, adli ve askeri görevlerini yaptıkları sırada işledikleri suçlardan (6) aydan fazla hapis cezasına hüküm giyenler.” biçimindeki (d) bendinin iptaline karar verilmesi istemi görüşülmüştür.

KARAR ŞU ŞEKİLDEDİR:

1- 3466 sayılı Kanun’un 16. maddesinin birinci fıkrasının “Mülki, adli ve askeri görevlerini yaptıkları sırada işledikleri suçlardan (6) aydan fazla hapis cezasına hüküm giyenler.” biçimindeki (d) bendinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

2- 3466 sayılı Kanun’un 16. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin iptal edilmesi nedeniyle, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince İPTAL HÜKMÜNÜN, kararın resmî gazete'de yayımlanmasından başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girmesine,

İPTALİ İSTENEN MADDE

İlişik Kesme
Madde 16 – Uzman jandarmaların aşağıda yazılı herhangi bir durumun ortaya çıkması halinde Jandarma Genel Komutanının onayı ile ilişkileri kesilir.

d) Mülki, adli ve askeri görevlerini yaptıkları sırada işledikleri suçlardan (6) aydan fazla hapis cezasına hüküm giyenler,

DEĞERLENDİRME

Tük Ceza Kanununda son yapılan düzenlemeyle 1 yıldan fazla hapis cezası alanların, belirli haklardan mahrum kalması düzenlenmiştir. Bu düzenleme aynen 657 sayılı Kanunun 48. maddesine yansıtılmıştır. Anayasa Mahkemesinin bu kararı nedeniyle yasal bir düzenleme yapılacak, muhtemelen 1 yıldan fazla hapis cezası alanların uzman jandarma olmayacağı şeklindeki bir hüküm madde metnine eklenecektir.


MAHKEME KARARINI KASTEN YERİNE GETİRMEYEN MEMURA TAZMİNAT DAVASI AÇILABİLECEK

Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin başvurusu üzerine 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesinin (4) numaralı fıkrasında yer alan “…kararı yerine getirmeyen kamu görevlisi aleyhine de tazminat davası açılabilir.” ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi görüşülmüştür.

KARAR ŞU ŞEKİLDEDİR: İptal istemi reddedilmiştir.

İPTALİ İSTENEN MADDE

Kararların sonuçları

Madde 28- 
4. Mahkeme kararlarının (otuz) gün içinde kamu görevlilerince kasten yerine getirilmemesi halinde ilgili, idare aleyhine dava açabileceği gibi, kararı yerine getirmeyen kamu görevlisi aleyhine de tazminat davası açılabilir.

DEĞERLENDİRME

Mahkeme kararlarının 30 gün içinde kasden yerine getirilmemesi halinde, idare aleyhine dava açılabileceği gibi, mağdur olan kişi, mahkeme kararını yerine getirmeyen memuru doğrudan hedef alarakl tazminat davası açabilecektir.


TAPU VE KADASTRO KANUNUYLA İLGİLİ KARARLAR

Anamuhalefet Partisi (Cumhuriyet Halk Partisi) TBMM Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Trabzon Milletvekili M. Akif HAMZAÇEBİ ile Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin başvurusu üzerine 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununa ilişkin kararlar aşağıda kırmızı renkte gösterilmiştir.

 

Tapu ve Kadastro Kurulu
MADDE 4 – (1) Genel Müdürlüğe intikal eden tapu ve kadastroyla ilgili konular ile bunlara ilişkin uygulama ve görüş farklılıklarını gidermek üzere Tapu ve Kadastro Kurulu kurulmuştur. Kurul; Genel Müdürün veya incelenen konunun niteliğine göre görevlendireceği bir genel müdür yardımcısının başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Tapu Dairesi Başkanı ve Kadastro Dairesi Başkanı ile Genel Müdür tarafından görevlendirilecek dört üyeden oluşur.
(2) Genel Müdür tarafından görevlendirilecek üyelerin ikisi kadastro ve teknik, ikisi de tapu ve hukuk konularında bilgi ve deneyim sahibi kişiler arasından seçilir. (İPTALİNE)

Döner sermaye işletmesi
MADDE 8 – (1) Genel Müdürlük, ürettiği her türlü tapu, kadastro, harita ve arşiv bilgi ve belgeleri ile sunduğu hizmetlerden gelir elde etmek üzere merkez veya bölge müdürlükleri bünyesinde döner sermaye işletmeleri kurar. (REDDİNE)

(5) Döner sermaye işletmelerinin yönetimi, faaliyet alanları, işleyişi, sermaye kaynakları, her türlü idari ve mali işlemleri ile gelirlerine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının da görüşü alınarak çıkartılacak yönetmelikle belirlenir. (İPTALİNE)

Düzenleme görev ve yetkisi, yetki alınarak tapu işlemi yapılması
MADDE 9 – (1) Genel Müdürlük, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idari metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.
(2) Tapu ve Kadastro Kurulu ile Teftiş Kurulunun çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.(REDDİNE)

(3) Tapu Müdürlükleri, hak sahibinin talebi üzerine, kendi yetki alanı dışında bulunan taşınmazlarla ilgili tapu işlemlerini, taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğünden yetki almak ve kanunen bir engel olmadığını tespit etmek suretiyle yapmaya yetkilidir. Bu fıkraya göre yapılacak tapu işlemlerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. (REDDİNE)

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.