1. HABERLER

  2. İLAN

  3. AKADEMİK İLANLAR

  4. Ankara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Ankara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Ankara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

A+A-

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin birimlerine 2547 sayılı Kanun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalar da Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Kadrolara Başvuracak Adaylar:

1-Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, email v.s.) açıkça belirtilecektir.

2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3-Özgeçmiş,

4-Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve lisansüstü öğrenci belgelerinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösteren onaylı belge)

5-Lisans Transkripti (onaylı belge) (4'lük ve 5'lik not sisteminin 100'lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK'ün belirlediği dönüşüm tablosu esas alınacaktır.)

6-ALES Belgesi

7-2 adet fotoğraf

8-Yabancı Dil Belgesi

9-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi : 26.09.2019 Son Başvuru Tarihi : 10.10.2019 Ön Değerlendirme Tarihi : 21.10.2019 Sınav Giriş Tarihi : 25.10.2019 Sonuç Açıklama Tarihi : 01.11.2019

ÖNEMLİ NOTLAR

1-Başvuru şahsen veya posta yolu ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir.

2-Sonuçlar kadronun ilan edildiği birimin internet adresinde yayımlanacaktır.

3-Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

4-Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

5-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

6-Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

7-Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un 50 inci maddesinin (d) fıkrası uyarınca atama yapılacaktır.

8

- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Adayların azami eğitim (lisansüstü) süresini aşmamış olması gerekir

- 06.02.2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrenciler ile

- Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

9-Öğretim Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un 31 inci maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

10-İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

11-İlanımıza http://www.ankara.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

BİRİMUNVANIADETDERECEALES
PUANI/TÜRÜ
YABANCI DİL PUANIAÇIKLAMALAR

SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET ADRESİ

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Coğrafya Bölümü Fiziki Coğrafya ABDARŞ.GÖR1575/SÖZ70Coğrafya Bölümü lisans mezunu ve Coğrafya
Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak

http://www.dtcf.ankara.edu.tr

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
Kuzey-Doğu (Saha-Tuva) Türk Lehçeleri
ve Edebiyatları ABD
ARŞ.GÖR1575/SÖZ70Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü lisans ve tezli yükseklisans mezunu olmak, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak.

http://www.dtcf.ankara.edu.tr

Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Yunan Dili ve Edebiyatı ABDARŞ.GÖR1575/SÖZ70Yunan Dili ve Edebiyatı lisans mezunu ve aynı programda tezli yüksek lisans yapıyor olmak. İstenilen Yabancı dil belgesine ek olarak, ilgili yabancı dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından geçerli kabul edilen yabancı dil sınavlarının birinden 100 üzerinden en az85
veya eşdeğeri bir puan almış olmak

http://www.dtcf.ankara.edu.tr

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Dili ABDARŞ.GÖR1575/SÖZ70Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu ve Yeni Türk Dili programında tezli yüksek
lisans yapıyor olmak

http://www.dtcf.ankara.edu.tr

ECZACILIK FAKÜLTESİ
Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Farmasötik Kimya ABDARŞ.GÖR1475/SAY70Eczacılık Fakültesi lisans mezunu ve Farmasötik Kimya alanında tezli yüksek lisans
yapıyor olmak

http://www.pharmacy.ankara.edu.tr

Eczacılık Teknolojisi Bölümü Farmasötik Teknoloji ABDARŞ.GÖR1475/SAY70Eczacılık Fakültesi lisans mezunu ve Farmasötik Teknoloji alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak

http://www.pharmacy.ankara.edu.tr

Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü Farmasötik Mikrobiyoloji ABDARŞ.GÖR1475/SAY70Eczacılık Fakültesi lisans mezunu ve Farmasötik Mikrobiyoloji alanında tezli yüksek
lisans veya doktora yapıyor olmak

http://www.pharmacy.ankara.edu.tr

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Eğitim Bilimleri Bölümü
Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi ABD
ARŞ.GÖR1575/EA70Yetişkin Eğitimi alanında tezli yüksek lisans ya da doktora yapıyor olmak

http://www.education.ankara.edu.tr

Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi ABDARŞ.GÖR1575/SÖZ70Okul Öncesi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi lisans mezunu ve Okul Öncesi Eğitimi alanında tezli yüksek lisans
veya doktora yapıyor olmak

http://www.education.ankara.edu.tr

FEN FAKÜLTESİ
Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Astrofizik ABDARŞ.GÖR1575/SAY70Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü lisans mezunu ve Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor
olmak

http://www.science.ankara.edu.tr

Fizik Bölümü Genel Fizik ABDARŞ.GÖR1575/SAY70Fizik, Fizik Mühendisliği veya Matematik
Bölümü lisans mezunu ve Fizik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak

http://www.science.ankara.edu.tr

Kimya Bölümü Biyokimya ABDARŞ.GÖR1575/SAY70Kimya Bölümü lisans mezunu ve Kimya
Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak

http://www.science.ankara.edu.tr

Matematik Bölümü Uygulamalı Matematik ABDARŞ.GÖR1575/SAY70Matematik Bölümü lisans mezunu ve Matematik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak

http://www.science.ankara.edu.tr

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Temel Sanat Eğitimi Bölümü Temel Eğitim ABDARŞ.GÖR1575/SÖZ70Güzel Sanatlar Eğitimi (Resim veya Resim -
İş Eğitimi) alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak

http://www.gsf.ankara.edu.tr

Temel Sanat Eğitimi Bölümü
Temel Eğitim ABD
ARŞ.GÖR1575/SÖZ70Güzel Sanatlar Eğitimi alanında doktora
yapıyor olmak

http://www.gsf.ankara.edu.tr

HUKUK FAKÜLTESİ
Kamu Hukuku Bölümü
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku ABD
ARŞ.GÖR1575/EA70Kamu Hukuku alanında tezli yüksek lisans
yapıyor olmak

http://www.law.ankara.edu.tr

Özel HukukBölümü
Medeni HukukABD
ARŞ.GÖR1575/EA70Özel Hukuk alanında tezli yüksek lisans
yapıyor olmak

http://www.law.ankara.edu.tr

Özel Hukuk Bölümü
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku ABD
ARŞ.GÖR1575/EA70Özel Hukuk alanında tezli yüksek lisans
yapıyor olmak

http://www.law.ankara.edu.tr

Özel HukukBölümü
Roma HukukuABD
ARŞ.GÖR1575/EA70Özel Hukuk alanında tezli yüksek lisans
yapıyor olmak

http://www.law.ankara.edu.tr

İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Dinler Tarihi ABDARŞ.GÖR1575/EA70İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi mezunu ve Dinler Tarihi alanında tezli yüksek
lisans yapıyor olmak

http://www.divinity.ankara.edu.tr

Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf ABDARŞ.GÖR1575/EA70İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi
mezunu ve Tasavvuf alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak

http://www.divinity.ankara.edu.tr

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Çocuk Gelişimi Bölümü Çocuk Gelişimi ABDARŞ.GÖR1475/EA70Çocuk Gelişimi alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak

http://health.ankara.edu.tr

Sağlık Yönetimi Bölümü Sağlık Yönetimi ABDARŞ.GÖR1475/EA70Sağlık Yönetimi/Sağlık İdaresi/Sağlık Kurumları Yöneticiliği/Sağlık Kurumları İşletmeciliği/Sağlık Kurumları yönetimi alanlarından birinden lisans mezunu ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak

http://health.ankara.edu.tr

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
İşletme Bölümü Ticaret Hukuku ABDARŞ.GÖR1575/EA70Özel Hukuk alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak

http://www.politics.ankara.edu.tr

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri ABDARŞ.GÖR1575/EA70Kamu Hukuku alanında tezli yüksek lisans yada doktora yapıyor olmak

http://www.politics.ankara.edu.tr

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Hareket ve Antrenman Bilimleri ABD
ARŞ.GÖR1575/ SÖZ,EA, SAY*70Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Spor Bilimleri Fakültelerinin Antrenörlük Eğitimi bölümü lisans mezunu, Hareket ve Antrenman Bilimleri alanında tezli yüksek
lisans veya doktora yapıyor olmak

http://sporbilimleri.ankara.edu.tr

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü
Arazi Geliştirme ve Proje Yönetimi ABD
ARŞ.GÖR1575/EA70Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi anabilim dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak

http://ubf.ankara.edu.tr

TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Cerrahisi ABDÖĞR.GÖR.
(Uyg.
Birimde Çal.
Üze.)
11Muaf50Çocuk Cerrahisi uzmanı olmak

http://www.medicine.ankara.edu.tr

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Cerrahisi ABDÖĞR.GÖR.
(Uyg.
Birimde Çal.
Üze.)
11Muaf50Göğüs Cerrahisi uzmanı olmak

http://www.medicine.ankara.edu.tr

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD
ÖĞR.GÖR.
(Uyg.
Birimde Çal.
Üze.)
11Muaf50Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı olmak

http://www.medicine.ankara.edu.tr

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Patoloji ABDÖĞR.GÖR.
(Uyg.
Birimde Çal.
Üze.)
11Muaf50Sitopatoloji yan dal uzmanı olmak

http://www.medicine.ankara.edu.tr

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Çocuk Nörolojisi BD
ÖĞR.GÖR.
(Uyg.Birimde Çal.Üze.)
11Muaf50Çocuk Nörolojisi uzmanı olmak

http://www.medicine.ankara.edu.tr

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İç Hastalıkları ABD Tıbbi Onkoloji BD
ÖĞR.GÖR.
(Uyg.
Birimde Çal.
Üze.)
11Muaf50Tıbbi Onkoloji uzmanı olmak

http://www.medicine.ankara.edu.tr

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

İç Hastalıkları ABD Fizyopatoloji BD
ÖĞR.GÖR.

(Uyg.

Birimde Çal.

Üze.)
11Muaf50Fizyopatoloji Klinik Araştırma laboratuvarında Hizmet Sunumunda görevlendirilmek üzere fizyopatoloji, moleküler biyoloji, biyokimya, fizyoloji, genetik, tıbbi biyoloji, immünoloji, mikrobiyoloji veya farmakoloji alanlarının birinde en az doktora veya uzmanlık eğitimini
tamamlamış olmak

http://www.medicine.ankara.edu.tr

Dahili Tıp Bilimleri BölümüKardiyoloji ABDÖĞR.GÖR.

(Uyg.

Birimde Çal.

Üze.)
21Muaf50Kardiyoloji uzmanı olmak

http://www.medicine.ankara.edu.tr

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji ABDÖĞR.GÖR.

(Uyg.

Birimde Çal.

Üze.)
11Muaf50Nöroloji uzmanı olmak

http://www.medicine.ankara.edu.tr

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Genetik ABDÖĞR.GÖR.

(Uyg.

Birimde Çal.

Üze.)
11Muaf50Tıbbi Genetik uzmanı olmak

http://www.medicine.ankara.edu.tr

VETERİNER FAKÜLTESİ
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi ABDÖĞR.GÖR.
(Uyg.
Birimde Çal.
Üze.)
12Muaf50Veteriner Fakültesi lisans mezunu ve Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi anabilim dalında doktora yapmış olmak

http://www.veterinary.ankara.edu.tr

ZİRAAT FAKÜLTESİ
Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Su Ürünleri ABDARŞ.GÖR1475/SAY70Su Ürünleri Mühendisliği lisans mezunu ve alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak

http://agri.ankara.edu.tr

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Tarımsal Yapılar ve Sulama ABDARŞ.GÖR1475/SAY70Tarımsal Yapılar ve Sulama, İnşaat Mühendisliği veya Çevre Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezunu ve Tarımsal Yapılar ve Sulama anabilim dalında
tezli yüksek lisans yapıyor olmak

http://agri.ankara.edu.tr

Zootekni Bölümü
Yemler ve Hayvan Besleme ABD
ARŞ.GÖR1475/SAY70Zootekni Bölümü lisans mezunu ve Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak

http://agri.ankara.edu.tr

KANSER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
Temel Onkoloji ABDARŞ.GÖR1475/SAY70Biyoloji/Moleküler Biyoloji ve Genetik/ Biyomühendislik/Genetik ve Biyomühendislik bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve Tümör biyolojisi alanında doktora yapıyor
olmak

http://onkoloji.ankara.edu.tr

* ALES puan türlerinden en yüksek olan değerlendirmeye alınacaktır.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.