1. HABERLER

  2. İLAN

  3. AKADEMİK İLANLAR

  4. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

A+A-

 

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, doçent ve yardımcı doçent kadrolarına başvuracak adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme İlkeleri”nde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Profesörlük ve doçentlik kadrosuna başvuracakların; Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; yardımcı doçent kadrosuna başvuracakların ilgili birimlere bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Dosya içeriği;

- Başvuru için asgari koşulları sağladığına dair belge

- Doktora ve/veya doçentlik belgeleri (onaylı sureti)

- Yabancı Dil Belgesi (onaylı sureti)

- Özgeçmiş

- Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.)

- TC Kimlik No

- Fotoğraf (1 adet)

- Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icra olunan eserleri ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri

(Adaylar Profesör kadrosuna 6 takım; Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna 4 takım dosya ile başvuracaklardır.)

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3 - Başvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Not: İlanımıza http://www.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

UNVAN

ADET

AÇIKLAMALAR

DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ

 

 

 

Genel Türk Tarihi ABD

PROFESÖR

1

 

Fiziki Coğrafya ABD

DOÇENT

1

 

İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD

YRD.DOÇ.

1

 

Klasik Arkeoloji ABD

DOÇENT

1

 

Klasik Arkeoloji ABD

YRD.DOÇ.

1

 

Latin Dili ve  Edebiyatı  ABD

YRD.DOÇ.

1

 

Sumeroloji ABD

YRD.DOÇ.

1

 

Fizik Antropoloji ABD

PROFESÖR

1

 

Felsefe Tarihi ABD

YRD.DOÇ.

1

 

Uygulamalı Psikoloji ABD

DOÇENT

1

 

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOÇENT

1

 

Yeni Türk Edebiyatı ABD

YRD.DOÇ.

1

 

Etnoloji ABD

DOÇENT

1

 

Ortaçağ Tarihi ABD

DOÇENT

1

Balkan Tarihi alanında çalışmaları olmak.

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ABD

YRD.DOÇ.

1

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ya da İnkılap Tarihi alanında doktora yapmış olmak.

Arap Dili ve Edebiyatı ABD

DOÇENT

1

 

Arap Dili ve Edebiyatı ABD

YRD.DOÇ.

1

 

Urdu Dili ve Edebiyatı ABD

PROFESÖR

1

 

Hungaroloji ABD

YRD.DOÇ.

1

Hungaroloji Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

Leh Dili ve Edebiyatı ABD

PROFESÖR

1

 

Bulgar Dili ve  Edebiyatı  ABD

PROFESÖR

1

 

Çağdaş Yunan Dili ve  EdebiyatıABD

PROFESÖR

1

 

Genel Dilbilim ABD

PROFESÖR

1

 

Genel Dilbilim ABD

YRD.DOÇ.

1

 

Sanat Tarihi Bölümü

YRD.DOÇ.

1

 

Paleoantropoloji ABD

PROFESÖR

1

 

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi ABD

YRD.DOÇ.

1

 

Sistematik Fels. ve Mantık ABD

DOÇENT

1

 

Uygulamalı Psikoloji A.B.D.

PROFESÖR

1

 

Sosyal Psikoloji A.B.D.

DOÇENT

1

 

Toplumsal Yapı ve Değişme ABD

DOÇENT

2

 

Güney-Doğu Türk Leh. veEdb.ABD

YRD.DOÇ.

1

Uygur Türkleri alanında çalışmaları olmak ve Çince dil bilgisini belgelendirmek.

Kuzey-Doğu Türk Leh.veEdb.ABD

DOÇENT

1

Kuzey-Doğu (Saha-(Yakut)-Tuva-Hakas-Altay) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanında çalışmaları olmak ve Rusça dil bilgisini belgelendirmek.

Tiyatro Tarihi ve Teorisi A.B.D.

PROFESÖR

1

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

 

 

 

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi ABD

DOÇENT

1

 

Periodontoloji ABD

PROFESÖR

1

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

 

 

 

Farmasötik Teknoloji ABD

DOÇENT

1

 Eczacılık Fakültesi mezunu veFarmasötik Teknolojide NazalAbsorbiyon konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Farmakognozi ABD

PROFESÖR

1

 Eczacılık Fakültesi mezunu ve Farmakognozi alanında doçentlik unvanı almış olmak.

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

 

 

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD

YRD.DOÇ.

1

Ölçme ve Değerlendirme alanında doktora derecesine sahip olmak.

Eğitim Yönetimi ABD

YRD.DOÇ.

1

 Eğitim Yönetimi ve Teftişi alanında doktora derecesine sahip olmak.

Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğt.ABD

DOÇENT

1

Halk Eğitimi/Yetişkin Eğitimi alanında doçentlik derecesine sahip olmak.

Sınıf Öğretmenliği ABD

YRD.DOÇ.

1

Sınıf Öğretmenliği programından doktora derecesine sahip olma ve okuma-yazma öğretimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD

YRD.DOÇ.

1

Fen-Edebiyat/Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü mezunu olma ve lisansüstü eğitimini aynı alanlarda tamamlamış olmak.

Okul Öncesi Eğitimi ABD

YRD.DOÇ.

1

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programından doktora derecesine sahip olmak.

Güzel Sanatlar Eğitimi ABD

DOÇENT

1

Türkçe Eğitimi alanında doçentlik derecesine sahip olmak.

Eğitimde İstatistik ve Araştırma ABD

DOÇENT

1

 “Eğitim İstatistiği ve Araştırma” alanında doktora derecesine ve “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme” alanında doçentlik derecesine sahip olmak.

Eğitim Ekonomisi ABD

DOÇENT

1

 Eğitim Ekonomisi ve Planlaması alanında doktora derecesine sahip olma ve bu alanda çalışmış olmak.

FEN FAKÜLTESİ

 

 

 

Anorganik Kimya ABD

PROFESÖR

1

Porfirinler alanında çalışmaları olmak.

Anorganik Kimya ABD

DOÇENT

1

Fosfazen kimyası alanında çalışmaları olmak.

Fizikokimya ABD

PROFESÖR

1

Polimer/Kil Kompozit malzeme üzerinde çalışmaları olmak.

Analitik Kimya ABD

PROFESÖR

1

İyon seçici elektrotlar ve denge sabitleri tayini üzerine çalışmaları olmak.

Organik Kimya ABD

PROFESÖR

1

Azotlu Hetrohalkalı Aromatik bileşiklerin sentezi üzerine çalışmaları olmak.

Biyokimya ABD

PROFESÖR

1

Biyokimya doçenti olmaksüperoksit biyosensör ve immüntrombisitopenik purpuratadavisi için biyoreaktörkonularında çalışmaları olmak.

İstatistiki Bilgi Sistemleri ABD

YRD.DOÇ.

1

 

Risk Analizi ABD

YRD.DOÇ.

1

 

Yöneylem Araştırması ABD

YRD.DOÇ.

1

 

Genel Fizik ABD

DOÇENT

1

Polarize Elektron-Gama çarpışmasında üçlü ayar bozonuetkileşmeleri konusunda çalışmaları olmak.

Katıhal Fiziği ABD

DOÇENT

1

Süperiletkenlerin manyetikkarakterizasyonu ve levitasyonualanında modelleme çalışmaları yapmış olmak.

Matematiksel Fizik ABD

DOÇENT

1

Elektron - Proton çarpışmasında üst kuarkın spin polarizasyonu konusunda çalışmaları olmak.

Nükleer Fizik ABD

YRD.DOÇ.

1

Atom çekirdeklerinin füzyon vefisyon dinamiğine stokastikyaklaşımlar konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Uygulamalı Matematik ABD

YRD.DOÇ.

1

 

Cebir ve Sayılar Teorisi ABD

YRD.DOÇ.

1

 

Topoloji ABD

YRD.DOÇ.

1

 

Ekoloji ve Çevre Biyolojisi ABD

DOÇENT

1

Bitki ekolojisi ve sosyolojisi alanında çalışmış olmak.

Astrofizik ABD

PROFESÖR

1

 

Astrofizik ABD

YRD.DOÇ.

1

 

Reel ve Kompleks Fonk.TeorisiABD

PROFESÖR

1

 

HUKUK FAKÜLTESİ

 

 

 

Mali Hukuk ABD

YRD.DOÇ.

1

 Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

Karşılaştırmalı Hukuk ABD

YRD.DOÇ.

1

 Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

Din Sosyolojisi ABD

DOÇENT

1

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

 

 

 

Basın Ekon.ve İşletmeciliği ABD

DOÇENT

1

 

Basın Ekon.ve İşletmeciliği ABD

YRD.DOÇ.

1

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

 

Bilgisayar Bilimleri ABD

DOÇENT

1

 

Elektronik ABD

PROFESÖR

1

 

Elektromanyetik Al.veMikr.Tek.ABD

YRD.DOÇ.

1

 

Kontrol ve Kumanda Sistemleri ABD

DOÇENT

1

 

Kontrol ve Kumanda Sistemleri ABD

YRD.DOÇ.

1

 

Katıhal Fiziği ABD

DOÇENT

1

Manyetik malzemeler üzerinde deneysel çalışmalar yapmış olmak.

Nükleer Fizik ABD

DOÇENT

1

Medikal görüntüleme ve radyasyon doz ölçümünde tecrübeli olmak.

Maden Yatakları ve Jeokimya ABD

PROFESÖR

1

 

Sismoloji ABD

DOÇENT

1

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

 

 

Ebelik ABD

DOÇENT

1

Genotoksikoloji konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Kurumları Yönetimi ABD

PROFESÖR

1

Sağlık Kurumları Yönetimi alanında akademik deneyime ve yönetim ve organizasyon bilim dalında doçentlik unvanına sahip olmak.

Sağlık Kurumları Yönetimi ABD

DOÇENT

1

Sağlık Kurumları Yönetimi alanında akademik deneyime ve yönetim ve strateji bilim dalında doçentlik unvanına sahip olmak.

Sosyal Hizmet ABD

DOÇENT

2

Sosyal Hizmet bilim alanında doçent unvanı almış olma ve ilgili alanda çalışmış olmak.

Hemşirelik ABD

PROFESÖR

1

Halk Sağlığı Hemşireliği alanında çalışmaları olma ve Hemşirelik Bilim alanında doçentlik unvanına sahip olmak.

Hemşirelik ABD

DOÇENT

1

Hemşirelik Bilim alanında doçentlik belgesine sahip olma ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında çalışıyor olmak.

Hemşirelik ABD

YRD.DOÇ.

1

Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.

Hemşirelik ABD

YRD.DOÇ.

1

Hemşireliğin herhangi bir alanında doktora yapmış olmak.

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

 

 

 

Yönetim Bilimleri ABD

YRD.DOÇ.

1

Yönetim Psikolojisi alanında çalışmaları olmak.

Hukuk Bilimleri ABD

PROFESÖR

1

Medeni Hukuk alanı için alınacaktır.

Uluslararası Hukuk ABD

PROFESÖR

1

 

Uluslararası Hukuk ABD

DOÇENT

1

 

Muhasebe Finansman ABD

PROFESÖR

1

 

Yönetim ve Organizasyon ABD

DOÇENT

1

 

İktisat Tarihi ABD

PROFESÖR

1

 

Maliye Teorisi ABD

PROFESÖR

1

 

Mali İktisat ABD

YRD.DOÇ.

1

 

Yönetim ve Çalışma Psikolojisi ABD

YRD.DOÇ.

1

 

İş Hukuku ve Sos Güvenlik ABD

DOÇENT

1

Sosyal Güvenlik alanı için alınacaktır.

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

Tıbbi Mikrobiyoloji ABD

PROFESÖR

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak.

Tıbbi Mikrobiyoloji ABD

DOÇENT

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak.

Tıbbi Mikrobiyoloji ABD

DOÇENT

1

Tıbbi Parazitoloji Bilim Dalı için alınacak olup, Tıp Fakültesi mezunu, Parazitoloji uzmanı olma ve deney hayvanları kullanma sertifikasına sahip olmak.

Deri ve Zührevi Hastalıkları ABD

DOÇENT

1

 

İç Hastalıkları ABD

PROFESÖR

1

Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı için alınacaktır.

İç Hastalıkları ABD

PROFESÖR

1

Endokrinoloji ve MetbolizmaHastalıkları Bilim Dalı için alınacaktır.

İç Hastalıkları ABD

PROFESÖR

1

 İmmünoloji ve AllerjiHastalıkları Bilim Dalı için alınacak olup, İç Hastalıkları uzmanı ve Klinik İmmünolojiyandal ihtisası yapmış olmak.

İç Hastalıkları ABD

DOÇENT

1

Yoğun Bakım ünitesinde çalıştırılmak üzere alınacak olup, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Yoğun Bakım uzmanı olmak.

Kardiyoloji ABD

PROFESÖR

2

 

Kardiyoloji ABD

DOÇENT

1

 

Anesteziyoloji ve ReanimasyonABD

PROFESÖR

1

 

Anesteziyoloji ve ReanimasyonABD

DOÇENT

1

 

Genel Cerrahi ABD

PROFESÖR

1

Transplantasyon konusunda Sağlık Bakanlığı organ nakil yönetmeliğinde belirtilenkriterlere ve puanlamaya sahip olmak.

Genel Cerrahi ABD

PROFESÖR

1

Kolorektal Cerrahi konusunda deneyimli olmak.

Genel Cerrahi ABD

PROFESÖR

1

Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı için alınacaktır.

Genel Cerrahi ABD

DOÇENT

1

Kolorektal Cerrahi konusunda deneyimli olmak.

Kalp ve Damar Cerrahisi ABD

DOÇENT

1

 

Tıbbi Patoloji ABD

DOÇENT

1

 

Üroloji ABD

DOÇENT

1

 

Anatomi ABD

DOÇENT

1

 

Biyofizik ABD

PROFESÖR

1

Tıp Fakültesi mezunu, Moleküler ve Hücresel Biyoloji konusunda doktora yapmış,kökhücre biyolojisi alanında çalışmaları olma ve uluslararası proje yürütmede deneyimli olmak.

Biyoistatistik ABD

DOÇENT

1

 

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hst. ABD

DOÇENT

1

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

DOÇENT

1

Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı için alınacaktır.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD

PROFESÖR

2

 

Göz Hastalıkları ABD

PROFESÖR

1

Oküloplasti alanında deneyimli olmak.

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları ABD

DOÇENT

1

Troid Cerrahi deneyimli olmak.

Adli Tıp ABD

PROFESÖR

1

 

VETERİNER FAKÜLTESİ

 

 

 

Anatomi ABD

DOÇENT

1

 

İç Hastalıkları ABD

DOÇENT

1

 Üroloji ve nefroloji alanında deneyimli, yurtdışı tecrübesi olmak.

Hayvan Sağlığı Ekonomisi veİşl.ABD

DOÇENT

1

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

 

 

 

Bahçe Bitkileri ABD

DOÇENT

1

Kesme çiçek yetiştiriciliği konusunda çalışmaları olmak.

Fitopatoloji ABD

PROFESÖR

1

 

Peyzaj Mimarlığı ABD

DOÇENT

1

Peyzaj mimarlığı tasarım ve planlamasında çevresel psikoloji araştırma olanaklarının kullanılması yanında peyzaj mühendisliği konularında çalışmaları olmak.

Peyzaj Mimarlığı ABD

DOÇENT

1

Kentsel çevre yenileme ile mezarlıklar gibi özel yeşil alanların planlanması konularında çalışmaları olmak.

Su Ürünleri ABD

PROFESÖR

1

Balık Parazitleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

Su Ürünleri ABD

DOÇENT

1

Sularda sediment kalitesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Süt Teknolojisi ABD

DOÇENT

1

Süt Teknolojisi Anabilim Dalında çalışmalar yapmış olmak.

TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ

YRD.DOÇ.

1

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalında yükseklisansve doktora yapmış olmak ve alanında deneyimli olmak

ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 

 

 

Adli Toksikoloji ABD

DOÇENT

1

Adli Kimya ve Adli Toksikoloji alanında çalışmaları olmak ve Farmakoloji (Toksikoloji) Bilim alanında doçent unvanı almış olmak.

Kriminalistik ABD

DOÇENT

1

Adli Tıp uzmanı olmak

BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

 

 

 

Biyoteknoloji ABD

PROFESÖR

1

Kanser Genom bilimi konusunda deneyimli olmak.

Biyoteknoloji ABD

DOÇENT

1

Kompleks HastalıklardaProteombilim konusunda deneyimli olmak.

KÖK HÜCRE ENSTİTÜSÜ

PROFESÖR

1

Biyoloji doçent unvanı olma; insan Embriyonik, Mezenkimal,Periodontal kök hücreler; Pankreas, Karaciğer ve Kromafinhücreleri üzerine yayınları olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

 

 

 

Hareket ve Antrenman Bilimleri ABD

YRD.DOÇ.

1

Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümü veya Spor Bilimleri Teknolojisi Yüksekokulu mezunu olmak, Beden Eğitimi ve Spor alanında doktora derecesine sahip olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

DOÇENT

1

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programı için alınacak olup, Tıbbi Biyokimya alanında doçentliğini almış, hızlı ve küçük molekül tarama teknolojileri alanında deneyimli olmak.

BAŞKENT MESLEK YÜKSEKOKULU

YRD.DOÇ.

1

El Sanatları bölümü için alınacaktır.

 
 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.