1. HABERLER

  2. İLAN

  3. AKADEMİK İLANLAR

  4. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

A+A-

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, doçent ve yardımcı doçent kadrolarına başvuracak adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme İlkeleri”nde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Profesörlük ve doçentlik kadrosuna başvuracakların; Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; yardımcı doçent kadrosuna başvuracakların ilgili birimlere bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Dosya içeriği;

- Başvuru için asgari koşulları sağladığına dair belge

- Doktora ve/veya doçentlik belgeleri (onaylı sureti)

- Yabancı Dil Belgesi (onaylı sureti)

- Özgeçmiş

- Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.)

- TC Kimlik No

- Fotoğraf (1 adet)

- Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icra olunan eserleri ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri

(Adaylar Profesör kadrosuna 6 takım; Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna 4 takım dosya ile başvuracaklardır.)

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3 - Başvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Not: 1- Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.

2 - İlanımıza http://www.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİM

UNVAN

ADET

AÇIKLAMALAR

DİL VE TARİH-COĞ.

 FAKÜLTESİ

 

 

Sosyal Antropoloji ABD

PROFESÖR

1

Sosyal Antropoloji disiplininin "Maddi Kültür" alt alanında zaman ve sosyal organizasyon konularında çalışmış ve saha araştırması yapmış olmak.

Klasik Arkeoloji ABD

PROFESÖR

1

 

Leh Dili ve Edb. ABD

DOÇENT

1

 

Sosyal Psikoloji ABD

YRD.DOÇ.

1

 

Gelişim Psikolojisi ABD

YRD.DOÇ.

1

 

Uygulamalı Sosyoloji ABD

YRD.DOÇ.

1

 

Ortaçağ Tarihi ABD

DOÇENT

1

İlhanlı Moğol tarihi alanında uzmanlaşmış olmak.

Paleoantropoloji ABD

PROFESÖR

1

 

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

PROFESÖR

2

 

Yunan Dili ve Edb. ABD

PROFESÖR

1

 

Türkiye Coğrafyası ABD

YRD.DOÇ.

1

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

 

 

 

Farmasötik Teknoloji ABD

YRD.DOÇ.

2

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak,Farmasötik Teknoloji alanında doktora yapmış olmak.

Farmasötik Mikrobiyoloji

ABD

YRD.DOÇ.

1

Farmasötik Mikrobiyoloji alanında doktora yapmış olmak.

EĞİTİM BİLİMLERİ

 FAKÜLTESİ

 

 

Zihin Engellilerin Eğit.

ABD

DOÇENT

1

Yükseklisans ve doktora eğitimini Özel Eğitim alanında tamamlamış olmak, öğrenme güçlüğü alanında, okuma yazma konusunda uzmanlaşmış olmak.

Zihin Engellilerin Eğit.

ABD

YRD.DOÇ.

1

Doktora eğitimini İşitme Engellilerde Okuma Güçlükleri alanında tamamlamış olmak.

Eğitim Ekonomisi ABD

PROFESÖR

1

Doçentlik sonrası Eğitim Ekonomisi ve Eğitim Politikası alanlarında ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Ekonomisi ABD

YRD.DOÇ.

1

Lisansüstü programlarını Eğitim Ekonomisi ve Planlaması alanında tamamlamış olmak.

Okul Öncesi Eğitimi ABD

DOÇENT

1

Çocuk Gelişimi alanında doçent unvanı almış olmak.

Sosyal Bilg. Eğitimi ABD

YRD.DOÇ.

1

Tarih Bölümü mezunu olmak ve lisansüstü eğitimini Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında tamamlamış olmak.

Bilgisayar ve Öğr. Tekn.

 Eğit. ABD

PROFESÖR

1

Doktorasını Eğitim Teknolojisi alanında yapmış ve doçentliğini Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında almış olmak.

Bilgisayar ve Öğr. Tekn.

Eğit. ABD

DOÇENT

1

Doktorasını Eğitim Teknolojisi alanında yapmış ve doçentliğini Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında almış olmak.

Sınıf Öğretmenliği ABD

PROFESÖR

1

Matematik Eğitimi alanında doktora yapmış olmak ve aynı alanda doçentlik unvanı almış olmak.

İngiliz Dili Eğitimi ABD

YRD.DOÇ.

1

İngiliz Dili Eğitimi yada İngiliz Dilbilimi bölümlerinden lisans mezunu olma,yükseklisans ve doktora eğitimini dil eğitimi alanında yapmış olmak.

FEN FAKÜLTESİ

 

 

 

Genel Astronomi ABD

DOÇENT

1

 

Genel Astronomi ABD

YRD.DOÇ.

1

Yıldız Astrofiziği alanında fotometrikve tayfsal çalışmalar yapmış olmak, yıldız atmosferleri konusunda tayfsal çalışma deneyimi ve uluslararası yayını bulunmak.

Geometri ABD

PROFESÖR

1

Kontakt ve sasakian manifoldlardaeğriler ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Uygulamalı Matematik

 ABD

PROFESÖR

1

Tek ve çok değişkenli ortagonal,biortogonal, dortogonal polinomlar ve bunları içeren lineer pozitif operatörler ile yaklaşım alanında çalışma yapmış olmak.

Uygulamalı Matematik

ABD

DOÇENT

1

Gecikmeli ve impulsive diferensiyeldenklemlerin kalitatif incelemesi alanında çalışma yapmış olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

 

 

 

Medeni Hukuk ABD

DOÇENT

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Medeni Hukuk alanında doktora yapmış olmak, doçentlik unvanını Medeni Hukuk alanında almış olmak.

Avrupa Birliği Hukuku

ABD

PROFESÖR

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, doçentlik unvanını Avrupa Birliği Hukuku alanında almış olmak.

Ceza ve Ceza Muh. Hukuku ABD

PROFESÖR

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, doçentlik unvanını Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında almış olmak.

Medeni Usul ve İc. İflas

 Huk. ABD

PROFESÖR

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku alanında doktora yapmış olmak, doçentlik unvanını Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku alanında almış olmak.

Medeni Usul ve İc. İflas

Huk. ABD

DOÇENT

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku alanında doktora yapmış olmak, doçentlik unvanını Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku alanında almış olmak.

Hukuk Felsefesi ve Sos. 

ABD

PROFESÖR

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, doçentlik unvanını Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi alanında almış olmak.

İş ve Sos. Güv. Hukuku

ABD

PROFESÖR

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında doktora yapmış olmak, doçentlik unvanını İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında almış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

İslam Felsefesi ABD

PROFESÖR

2

 

Din Sosyolojisi ABD

DOÇENT

1

 

Tasavvuf ABD

DOÇENT

1

 

Mantık ABD

YRD.DOÇ.

1

 

Din Psikolojisi ABD

YRD.DOÇ.

1

 

İslam Mezhepleri Tarihi

ABD

YRD.DOÇ.

1

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

 

 

 

Fotoğrafçılık ve Grafik

ABD

DOÇENT

1

İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema bölümü mezunu, yüksek lisans ve doktora eğitimini Radyo Televizyon Sinema Anabilim dalında tamamlamış olmak ve doçentlik unvanını sinema alanında almış olmak.

Fotoğrafçılık ve Grafik

ABD

YRD.DOÇ.

1

İletişim Fakültesi mezunu olmak, yüksek lisans ve doktora eğitimini Radyo Televizyon Sinema Anabilim dalında tamamlamış olmak. Görsel kültür alanında çalışmalar yapmış olmak.

Genel Gazetecilik ABD

YRD.DOÇ.

1

Lisans öğrenimini Uluslararası İlişkiler alanında yapmış olmak ve doktorasını Sosyoloji alanında yapmış olmak.

Basın Yayın Tekniği ABD

PROFESÖR

1

Doçentlik unvanını İletişim Bilimleri alanında almış olmak.

Basın Ekon. ve İşl. ABD

PROFESÖR

1

Doçentlik unvanını iletişim Bilimleri alanında almış olmak.

Halkla İlişkiler ABD

YRD.DOÇ.

1

Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler konusunda çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK

 FAKÜLTESİ

 

 

 

Bilgisayar Bilimleri ABD

DOÇENT

1

 

Bilgisayar Bilimleri ABD

YRD.DOÇ.

1

 

Katıhal Fiziği ABD

YRD.DOÇ.

1

Manyeto kalorik ve baro kaloriközellikler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Gıda Mühendisliği ABD

PROFESÖR

1

Isıl işlem, Matematiksel Modelleme ve Optimizasyon alanında uzman olmak.

Uygulamalı Jeoloji ABD

DOÇENT

1

 

Kimya Mühendisliği ABD

PROFESÖR

1

Proses Kontrol alanında uzman olmak.

Kimya Mühendisliği ABD

YRD.DOÇ.

1

Nanotabaka zeolit membranlar ve uygulama alanlarında uzman olmak.

Kontrol ve Kumanda Sis. 

ABD

PROFESÖR

1

 

SAĞLIK BİLİMLERİ

FAKÜLTESİ

 

 

Hemşirelik ABD

DOÇENT

1

 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve Hemşirelik Bilim alanında doçentlik unvanı almış olmak.

Hemşirelik ABD

YRD.DOÇ.

1

Hemşirelik Anabilim Dalı veya Hemşireliğin herhangi bir alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Kurumları Yön. 

ABD

DOÇENT

1

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu olup, Sosyal Politika Bilim alanında doçentlik unvanı almış olmak.

Sağlık Kurumları Yön. 

ABD

DOÇENT

1

Sağlık İdaresi alanında lisans, Sağlık Kurumları Yönetimi alanında yüksek lisans ve doktora mezunu olup, Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim alanında doçentlik unvanı almış olmak.

Sağlık Kurumları Yön.

ABD

YRD.DOÇ.

1

Sağlık İdaresi alanında lisans, Sağlık Kurumları Yönetimi alanında yüksek lisans ve doktora mezunu olmak.

Sosyal Hizmet ABD

DOÇENT

1

Sosyal Hizmet alanında doçent unvanı almış olmak.

Sosyal Hizmet ABD

YRD.DOÇ.

1

Sosyal Hizmet anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Sosyal Hizmet ABD

YRD.DOÇ.

1

Ölçme Değerlendirme anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Çocuk Gelişimi ABD

YRD.DOÇ.

1

Yüksek lisans ve doktora eğitimini Çocuk Gelişimi alanında yapmış olmak.

Çocuk Gelişimi ABD

DOÇENT

1

Yüksek lisans ve doktora eğitimini Çocuk Gelişimi alanında yapmış olmak.

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

 

 

 

İktisadi Gel.ve Ulus.İktisat

 ABD

YRD.DOÇ.

1

 

Muhasebe ve Finansman

ABD

PROFESÖR

1

 

Ticaret Hukuku ABD

PROFESÖR

1

 

Üretim Yön. ve Pzl. ABD

PROFESÖR

1

 

Siyaset ve Sos. Bil. ABD

PROFESÖR

2

 

Siyaset ve Sos. Bil. ABD

DOÇENT

1

 

Hukuk Bilimleri ABD

PROFESÖR

1

Devletler Özel Hukuku alanı için alınacak olup, Devletler Özel Hukuku (Uluslararası Özel Hukuk) alanında doktora yapmış olmak.

Yönetim Bilimleri ABD

DOÇENT

1

 

SPOR BİLİMLERİ

FAKÜLTESİ

 

 

 

Hareket ve Antrenman

 Bil. ABD

YRD.DOÇ.

1

Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu mezunu olmak ve doktora eğitimini Beden Eğitimi ve Spor alanında yapmış, alanında yurtdışı çalışma deneyimine sahip olmak.

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

Biyoistatistik ABD

DOÇENT

1

 

Biyoistatistik ABD

YRD.DOÇ.

1

 

Histoloji-Embriyoloji ABD

PROFESÖR

1

Tıp Fakültesi mezunu ve yardımlı üreme teknikleri alanında klinik deneyimli olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hast.

ABD

PROFESÖR

1

Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı için alınacak olup, yoğun bakım uzmanı olma şartı aranacaktır.

Çocuk Sağlığı ve Hast.

ABD

PROFESÖR

1

Çocuk Nefrolojisi ve ÇocukRomatolojisi uzmanı olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hast.

ABD

DOÇENT

1

Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı için alınacak olup, Çocuk Onkolojisi uzmanı olma şartı aranacaktır.

Çocuk Sağlığı ve Hast.

ABD

DOÇENT

1

Çocuk Göğüs Hastalıkları uzmanı olma şartı aranacaktır.

Göğüs Hastalıkları ABD

PROFESÖR

1

 

İç Hast. ABD

DOÇENT

1

Fizyopatoloji Bilim Dalı için alınacaktır.

İç Hast. ABD

PROFESÖR

1

Romatoloji Bilim Dalı için alınacaktır.

İç Hast. ABD

DOÇENT

1

Geriatri Bilim Dalı için alınacaktır.

Kardiyoloji ABD

DOÇENT

1

 

Ruh Sağlığı ve Hast. ABD

PROFESÖR

1

 

Ruh Sağlığı ve Hast. ABD

DOÇENT

1

 

Radyoloji ABD

DOÇENT

1

Girişimsel Nöroradyolojik işlemler konusunda deneyimli olmak.

Radyoloji ABD

DOÇENT

2

 

Anesteziyoloji ve Rean.

ABD

DOÇENT

1

 

Genel Cerrahi ABD

DOÇENT

1

Morbid obezite cerrahisinde deneyimli olmak.

Genel Cerrahi ABD

DOÇENT

1

Transplantasyon cerrahisinde deneyimli olmak.

Göğüs Cerrahisi ABD

DOÇENT

1

 

Tıbbi Patoloji ABD

YRD.DOÇ.

1

 

Plastik ve Rekons. Cer.

 ABD

YRD.DOÇ.

1

 

Anatomi ABD

DOÇENT

2

Tıp Fakültesi mezunu olmak.

Tıbbi Biyokimya ABD

PROFESÖR

2

 

Fizyoloji ABD

YRD.DOÇ.

1

Tıp Fakültesi mezunu, Fizyoloji uzmanı ve moleküler teknikler konusunda deneyimli olmak.

Acil Tıp ABD

DOÇENT

1

 Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olmak ve Acil Tıp Anabilim Dalında öğretim üyesi deneyimi olmak.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağ.ve Hst. ABD

PROFESÖR

1

 

Göğüs Hastalıkları ABD

DOÇENT

1

 

Halk Sağlığı ABD

PROFESÖR

2

 

Halk Sağlığı ABD

DOÇENT

1

 

Kulak Burun Boğaz Hast.

ABD

DOÇENT

1

 

Ortopedi ve Travm. ABD

DOÇENT

1

 

Üroloji ABD

YRD.DOÇ.

1

 Üroloji uzmanı olmak ve pelvik taban sağlığı rekonstrüktif cerrahi alanında deneyimli olmak.

Çocuk Cerrahisi ABD

YRD.DOÇ.

1

 

VETERİNER FAKÜLTESİ

 

 

 

Anatomi ABD

YRD.DOÇ.

1

 Evcil hayvanların anatomik yapılarının ileri görüntüleme (MRI) tekniklerinde yayın ve deneyim sahibi olmak.

Farmakoloji ve Toksikoloji ABD

DOÇENT

1

 Biyoeşdeğerlik konusunda deneyim sahibi olmak.

Mikrobiyoloji ABD

YRD.DOÇ.

1

 

Genetik ABD

YRD.DOÇ.

1

 Veteriner Fakültesi mezunu olup, çiftlik hayvanlarında, çoklu doğuma etki eden aday genler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Doğum ve Jinekoloji ABD

DOÇENT

1

 Kedi ve köpeklerde gebelik pato-fizyolojisi ve gebelik sonlandırma üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İç Hastalıkları ABD

PROFESÖR

1

Üroloji ve Nefroloji alanında deneyimli ve yurtdışı tecrübesi olmak

Histoloji-Embriyoloji ABD

PROFESÖR

1

Veteriner Fakültesi mezunu vesinaptonemal kompleks konusunda yayını olmak

Histoloji-Embriyoloji ABD

DOÇENT

1

Veteriner Fakültesi mezunu ve mukozalimmun sistem histolojisi konusunda yayını olmak

Fizyoloji ABD

DOÇENT

1

 Sindirim Fizyolojisi (Rusitec) konusunda çalışmalar yapmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

 

 

 

Bahçe Bitkileri ABD

DOÇENT

1

Sebzelerde glukozinolat biyosentezi ve bitki moleküler genetiği konusunda çalışıyor olmak.

Fitopatoloji ABD

DOÇENT

1

Moleküler Bitki Mikolojisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Su Ürünleri ABD

YRD.DOÇ.

1

Balıklarda beslenme fizyolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Su Ürünleri ABD

YRD.DOÇ.

1

Balıklarda kromozom manüplasyonlarıüzerine çalışmalar yapmış olmak.

Süt Teknolojisi ABD

YRD.DOÇ.

1

İlgili anabilim dalında yükseklisans ve doktorasını yapmış olmak.

Tarım İşletmeciliği ABD

YRD.DOÇ.

1

 

Tarım Makinaları ABD

DOÇENT

1

 

Entomoloji ABD

YRD.DOÇ.

1

 Entomolojide konukçu-parazitoitilişkileri alanında çalışmalar yapmış olmak.

Entomoloji ABD

YRD.DOÇ.

2

Entomolojide moleküler biyoloji ve fizyoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

HAYMANA MESLEK YO

YRD.DOÇ.

1

Fizyoterapi programı için alınacaktır.

 

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.