1. HABERLER

  2. İLAN

  3. AKADEMİK İLANLAR

  4. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

A+A-

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23, 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları yanı sıra 24.01.2017 tarihli Üniversite Senato kararı ve 03.08.2017 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulu’nda kabul edilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarını sağlamak şartıyla öğretim üyesi alınacaktır.

2 - Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

3 - Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi Personel Dairesi Başkanlığına;

4 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve yabancı dilini belirten (*) başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvuru yapmaları gerekmektedir.

5 - Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

6 - Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Yardımcı Doçent kadrolarına başvuru yapamazlar.

7 - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

8 - İlanımız sonucunda atanmaya hak kazanan adayların “Eğiticilerin Eğitimi” ile ilgili belgeye sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgesi olmayanların eğitime katılıp belge alıncaya kadar atamaları yapılmayacaktır.

9 - Başvuru adresi: (Profesör ve Doçent kadroları için)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

Esenboğa Merkez Külliyesi C Blok 1. kat Dumlupınar Mah. Çubuk-ANKARA

(*) Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

(**) Tıp Fakültesi için ilan edilen “ Tıbbi Farmakoloji ve Fizyoloji ” kadroları hariç diğer kadrolara başvuran adayların Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

(***) Yukarıdaki açıklamaların 1.maddesinde belirtilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin II. maddesinin 1. bendindeki “ Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından verilen Doçentlik unvanını almış olmak” şartı adayların bu unvana başvurduğu ve doçentlik unvanı aldığı dönemdeki Doçentlik Sınav Yönetmeliği hükümlerini sağlamasıdır.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı ve Alanı

Unvanı

Derecesi

Adet

Açıklama

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

1

Meme ve Troid Hastalıkları konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

1

Alt ekstremite kırıklarında yürüme analizi ve omuz-dirsek cerrahisi konularında deneyimi ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

1

Keratokonus ve kornea biyomekaniği konularında çalışmaları ve tecrübesi olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

1

Çocuklarda kubbe damak ve seröz otit ilişkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

Profesör

1

1

Otofaji konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Gastroenteroloji uzmanı olmak. Kronik karaciğer hastalığında demir metabolizması ve Gilbert sendromu ile ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Yenidoğan yandal uzmanı olmak, prematüre retinopatisi lazer fotokoagülasyon tedavisinde sedoanaljezi konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Yenidoğan yandal uzmanı olmak, prematüre retinopatisi konusunda epidemiyolojik çalışmaları olmak ve perinatal merkezlerin planlaması konusunda deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Çocuk Kardiyoloji yandal uzmanı olmak, çocuklarda hipoksik hasar, kardiyak trombüs ve romatizmal ateş tedavisinde güncel yaklaşımlar konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Çocuk Göğüs Hastalıkları yandal uzmanı olmak. Çocukluk çağı tüberkülozu, interstisiyel akciğer hastalıkları ve kistik fibrozis konularında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

1

Yenidoğan yandal uzmanı olmak. Prematüre anemisi ve yenidoğanda kemik ultrasonu kullanımı konusunda deneyimi ve çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Yardımcı Doçent

2

1

Halk Sağlığı uzmanı olmak. Sağlık ekonomisi alanında bilgisi, hastane enfeksiyonlarının maliyeti ve kontrol önlemlerinin etkisi konusunda çalışması olmak. SCI/SCI-Expanded dergilerde yayınları bulunmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doçent

1

1

Girişimsel MR, MR güvenliği ve BOS hastalıkları konularında araştırma ve yayınlara sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Doçent

1

1

Deneysel obezite konusunda çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Yardımcı Doçent

1

1

Glokomda ultrason elastografi konusunda çalışma yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Gıda Mühendisliği

-

Profesör

1

1

Antosiyanin analizi üzerine kondense tanen ve polimerik rengin etkisi konusunda araştırma yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Kontrol ve Kumanda Sistemleri

Profesör

1

1

Doğrusal olmayan sistemlerin analizi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Profesör

1

1

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora derecelerini Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Güneş enerjisiyle sulama sistemlerinin sayısal/deneysel incelenmesi ve karmaşık akışkanlıkların dinamiği konularında ulusal / uluslararası düzeyde eserlere sahip olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

Yardımcı Doçent

3

1

Lisans, Yüksek Lisans ve doktora derecelerini Bilgisayar Mühendisliği bölümünde almış olmak. Seyrek matriks hesaplamaları ve çok çekirdekli dağıtık sistemler için direkt ve yinelemeli çözücüler konularında çalışmış olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Şehir ve Bölge Planlama

Yardımcı Doçent

2

1

Lisans, Master ve Doktora eğitimlerini Şehir ve Bölge Planlama alanında tamamlamış olmak. Sanayi ve Lojistik Kümelenmeleri ile Lojistik merkezleri üzerine eserleri olmak.

İşletme Fakültesi

Bankacılık ve Finans

İstatistik

Doçent

1

1

Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler, Banka İflaslarının Analizi ve Tahmini, Kredi Riskinin hesaplanması konularında çalışmalar yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Üretim Yönetimi

Doçent

2

1

Yenilik, İnovasyon ve teknoloji Yönetimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyoloji

Uygulamalı Sosyoloji

Doçent

2

1

Doktora ve Doçentliğini Sosyoloji alanında almış olup; küreselleşme ve din, tüketim kültürü, yoksulluk ve Türk modernleşmesi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Felsefe

Felsefe Tarihi

Profesör

1

1

Çağdaş Türk Düşüncesi, Türkiye'de Felsefe, Bergson ve Türkiye'de Bergsonculuk alanlarında çalışmaları olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Doğu Dilleri ve Edebiyatları

Mütercim Tercümanlık

Profesör

1

1

Arapça mütercim tercümanlık alanında çalışmaları olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Profesör

1

1

16.yüzyıl eski Türk Edebiyatı, nazım şekilleri ve Ankara'yla ilgili yayınları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Profesör

1

1

Zirkonyum implant ve üst yapılarının sonlu elemanlar stres analizi (FEA) ile değerlendirilmesi ve Digital renk tespit sistemlerinin kıyaslanmasıyla ilgili çalışması olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Periodontoloji

Doçent

2

1

Mine matriks proteini kullanarak çoklu diş eti çekilmelerinin tedavisi ve çekim soketlerinin korunması üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri (Din Sosyolojisi)

Doçent

1

1

Kadın dindarlığı Din değiştirme alanlarında çalışmaları olmak.

İslami İlimler Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları

Yardımcı Doçent

3

1

Türk İslam Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak. Kerbela olayı ile ilgili metin çalışmaları yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Doçent

1

1

Şirketler Topluluğu konusunda çalışmaları olmak.

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.