1. HABERLER

  2. İLAN

  3. AKADEMİK İLANLAR

  4. Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

A+A-

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir,

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN:

- Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 6 takım dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca,“Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

2 - DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği (4 takım) dosya halinde teslim edeceklerdir.

3 - YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, Dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15.gündür.

 

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

 

Biyometri ve Genetik

Doçent

1

1

 

Biyometri ve Genetik

Yrd. Doç.

1

1

Küçükbaş Hayvan Islahı ve Gen Kaynaklarının korunması alanında çalışmış olmak.

Tarım Politikası veYayım

Doçent

1

1

Tarım Politikası alanında çalışmış olmak

Tarım Politikası ve Yayım

Yrd. Doç.

1

1

Tarım Politikası alanında doktora yapmış olmak.

Çayır Mera ve Yem Bitkileri

Yrd. Doç.

1

1

Çayır Mera ve Yem Bitkileri alanında doktora yapmış olmak.

Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller

Doçent

1

1

 

Fitopatoloji

Doçent

1

1

 

Fitopatoloji

Yrd. Doç.

1

1

Mikoloji alanında çalışmış olmak,

Tarım İşletmeciliği

Yrd. Doç.

1

1

Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalında Tüketim Ekonomisi ve Pazarlama alanında doktorasını yapmış olmak.

 

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

 

Anaesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

1

 

Çocuk Cerrahisi

Doçent

1

1

 

Genel Cerrahi

Yrd. Doç.

2

2

ERCP ve Endoskopi yapabilir belgesi almış olmak.

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yrd. Doç.

1

1

Fetal Ekokardiografi konusunda en az 3 ay eğitim almış olmak.

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

1

Larenks tümörlerinde larenjektomi ve boyun diseksiyonukonusunda çalışma yapmış olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Çocuk Nefroloji Yandal Uzmanı olması gereklidir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

1

Yenidoğan Bilim Dalında çalıştırılmak üzere, Diabetik anne bebeklerinde deri kıvrım kalınlığı ve plazma hormon düzeyleri konusunda çalışma yapmış olmak.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hast.

Yrd. Doç.

1

1

Okul ruh sağlığı konusunda çalışma yapmış olmak.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Yrd. Doç.

1

1

Sağlık Bakanlığı onaylı Akupunktur sertifikası olmak velenfödem konusunda çalışma yapmış olmak.

Halk Sağlığı

Yrd. Doç.

1

3

 

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Gastroenteroloji uzmanı olmak

İç Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

1

Karaciğer Sirozlu Hastaların Etiyolojisi ve Komplikasyonları konusunda çalışma yapmış olmak.

İç Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

1

Akciğer ve Özofagus kanserlerinin genetiği konusunda çalışma yapmış olmak.

İç Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

2

Romatoloji uzmanı olmak.

Nöroloji

Yrd. Doç.

1

1

 

Nöroloji

Yrd. Doç.

1

3

 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

1

Kognitif ve davranış terapileri kuramsal eğitimi almış olmak.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

1

İki uçlu bozukluk konusunda çalışma yapmış olmak, SCID 1 ve SCID 2 konulu kuram ve uygulama eğitimi almış olmak.

Sualtı Hekimliği ve Hiberbarik Tıp

Yrd. Doç.

1

2

 

Kardiyoloji

Doçent

1

1

 

Kardiyoloji

Yrd. Doç.

1

1

Kalp nakli konusunda çalışmak üzere istihdam edilecektir.

Tıp Eğitimi

Yrd. Doç.

1

1

Tıp Eğitimi veya Aile Hekimliği Anabilim Dalında uzmanlık eğitimi yapmış olmak.

Ortopedi ve Travmatoloji

Yrd. Doç.

1

1

Gonatrozlu Hastalarda Artroskopik Tedavi Konusunda çalışma yapmış olmak.

Fizyoloji

Doçent

1

1

 

 

TIP FAKÜLTESİ İÇİN İLAN EDİLEN KADROLAR TIP DOKTORLARINA YÖNELİKTİR

 

FEN FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

 

Cebir ve Sayılar Teorisi

Doçent

1

1

 

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

 

Arap Dili ve Edebiyatı

Yrd. Doç.

1

2

Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

Fars Dili ve Edebiyatı

Yrd. Doç.

1

2

Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Doçent

1

1

Osmanlı Kütüphaneleri ve Arşivciliği konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Felsefe Tarihi

Yrd. Doç.

1

3

Felsefe alanında doktora yapmış olmak. Doktorasını tamamladıktan sonra alanında 2 yıl çalışmış olmak.

Klasik Arkeoloji

Doçent

1

1

Antik Yunan Heykel traşlığı alanında çalışmış olmak.

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

 

Pedodonti

Yrd. Doç.

1

3

 

Endodonti

Yrd. Doç.

1

1

Nd-YAG, DIOD ve ER-YAG lazerlerinin Endodontidekullanılması konulu araştırma yapmış olmak.

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

 

Yönetim ve Çalışma Psikolojisi

Doçent

1

1

Mobbing, Örgütsel bağlılık İş tatmini vb. konularında çalışmış olmak.

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Doçent

1

1

Sivil Toplum, Otorite, itaat ilişkileri üzerine çalışmış olmak.

Yöneylem

Yrd. Doç.

1

3

 

Sosyal Hizmet Bölümü

Yrd. Doç.

1

3

Sosyal Hizmet, Sosyoloji ve Psikoloji dallarında doktora yapmış olmak.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Böl.

Yrd. Doç.

2

3

Mekansal İktisat, Bölgesel İktisat, Kent Ekonomileri, Mali ve Parasal Disiplin konularında çalışmış olmak.

 

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

 

Eğitim Pogramları ve Öğretim

Yrd. Doç.

1

1

Öğretmen Eğitiminde Yapılandırmacı Yaklaşım'' konusunda çalışmış olmak,

Zihin Engelliler Eğitimi

Yrd. Doç.

1

2

Kaynaştırma Eğitimi üzerine doktora yapmış olmak.

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Fen Bilgisi Eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak.

Resim-İş Eğitimi

Doçent

2

1

Güzel Sanatlar Temel Alanı, Güzel Sanatlar Bilim alanında veya Güzel Sanatlar Temel alanı, Plastik Sanatlar Bilim Alanında doçent unvanı almış olmak.

Bilgisayar ve Öğertim Teknol. Eğit.

Yrd. Doç.

1

3

 

Matematik Eğitimi ( İlköğretim)

Doçent

1

1

İlköğretim Matematik Eğitimi alanında doçent ünvanı almış olmak.

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

 

Hidrolik

Doçent

1

1

Doçent derecesini İnşaat Mühendisliği temel alanından almış olmak.

Endüstri Mühendisliği

Yrd. Doç.

1

2

Lisans, yükseklisans ve doktora derecelerini Endüstri Mühendisliğinden almış olmak ve servis sistemleri alanında doktora yapmış olmak.

Üretim Metalurjisi

Yrd. Doç.

1

1

Lisans düzeyinde mühendislik formasyonuna sahip olmak,Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve demir dışı metal üretimi alanında çalışmış olmak.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç.

1

1

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim dalında doktora yapmış olmak.

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

 

İslam Mezhepleri Tarihi

Yrd. Doç.

1

1

 

Türk İslam Edebiyatı

Yrd. Doç.

1

2

Yükseklisans ve doktorasını Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalında yapmış olmak.

 

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

 

Yaylı Sazlar

Yrd. Doç.

1

2

 

 

 

 

 

 

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

 

Farmasötik Botanik

Yrd. Doç.

1

3

Eczacılık Fakültesi mezunu, Farmasötik Botanik veya Farmakognozi alanında doktora yapmış olmak

 

HUKUK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

 

Medeni Hukuk

Doçent

1

1

 

 

VETERİNER FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

 

Biyokimya

Doçent

1

1

 

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

 

İç Hastalıkları Hemşireliği

Yrd. Doç.

1

2

 

Halk Sağlığı Hemşireliği

Yrd. Doç.

1

1

 

Halk Sağlığı Hemşireliği

Yrd. Doç.

1

3

 

 

OLTU YER BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

 

Sondaj ve Kuyu Değerlendirme

Yrd. Doç.

1

1

Kömür atıkları karakterizasyon ve kullanım potansiyeli alanında doktora yapmış olmak.

Cevher Kömür Hazırlama ve Değerl.

Yrd. Doç.

1

1

Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü mezunu olmak ve Elektrokimyasal yöntemlerle elde edilen filimlerinkarakterizasyonu alanında doktora yapmış olmak.

 

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

 

Şehircilik

Yrd. Doç.

1

3

Doktorasını ilgili bölümde yapmış olmak.

 

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

 

İşletme Bölümü

Yrd. Doç.

1

3

'Bilgi Güvenliği'' konusunda doktora yapmış olmak.

 

ERZURUM MESLEKYÜKSEKOKULU

 

 

 

 

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

 

Kimya Programı

Doçent

1

1

Biyokimya alanında doktora yapmış olmak.

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

 

 

 

 

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi

Doçent

1

1

Spor müsabakalarındaki verimliliklerinin veri zarflama analizi (VZA) ile göreceli olarak değerlendirilmesi ve karşılaştırılması konusunda çalışmış olmak.

Rekreasyon Bölümü

Yrd.Doç

1

2

Yaşlılarda sağlık amaçlı fiziksel egzersizlerin fiziksel durum ve depresyon düzeyi üzerine etkisi konusunda çalışmış olmak,

Spor Sağlık Bilimleri

Doçent

1

1

Kreatin kullanımının futbolcularda sürat ve süratte devamlılığa etkisi konusunda çalışmış olmak.

 

PASİNLER MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

 

 

Program

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

 

İnşaat Teknolojisi

Yrd. Doç.

1

1

Zemin Mekaniği alanında çalışma yapmış olmak, yapay sinir ağları ve zeminlerin sıkıştırılması konusunda uzman olmak,

Gaz Tesisatı Teknolojisi

Yrd. Doç.

1

3

Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olup, doğalgaz konusunda çalışmalar yapmış olmak.

 

OLTU MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

 

 

Program

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

 

Ormancılık Bölümü

Yrd. Doç.

1

2

Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Odun Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak veya Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü TarlaBikileri Yetiştiriciliği ve Islahı Anabilim Dalında doktora yapmış olmak,

 

AŞKALE MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

 

 

Program

Kadro Ünvanı

Adedi

Der.

 

Metalurji

Yrd. Doç.

1

3

Kimya alanında doktora yapmış, belgelemek kaydıyla AAS, GC ve GC-MS, LC ve LC-MS tekniklerinde deneyimli olmak,

      
 

 

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.