AYM'den Memurları İlgilendiren 2 Karar

AYM'den Memurları İlgilendiren 2 Karar

AYM, atama maddelerinde neyi iptal etti, neyi etmedi?, Anayasa Mahkemesi'nin, 2577 sayılı Kanunun 27 ve 28. maddesine dair kararı Resmi Gazetede yayımlandı

Anayasa Mahkemesi'nin, 2577 sayılı Kanunun 27 ve 28. maddesine dair kararı Resmi Gazetede yayımlandı

2577 SAYILI KANUNUN 27. MADDESİ
AYM: DÖRT İŞLEM TÜRÜNDE, İDARENİN 2. SAVUNMASI ALINMADAN, MAHKEMELER KARAR VEREMEZ

"2. Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. Uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir. (Ek cümle: 21.02.2014 - 6526 S.K./17. md.) Ancak, kamu görevlileri hakkında tesis edilen atama, naklen atama, görev ve unvan değişikliği, geçici veya sürekli görevlendirmelere ilişkin idari işlemler, uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerden sayılmaz. Yürütmenin durdurulması kararlarında idari işlemin hangi gerekçelerle hukuka açıkça aykırı olduğu ve işlemin uygulanması halinde doğacak telafisi güç veya imkansız zararların neler olduğunun belirtilmesi zorunludur. Sadece ilgili kanun hükmünün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verilemez."

Anayasa Mahkemesi yukarıda koyu olarak gösterilen ibareyi iptal etmemiştir. Buna göre, atama, nakil,görev ve unvan değişikliği ile sürekli görevlendirmeler halinde, idarenin 2. savunması alınmadan karar verilmeyecektir. AYM bu dört işlemin, "uygulamakla etkisi tükenecek işlemlerden" sayılmasını Anayasa'ya aykırı bulmamıştır.

2577 SAYILI KANUNUN 28. MADDESİ
AYM :DAVAYI KAZANAN, ESKİ KADROSU BOŞ DA OLSA, DOLU DA OLSA, ESKİ KADROSUNA ATANIR

"Madde 28 - 1. (Değişik fıkra: 10.06.1994 - 4001 S.K./13. md.) Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez. (Değişik 3. ve 4. cümle: 10.09.2014 - 6552 S.K./97. md.) Ancak, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli (1) ve (2) sayılı cetvellerde gösterilen unvanları taşıyan görevler ile farklı atama usullerine tabi olsalar dahi daire başkanı ve üstü görevlere, sivil memurlar hariç kolluk teşkilatlarının kadrolarına; açıktan, naklen veya vekaleten yapılan atama ve bu görevlerden alınma, bu görevlerle ilgili yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemleri hakkında verilen mahkeme kararlarının gereği, ilgilinin kazanılmış hak aylık derecesine uygun başka bir kadroya atanması suretiyle iki yıl içinde yerine getirilir. Bu görevliler hakkındaki mezkur işlemlerin uygulanması, telafisi güç veya imkansız zararları doğuran hallerden sayılmaz. Bu fıkranın üçüncü cümlesinde belirtilen işlemlerle ilgili mahkeme kararlarının yerine getirilmemesi ceza soruşturması ve kovuşturmasına konu edilemez; ancak disiplin hükümleri saklıdır."

Anayasa Mahkemesi yukarıda koyu olarak gösterilen bölümleri ise iptal etmiştir. Buna göre, davayı kazanan eğer kadro boş değilse muadili bir kadroya atanabileceği yönündeki düzenleme Anayasa'ya aykırı bulunmuştur. Yani davayı kazanan, kadrosu boş da olsa dolu da olsa, davayı kazanmış ise eski kadrosuna atanacaktır. AYM'nin bu iptali 2. iptaldir. Benzer nitelikte bir düzenleme daha önce 2014 yılında da iptal edilmişti.

 

Memurlar.Net - Özel

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.