1. HABERLER

  2. İLAN

  3. AKADEMİK İLANLAR

  4. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

A+A-

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.

BAŞVURUDA ARANAN NİTELİKLER:

1 - Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 Sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel koşullar, Üniversitemiz Senatosu'nca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir.

(Ayrıntılı bilgiye http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşabilirsiniz.)

2 - Üniversitemizin eğitim dili İngilizce olduğundan; adayların eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak başvuracak adayların;

a) KPDS, ÜDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 80 puan almış veya 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin 7. Maddesinin 3a, 3b, ve 3c koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

b) Yrd. Doç. adaylarının, 2a da belirtilen koşullara ek olarak 2457 sayılı Kanunu'nun 23/b maddesinde belirtilen üniversitemiz tarafından yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

3 - Türkçe programlar için Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde yer alan atanma ünvanları doğrultusundaki minimum kriterlerin sağlaması gerekmektedir.

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Profesör ve Doçent, Yardımcı Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile birlikte Personel Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süresi içerisinde şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

1 - Özgeçmiş (YÖK formatında)

2 - Onaylı diploma fotokopileri ve gerekli belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik) asılları ile birlikte getirildiğinde diploma onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3 - Onaylı dil belgesi veya 2a koşullarını sağlayan belge,

4 - Öğretim Üyesi başvuru formu (http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.

5 - Adayların tez, bilimsel çalışmalarını, atıflarını, yayınlarını ve araştırma eserlerini kapsayan akademik dosyayı, Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları (1) takım olarak teslim edeceklerdir.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ve Resmi Gazete'nin ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.) Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

 

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı/ Alan

Unvan

Adet

Açıklama

Eğitim Bilimleri

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili ve Eğitimi

Yrd.Doç.Dr.

1

İngiliz Dili Eğitimi ya da Uygulamalı Dilbilim alanlarından birinde doktora yapmış olmak. Anadili İngilizce olması tercih nedenidir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Pazarlama

Doç.Dr.

1

Deneysel Pazarlama, Örgütsel Davranış ve İş Ahlakı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Pazarlama

Yrd.Doç.Dr.

1

 Sosyal medya, E-Pazarlama, Tüketici Davranışları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Finans

Yrd.Doç.Dr.

1

1. Yükseklisans-MBA olmak,

2. İşletme doktorasını tamamlamış olmak,

3. Şirket Birleşme ve Satınalmaları ve bankacılık konularında Uluslarararası Yayınları olmak,

4. Uluslararası Finans ve Finansal Yönetim Alanlarında dersler vermiş olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Avrupa Birliği İlişkileri

Avrupa Birliği İlişkileri

Prof.Dr.

1

Makroekonomi, Avrupa Birliği Ekonomik yapısı, entegrasyon teorileri, iktisadi kalkınma, finansal krizler ve büyüme konularında çalışmaları olmak, üniversite yönetiminde deneyimi olmak.

Sağlık Bilimler Fakültesi

Hemşirelik

Hemşirelik

Doç.Dr.

1

İç Hastalığı Hemşireliği alanında Doçentlik ünvanını almış olmak.

Sağlık Bilimler Fakültesi

Fizyoterapi ve

Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yrd.Doç.Dr.

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans mezunu ,

Fizyoterapi veya Fizyoloji alanında Doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimler Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

Yrd.Doç.Dr.

1

Beslenme ve Diyetetik alanında Doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Doç.Dr.

1

Tedarik zinciri yönetiminde termin süresi ve hiyerarşik planlama sistemleri alanında uzmanlaşmış, bu alanlarda bilimsel yayınları olan; tedarik zinciri ile üretim ve hizmet operasyonları yönetimi, yöneylem araştırması alanlarında ders verebilecek olmak.

Mühendislik Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Prof/Doç/

Yrd.Doç.Dr

1

"Elektrik Güç Sistemleri" alanında uzmanlaşmış ve"Güç Sistemlerinin iletimi,dağıtımı ve Analizi ile Yüksek gerilim" konularında ders verebilecek olmak.

Mühendislik Fakültesi

İşletme Mühendisliği

İşletme Mühendisliği

Prof.Dr.

1

Makine ve Endüstri Mühendisliği alanlarında dereceleri olmak, uluslar arası akademik yöneticilik ve danışmanlık yapmış olmak, endüstri deneyimi olmak.

Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Teknolojileri

Bilgisayar Programcılığı

Yrd.Doç.Dr.

1

Bilgisayar Mühendisliği Lisans Mezunu olmak, Mühendislik Yönetimi alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olmak, İletişim Anabilim Dalı, Bilişim Bilim Dalında Doktora derecesine sahip olmak, Uzaktan Eğitim konusunda çalışmalar yapmış olmak, En az 6 yıl akademik ortamda tecrübeli olmak.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık

Yrd.Doç.Dr.

1

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Mimarlık alanında tamamlamış olmak. Mimarlık alanında çalışmaları ve yayınları olan, tasarım eğitimi konusunda deneyimli, Almanya yurtdışı programlarında görev alabilecek düzeyde Almanca bilmek.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Doç.Dr.

1

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde lisans, İç mimarlık ve çevre tasarımı bölümünde yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Tasarım eğitimi, özel beceri grupları için tasarım (yaşlılar, engelliler, çocuklar vb.), ergonomi, insan faktörleri ve ürün tasarımı, mobilya tasarımı ve mekan, disiplinler arası tasarım çalışmaları ve tasarım politikaları alanlarında yayınlar ve çalışmalar yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler

Yrd.Doç.Dr.

1

Lisans ve doktorasını halkla ilişkiler; yüksek lisansını yönetim ve organizasyon alanında yapmış, ‘örgüt kültürü’, ‘kurum içi iletişim’, ‘sosyal sorumluluk’ ve ‘ürün yerleştirme’ alanlarında yayınları bulunan, ‘temel halkla ilişkiler’, ‘dijital halkla ilişkiler’, ‘stratejik halkla ilişkiler yönetimi’ ‘kurum öyküleri’ konusunda uygulamalı ve kuramsal ders verebilecek niteliklere sahip, doktora konusu olarak ‘kurum öyküleri’ konusunu çalışmış olan ve üniversitelerin iletişim fakülteleri halkla ilişkiler bölümünde araştırma görevlisi (en az 6 yıl) ve öğretim görevlisi olarak (en az 3 yıl) tecrübesi bulunmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler

Yrd.Doç.Dr.

1

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını halkla ilişkiler alanında yapmış, ‘örgütsel bağlılık’, ‘sponsorluk’, ‘sosyal sorumluluk’ ve ‘siyasal iletişim’ alanlarında yayınları bulunan, ‘siyasal iletişim’, ‘etkinlik yönetimi’,‘halkla ilişkiler yazım ve teknikleri’, ‘kriz yönetimi’ ve ‘kurum kültürü’ konusunda uygulamalı ve kuramsal ders verebilecek niteliklere sahip, doktora konusu olarak kurum kültürü, iletişim memnuniyeti ve kurumsal bağlılık konularını çalışmış olan ve üniversitelerin iletişim fakülteleri halkla ilişkiler bölümünde araştırma görevlisi (en az 6 yıl) ve öğretim görevlisi olarak tecrübesi bulunmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Hukuk

Yrd.Doç.Dr.

1

1) Rekabet Hukuku konusunda çalışma yapmış olmak, 2) İngilizce'ye ek olarak Fransızca ve Almanca bilmek.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Anayasa Hukuku

Yrd.Doç.Dr.

1

1) Almanca biliyor olmak, 2) Almanya'da süresiz oturma izni olmak

 

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.