1. HABERLER

  2. İLAN

  3. AKADEMİK İLANLAR

  4. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

A+A-

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.

BAŞVURUDA ARANAN NİTELİKLER:

1 - Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 Sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel koşullar, Üniversitemiz Senatosu'nca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir.

(Ayrıntılı bilgiye http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşabilirsiniz.)

2 - Yabancı Dil Yeterliliği

a) Üniversitemiz öğrenim dili İngilizce olan bölümlerine başvuracak adayların eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak başvuracak adayların KPDS , ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 80 puan almış veya 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin 7. Maddesinin 3a, 3b, ve 3c koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

b) Türkçe öğretim yapan bölümler ile Tıp Fakültesi Dahili tıp bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölümlerine yapılacak başvurularda KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 65 puan almış veya 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin 7. Maddesinin 3a, 3b, ve 3c koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

c) Yrd. Doç. adaylarının, 2a da belirtilen koşullara ek olarak 2457 sayılı Kanunu'nun 23/b maddesinde belirtilen üniversitemiz tarafından yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

3 - Yukarıda belirtilen koşullara ek olarak başvurulan kadroya ilişkin özel koşullar açıklama sütununda belirtilmiştir.

4 - Tıp Fakültesi için yukarıdaki şartları sağlayan her aday ilan edilen kadroya başvurabilir. Değerlendirme sürecinde açıklama başlığı altında yer alan özel şartları sağlayanlar öncelik kazanacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER :

Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile birlikte Personel Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süresi içerisinde şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

1 - Özgeçmiş (YÖK formatında)

2 - Onaylı diploma fotokopileri ve gerekli belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik) asılları ile birlikte getirildiğinde diploma onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3 - Onaylı dil belgesi veya 2a koşullarını sağlayan belge,

4 - Yayın Puan Tablosu (Detaylı bilgi ve forma http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşılabilir.)

5 - Öğretim Üyesi başvuru formu (http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.

6 - Adayların tez, bilimsel çalışmalarını, atıflarını, yayınlarını ve araştırma eserlerini kapsayan akademik dosyayı, Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları bir (1) takım dosya ve CD olarak teslim edeceklerdir.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ve Resmi Gazete'nin ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.) Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

KADRO SAYISI

AÇIKLAMA

HUKUK FAKÜLTESİ

HUKUK

TİCARET HUKUKU

YRD. DOÇ. DR.

1

1.  HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNU OLMAK.

2.  DOKTORASINI TİCARET HUKUKU ALANINDA YAPMIŞ OLMAK.

3.  DERS ANLATACAK DÜZEYDE İNGİLİZCE VEYA ALMANCA'YA HAKİM OLMAK.

4.  TİCARET HUKUKU ALANINDA 5 YILLIK DERS VERME TECRÜBESİ OLMAK.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

SİNEMA VE TELEVİZYON

SİNEMA VE TELEVİZYON

DOÇ. DR.

1

1.  SİNEMA ALANINDA DOÇENTLİK ÜNVANINA SAHİP OLMAK.

2.  SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMLERİNDE EN AZ 7 YIL DERS VERME TECRÜBESİNE SAHİP OLMAK.

3.  TÜRK SİNEMASI, TÜRK SİNEMA ENDÜSTRİSİ ÜZERİNE AKADEMİK ÇALIŞMALARA SAHİP OLMAK.

4.  SİNEMA TARİHİ, FİLM TEORİSİ VE TÜRKİYE SİNEMA ENDÜSTRİSİ ÜZERİNE DERS VEREBİLECEK NİTELİKLERE SAHİP OLMAK.

SİNEMA VE TELEVİZYON

SİNEMA VE TELEVİZYON

DOÇ. DR.

1

1.  SİNEMA ALANINDA DOÇENTLİK ÜNVANINA SAHİP OLMAK.

2.  SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMLERİNDE EN AZ 10 YIL DERS VERME TECRÜBESİNE SAHİP OLMAK.

3.  TÜRK SİNEMASI VE POPÜLER SİNEMA TÜRLERİ ÜZERİNE AKADEMİK ÇALIŞMALARA SAHİP OLMAK.

MESLEK YÜKSEKOKULU

YÖNETİM ORGANİZASYON

İŞLETME YÖNETİMİ

DOÇ. DR.

1

ORGANİZASYON ALANINDA DOÇENTLİK ÜNVANINA SAHİP OLMAK.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ

MİMARLIK BÖLÜMÜ

DOÇ. DR.

1

1.  MİMARLIK ALANINDA DOÇENTLİK ÜNVANINA SAHİP OLMAK.

2.  ÇAĞDAŞ MİMARLIK, MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI, TASARIM ALANINDA EN AZ 14 YIL DERS VERME DENEYİMİNE SAHİP OLMAK.

3.  BU ALANLARDA ÇALIŞMALARA SAHİP OLMAK.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

PROF. DR.

1

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA DOKTORA DERECESİNE SAHİP OLMAK.

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

DOÇ. DR.

1

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA DOKTORA DERECESİNE SAHİP OLMAK.

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

YRD. DOÇ. DR.

1

BİYOMEDİKAL/BİLGİSAYAR/ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ALANLARINDA DOKTORA DERECESİNE SAHİP OLMAK. TIBBİ GÖRÜNTÜLEME, DİFÜZYONTENSOR MRI KONULARINDA YAYIN YAPMIŞ OLMAK.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

YRD. DOÇ. DR.

1

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ALANLARINDA DOKTORA DERECESİNE SAHİP OLMAK. HABERLEŞME SİSTEMLERİ, 4G/5G, KÜÇÜK HÜCRELER KONULARINDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

YRD. DOÇ. DR.

1

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ALANLARINDA DOKTORA DERECESİNE SAHİP OLMAK. İSTATİSTİKSEL İŞARET İŞLEME, GRAFİK TEORİSİ VE DİNAMİK AĞ ANALİZİ KONULARINDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

PROF. DR./ DOÇ. DR. / YRD. DOÇ. DR.

1

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA DOKTORA DERECESİNE SAHİP OLMAK. YAPI STATİĞİ KONUSUNDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

DOÇ. DR.

1

MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ VEYA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ALANLARINDA DOKTORA VE DOÇENTLİK DERECELERİNE SAHİP OLMAK. KALİTE YÖNETİMİ, STRATEJİK YÖNETİM VE ENTELEKTÜEL SERMAYE KONULARINDA YAYINLARI OLMASI VE DERSLER VERMİŞ OLMASI.

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

YRD. DOÇ. DR.

1

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA DOKTORA DERECESİNE SAHİP OLMAK. ROBOTİK VE YAPAYZEKA, ROBOT İNSAN ETKİLEŞİMİ KONULARINDA YAYIN YAPMIŞ OLMAK.

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

YRD. DOÇ. DR.

1

ELEKTRİK-ELEKTRONİK/KONTROL/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ALANLARINDA DOKTORA DERECESİNE SAHİP OLMAK. ARAÇ DİNAMİĞİ KONTROLU VE SÜRÜŞ SİMULATÖRÜ KONULARINDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.

SAĞLIK  BİLİMLERİ  FAKÜLTESİ

BESLENME VE DİYETETİK

BESLENME VE DİYETETİK

PROF. DR./ DOÇ. DR. / YRD. DOÇ. DR.

3

BESLENME VE DİYETETİK ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.

ÇOCUK GELİŞİMİ

ÇOCUK GELİŞİMİ

PROF. DR./ DOÇ. DR. / YRD. DOÇ. DR.

2

ÇOCUK GELİŞİMİ VEYA REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VEYA PSİKOLOJİ VEYA ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ MEZUNU VE İLGİLİ ALANDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

PROF. DR./ DOÇ. DR. / YRD. DOÇ. DR.

3

TIP FAKÜLTESİ MEZUNU FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON UZMANI VEYA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.

HEMŞİRELİK

HEMŞİRELİK

PROF. DR./ DOÇ. DR. / YRD. DOÇ. DR.

3

HEMŞİRELİK ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ BİLİMLER

TIBBİ PATOLOJİ

YRD. DOÇ. DR.

1

TIP FAKÜLTESİ ADAYLARINA ÖNCELİK KAZANDIRACAK BİLİMSEL KOŞULLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:

1.  Adayın H indexi;

a.  YRD.Doç’ler için H index Kriteri   4

b.  Doç’ler için H index Kriteri            8

c.  PROF.DR.’ler için H index Kriteri 12

olmalıdır. (H index Webofknowledge.com adresinden SCI’ e göre bakılmalıdır)

2.  TÜBİTAK, 7. Çerçeve, TÜBA, BA vb. kurumlardan burs ya da başarı ödülü almış olmak

3.  BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel üretim alanları olarak seçilmiş Nörobilim, Genetik, Kök Hücre ve RejenaratifTip, Mikrocerrahi Anatomisi, Kardiovasküler Tıp veAnjiojenez alanlarında yayınları olmak

4.  Öğrenci eğitimine özel katkı sağlamış olmak

5.  Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; temel bilimciler için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamış olmak.

CERRAHİ BİLİMLER

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

YRD. DOÇ. DR.

1

CERRAHİ BİLİMLER

ÇOCUK CERRAHİSİ

PROF. DR.

1

CERRAHİ BİLİMLER

GENEL CERRAHİ

DOÇ. DR.

1

CERRAHİ BİLİMLER

GENEL CERRAHİ

PROF. DR.

1

CERRAHİ BİLİMLER

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

DOÇ. DR.

1

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ BİLİMLER

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

YRD. DOÇ. DR.

4

TIP FAKÜLTESİ ADAYLARINA ÖNCELİK KAZANDIRACAK BİLİMSEL KOŞULLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:

1. Adayın H indexi;

a. YRD.Doç’ler için H index Kriteri     4

b. Doç’ler için H index Kriteri              8

c. PROF.DR.’ler için H index Kriteri  12

olmalıdır. (H index Webofknowledge.com adresinden SCI’ e göre bakılmalıdır)

2.  TÜBİTAK, 7. Çerçeve, TÜBA, BA vb. kurumlardan burs ya da başarı ödülü almış olmak

3.  BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel üretim alanları olarak seçilmiş Nörobilim, Genetik, Kök Hücre ve RejenaratifTip, Mikrocerrahi Anatomisi, Kardiovasküler Tıp veAnjiojenez alanlarında yayınları olmak

4.  Öğrenci eğitimine özel katkı sağlamış olmak

5.  Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; temel bilimciler için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamış olmak.

CERRAHİ BİLİMLER

KALP - DAMAR CERRAHİSİ

YRD. DOÇ. DR.

3

CERRAHİ BİLİMLER

KULAK BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI

DOÇ. DR.

1

DAHİLİ BİLİMLER

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

YRD. DOÇ. DR.

2

DAHİLİ BİLİMLER

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR

PROF. DR.

1

DAHİLİ BİLİMLER

İÇ HASTALIKLARI

DOÇ. DR.

1

DAHİLİ BİLİMLER

İÇ HASTALIKLARI

YRD. DOÇ. DR.

2

DAHİLİ BİLİMLER

KARDİYOLOJİ

PROF. DR.

1

DAHİLİ BİLİMLER

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

DOÇ. DR.

1

DAHİLİ BİLİMLER

TIBBİ FARMAKOLOJİ

DOÇ. DR.

1

 

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.