1. HABERLER

  2. İLAN

  3. AKADEMİK İLANLAR

  4. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

A+A-

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.

BAŞVURUDA ARANAN NİTELİKLER:

1 - Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 Sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel koşullar, Üniversitemiz Senatosu'nca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir.

(Ayrıntılı bilgiye http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşabilirsiniz.)

2- Yabancı Dil Yeterliliği

a) Üniversitemiz öğrenim dili İngilizce olan bölümlerine başvuracak adayların eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak başvuracak adayların KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 80 puan almış veya 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin 7. Maddesinin 3a, 3b, ve 3c koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

b) Türkçe öğretim yapan bölümler ile Tıp Fakültesi Dahili tıp bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölümlerine yapılacak başvurularda KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 65 puan almış veya 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin 7. Maddesinin 3a, 3b, ve 3c koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

c) Yrd. Doç. adaylarının, 2a da belirtilen koşullara ek olarak 2457 sayılı Kanunu'nun 23/b maddesinde belirtilen üniversitemiz tarafından yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

3 - Yukarıda belirtilen koşullara ek olarak başvurulan kadroya ilişkin özel koşullar açıklama sütununda belirtilmiştir.

4 - Tıp Fakültesi için yukarıdaki şartları sağlayan her aday ilan edilen kadroya başvurabilir. Değerlendirme sürecinde açıklama başlığı altında yer alan özel şartları sağlayanlar öncelik kazanacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile birlikte Strateji Geliştirme ve Planlama Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süresi içerisinde şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

1 - Özgeçmiş (YÖK formatında)

2 - Onaylı diploma fotokopileri ve gerekli belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik) asılları ile birlikte getirildiğinde diploma onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3 - Onaylı dil belgesi veya 2a koşullarını sağlayan belge,

4 - Yayın Puan Tablosu (Detaylı bilgi ve forma http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşılabilir.)

5 - Öğretim Üyesi başvuru formu (http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.

6 - Adayların tez, bilimsel çalışmalarını, atıflarını, yayınlarını ve araştırma eserlerini kapsayan akademik dosyayı, Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları bir (1) takım dosya ve CD olarak teslim edeceklerdir.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ve Resmi Gazete'nin ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.) Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

NO

FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/ALAN

UNVAN

SAYI

ARANAN NİTELİKLER

1

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

DOÇ.DR.

1

Eğitim programları ve öğretim alanında doktora yapmış olmak ve STEM alanında çalışmalar yapmış olmak.

2

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

YRD.DOÇ.DR.

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doktora yapmış olmak. Eğitim bilimleri alanında sektör deneyimi sahibi olmak.

3

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

YRD.DOÇ.DR.

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doktora yapmış olmak.

4

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

YRD.DOÇ.DR.

1

Eğitim yönetimi alanında doktora yapmış olmak.

5

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ

DOÇ.DR.

1

Yabancı dil eğitiminde ölçme ve değerlendirme üzerine çalışmalar yapmış olmak.

6

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ

PROF/DOÇ/

YRD.DOÇ

1

Okul Öncesi eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

7

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

İŞLETME

YRD.DOÇ.DR.

1

İşletme Yüksek Lisans mezunu, Yönetim Organizasyon alanında doktora yapmış olmak. Girişimcilik ve İnsan Kaynakları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

8

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

İŞLETME

PROF.DR.

1

Uygulamalı İletişim Pazarlama İletişimi uzmanlığı olan. Nöropazarlama, Pazarlama İletişimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

9

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

İŞLETME

PROF.DR./

DOÇ.DR.

1

İşletme dalında Lisans/Y. Lisans veya Doktora derecesine sahip; Kantitatif Pazarlama teknikleri üzerine çalışan.

10

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

İŞLETME

PROF/DOÇ/

YRD.DOÇ

2

Yönetim organizasyon ve Stratejik Yönetim konularında yüksek lisans ve / veya doktora mezunu olmak.

11

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

EKONOMİ VE FİNANS

EKONOMİ VE FİNANS

PROF/DOÇ/

YRD.DOÇ

1

Zaman serisi modelleri kullanan, Ekonometri, Risk Yönetimi ve Portföy yönetimi alanlarında çalışmaları bulunan.

12

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

EKONOMİ

EKONOMİ

PROF.DR.

1

Ekonometri ve / veya Ekonomi alanlarında Yüksek lisans ve doktora mezunu olmak.   Uluslararası Ekonomi, Ekonometri, Ekonomik Büyüme alanlarında çalışmaları olan.

13

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

EKONOMİ

EKONOMİ

PROF/DOÇ/

YRD.DOÇ

1

Makroekonomik teori veya iktisat politikası alanında çalışmaları bulunan.

14

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

EKONOMİ

EKONOMİ

PROF/DOÇ/

YRD.DOÇ

1

İktisat teorisi alanında çalışmaları bulunan.

15

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

EKONOMİ VE FİNANS

EKONOMİ VE FİNANS

PROF/DOÇ/

YRD.DOÇ

1

Uluslararası Finans ve/ veya Finansal Ekonomi alanlarında Yüksek Lisans ve/ veya Doktora mezunu olmak. Kantitatif finans, Finansal Ekonometri alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

16

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

EKONOMİ VE FİNANS

EKONOMİ VE FİNANS

PROF/DOÇ/

YRD.DOÇ

1

Davranışsal ekonomi ve finans üzerine çalışmalar bulunan.

17

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

LOJİSTİK YÖNETİMİ

LOJİSTİK YÖNETİMİ

PROF/DOÇ/

YRD.DOÇ

1

İşletme dalında Lisans/Y. Lisans veya Doktora derecesine sahip; Kentiçi Lojistiği konularında çalışıyor olmak.

18

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

LOJİSTİK YÖNETİMİ

LOJİSTİK YÖNETİMİ

PROF/DOÇ/

YRD.DOÇ

1

Lojistik veya Optimizasyon dalında Lisans/Y. Lisans veya Doktora derecesine sahip olmak.Lojistik konularında çalışmaları olmak.

19

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ

PSİKOLOJİ

PROF.DR.

1

Lisans derecesini psikoloji alanında, yüksek lisans ve doktora derecesini deneysel/bilişsel psikoloji alanında tamamlamış olmak, deneysel/bilişsel psikoloji alanında doçentlik derecesine sahip olmak ve bu alanda uluslararası yayın yapmış olmak.

20

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ

PSİKOLOJİ

YRD.DOÇ.DR.

1

Lisans ve yüksek lisans derecesini psikoloji alanında, doktora derecesini deneysel/bilişsel psikoloji alanında tamamlamış olmak ve bu alanda uluslararası yayın yapmış olmak.

21

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

SOSYOLOJİ

DOÇ.DR.

1

İstatistik Bölümü lisans mezunu. Sosyoloji alanında Yüksek Lisans ve Doktorasını tamamlamış. Göç Sosyolojisi alanında çalışma yapan, nicel ve nitel metodlara hakim olmak.

22

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

SOSYOLOJİ

DOÇ.DR.

1

Ortaçağ islam düşüncesi, Endülüs Felsefesi konularında uzman İyi derecede Arapça ve İngilizce bilgisine sahip olmak.

23

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUS. İLİŞKİLER

SİYASET BİLİMİ

YRD.DOÇ.DR.

1

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında doktoraya sahip olmak. Siyasal parti sistemleri üzerine çalışmaları olan.

24

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

DİJİTAL OYUN TASARIM

DİJİTAL OYUN TASARIM

DOÇ.DR./

YRD.DOÇ.DR.

1

• Lisansını mühendislik fakültesi bölümlerinden birisinde tamamlamış olmak

 

• Doktora eğitimini bilgisayar oyunları, oyunlaştırma ve sanal gerçeklik konularından biri üzerine yapmış olmak.

 

• İnteraktif Naratif ve Oyun Çalışmaları üzerine akademik çalışmalarda bulunmuş ve bu alanlarda ders vermiş olmak.
 

25

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

MİMARLIK

MİMARLIK

DOÇ.DR.

1

Lisans ve Yüksek Lisans "Mimarlık" Doktorası "Kent Planlama" alınında olmak.Yurdışı ve yurtiçi mesleki çalışmaları olmak.

26

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

MİMARLIK

MİMARLIK

YRD.DOÇ.DR.

1

Lisans "Mimarlık" alanında, Yüksek Lisans ve Doktora "Restorasyon" alınında olmak. Yurtdışı mesleki uygulama ve çalışma deneyimi olmak.

27

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

MİMARLIK

MİMARLIK

PROF.DR.

1

Doçentlik alanı Mimari Tasarım üzerine olması.

28

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

MİMARLIK

MİMARLIK

DOÇ.DR.

1

Lisans diploması, Mimarlık alanında; Yüksek Lisans / Doktora diploması, Yapı Bilgisi, Fiziksel Çevre Kontrolü alanlarında olan ve bu konularda deneyime sahip.

29

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

İÇ MİMARLIK

İÇ MİMARLIK

PROF.DR /

DOÇ.DR.

1

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora diploması, Mimarlık yada İç Mimarlık alanlarında olan; İç Mimarlık, Bina, Mekan Bilgisi, İç Mimari Tasarım, İnce Yapı, İç Mekan Detay ve Uygulama Projesi deneyime sahip.

30

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI

PROF/DOÇ/

YRD.DOÇ

1

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora diplomasından en az bir tanesi Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında olan, Endüstri Ürünü Üretim Yöntemleri ve Malzemeleri, Sunum Teknikleri konularda deneyime sahip.

31

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

PROF.DR.

1

Bilgisayar Mühendisliği Alanında Doktora derecesine sahip olmak. Bilgisayarla Görü, Makine Öğrenme, Yapay Zeka konularında çalışmalar yapmış olmak.

32

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

DOÇ.DR.

1

Endüstri Mühendisliği Alanında Doktora Derecesine Sahip Olmak. Eniyileme Yöntemleri, Lojistik, Tam Sayılı Programlama Problemleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

33

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

DOÇ.DR.

1

İnşaat Mühendisliği/ Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği Alanında Doktora Derecesine Sahip Olmak. Baraj Yıkılması, Enerji Arz Güvenliği, Akarsularda Hız Profili Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak.

34

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

PROF/DOÇ/

YRD.DOÇ

1

İnşaat Mühendisliği Alanında Doktora Derecesine Sahip Olmak, Yapı Malzemeleri, Beton Teknolojileri, Taze ve Sertleşmiş Haldeki Beton Davranışı alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

35

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

PROF/DOÇ/

YRD.DOÇ

1

İnşaat Mühendisliği Alanında Doktora Derecesine Sahip Olmak, Yapı Tasarımı, Yapı Dinamiği, Çelik Yapı Tasarımı alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

36

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

PROF.DR.

1

 İşletme Mühendisliği doktora derecesine sahip olmak. Yönetim, İnsan Kaynakları, Eniyileme konularında çalışmalar yapmış olmak.

37

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

DOÇ.DR.

1

Uygulamalı Matematik Alanında Doktora Derecesine Sahip Olmak. Modelleme veSimilasyon konularında çalışmalar yapmış olmak.

38

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

YRD.DOÇ.DR.

1

Bilgisayar Bilimi alanında Doktora derecesine sahip olmak. Paralel Programlama ve Büyük Veri konularında çalışmalar yapmış olmak.

39

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BESLENME VE DİYETETİK

BESLENME VE DİYETETİK

PROF/DOÇ/

YRD.DOÇ

1

Beslenme ve diyetetik alanında doktora yapmış olmak

40

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ÇOCUK GELİŞİMİ

ÇOCUK GELİŞİMİ

PROF/DOÇ/

YRD.DOÇ

1

Çocuk gelişimi veya sosyal hizmetler alanında doktora yapmış olmak.

41

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ERGOTERAPİ

ERGOTERAPİ

PROF/DOÇ/

YRD.DOÇ

1

Ergoterapi bölümü lisans mezunu olmak ve/veya Ergoterapi alanında doktora mezun olmak.

42

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

İNGİLİZCE FİZYOTERAPİ

PROF/DOÇ/

YRD.DOÇ

3

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında uzmanlık yapmış olmak veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü doktora mezunu olmak.

43

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK

HEMŞİRELİK

PROF/DOÇ/

YRD.DOÇ

1

Hemşirelik bölümü lisans, yüksek lisans, doktora programlarından mezun olmak.

44

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SAĞLIK YÖNETİMİ

SAĞLIK YÖNETİMİ

DOÇ/YRD.DOÇ

1

Sağlık yönetimi veya sosyal hizmetler alanında doktora yapmış veya tıp fakültesi mezunu olmak

45

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ODYOLOJİ

ODYOLOJİ

PROF/DOÇ/

YRD.DOÇ

2

Odyoloji Doktorası yapmış olmak.

46

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

GASTRONOMİ

GASTRONOMİ

PROF/DOÇ/

YRD.DOÇ

1

Gastronomi, gıda mühendisliği, beslenme diyetetik alanlarında doktorasını yapmış olmak olmak. Şeflik deneyimi olan, uygulama mutfağında ders verme deneyimine sahip olmak.

47

MESLEK YÜKSEK OKULU

PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ

PAZARLAMA

YRD.DOÇ.DR.

1

Doktorasını Reklamcılık ve Halkla İlişkiler alanında yapmış olmak. 10 yıl sektör deneyimine sahip olmak.

48

MESLEK YÜKSEK OKULU

MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME

YRD.DOÇ.DR.

1

Ekonomi alanında lisans derecesine sahip olmak. Deniz Taşımacılığı alanında çalışmalar yapmış olmak.

49

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GÖĞÜS CERRAHİSİ

PROF/DOÇ/

YRD.DOÇ

1

TIP FAKÜLTESİ ADAYLARINA ÖNCELİKKAZANDIRACAK BİLİMSEL KOŞULLARAŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:

1.   Adayın H indexi;

a.   Yrd. Doç’ler için H index Kriteri      4

b.   Doç’ler için H index Kriteri               8

c.   Prof’ler için H index Kriteri            12

olmalıdır. (H index Webofknowledge.comadresinden SCI’ e göre bakılmalıdır)

2.   TÜBİTAK, 7. Çerçeve, TÜBA, BA vb. kurumlardan burs ya da başarı ödülü almış olmak

3.   BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel üretim alanları olarak seçilmiş Nörobilim, Genetik, Kök Hücre ve Rejenaratif Tip,Mikrocerrahi Anatomisi, KardiovaskülerTıp ve Anjiojenez alanlarında yayınları olmak

4.   Öğrenci eğitimine özel katkı sağlamış olmak

5.   Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; temel bilimciler için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamış olmak.

50

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

PROF/DOÇ/

YRD.DOÇ

1

51

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KULAK BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI

PROF/DOÇ/

YRD.DOÇ

1

52

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

PROF/DOÇ/

YRD.DOÇ

3

53

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

DOÇ.DR.

1

54

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

GÖĞÜS HASTALIKLARI

DOÇ.DR.

1

55

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

PROF/DOÇ/

YRD.DOÇ

4

TIP FAKÜLTESİ ADAYLARINA ÖNCELİKKAZANDIRACAK BİLİMSEL KOŞULLARAŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:

1.   Adayın H indexi;

a.   Yrd. Doç’ler için H index Kriteri      4

b.   Doç’ler için H index Kriteri              8

c.   Prof’ler için H index Kriteri            12

olmalıdır. (H index Webofknowledge.comadresinden SCI’e göre bakılmalıdır)

2.   TÜBİTAK, 7. Çerçeve, TÜBA, BA vb. kurumlardan burs ya da başarı ödülü almış olmak

3.   BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel üretim alanları olarak seçilmiş Nörobilim, Genetik, Kök Hücre ve Rejenaratif Tip,Mikrocerrahi Anatomisi, KardiovaskülerTıp ve Anjiojenez alanlarında yayınları olmak

4.   Öğrenci eğitimine özel katkı sağlamış olmak

5.   Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; temel bilimciler için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamış olmak.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.