1. HABERLER

  2. İLAN

  3. AKADEMİK İLANLAR

  4. Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

A+A-

Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine “2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine ve “Başkent Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uygun Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi duyurunun yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARDA ARANACAK KOŞULLAR:

PROFESÖRLER

Profesörlük kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2(iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

DOÇENTLER

Doçentlik kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2(iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doktora ve doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENTLER

Yardımcı doçentlik kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalı ile 2547 sayılı Kanun’un 23. Maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendinde belirtilen sınava girecekleri yabancı dili belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2(iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (altı) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

Fakülte

Bölüm

Kadro Ünvanı ve Sayısı

Açıklama

 

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Profesör (1)

En az iki yıl bir üniversitede doçent ya da profesör olarak görev yapmış olmak.

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hastalıkları ve Tedavisi

Doçent (1)

En az iki yıl bir üniversitede öğretim üyesi kadrosunda görev yapmış olmak

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi

Doçent (1)

En az iki yıl bir üniversitede öğretim üyesi kadrosunda görev yapmış olmak

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Yardımcı Doçent (2)

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi dalında doktora yapmış ve sonrasında en az bir yıl üniversitede çalışmış olmak.

 

 

 

 

 

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hastalıkları ve Tedavisi

Yardımcı Doçent (1)

Diş Hastalıkları ve Tedavisi dalında doktora yapmış ve sonrasında en az bir yıl üniversitede çalışmış olmak.

 

Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü / Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Programı

Doçent (1)

Yeni Türk Edebiyatı Alanında çalışma yapmış olmak

 

 

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü / İngilizce Öğretmenliği

Doçent (1)

Yabancı dil öğretimi ve Eğitimde Program geliştirme alanında çalışmalar yapmış olmak

 

 

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü / İngilizce Öğretmenliği

Doçent (1)

Toplumdilbilim, Edim bilim ve yabancı dil öğretimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

 

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü / Okul Öncesi Öğretmenliği Programı

Yardımcı Doçent (1)

Eğitim Programları ve Öğretimi Alanında doktora yapmış olmak ve Öğretmen Yetiştirme Alanında Çalışmalar yapmış veya yapıyor olmak

 

 

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı

Yardımcı Doçent (1)

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında doktora yapmış olmak ve değerlendirme ve istatistik dallarında çalışma yapmış olmak.

 

 

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü / İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı

Yardımcı Doçent (1)

Analiz ve fonksiyonlar teorisinde doktora yapmış olmak veKorovkin tipli yaklaşımlar konusunda çalışma yapmış olmak

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Profesör (1)

Türk Dil Bilimi alanında uzman olmak. Çağdaş Türk Lehçeleri Türk-İran dil ilişkileri konusunda çalışmaları bulunmak.

 

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü

Yardımcı Doçent (1)

Adayların lisans eğitimini İngiliz Dili ve Edebiyatı ya da Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanında, yüksek lisans ve doktora eğitimini de Kültür Çalışmaları alanında tamamlamış olması; şimdiye kadar “Amerikan tarihi”, “Amerikan kültürü”, “kültür incelemeleri”, “kültür eleştirisi” ve “göstergebilim” gibi konular üzerine dersler vererek tecrübe kazanmış olması; kültür çalışmalarının çeşitli konularında seminerler verebilecek durumda olması; ilgili konularda uluslararası düzeyde yayınlarının olması gerekmektedir.

 

 

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Yardımcı Doçent (1)

Adayların biyoloji, fizyolojik psikoloji, nörobiyoloji,nörobilim, nöropsikoloji, psikofarmakoloji, genetik ve davranış, nörogelişimsel bozukluklar, vb. gibi konularda lisans ve yüksek lisans dersleri verebilecek durumda olması, fMRIkullanılarak yapılacak çalışmalarda uzmanlaşması, fMRIkullanımı eğitimi verebilecek durumda olması, uluslararası endekslerce taranan dergilerde ilgili konularda basılmış makalelerinin bulunması gerekmektedir.

 

 

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü

Yardımcı Doçent (1)

Felsefe, bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak; Estetik, Sanat Sosyolojisi ve Sanat Psikolojisi derslerinde en az iki yıl deneyimli olmak.

 

 

 

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Yardımcı Doçent (1)

İç mimarlık ve çevre tasarımı bölümlerinde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi yapmış olmak; Mimarlık tarihi, kuram ve eleştirisi konusunda uzman olmak, bu konulardauluslar arası yayın sahibi olmak; Tasarım Stüdyosu ve Mobilya Tasarımı derslerinde en az üç yıl deneyimli olmak.

 

 

 

 

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Yardımcı Doçent (1)

Lisans eğitimini mimarlık bölümünde, yüksek lisans eğitimini mimarlık tarihi programında, doktora eğitimini mimarlık bölümünde yapmış olmak, mimarlık tarihi konusunda uluslar arası kitap ve yayın sahibi olmak; temel tasarım stüdyosu dersinde en az iki yıl deneyimli olmak.

 

 

 

Hukuk Fakültesi

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Profesör (1)

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı’nda Doçentlik Belgesi’ni almış olmak. En az beş yıl bir üniversitede İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmış olmak.

 

 

 

 

 

 

Hukuk Fakültesi

Ticaret Hukuku

Profesör (1)

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’nda Doçentlik Belgesi’ni almış olmak. En az beş yıl bir üniversitede Ticaret Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmış olmak.

 

Hukuk Fakültesi

Medeni Hukuk

Yardımcı Doçent (2)

Medeni Hukuk alanında doktora programını bitirmiş olmak.

 

Hukuk Fakültesi

Ceza ve Ceza Usul Hukuku

Yardımcı Doçent (1)

Ceza ve Ceza Usul Hukuk alanında doktora programını bitirmiş olmak.

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

Doçent (1)

Yönetim Organizasyon alanında doktora yapmış olmak; Sayısal Yöntemler, Teknoloji Bilgi Yönetimi alanında ders verebilir olmak.

 

 

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

Yardımcı Doçent (1)

İktisat alanında ekonometri ağırlıklı olarak doktora yapmış olmak; teorik ve uygulamalı ekonometri ve matematiksel iktisat alanlarında ders verebilir olmak.

 

 

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Yardımcı Doçent (1)

Uluslararası ilişkiler alanında doktora yapmış olmak; siyasi tarih ve Türk dış politikası alanlarında ders verebilir olmak

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Yardımcı Doçent (1)

Siyaset bilimi alanında doktora yapmış olmak; siyasi düşünceler tarihi alanında ders verebilir olmak

 

 

İletişim Fakültesi

Radyo Tv ve Sinema

Yardımcı Doçent

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini İletişim alanında yapmış olmak. Akademik yayınlara ek olarak belgesel sinema alanında çalışmalarda bulunmak. Alanında. 10 yıl akademik deneyime sahip olmak.

 

Mühendislik Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği

Doçent (1)

Biyomühendislik alanında doçent unvanını almış olmak,Biyosensörler, Nanoteknolojik Cihazlar (STM, AFM vb. mikroskoplar), Medikal Enstrümantasyon, Plazma Jeneratörleri Tasarım ve Uygulamaları alanlarında uzmanlaşmış olmak.

 

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Yardımcı Doçent (1)

Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktorasını yapmış olmak.

 

Mühendislik Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği

Yardımcı Doçent (1)

Biyoloji alanında lisans, Biyoteknoloji alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında ilgili alanlarda en az iki yıl çalışmış olmak.

 

 

 

 

 

 

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Yardımcı Doçent (1)

Sinyaller ve Sistemler, Sinyal İşleme, Veri İletişimi alanlarında uzmanlaşmış olmak.

 

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Yardımcı Doçent (1)

Lisansını ve doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında yapmış olmak.

 

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Yardımcı Doçent (1)

Mukavemet, Yapısal ve Sismik Analiz alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamlamış olmak.

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Profesör (1)

Beslenme ve Diyetetik alanında doçentlik unvanı almış olmak. Besin Kimyası alanında çalışmalar yapmış olmak

 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi

Hemşirelik ve Sağlık 
Hizmetleri

Profesör (1)

Doçentliğini kadın sağlığı ve doğum hemşireliği alanında yapmış olmak

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Spor Bilimleri

Profesör (1)

Sporcu sağlığı alanında çalışmalar yapmış olmak

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yardımcı Doçent (1)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon KardiyopulmonerRehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak ve en az 3 yıl akademik deneyime sahip olmak.

 

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yardımcı Doçent (1)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak ve en az 3 yıl akademik deneyime sahip olmak.

 

 

 

Devlet Konservatuvarı

Sahne Sanatları Bölümü

Profesör (1)

Konser piyanistliği alanında Yüksek Lisans / Sanatta Yeterlik – Doktora unvanına sahip olmak, Yurtiçi ve yurtdışında resital / oda müziği konserleri / orkestra eşliğinde solist olarak konserler vermiş olmak, yurtiçi ve yurtdışında yayınlanmış CD kayıtları yapmış olmak, Oda müziği ve şan eşliği konusunda deneyime sahip olmak.

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Diyaliz

Doçent(1)

Tıp Fakültesi mezunu olup, en az 10 (on) yıl uzman olarak klinik hekimlik deneyimi olmak.

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Yrd. Doç. Dr. (1)

Fen Fakültesi İstatistik bölümü mezunu olup, alanında doktora yapmış ve 3 yıl biyoistatistik iş deneyimine sahip olmak.

 

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim

Kadro Unvanı

Sayısı

Açıklama

Göz Hastalıkları

Doçent

2

(1)(4)

Göz Hastalıkları

Profesör

1

(2)

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

(2)

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yardımcı Doçent

1

(2)

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

(2)

Kalp Damar Cerrahisi

Profesör

1

(1)

Kalp Damar Cerrahisi

Doçent

1

(6)

Kalp Damar Cerrahisi

Yardımcı Doçent

4

(2)(4)

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yardımcı Doçent

1

(1)

Genel Cerrahi

Profesör

1

(2)

Genel Cerrahi

Doçent

1

(2)

Genel Cerrahi

Yardımcı Doçent

1

(1)

Plastik, Rekons. Ve Estetik Cerrahi

Profesör

1

(1)

Plastik, Rekons. Ve Estetik Cerrahi

Yardımcı Doçent

1

(2)

Tıbbi Patoloji

Yardımcı Doçent

1

(1)

Üroloji

Profesör

2

(2)(4)

Üroloji

Doçent

2

(1) (2)

Üroloji

Yardımcı Doçent

2

(2) (6)

Aile Hekimliği

Doçent

1

(2)

Aile Hekimliği

Yardımcı Doçent

1

(4)

Çocuk Kardiyoloji

Profesör

1

(4)

Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma

Yardımcı Doçent

1

(2)

Çocuk Nöroloji

Yardımcı Doçent

1

(1)

Çocuk Nefroloji

Yardımcı Doçent

2

(2) (6)

Yenidoğan

Yardımcı Doçent

1

(6)

Çocuk Hematoloji-Onkoloji

Doçent

3

(1) (2)

Çocuk Hematoloji-Onkoloji

Yardımcı Doçent

1

(2)

Sosyal Pediatri

Yardımcı Doçent

1

(1)

Anabilim

Kadro Unvanı

Sayısı

Açıklama

Enfeksiyon Hastalıkları

Profesör

2

(1) (2) İmmunoloji alanında doktorası olmak ve tramplantasyonimminolojisi alanında çalışmak üzere

Enfeksiyon Hastalıkları

Yardımcı Doçent

2

(1) (2)

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Yardımcı Doçent

1

(4)

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

(1)

İç Hastalıkları/Endokrinoloji

Doçent

1

(4)

İç Hastalıkları/Endokrinoloji

Yardımcı Doçent

1

(1)

İç Hastalıkları / Gastroenteroloji

Yardımcı Doçent

1

(1)

İç Hastalıkları/Tıbbi Onkooloji

Yardımcı Doçent

1

(2)

İç Hastalıkları/Nefroloji

Profesör

1

(2)

İç Hastalıkları/Nefroloji

Yardımcı Doçent

1

(1)

İç Hastalıkları / Hematoloji

Yardımcı Doçent

1

(1)

Kardiyoloji

Profesör

3

(1) (2) (6)

Kardiyoloji

Doçent

1

(3)

Nükleer Tıp

Yardımcı Doçent

1

(6)

Radyoloji

Profesör

2

(1) (2)

Radyoloji

Doçent

1

(5)

Radyasyon Onkolojisi

Doçent

1

(2)

Radyasyon Onkolojisi

Yardımcı Doçent

1

(2)

Anatomi

Doçent

1

(1)

Histoloji-Embriyoloji

Profesör

1

(1)

Tıbbi Biyokimya

Doçent

1

(1)

Tıbbi Biyokimya

Yardımcı Doçent

1

(1)

Tıbbi Mikrobiyoloji

Yardımcı Doçent

1

(1)

 

1: Ankara Merkezde görevlendirilmek üzere

2: Adana Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere

3: Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere

4: İstanbul Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere

5: İzmir Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere

6: Konya Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.