1. HABERLER

  2. İLAN

  3. AKADEMİK İLANLAR

  4. Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

A+A-

Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Duyurunun başlangıç tarihi    : 24 Ağustos 2015

Son Başvuru Tarihi                : 07 Eylül 2015

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine “2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine ve “Başkent Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uygun Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi duyurunun yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

 

 

BAŞVURULARDA ARANACAK KOŞULLAR:

PROFESÖRLER

Profesörlük kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

DOÇENTLER:

Doçentlik kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doktora ve doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

YARDIMCI DOÇENTLER:

Yardımcı Doçentlik Kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalı ile 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendinde belirtilen sınava girecekleri yabancı dili belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek,

 

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

 

Fakülte

Bölüm

Kadro Unvanı ve Sayısı

Açıklama

Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti Anabilim Dalı

Doçent Dr. (1)

En az iki yıl bir üniversitede öğretim üyesi kadrosuyla görev yapmış olmak.

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. (1)

En az iki yıl bir üniversitede Doçent ya da Profesör kadrosuyla görev yapmış olmak.

Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. (1)

En az iki yıl bir üniversitede Doçent ya da Profesör kadrosuyla görev yapmış olmak.

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. (1)

En az iki yıl bir üniversitede Doçent ya da Profesör kadrosuyla görev yapmış olmak.

Pedodonti Anabilim Dalı

Doçent Dr. (1)

En az iki yıl bir üniversitede öğretim üyesi kadrosuyla görev yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Prof. Dr. (1)

Bilgisayar- Bilişim Bilimleri ve Mühendisliği temel alanında Doçentlik unvanına sahip olmak, Biyoenformatik alanında yayınları bulunmak.

Makine Mühendisliği

Prof. Dr. (2)

* Mekanik konusunda Doktora yapmış olmak ve Mukavemet alanında uzmanlaşmış olmak.

* Kompozit Malzemeler Mekaniği konusunda Doktora yapmış olmak, Malzeme Anabilim Dalında Doçent olmak ve Kırılma Mekaniği konusunda uzmanlaşmış olmak.

Endüstri Mühendisliği

Doçent Dr. (1)

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Makine Mühendisliği alanında yapmış olmak. Endüstri Mühendisliği bilim alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Üretim Teknolojileri ve Karar Destek Sistemleri konularında uzmanlaşmış olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr. (1)

Bilgisayar Mühendisliği Lisans Mezunu olmak, Coğrafi bilgi Teknolojileri alanında Doktora yapmış olmak.

Endüstri Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr. (1)

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında yapmış olmak. Araç rotalama problemleri üzerine uzmanlaşmış olmak.

Makine Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr. (1)

Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinde Mekanik Metalurji alanında Yüksek Lisans, Elektrokimyasal Kaplama alanında Doktora yapmış ve üretimle ilgili dersler vermiş olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Prof. Dr. (1)

Doçentlik Unvanını Biyoistatistik alanından almış olmak. Meta-Analizi ve Örnekleme konusunda uzmanlaşmış olmak.

Sosyal Hizmet Bölümü

Yrd. Doç. Dr. (2)

* Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Sosyal Hizmet Anabilim Dalında tamamlamış olmak. Yurt dışında Sosyal Hizmet alanında Doktora sonrası araştırma yapmış olmak.

* Lisans ve Doktora derecelerini Sosyal Hizmet Anabilim Dalında tamamlamışolmak.Doktora çalışmasını Psikiyatrik Sosyal Hizmet alanında yapmış olmak ve halen bir üniversitenin Sosyal Hizmet Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışıyor olmak.

Spor Bilimleri Bölümü

Yrd. Doç. Dr. (2)

* Sporda Psiko-Sosyal Alanlar Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak ve Spor Psikolojisi konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

* Beden Eğitimi ve Spor alanında Doktora yapmış olmak veRekreasyon alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Odyoloji Bölümü

Yrd. Doç. Dr. (1)

Odyoloji alanında yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak.Elektrofizyolojik ölçümler ve koklear implant uygulamaları konusunda deneyimli olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Prof. Dr. (1)

Doktora derecesini Eğitim Yönetimi ve Planlaması alanından almış olmak, Örgütsel Yenileşme ve Okul Gelişimi konularında çalışmalara sahip olmak.

İlköğretim Bölümü

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

Doçent Dr. (1)

Müzik Eğitimi lisans programlarından mezun olup, aynı alanda yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Öğretmen eğitimi ile ilgili çalışmaları bulunmak.

İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. (1)

Lisans, Yüksek Lisans ve doktora eğitimlerini, çocuk gelişimi ya da okul öncesi eğitimi alanında yapmış olmak.

Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. (2)

* Klinik psikolojide en az 5 yıl uygulama deneyimine sahip olmak ve doktora derecesini Eğitim Psikolojisi alanından almış olmak,

* Doktora derecesini Eğitim Psikolojisi alanından almış olmak, ergenlik, aile ve kariyer gelişimi konularında çalışmalar yapmış olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Prof. Dr. (1)

Lisans, Yüksek Lisansı, Doktora ve Doçentliğini Sosyoloji Alanında Yapmış olmak. Ulus, Devlet, Yurttaşlık, Devlet - Yurttaş İlişkileri, Terör ve Göç alanında çalışmaları olmak.

Amerikan Kültür ve Edebiyatı Bölümü

Yrd. Doç. Dr. (1)

İngiliz Edebiyatı, Eleştiri Kuramları, Postmodern Edebiyat, Kadın Yazarlar Konularında çalışmış olmak.

Psikoloji

Doçent Dr. (1)

Klinik Psikoloji alanında Yüksek Lisans ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında Doktora derecesine sahip olmak; SSCI tarafından taranan dergilerde basılmış alanı ile ilgili makaleleri olması, Stres Yönetimi, Kriz ve Kriz Yönetimi, Travma Psikolojisi gibi dersleri İngilizce yürütebilecek olmak.

Sosyoloji Bölümü

Yrd. Doç. Dr. (2)

* Lisansüstü çalışmalarını Eğitim Sosyolojisi, Siyaset Sosyolojisi gibi konulardan birini ya da her ikisini de içeren tezler yazarak tamamlamış olmak, Uluslararası kurum ve/veya Programlarda çalışmış olup, AB-IPA projelerinde en az üç yıl deneyim kazanmış bulunmak.

* Yüksek Lisansını Orta Doğu Çalışmaları, Doktorasını Sosyoloji alanından almış olmak, Görsel Kültür, Görsel Sosyoloji ve Görsel Araştırma Teknikleri konusunda çalışmaları bulunmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Prof. Dr. (2)

* Sistem Bilimi ve Modelleme konusunda yurt içi ve yurt dışında çalışmalar yapmış olmak, Stratejik İletişim konusunda çalışmaları bulunmak.

* Sosyal Teori / İletişim Kuramları, İletişim Kuramları, İletişim Sosyolojisi ve Gazetecilik Sosyolojisi, Medya Etiği, Gazetecilik, Uluslararası Habercilik ve Haber alanlarında kuramsal ve akademik çalışmalar yapmış olmak.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

Prof. Dr. (1)

Cumhuriyet Dönemi ve Yakın Dönem Türk Tarihi, Atatürk, Atatürk Devrimleri, Ermeni Sorunu konularında çalışmalar yapmış olmak.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

Yrd. Doç. Dr. (1)

Haber Sosyolojisi ve Sinema alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Ticari Bilimler Fakültesi

Bankacılık ve Finans Bölümü

Doçent Dr. (2)

 * Finans alanında Doçent unvanı almış olmak, Bankacılık ve Risk Yönetimi alanında yayın yapmış olmak.

* Sosyal Politika alanında Doçent unvanı almış olmak, Sosyal Güvenlik alanında yayın yapmış olmak.

Bankacılık ve Finans Bölümü

Yrd. Doç. Dr. (1)

İktisat alanında doktora yapmış olmak, İktisat ve Finans alanında uzmanlaşmış olmak. Bir üniversitede en az on yıl ders verme deneyimine sahip olmak.

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü, Grafik Tasarım Programı

Doçent Dr. (1)

Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterliliğini Grafik Tasarım Alanında Yapmış Olmak. Sanatta Yeterlik tezini Ambalaj Tasarımı üzerine yapmış olmak ve bu alanda yayınlara sahip olmak. En az 5 yıl süre ile Ambalaj Tasarımı derslerini yürütmüş olmak.

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü

Prof. Dr. (1)

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini El Sanatları alanında tamamlamış olmak. Tekstil, Dokuma ve Deri alanında araştırmalar yapmış olmak. Tekstil, Dokuma ve Örgü alanında eğitim verme deneyimine sahip olmak.

Mimarlık Bölümü

Yrd. Doç. Dr. (1)

Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimini Peyzaj Mimarlığı alanında yapmış olmak. Doktora eğitimini yurt dışında Bölge Planlama alanında yapmış olmak. Yurt dışında çeşitli tasarım ve planlama projelerinde görev almış olmak. Mimarlık Eğitim programlarında en az 2 yıl süreyle tam zamanlı öğretim elemanı olarak görev yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

Doçent Dr. (1)

Doçentliğini Mikro İktisat ve Uygulamalı İktisat Alanında almış olmak. Mikro İktisat ve Uygulamalı Mikro İktisat alanında çalışmalar yapmış olmak.

İktisat Bölümü

Yrd Doç. Dr. (1)

Ekonometri veya Mikro İktisat Alanlarında Doktora diplomasına sahip olmak, Ekonometri ile Mikro İktisat alanlarında akademik çalışmalar gerçekleştirmiş olmak.

İşletme Bölümü

Yrd Doç. Dr. (3)

* İşletme alanında Doktora diplomasına sahip olmak ve Uluslararası Pazarlama konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak.

* Yönetim Organizasyon alanında Doktora diplomasına sahip olmak ve Örgüt Kuramı alanında çalışmalar yapmış olmak. YÖK’ün tanımladığı İngilizce Dilinde ders verme koşullarını sağlamış olmak.

* Muhasebe ve Finansman Bilim Dalında Doktora diplomasına sahip olmak.Alanında akademik çalışmalar yapmış olmak. YÖK’ün tanımladığı İngilizce Dilinde ders verme koşullarını sağlamış olmak.

Hukuk Fakültesi

İdare Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. (1)

İdare Hukuku Anabilim Dalında Doçentlik belgesini almış olmak. Bir Yükseköğretim Kurumunda en az 5 yıl İdare Hukuku Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak görev yapmış olmak.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı

Yrd Doç. Dr. (1)

İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü mezunu olmak, aynı alanda yüksek lisans yapmış olmak, sinema alanında doktora unvanına sahip olmak, üniversitede en az 4 (dört) yıl öğretim görevlisi olarak görev yapmış bulunmak.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

Yrd Doç. Dr. (1)

Lisans ve Yüksek Lisansını İşletme anabilim dalında yapmış olmak. Yönetim ve Organizasyon bilim dalında Doktor unvanına sahip olmak, Örgütsel Davranış bilim dalında akademik çalışmaları olmak, en az 2 (iki) yıl üniversitede öğretim görevlisi olarak görev yapmış bulunmak.

Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İlk ve Acil Yardım Programı

Yrd Doç. Dr. (1)

Tıp Fakültesi mezunu, Acil Tıp Uzmanı olmak, En az 3 yıllık Öğretim Görevlisi olmak.

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.