Hüseyin ÖZKAN

Hüseyin ÖZKAN

Bilim Ve Sanat Merkezlerine Yönetici Ve Öğretmen Seçimi

Bilim Ve Sanat Merkezlerine Yönetici Ve Öğretmen Seçimi Ve Performans Değerlendirme

 

Değerlendirme eğitim faaliyetlerinin önemli bir parçasıdır. Bilim ve Sanat Merkezlerinde gerek program değerlendirmesi, gerekse işgören faaliyetlerinin değerlendirme aşamasının eksiklik olduğu açıktır. Yapılacak değerlendirme sonucu herhangi bir yaptırım veya ödüllendirme uygulamasının olmaması,  eğitimde yeni bir yönelim oluşturulamamasında, verilen eğitimin standardının yükseltilmesinde ve çalışanların iş doyumunun sağlanmasının önünde, diğer saikleri göz ardı edersek, en önemli engelidir.

 

Bunun yanında sürecin en başında yer alması gereken faaliyet öğretmen seçimidir. Bu faaliyet daha sonraki eğitici performanslarının değerlendirmesinin sonuçlarının başarılı olmasını sağlayacak bir öncül sebeptir. Yani iyi bir performans için iyi bir öğretmen seçimi mutlaka gerekli bir ön koşuldur.

 

Bilim ve Sanat Merkezleri faaliyet alanı itibarıyla, özel bir alandır. Veli beklentileri çok yüksek olduğu gibi, toplumda da beklentilerin yüksek olduğu kurumlardır. Eğitimde girdi sürecinin niteliği, işleyiş ve sonucun da nitelikli olmasını gerektirdiğini düşündürmekte ve beklentileri arttırmaktadır. Bunun yanında eğitimde kaybedilecek tek bir fert olmadığı gibi, hele bu alanda kaybedecek tek bir fert “kesinlikle” olmaması gerekmektedir.

 

Bunun için Bilim ve Sanat Merkezleri özel bir ihtimam gösterilmesi gereken kurumlardır. Dolayısıyla, öğrenci özenle seçildiği gibi, yöneticisi de, öğretmeni de özenle seçilmeli ve eğitim sürecinin değerlendirmesi de özenle yapılmalıdır. Bu değerlendirme; “öğrenci değerlendirmesi”, “program değerlendirmesi” ve “öğretmen değerlendirmesi” başlıkları altında gerçekleştirilmelidir. Ayrıca her değerlendirme alanı için yönetici, öğrenci, velinin de görüşlerine başvurulmalıdır. Ancak verilen görüşler ve değerlendirmeler adil, her türü değer ve ön yargılardan bağımsız, somut ve belgelerle kanıtlanabilir nitelikte olmalıdır. Performans değerlendirmeler dönemlik olarak yapılmalıdır. İkinci dönemin sonunda dönemlerin ortalaması öğretmenin yıllık performansını göstergesi olmalıdır. Merkezde görevlendirilmiş öğretmenlerden bu değerlendirme sonucunda yeterli performans göstermeyenlerin Bilim ve Sanat Merkezlerindeki görevlendirilmeleri iptal edilmelidir. Bilim ve Sanat Merkezlerine Makam oluru ile görevlendirilecek her öğretmenin de belirli bir değerlendirme sonucu belirlenen niteliklere haiz olması halinde görevlendirmesinin yapılabilmesi gerekmektedir. Okulunda norm fazlası olması, kurumun evine yakın olması, çalışma koşullarının rahat olması veya tanıdıklarının olması öğretmen görevlendirilmesinin nedenleri olmamalıdır. Aksi takdirde BİLSEM’lerin; verimsizlik, yetersizlik ve beklentileri karşılayamama problemi ile karşılaşmaya ve eleştiri odağı olmaya namzet kurumlar olması beklenebilecek sonuçlardır. 

Hazırlamış olduğum öneri niteliğindeki çeşitli değerlendirme ölçütlerini aşağıda paylaşmak istiyorum. Elbette hiçbir şey mükemmel değildir. Katılıma ve geliştirmeye açıktır. Bir eğitimci olarak amacım, eğitim sistemimizin bir parçası olan üstün yetenekli bireylerin eğitimi alanına katkı sunmaktır.

 

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ YÖNETİCİ SEÇİME KRİTERLERİ (Öneri)

 

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 

 

PUANLAR

 

 

EK PUAN

 

 

 

1

 

Bilim ve Sanat Merkezinde Yönetici olarak çalışıyor veya çalışmış olmak;

Müdür

Müdür Başyardımcısı

Müdür Yardımcısı

 

 

 

 

 

 

HİZMET

 

 

2

 

 

Öğretmenlikte geçen her yıl için

 

 

 

3

 

Müdür yetkili ve müdür yardımcılığında geçen her yıl için

 

 

 

4

 

 

Müdür başyardımcılığında geçen her yıl için

 

 

 

5

 

 

Okul ve kurum müdürlüğünde geçen her yıl

 

 

 

 

EĞİTİMLER

 

 

6

 

Yönetim alanında veya üstün yetenekli bireylerin eğitiminde doktora eğitimini bitirmiş olmak

 

 

 

 

7

 

Yönetim alanında veya üstün yetenekli bireylerin eğitimi alanında yüksek lisans programını bitirmiş olmak

 

 

 

 

8

 

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitiminin her yılı için

 

 

 

 

 

 

FAALİYETLER

 

 

9

 

KPDS, ÜDS, TOEFL Yabancı dil sınavlarından 70 ve üzeri puan almış olmak

 

 

 

 

10

 

Alan faaliyetleriyle ilgili uluslar arası proje ekibinde yer almak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Alan faaliyetleriyle ilgili ulusal proje ekibinde yer almak

 

 

 

 

 

 

12

 

Üstün yetenekli bireylerin eğitimi ile ilgili katıldığı faaliyetler (Kongre, Çalıştay, Sempozyum, MEB Hizmet İçi Eğitim-En fazla üç adet)

 

 

 

 

 

 

13

 

Ulusal kongrelerde alan faaliyetleriyle ilgili bildiri sunmuş olmak (En fazla bir adet)

 

 

 

 

14

 

Uluslararası kongrelerde alan faaliyetleriyle ilgili bildiri sunmuş olmak (En fazla bir adet)

 

 

 

 

 

KARİYER

 

 

15

 

Uzman Öğretmenlik

 

 

 

 

16

 

Başöğretmenlik

 

 

 

 

 

ÖDÜLLER

 

 

17

 

Teşekkür Belgesi, Başarı Belgesi (En fazla bir adet)

 

 

 

 

18

 

Takdir Belgesi, Üstün Başarı Belgesi (En fazla bir adet)

 

 

 

 

19

 

 

Aylıkla ödül veya Ödül (En fazla bir adet)

 

 

 

 

 

 

CEZALAR

 

 

20

 

Ders ücretinin kesilmesi

 

-

 

21

 

Her aylıktan kesme ve maaş kesim cezası

 

-

 

22

 

Her kademe ilerlemesinin durdurulması, kıdem indirilmesi ve derece indirilmesi cezası

 

-

 

 

                                                                               TOPLAM PUAN

 

 

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNE ÖĞRETMEN SEÇME KRİTERLERİ (Öneri)

 

SIRA NO

ŞEÇME KRİTERLERİ

PUAN

 

 

1

 

İletişim becerisi, düzgün, akıcı konuşma ve kendini ifade edebilme yeteneği

 

 

 

 

 

 

2

 

Üstün yetenekliler alanında yaptığı yüksek lisans eğitimi

 

 

 

 

 

3

 

Alanında yaptığı yüksek lisans eğitimi

 

 

 

 

 

 

4

 

Üstün yetenekliler alanında yaptığı doktora eğitimi

 

 

 

 

 

5

 

Alanında yaptığı doktora eğitimi

 

 

 

 

6

 

Ulusal alanda katıldığı ve uyguladığı projeler

 

 

 

 

 

 

7

 

Uluslararası alanda katıldığı uyguladığı projeler

 

 

 

 

 

 

8

 

Alanında veya üstün yetenekliler yazdığı kitap yayın ve diğer ürünleri

 

 

 

 

 

9

 

Proje yapmaya yatkınlığı

 

 

 

 

 

10

 

Mesleki sahiplenme (adanmışlık) duygusu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Uzlaşmacı ve yapıcı yaklaşımı ve kişisel olgunluğu

 

 

 

 

 

12

 

Öğretmenlik mesleği ve çocuk sevgisi

 

 

 

 

13

 

Yeniliklere ve değişime açık olması

 

 

 

 

14

 

Rehberlik ve özel eğitim alanındaki bilgisi

 

 

 

 

15

 

Alan bilgisi

 

 

 

 

 

16

 

Bir haftalık proje uygulaması ve sonuç değerlendirmesi

 

 

 

 

 

TOPLAM PUAN

 

 

 

 

BİLİM VE SANAT MERKEZİ ÖĞRETMENLERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ (Öneri)

 

SIRA NO

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

 

PUANLAR

 

 

1

 

Belirtilen yer ve zamanda kendisine verilen gruplarla ve ya öğrencilerle bulunmak

 

 

 

 

 

 

2

 

Kendisine verilen grupların veya öğrencilerin yeteneklerini geliştirici çalışmaları en üst seviyede planlamak ve planlamalarını hayata geçirmek ve belgelemek

 

 

 

 

 

3

 

 

Kendisine verilen grupların veya öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun bir sınıf ortamı veya fiziki ortam, araç-gereç ve düzenek hazırlamak.

 

 

 

 

 

 

4

 

Kendisine verilen gruplar ve öğrenciler için hazırlık yapmak ve çalışmalarını belgelendirmek.

 

 

 

 

 

5

 

Kendisine verilen grup veya öğrencinin gelişim özelliğine göre BEP planı hazırlamak ve uygulama sonuçlarıyla birlikte dosyalamak.

 

 

 

 

 

 

6

 

Öğrencilerin potansiyellerini açığa çıkarmak ve gelişmelerinin sağlamak için teşvik yapmak ve tüm çalışmalarını dosyalamak.

 

 

 

 

 

 

7

 

Öğrenci gelişim dosyasına kendi alanı ile ilgili

raporları ve değerlendirmelerini, gözlemlerini her eğitim etkinliği sonunda vermek

 

 

 

 

 

 

 

8

 

MEB, BİLSEM Yönergesinde yer alan program hedeflerine ulaşılmasında öğrenme süreçlerine rehberlik etmek, hedeflere uyumlu şekilde etkinliklerin projelerin gezilerin incelemelerin, araştırmaların açık hedeflerini oluşturmak ve öğrencilerin bu hedeflere ulaşmasını sağlamak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

Her eğitim etkinliğinin (etkinlik, gezi, gözlem inceleme, deney, çalışma, araştırma) sonunda ulaşılan ulaşılamayan hedeflerin değerlendirmesini yapmak uygulama planıyla

birlikte dosyalamak

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

Öğrencilerin hem bireysel hem de gruplar halinde kapasitelerine ihtiyaçlarına ve ortamın fiziksel koşullarına uygun çeşitli öğretim yöntemleri kullanabilmek ve bunu eğitim planlamalarında göstermek

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Öğrenciler için gerekli güvenlik önlemlerini alıyor olmak

 

 

 

 

 

 

12

 

Öğrencileriyle birlikte yıl içinde katıldığı sosyal faaliyetler ve etkinlikler. (Her biri için)

 

 

 

 

 

13

 

Bir eğitim yılı içinde yapmış olduğu gezi, gözlem, araştırma projesi sayısı ve sonuçları (Her biri için)

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 Bir eğitim yılı içinde almış olduğu veya alınmasına katkıda bulunduğu patent sayısı

(Her biri için)

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

Bir eğitim yılı içinde elde ettiği veya elde edilmesine katkıda bulunduğu ürün miktarı

 (Her biri için)

 

 

 

 

 

16

 

Bir eğitim yılı içinde Üstün yetenekli bireyler alanıyla ilgili yayınlamış olduğu; makale, dergi kitap, köşe yazısı, vb yayınlarının olması

 

 

 

 

 

 

 

17

 

Kapasitesini geliştirmek için bir eğitim yılı içinde katıldığı ulusal ve uluslar arası sempozyum kongre panel vb. faaliyetleri ve kuruma yansımalarının sağlanması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

Kurumda verilen görevlerle (birim başkanlığı, merkez yürütme kurulu üyeliği, kurul ve komisyon görevleri) ilgili toplantılara katılmak, çalışmalarda bulunmak ve çalışmaların dosyalanmasını sağlamak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

İstenildiğinde ya da ihtiyaç duyulduğunda dersinin olduğu zamanların dışında, eğitimle ilgili amaçlar için öğrencilere ve öğrenci velilerine zaman ayırabilme

 

 

 

 

 

 

20

 

Eğitim yılı içinde öğrencilerinin katılmasını sağladığı yarışmalar ve sonuçları

 

 

 

 

 

 

21

 

Eğitim yılı içinde yaptığı öğrenci velileriyle yaptığı görüşmeler ve değerlendirme sonuçları

 

 

 

 

 

22

 

Eğitim yılı içinde danışmanlığını yaptığı öğrencilerinin takibi adına rehberlik servisi ile yaptığı değerlendirme toplantıları ve değerlendirme sonuçları

 

 

 

 

 

 

23

 

Eğitim yılı içinde öğrencinin okulundaki öğretmenleri ile yaptığı görüşmeler ve değerlendirme sonuçları

 

 

 

 

 

24

 

Eğitim yılı içinde aldığı ödüller başarı belgesi ve üstün başarı belgeleri (her biri için)

 

 

 

 

 

25

Eğitim yılı içinde aldığı cezalar (her biri için)

Uyarı ve kınama

Diğerleri için

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRETMENLERİN PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ

 

 

1

 

Öğrenci görüşleri ( Her programdan seçilen öğrenci değerlendirmesi)

 

 

Ölçütler ayrıca hazırlanmalıdır.

 

2

 

Veli görüşleri (Her programdan veli toplantısında seçilen veli değerlendirmesi)

 

 

Ölçütler ayrıca hazırlanmalıdır.

 

3

 

Okul İdaresinin Görüşleri (Müdür ve Müdür yard. değerlendirmesi)

 

 

Ölçütler ayrıca hazırlanmalıdır.

 

*Hüseyin Özkan

 Eğitim Yöneticisi, Eğitim Bilim Uzmanı

 

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
2 Yorum