1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. KAMU HABERLERİ

  4. Ceza Hukukunda Davanın Reddi
Ceza Hukukunda Davanın Reddi

Ceza Hukukunda Davanın Reddi

Ceza davalarında daha öncesinde verilen görülen duruşma da karar verilip aynı konu ve sebepten farklı bir ceza dava dosyası açılırsa yargılamayı yapan mahkeme hakimi davanın reddine karar verir.

A+A-

Ceza davalarında daha öncesinde verilen görülen duruşma da karar verilip aynı konu ve sebepten farklı bir ceza dava dosyası açılırsa yargılamayı yapan mahkeme hakimi davanın reddine karar verir. Burada önemli olan sanık müdafi olan ceza avukatının dahan öncesinde müvekkilinin bu sebepten ceza mahkemesinde yargılandığını net bir şekilde belirtmesi gerekir. Bu durum çok önemlidir.

Duruşmanın sona ermesinde verilen bir hüküm çeşididir. (CMK m.223)

Daha önceden yapılan bir fiil ile ilgili sanık hakkında verilmiş bir hüküm görülmekte olan bir dava varsa bu fiil üzerine yeniden dava açılmak istendiğinde hakim davanın reddine karar verir. Ne bis in idem ilkesi gereğince aynı dava nedeni için ikinci kez yargılama yapılamaz. Tekrarlama yasağı vardır. Hakimin bu hükmü vermek için yargılamanın sonuna kadar beklemesine gerek yoktur. 

Ceza Davalarında Davanın Reddi Sebepleri Nelerdir?  

CMK 223/7 de sayılan ; 

-Tarafların aynı olması

-Fiilin işlendiği tarihin aynı olması

-Olayın birebir olması 

-Görülen olayla ilgili, bir kararın verilmiş olması ya da açılmış bir davanın bulunması 

Şartları aynı anda sağlandığı takdirde hakim ‘tekrarlanma yasağı’ (bir kişinin işlemiş olduğu suçtan ikinci kez ceza almasını engellemek) sebebiyle duruşmayı sona erdirir davanın reddine karar verir.

Ceza davalarında dava konusu olayın birebir aynı olduğu durumların çok iyi bir şekilde teşhis edilmesi gerekir. Bu durumlar göz önüne alınmaz dava dosyası ciddi bir şekilde incelenmez ise yargılanan kişi büyük zarar görebilir. Bu sebeple bu davalarda ceza hukuku konusunda tecrübeli uzman avukatlar ile çalışmak büyük önem arz eder.

Davanin Reddine Karar Verilmesinin Sonuçlari Nelerdir?

Sadece kendi kusurundan kaynaklanan giderleri ödemeye mahkum edilir. 

Önceden ödenilen  giderler devlet hazinesince üstlenilir.   

Ceza Davalarında Davanın Reddi Kararı Verilirse Sanık Lehine Vekalet Ücreti Doğar Mı?

Davanın reddine karar verilmesi halinde de sanık lehine vekalet ücretine hükmolunacağına dair herhangi bir hüküm bulunmadığından ‘hakkaniyet’ kıstası kullanılarak kıyas ile uygulanır. Bu çerçevede ücretin kim tarafından ödeneceğine dair karar verilir.

T.C. YARGITAY

21.Ceza Dairesi

Esas: 2015/14342

Karar: 2016/747

Karar Tarihi: 03.02.2016

Buna göre, kesinleşmiş beraat hükmü fark edilmeyerek sanık hakkında gereksiz yere yeni bir dava açılıp duruşma yapıldıktan sonra, sanık ve müdafinin savunması üzerine, "davanın reddine" karar verilen somut olayda; sanığın kendi kusuru da bulunmadığı cihetle, yargılama sırasında vekaletname ile atanmış bir müdafiin yardımından faydalandığı anlaşılan sanık lehine vekalet ücretine karar verilmemesi hakkaniyete aykırı olacağından, bu zorunluluğa aykırı davranılması,Dava ve Karar: Usul ve yasaya aykırı ve sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş ise de; bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyeceğinden, 1412 sayılı CMUK'nm halen yürürlükte bulunan 322. maddesindeki yetkiye istinaden, "hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13. maddesinin 5. fıkrasına göre, kendisini vekil ile temsil ettiren sanık lehine, Devlet Hazinesi aleyhine, 1500 (binbeşyüz) lira avukatlık ücretine" hükmedilmesi suretiyle, sadece vekalet ücreti yönünden incelenen hükmün isteme aykırı olarak düzeltilerek ONANMASINA, 03.02.2016 gününde oybirliği ile karar verildi. 

Ceza Davalarında Beraat Kararı Nedir Hangi Hallerde verir?

Beraat etmek, aklanmak anlamına gelmektedir. Sanık hakkında isnat edilen suçlamanın yargılanması sonunda suçsuz bulunduğunu belirten karardır. Sanık aklanır, masum kabul edilir. Derhal beraat kararı ise daha fazla delil incelemesine gerek olmadığı durumda söz konusu olur. Bu kararın verilebilmesi için sorgulamanın yapılması da gerekli değildir. Masumiyet karinesinin uygulanması sonucu kişinin suçlu olduğunun bir ispatı yoksa yargılama sürecine daha fazla maruz kalmamalıdır. Lekelenmeme ilkesi  doğrultusunda kişinin uzayan sorgusunun şüphe uyandırması mümkündür bunun da önlenmesi amacıyla derhal beraat kararı verilir. Derhal beraat kararı ile beraat kararı arasında esasen bir fark bulunmamaktadır. 

Hakim CMK 223’de sayılan hallerde beraat kararı verir;

  • Yüklenilen suçun kanunda suç olarak düzenlenmemiş olması (Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez)
  • İsnat edilen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması (örnek olarak suç işlendiği anda suç mahallinde olmadığını kanıtlayan sanık beraat kararından yararlanabilir)
  • Failin kast veya taksirinin bulunmaması (suç kastın varlığı halinde oluşur. TCK m.21 . Sanığın atılı suç açısından kastı veya taksiri bulunmamakta ise veya taksir seviye- sinde kusuru olsa bile suç yalnız kasten işlenebilen bir suç ise fail hakkında suçun manevi unsuru oluşmadığından beraat kararı verilecektir.)
  • Sanık tarafından bir suç işlenmesine rağmen olayda bir hukuka uygunluk nedeninin bulunması (kanun hükmünü yerine getirme TCK m.24 , meşru savunma. TCK m.25 , hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası TCK m.26)
  • Yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması ( hakim sanığın mahkûmiyetine karar verebilmek için tam bir kanaat oluşturmalıdır. Şüpheden sanığın yararlanması ilkesi çerçevesinde ihtimal yeterli değildir. Sanık masum sayılır. )   

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir Hangi Hallerde Verilir?

Sanığa ilişkin verilecek ceza belli bir denetim süresi içerisinde sonuç doğurmaz. Sanığa verilen ceza, 2 yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası ise, gerekli olan ;

-Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış bulunması 

-Mahkemece sanığın davranışları göz önünde bulundurarak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması

-Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın tazmini sanığın gidereceğini kabul etmesi (etmediği takdirde hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı verilmez 

Koşullarının varlığı halinde verilecek hükmün açıklanmasının 5 yıl süreyle geriye bırakılmasıdır. Bu sürenin verilmesinin amacı sanığın ıslah edilmesi, yaptırımı askıya alıp sanığın topluma kazandırılması için gerekli tüm işlemler yapılmıştır.  Ceza avukatları açısından hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı beraat kararı kadar dava yönünden ve sanık olan müdafinin tutuksuz yargılanması bakımından büyük önem arz eder.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.