Danıştay'dan konusuz kalan davalar için karar

Danıştay'dan konusuz kalan davalar için karar

Danıştay'dan konusuz kalan davalar için karar

Danıştay, konusuz kalan davalar için önemli bir karar verdi.

Danıştay İkinci Dairesi, konusuz kalan bir davada dahi karar verilmesi gerektiğine karar verdi.

SGK'da bir müfettiş, 1. dereceli kadroya atanma talebinde bulunmuş ancak bu talebi 4.12.2009 tarihli işlemle reddedilmiştir. Müfettiş, bu red işleminin iptali için dava açmıştır. Ancak dava devam ederken, SGK müfettişi 25.12010 tarihinde 1. dereceli kadroya atamıştır. Mahkeme ise davayı ikiye bölerek, birinci dereceli müfettiş kadrosuna atanma yönünden davanın konusuz kaldığını, parasal haklar yönünden ise idarenin takdir hakkı bulunduğu gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir.

Davacı ise mağdur olduğu ayların yanı sıra yargılama gideri ve vekalet ücretinin üzerinde kaldığını belirterek mağdur olduğu dönemle ilgili davanın devamını talep etmiştir.

Danıştay 2. Dairesi, davanın dava devam ederken 1. dereceli bir müfettiş kadrosuna atanmasının,dava konusu islemi ortadan kaldırmadığını belirtmiş ve davanın reddine karar veren idare mahkemesi kararını bozmuştur.

İŞTE MAHKEME KARARI

T.C.
D A N I S T A Y
IKINCI DAIRE
EsasNo : 2010/5868
KararNo : 2014/2531

Temyiz Isteminde
Bulunan (Davacı) :

Karsı Taraf: Sosyal Güvenlik Kurumu Baskanlıgı/ANKARA
Vekili : Av. Rukiye Erdogan, Aynı yerde

Istegin Özeti : Ankara 11. Idare Mahkemesi'nce verilen 31.5.2010 günlü, E:2009/1884, K:2010/933 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı Idari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti: Temyiz isteminin reddi gerektigi yolundadır.
Danıstay Tetkik Hakimi: Serpil Tunç Yetkin
Düsüncesi: Idare Mahkemesi kararının bozulması gerektigi düsünülmektedir.

TÜRK MILLETI ADINA
Hüküm veren Danıstay Ikinci Dairesi'nceisin geregi düsünüldü:

Dava; Sosyal Güvenlik Kurumu Baskanlıgı Rehberlik ve Teftis Baskanlıgı'nda Müfettis olarak görev yapan davacının, 1. dereceli müfettislik kadrosuna atanması istemiyle yapmıs oldugu basvurunun reddine iliskin 4.12.2009 günlü, 15667902 sayılı islemin iptali ve bu islem nedeniyle yoksun kaldıgı özlük ve parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmedilmesi istemiyle açılmıstır.

Ankara 11. Idare Mahkemesi'nin 31.5.2010 günlü, E:2009/1884, K:2010/933 sayılı kararıyla; dava devam ederken Baskanlık Makamının 25.1.2010 günlü, 96 sayılı oluru ile davacının 1. dereceli müfettislik kadrosuna atanmasının yapıldıgı anlasıldıgından, davanın bu kısmının konusunun kalmadıgı, davanın, davacının 18.11.2009 tarihinden itibaren hakettigi parasal hak talebine yönelik kısmına gelince; aktarılan mevzuat hükümlerine göre, kazanılmıs hak aylık derecesinin üzerinde bir kadroya atama konusunda idarenin yargı kararı ile zorlanamayacagı, bu nedenle geriye dönük parasal hak talebinin yasal dayanaktan yoksun oldugu gerekçesiyle davanın davacının atamasının yapılmamasına iliskin kısmı yönünden konusu kalmadıgından karar verilmesine yer olmadıgına, parasal hak talebine iliskin kısmı yönünden ise davanın reddine hükmedilmistir.

Davacı; davanın, açıldıgı tarihteki kosullar gözönüne alınarak hukuki degerlendirilmesinin yapılması; magdur oldugu dönemle ilgili olarak davanın devamını istemis olmasına ve davadan vazgeçmemesine ragmen isin esasına girilmeyerek 1. derece müfettislik kadrosuna atanma talebine iliskin kısım yönünden karar verilmesine yer olmadıgı, islem nedeniyle yoksun kaldıgı özlük ve parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmedilmesi yönünden ise davanın reddine hükmedilerek yaklasık üç aya yakın maddi kaybının yanında bir de yargılama gideri ve vekalet ücreti ödemek zorunda bırakılmasının hukuka aykırı oldugunu ileri sürerek Idare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Iptal davasında idari islemin hukuka uygunluk denetiminin islem tarihi itibariyle yapılacagı yargısal içtihatlarla belirlenmistir.

2577 sayılı Idari Yargılama Usulü Kanunu'nun "Idari dava türleri ve idari yargı yetkisinin sınırı" baslıklı 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının 4577 sayılı Kanun'un 5 inci maddesiyle yeniden düzenlenen (a) bendinde, iptal davaları; idari islemler hakkında yetki, sekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan davalar olarak tanımlanmıstır.

Iptal davasının konularından birini olusturan bireysel idari islemler, belli kisiler üzerinde yeni bir hukuki durum yaratma veya degistirme gibi sonuçlar dogurmakta olup, görevli ve yetkili yargı merciince iptal edilinceye veya islemi tesis eden idarece geri alınıncaya, kaldırılıncaya, degistirilinceye veya düzeltilinceye kadar hukuki geçerliligini korumaktadır. Dolayısıyla bireysel isleme karsı açılmıs bir iptal davası söz konusu ise, bu dava sonuçlanıncaya kadar, hakkında islem tesis edilen kisi ile islem arasındaki iliski islemin ilk tesis edildigi hukuki sebeplerle birlikte devam eden nitelik arzetmektedir.

Dava dosyasının incelenmesinden; Sosyal Güvenlik Kurumu Baskanlıgı Rehberlik ve Teftis Baskanlıgı'nda Müfettis olarak görev yapan davacının, 1. dereceli müfettislik kadrosuna atanması istemiyle yapmıs oldugu basvurunun reddi üzerine bakılmakta olan davayı açtıgı,dava devam ederken Baskanlık Makamının 25.1.2010 günlü, 96 sayılı oluru ile1. dereceli Müfettislik kadrosuna atanmasının yapıldıgı anlasılmaktadır..

Bu durumda, davacının 25.1.2010 günlü, 96 sayılı oluru ile1. dereceli Müfettislik kadrosuna atanmasının dava konusu islemi ortadan kaldırıcı nitelik arzetmemesi karsısında, davanın konusuz kalmadıgı anlasılmakta olup, uyusmazlık konusu islemin tesis edildigi tarihte tasıdıgı hukuki unsurlar yönünden incelenerek isin esası yönünden bir karar verilmesi ve verilecek kararın sonucuna göre yargılama gideri ile vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken davanın konusuz kaldıgı gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadıgı ve parasal hak talebine iliskin kısmı yönünden davanın reddi yolunda verilen Idare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemistir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Ankara 11. Idare Mahkemesi'nce verilen 31.5.2010 günlü, E:2009/1884, K:2010/933 sayılı kararın, 2577 sayılı Idari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la degisik 3. fıkrası geregince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın, adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, teblig tarihini izleyen onbes gün içinde Danıstay'a kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 25.3.2014 tarihinde oybirligiyle karar verildi.

Baskan Üye Üye Üye Üye
Kamuran ERBUGA
Nurben ÖMERBAS
Ercan AHI
Hüseyin OGUZ
Mustafa KÖKÇAM

www.memurlar.net

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.