1. HABERLER

  2. İLAN

  3. Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

A+A-

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek,

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte,

Bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, başvurmaları gerekmektedir.

Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat eden adaylara Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uygulanacaktır.

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

NOT: (*) bulunan anabilim dallarında Yabancı Dilde öğretim yapıldığından, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmak.

İlgililere duyurulur.

 

 

BİRİM/ANABİLİM DALI

ÜNVAN

ADET

NİTELİKLER

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ

Fransız Dili Eğitimi (*)

Profesör

1

Sözceleme dilbilimi ve dilbilgisi alanında çalışmış olmak.

Kimya Eğitimi

Doçent

1

Kimya bilim alanında doçent,biyosensör, kimya eğitimi ve örnek olaya dayalı öğrenme konularında çalışmış olmak.

Fizik Eğitimi

Doçent

1

Alan Eğitimi (Fizik Eğitimi) bilim alanında doçentliğini almış, modern fizik eğitimi ve probleme-dayalı öğrenme konularında çalışmış olmak.

Coğrafya Eğitimi

Doçent

1

Beşeri Coğrafya bilim alanında doçent, Coğrafi Mirasın Korunması ve Levantenler konusunda çalışmış olmak.

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tarihi ile Sosyal Bilgiler Eğitimi alanlarında çalışmış olmak.

Matematik Eğitimi

Doçent

1

Alan Eğitimi (Ortaöğretim Matematik Eğitimi) bilim alanında Doçent, matematiksel modelleme ve alan öğretimi bilgisi konularında çalışmış olmak.

(İlköğretim) Matematik Eğitimi

Doçent

1

Matematik bilim alanında Doçent, Diferansiyel Geometri ve Matematik Eğitimi ile ilgili çalışmış olmak.

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği Bölümü (*)

Doçent

1

Yönetim ve Strateji bilim alanında Doçent, Ulaştırma ve Lojistik Bilgi Sistemleri Alanında çalışmış, Denizcilik Alanında 5 yıl Eğitim Tecrübesine Sahip Olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Karşılaştırmalı Edebiyat

Profesör

1

Edebiyatta Grotese ve Kültürel Ekoloji olarak Edebiyat konularında çalışmış olmak.

Karşılaştırmalı Edebiyat

Doçent

1

Edebiyat Doktoru ünvanına sahip, Doçentliğini çeviribilim bilim alanından almış ve ileri düzeyde İngilizce ve Almanca bilmek.

FEN FAKÜLTESİ

Organik Kimya

Doçent

1

Kimya bölümünde doktora, Kimya bilim alanında Doçent, Organikfloroforların sentezi ve spektroskopi alanında çalışmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

Muhasebe ve Finansman

Profesör

1

Veri Madenciliğinin Finans Uygulamaları konusunda çalışmış olmak.

Muhasebe ve Finansman

Doçent

1

Bireysel emeklilik fonlarının değişenvaryansa dayalı riske maruz değer analizleri ve fraktal yapı analizi konusunda çalışmış olmak.

Muhasebe ve Finansman

Doçent

1

Kalite Maliyetleri konusunda çalışmış olmak.

Yönetim Bilişim Sistemleri

Doçent

1

İşletme Doktora, Yönetim Bilişim Sistemleri bilim alanında Doçent, Hücresel Üretim Sistemleri ve Grup Teknolojisi konularında çalışmış olmak.

Maliye Teorisi

Doçent

1

Baskı (Çıkar) Grupları ile ilgili çalışmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Arap Dili ve Belagati

Doçent

1

Endülüs Edebiyatı alanında çalışmış olmak.

Tefsir

Doçent

1

Konulu Tefsir ve Kur'anı Anlamaya Yönelik Metotlar üzerinde çalışmış olmak.

Tefsir

Doçent

1

Kur'an Tarihi ve Şia'nın Kur'an ve Kıraat Algısı konularında çalışmış olmak.

Felsefe Tarihi

Doçent

1

Aristoteles ve İslam Meşşai Filozofları konusunda çalışmış olmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ

Uluslararası Finans ve Bankacılık (*)

Doçent

1

Basel II 'nin KOBİ'ler üzerindeki etkisi, makroekonomik haberlerin hisse senedi piyasasının oynaklığı üzerindeki etkisi konularında çalışmış olmak.

Uluslararası Finans ve Bankacılık (*)

Doçent

1

Avrupa Birliği Yüksek Lisans, İktisat Doktora, Doğrudan yabancı yatırım veuzakdoğu ülkeleri ekonomisi ve finans piyasaları alanında çalışmış olmak.

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

Psikiyatri Hemşireliği

Doçent

1

Kronik ruhsal hastalar ve ailelerine yönelik psikososyal rehabilitasyonkonusunda çalışmış olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

Medeni Usül ve İcra İflas Hukuku

Doçent

1

-

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Çevre Teknolojisi

Profesör

1

Doçentliğini Çevre Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında almış, Arıtma Çamurları Yönetimi konusunda çalışmış olmak.

Çevre Bilimleri

Profesör

1

Çevre Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında doçent ve Hava kalitesi modellemesi konusunda çalışmış olmak.

Yapı

Doçent

1

Güvenilirlik esaslı performans ve kırılganlık analizleri, olasılıklı sismik risk değerlendirme konularında çalışmış olmak.

Yöneylem Araştırması

Doçent

1

Endüstri Mühendisliği bilim alanında Doçent, tedarik zinciri yönetimi, bulanık matematiksel modelleme ,riskve finansal yönetim konularında çalışmış olmak.

Yer Fiziği

Doçent

1

İzostazi, Jeodinamik, Gravite, Manyetik, Kabuk Modellemesi alanlarında çalışmış olmak.

Hidrolik

Doçent

1

Hidrolojik Modeller ve Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında çalışmış olmak.

Maden Yatakları ve Jeokimya

Doçent

1

Yer Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında Doçent, Metalik Maden Yatakları üzerine çalışmış olmak.

Maden İşletmesi

Doçent

1

Şev Stabilite, Kaya Mekaniği, Maden ve Mühendislik Ekonomisi konularında çalışmış olmak.

Makina Teorisi ve Dinamiği

Doçent

1

Makine Mühendisliğinde Doçent; Titreşim, Dinamik Stabilite ve Titreşim analizi ile hata tespiti konularında çalışmış olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Restorasyon

Doçent

1

Koruma, Restorasyon, Yenileme bilim alanında Doçent,20.yüzyıl Mimari Mirası ve Endüstriyel Mirasın Yeniden Kullanımı konularında çalışmış olmak.

Restorasyon

Doçent

1

Koruma, Koruma Kuramı ve Osmanlı ve Erken Cumhuriyet dönemi modernleşme sürecinde varlık bulan kültürel miras ve koruma sorunları üzerine çalışmış olmak.

Restorasyon

Doçent

1

Mimari Korumada Sürdürülebilirlik velevanten konut mimarisi alanında çalışmış olmak.

Şehircilik

Doçent

1

Şehir ve Bölge Planlama (Kentsel Tasarım) Yüksek Lisans ve Doktora, kültür-eksenli kentsel dönüşüm ve kentsel tasarım konularında çalışmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Kardiyoloji

Profesör

1

Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon (PAH) ve Pulmoner Vaskülerhastalıklar konusunda çalışmış olmak.

Kardiyoloji

Profesör

1

Yapısal Kalp hastalıkları konusunda çalışmış olmak.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Profesör

1

Mikrocerrahi uygulamaları ve eğitimi konusunda çalışmış olmak.

İç Hastalıkları

Profesör

1

Geriatri uzmanı ve Alzheimer Hastalığı ve deneysel nörodejenerasyonmodelleri konusunda çalışmış olmak.

Radyasyon Onkolojisi

Doçent

1

Prostat kanseri ile ilgili çalışmalarda bulunmuş, meme ve jinekolojik kanserler konusunda en az 5 yıl deneyimli olmak.

Göz Hastalıkları

Doçent

1

Transskleral diod lasersiklofotokoagulasyon konusunda çalışmış olmak.

İç Hastalıkları

Doçent

1

Endokrinoloji uzmanı, Adrenal kitleler üzerinde çalışmış olmak.

DEVLET KONSERVATUVARI

Piyano

Doçent

1

Yüksek Lisansı Piyano, Sanatta Yeterliğini Müzik Sanatta Yeterlik'tenalmış, Piyano Solistliği yapmış olmak.

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YO.

 

Doçent

1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentliğini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim alanında almış olmak.

DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ

Deniz Bilimleri

Profesör

1

Balık Üreme biyolojisi alanında çalışmış olmak.

Deniz Teknolojisi

Profesör

1

Gemi Mühendisliği bilim alanında Doçent, yorulma-dalga mekaniği ve gemi/deniz yapıları konstrüksiyonukonularında çalışmış olmak.

Deniz Bilimleri

Doçent

1

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi alanında Yüksek Lisans ve Doktora, Deniz Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent, Organik ve Metal Kirleticiler konularında çalışmış olmak.

Deniz Bilimleri

Doçent

1

Su Ürünleri bilim alanında doçent, denizel makrobentik omurgasızlar veSipuncula üzerine çalışmış olmak.

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.