1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. FETÖ HABERLERİ

  4. FETÖ'de milat 1 Ocak 2014!
FETÖ'de milat 1 Ocak 2014!

FETÖ'de milat 1 Ocak 2014!

Terör örgütlerine karşı önlemlerin alındığı yeni KHK’larla vatandaşı da ilgilendiren düzenlemeler yapıldı.

A+A-

Olağanüstü Hal kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnamelere önceki gece ikisi daha eklendi. Her KHK, FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütleri ve yasadışı yapılanmalara yönelik kamu düzenini koruyacak ezber bozan değişiklikleri de beraberinde getiriyor. Bunlar arasında FETÖ’nün himmet adı altında topladığı paralarla sahip olduğu gayrimenkulleri devletten kaçırmak için yaptığı tapu devirlerini iptal eden düzenleme de yer alıyor. İlk kez bu KHK’da FETÖ’cülerin gayrimenkulleriyle ilgili 1 Ocak 2014 tarihi milat kabul edildi. İşte Resmi Gazete’de yayınlarak yürürlüğe giren 656 ve 657 Sayılı KHK’lar:

FETÖ’NÜN TAPU HİLELERİNE DARBE
OHAL kapsamında yürürlüğe giren KHK’lar gereğince kapatılan özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurtları ve pansiyonlarının faaliyetlerinin sürdürüldüğü dönemde, üzerlerinde bulundukları, mülkiyeti kapatılanların, sahibi gerçek veya tüzel kişilere ait taşınmazlardan 1 Ocak 2014 tarihiyle, kapatılma tarihleri arasında üçüncü kişilere devri yapılmış olan ve üzerinde kapatılanlar tarafından aynı faaliyete kapatılma tarihi itibarıyla devam edilen taşınmazların devir işlemleri muvazaalı kabul edilecek. Hazine veya Vakıflar Genel Müdürlüğü adına her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak resen tescil edilecek.

AVUKATLARLA GÖRÜŞMEYE SIKI TAKİP
Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar, Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar, Millî Savunmaya Karşı Suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkum olanların avukatları ile görüşmeleri sıkı takibe alınıyor. Terör örgütü veya diğer suç örgütlerine talimat verildiğine veya yorumları ile gizli, açık ya da şifreli mesajlar iletildiğine ilişkin bilgi, bulgu veya belge elde edilmesi halinde, Cumhuriyet Başsavcılığının istemi ve infaz hakiminin kararıyla, üç ay süreyle; görüşmeler teknik cihazla sesli veya görüntülü olarak kaydedilebilecek. Hükümlüyle avukatın yaptığı görüşmeleri izlemek amacıyla görevli görüşmede hazır bulundurulabilecek. Hükümlünün avukatına veya avukatın hükümlüye verdiği belge veya belge örnekleri, dosyalar ve aralarındaki konuşmalara ilişkin tuttukları kayıtlara el konulabilir veya görüşmelerin gün ve saatleri sınırlandırılabilecek. Bu maddeye ek olarak yapılacak düzenlemelerle 3 aylık süre uzatılabilecek.

Görüşmenin, toplumun ve ceza infaz kurumunun güvenliğinin tehlikeye düşürülmesine, terör örgütü veya diğer suç örgütlerinin yönlendirilmesine, örgütlere emir ve talimat verilmesi amacıyla yapıldığının belirlenmesi halinde hemen görüşmeye son verilebilecek. Görüşme başlamadan önce taraflar bu konuda uyarılacak.

Söz konusu nedenlerden dolayı hakkında tutanak tutulan hükümlünün avukatlarıyla görüşmesi Cumhuriyet Başsavcılığının istemiyle 6 ay süreyle yasaklanabilecek. Yasaklama kararının ardından hükümlüye yeni bir avukat görevlendirilmesi için ilgili baro başkanlığına bildirimde bulunulacak. Cumhuriyet Başsavcılığı baro tarafından bildirilen avukatın değiştirilmesini baro başkanlığından isteyebilecek.

ÇETELERE DE UYGULANACAK
Aynı suçlar ve ek olarak örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu ve uyarıcı madde imâl ve ticareti suçları bakımından gözaltındaki şüphelinin müdafi ile görüşme hakkı Cumhuriyet savcısının istemi üzerine, hâkim kararıyla yirmidört saat süreyle kısıtlanabilecek. Bu zaman zarfında ifade alınmayacak.

UZMAN ERBAŞ İNFAZ KORUMA MEMURU
Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak en az iki yıl süreyle uzman erbaş statüsünde çalıştıktan sonra 20 Ekim 2016 tarihine kadar kendi istekleriyle sözleşmelerini feshetmiş olup, sözlü sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olanlardan, yaş ve merkezi sınav şartı hariç infaz ve koruma memuru olarak istihdam edilebilmek için öngörülen şartları taşıyanlar, sözleşmeli personel olarak istihdam edilebilecek.

GÖNÜLLÜ GÜVENLİK KORUCUSU
Diğer mevzuatta geçen “geçici köy korucusu” ibareleri “güvenlik korucusu”; “gönüllü köy korucusu” ibareleri “gönüllü güvenlik korucusu” olarak değiştirildi.

AİLE HEKİMİNDE ASKERLİK MUAYENESİ
Askerde malûliyet iddia edenlerin sevkleri, bulundukları askerlik şubelerince en yakın sağlık kurullarına yapılacak. Askerlik Kanunu'nda yer alan “askeri hastaneler” ibaresi “Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili” şeklinde değiştirildi. Yükümlülerin sağlık muayeneleri TSK sağlık yeteneğine ilişkin yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre yapılacak. Bu muayeneler, askerlik şubesinin bulunduğu yerde öncelikle varsa kayıtlı olduğu aile hekimi tarafından, yoksa en yakın resmi sivil sağlık kuruluşunda tek tabip tarafından yapılacak. Aile hekimlerince veya resmi sağlık kuruluşunca hakkında karar verilmeyenler Sağlık Bakanlığınca belirlenen en yakın yetkili sağlık kurullarına sevk edilecek.

MEMURA GÜVENLİK SORUŞTURMASI
Devlet memurluğuna girmek için aranan şartlara “güvenlik soruşturması” maddesi eklendi. “Kamu Personeline İlişkin Bazı Düzenlemeler” başlığı altında devlet memurluğuna alınacaklara ilişkin düzenlemelere de yer verildi. Yeni düzenlemeye göre, devlet memurluğuna alınacaklarda istenen genel şartlara “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” şartı eklendi.

ATANAMAYACAK ŞEKİLDE İHRAÇ
Ayrıca “Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak” ise “bir daha atanamayacak şekilde devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren haller” kapsamına alındı.

FETÖ ŞİRKETİNE KREDİ VERENE CEZA YOK
Kapatılan kurum ve kuruluşlara veya faaliyetleri sonlandırılarak ticari sicil kayıtları resen terkin edilen şirketlere sağlanan fon, kredi ve benzeri finansal hizmetlerden dolayı banka ve finans kuruluşları ile çalışanlarına cezai sorumluluk yüklenemeyecek. Bu durum, işlem tarihi itibarıyla FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğunun değerlendirildiğine dair Maliye Bakanlığı tarafından hakkında bildirimde bulunulmayan gerçek ve tüzel kişilere sağlanan söz konusu finansal enstrümanlar için de geçerli olacak.

SAHTE PLAKAYA 5 BİN TL CEZA
Karayolları Trafik Kanununun 23. maddesi değiştirildi. Madde 23- Araç tescil belgesi ve tescil plakasının, araç üzerinde uygun durumda bulundurulması zorunlu olacak. Araç tescil belgesini araçta bulundurmayan veya tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takan sürücülere 92 TL idari para cezası verilecek. Araç bilgileri doğrulanıncaya ve plaka uygun yere takılıncaya kadar araç trafikten men edilecek. Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan, öngörülen sayıda plaka takmayan ya da farklı okunmasına veya okunamamasına neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan araç sahibine 412 TL idari para cezası verilecek. Plakanın uygun duruma getirilmesi için 7 gün süre tanınacak. Bu süre sonunda tescil plakalarını uygun duruma getirmeyenler hakkında 844 Türk Lirası idari para cezası verilecek. Tescil plakası uygun duruma getirilinceye kadar araç trafikten men edilecek. Tescilli aracı plakasız kullanan sürücüye 1.698 TL idari para cezası verilir ve tescil plakası takılıncaya kadar araç trafikten men edilir. Başka bir araca tescilli veya sahte plakayı takan veya kullananlara 5 bin TL idari para cezası verilecek, araç trafikten men edilecek. Ayrıca bu kişiler resmi belgede sahtecilik suçundan cezalandırılacak.

MÜHENDİSLERE SAVAŞ PİLOTU  OLMA ŞANSI
676 sayılı KHK ile Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun 14’ncü maddesinin A bendi değiştirildi. Buna göre, en az 4 yıl süreli eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan pilot olarak mezun olanlar ile ticari pilot lisansı veya havayolu nakliye pilotu lisansı bulunanlar öncelikli olmak üzere en az dört yıl süreli mühendislik eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olan kadın veya erkeklerden muvazzaf subay olmak için başvuranlar 32 yaşını bitirmemiş olma şartıyla savaş pilotluğu için başvurabilecek. Daha önceki düzenlemede bu kişiler için yaş sınırı 27 olarak öngörülüyordu. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce herhangi bir nedenle TSK’dan ayrılan veya ilişiği kesilen pilot subaylar ile ticari pilot lisansı ya da havayolu nakliye pilotu lisansına sahip en az 1000 saat uçuşu bulunan diğer sınıflardaki subaylardan istekliler, uçuş için gerekli şartları sağlamaları ve başvurularının uygun görülmesi halinde ilgili Kuvvet Komutanının teklifi ve Milli Savunma Bakanının onayıyla yeniden subay nasbedilerek TSK’da pilot olarak görevlendirilebilecek.

ASTSUBAYLARA SUBAYLIĞA GEÇİŞ HAKKI
KHK kapsamında ayrıca, yedinci hizmet yılını tamamlamış ve onuncu hizmet yılını bitirmemiş astsubaylara, diğer şartları taşımaları kaydıyla bu maddenin yayımı tarihinden sonra yapılacak ilk astsubaylıktan subaylığa geçiş sınavına başvuru hakkı verilecek.

Karar

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.