1. HABERLER

  2. İLAN

  3. AKADEMİK İLANLAR

  4. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

A+A-

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1 - Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

2 - Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3 - Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4 - Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.

5 - Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe) ve ekinde yer alan;

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan Form)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Yayın dosyalarının kolileme işlemleri için başvuru sırasında ilgili Başkanlıkça gönderim kutusu verilecektir.)

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe) ve ekinde yer alan;

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Yayın dosyalarının kolileme işlemleri için başvuru sırasında ilgili Başkanlıkça gönderim kutusu verilecektir.)

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe) ve ekinde yer alan;

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk.’ca verilen denklik belgesi) (Onaylı)

- Yabancı Dil Belgesi

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ilgili Birimin Dekanlık/ Müdürlüğüne (*) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

(*) Not: Üniversitemiz Polatlı İlahiyat Fakültesi Yardımcı Doçent Kadrosu ilanına başvuru yapacak olan adayların ilgili belge ve dosyalarla birlikte Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç Tarihi : 29.09.2017

Bitiş Tarihi : 13.10.2017

 

Birim

Bölüm

Abd

Unvan

Derece

Adet

Açıklama

Diş Hekimliği Fakültesi

Temel Bilimler

Oral Patoloji

Doçent

1

1

Odontojenik kist ve tümörlerde interlökin ekspresyonu ve polimorfizmi konusunda çalışmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Profesör

1

1

Mandibuler üçüncü molar dişlerin preoperatif incelemesinde panoramik radyografi ve konik ışınlı bilgisayarlı tomografi kullanılması konusunda çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Pedodonti

Yardımcı Doçent

1

1

Davranışsal faktörlerin çocuklarda diş yaralanmaları üzerine etkileri ile bu tip yaralanmaların Türk ailelerinin yaşam kalitesi üzerindeki yansımaları alanlarında çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Sağlık Psikoloji

Doçent

1

1

Obsesif Kompulsif Bozukluk ile ilgili çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Mütercim Tercümanlık

Çince Mütercim Tercümanlık

Yardımcı Doçent

1

2

Çin dili ve edebiyatı, Sinoloji veya Çince mütercim- tercümanlık bölümlerinden mezun olmak ve bu alanlardan birinde doktora yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Mütercim Tercümanlık

İngilizce Mütercim Tercümanlık

Yardımcı Doçent

1

1

İngiliz dilbilimi bölümü mezunu olmak ve İngiliz dili eğitimi alanında doktora yapmış olmak ve kültür araştırmaları konusunda bilimsel yayınları bulunmak.

Fen Fakültesi

Fizik

Atom ve Molekül Fiziği

Doçent

1

1

Periyodik cetveldeki III - V A grubu ve seyreltik azotlu tek veya çok renkli ışık yayan diyot (led) yapılarının moleküler demet epitaksi (mbe) tekniği ile büyütülmesi ve led aygıt üretimi konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi

Doçent

1

1

Uyarlanabilir öğrenme sistemleri konusunda çalışma yapmış olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim

Zihinsel Engelliler Eğitimi

Doçent

1

1

Özel eğitim alanında delile dayalı yöntemlerin tespiti ve öğretmen yetiştirme alanında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Doçent

1

1

Okul öncesi eğitimde; sosyal beceri ve program, motivasyon eğitimi ve fen eğitimi alanında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim

Görme Engelliler Eğitimi

Profesör

1

1

Erken müdahale uygulamaları ve göz izleme teknolojileri alanında çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Fotoğraf ve Video

Fotoğraf ve Video

Doçent

1

1

Yapımcı ve yönetmen olarak belgesel filmler üretmek ve film yapım aşamalarına dair teorik ve uygulamalı dersler vermiş olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Heykel

Heykel

Doçent

1

1

Doğa ve doğal malzemelerle yapılmış sanatsal uygulamalarının olması ve yeniden yüzlendirme alanında çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı

Görsel İletişim Tasarımı

Yardımcı Doçent

1

1

Göstergebilim, artırılmış gerçeklik, kullanıcı deneyimi ve açık veri alanlarında çalışmaları olmak ve görsel iletişim tasarımı bölümünde deneyimli olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Heykel

Heykel

Yardımcı Doçent

1

1

Seramik ve eğitimi alanında doktorasını yapmış olmak ve antik dönem seramik buluntulardan destekli üç boyutlu özgün seramik çalışmaları ile seramik ve eğitimi alanlarında çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Temel Sanat Eğitimi

Temel Sanat Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

1

Güzel sanatlar eğitimi alanında doktorasını yapmış olmak ve yükseköğretim kurumlarında en az 2 (iki) yıl temel tasarım ve desen dersleri vermiş olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Doçent

1

1

Bilişsel ve grup terapileri, stresin etkileri, yurt dışı işçi göçü, iş doyumu ve iş verimi alanlarında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

İşletme

Doçent

1

1

Finansal raporlama, standardizasyon, finansal bilgi ve başarısızlık tahminlerinde kullanımı konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Yardımcı Doçent

1

1

İngilizceden KPDS/ÜDS/YDS veya YÖK Dil’den en az 85 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan almış olmak ve endüstri psikolojisi, farkındalık, örgütsel sosyalleşme, mesleki ve iletişimsel yeterlikler alanında çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Gazetecilik

Doçent

1

1

Türk romanında aydın ve gazeteci kimliği konusunda çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Doçent

1

1

Ulusal kimlik, ülke tanıtımı ve kamu diplomasisi konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

1

Katkılı/katkısız karbon nano tüpler ve grafen üretimi ve karakterizasyonu hakkında ve nano kompozitler konusunda deneyim sahibi olmak.

Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya

Analitik Kimya

Doçent

1

1

Alfa spektrometrik radyoaktivite analizleri, enzim temelli elektrokimyasal biyosensörler ve potansiyometrik protonasyon sabiti tayini konularında çalışmaları olmak.

Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Botanik

Profesör

1

1

Bitki biyoteknolojisi, invitro bitkifizyolojisi, (sağlıkta, tarımda) iş güvenliği ve humik maddelerin invitro bitki testleri alanlarında çalışmaları olmak.

Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya

Analitik Kimya

Yardımcı Doçent

1

1

Grafik fırınlı Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi (AAS) ile katıların doğrudan analizi konusunda çalışmaları olmak.

Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Yardımcı Doçent

1

1

Türk dünyası destan anlatıcıları ile Kırgız kahramanlık destanları konularında çalışmaları olmak.

Polatlı İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Tefsir Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Kur'an'da ad takvimi ve Heva kavramı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme Bilimleri

Doçent

1

1

Biyokimya alanında doçent olmak ve besinlerin antioksidan, antikanser, antihipertansif ve gst enzimi üzerine etkileri ile polifenoller, probiyotikler konularında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Doçent

1

1

Nörolojik ve onkolojik fizyoterapi ve rehabilitasyon alanlarında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Hemşirelik Esasları

Doçent

1

1

Adli hemşirelik, beceri öğretimi ve sıcak-soğuk uygulamalar konularında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği

Doçent

1

1

Ruh sağlığı, çocuk istismar ve ihmali, mobbing, şiddet, konsultan liyazon alanlarında çalışmaları olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

El Sanatları

El Sanatları

Doçent

1

1

İşleme (el ve makine nakışları), sanayi nakışı uygulamaları alanında çalışmalar yapmış olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Geleneksel Türk Sanatları

Geleneksel Türk Sanatları

Yardımcı Doçent

1

1

Geleneksel Türk sanatlarının eğitimi ile tezhip ve temel tasarım alanlarında çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Doçent

1

1

Antrenman ve kayak antrenman biliminde çalışıyor olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Rekreasyon

Rekreasyon

Doçent

1

1

Atletizm antrenörlük belgesine sahip olmak ve İngilizceden KPDS/ÜDS/YDS veya YÖK Dil’den en az 80 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan almış olmak ve beden eğitimi öğretmen adaylarında teknopedagojik eğitim yeterliği, eğitim teknolojilerine yönelik tutumları ile ergenlerde beden eğitimi dersi sürekli kaygısı üzerine çalışmaları olmak.

Tapu Kadastro Yüksekokulu

Emlak Yönetimi

Emlak Yönetimi

Doçent

1

1

Makro iktisat, dinamik stokastik genel denge, yapısal vektör otoregresif model ve maliye politikasının ekonomik etkileri konularında çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Doçent

1

1

Yonga ve lif levhaların ıslak mekanlarda kullanma imkanları üzerine çalışmaları olmak

Teknoloji Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Profesör

1

1

Elektrik makineleri kontrolü, yenilenebilir enerji kaynakları ve mikro şebeke uygulamaları konularında çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Doçent

1

1

Akciğer transplantasyonu konusunda yurt dışı deneyimine sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Doçent

1

1

Sitopatoloji ve moleküler pataloji konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

1

Gastroenteroloji cerrahi doçenti olmak ve en az 6 ay süreyle hepato-pankreato-biliyer alanında yurt dışı deneyimine sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

Doçent

1

1

Beyin spesifik moleküler ve fonksiyonel görüntülemesi konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doçent

1

1

İntraoperatif MR görüntülemede deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yardımcı Doçent

1

1

Omurga biyomekaniği ve omurga cerrahisinde kullanılan enstrumantasyonlar konusunda ve beyin ak madde lif diseksiyonu pratiğine yönelik çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Yardımcı Doçent

1

1

Omurga konusunda biyomekanik çalışmaları olmak ve Yükseköğretim Kurumlarında omurganın klinik biyomekaniği konusunda en az iki dönem ders vermiş olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Yardımcı Doçent

1

1

Ayak bileği ve omuz artroskopisinde yurt içi ve yurt dışı deneyimine sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

1

Anne ve bebekteki polimorfizimlerin yenidoğan morbiditesine etkisi konusunda çalışmaları olmak ve genel pediatri ve sosyal pediatri konusunda deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıp Tarihi ve Etik

Yardımcı Doçent

1

1

Tıp fakültelerinde en az 4 (dört) yıldır İngilizce tıp tarihi dersi vermiş olmak.

Turizm Fakültesi

Rekreasyon Yönetimi

Rekreasyon Yönetimi

Doçent

1

1

Turizm alanında doçent olmak ve rekreasyon alanında çalışmaları olmak.

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Yardımcı Doçent

1

1

Turizm işletmeciliği eğitimi alanında doktorasını yapmış olmak ve turizm alanında en az 3 (üç) yıl lisans düzeyinde dersler vermiş olmak ve müşteri odaklı marka denkliğinin müşteri sadakatine etkisi ile tabiat parklarının rekreasyon potansiyelinin belirlenmesi konularında çalışmaları olmak.

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Yardımcı Doçent

1

1

Turizm işletmeciliği eğitimi alanında doktorasını yapmış olmak ve biletleme paket programları dersini verebilme yeterliliğine ve tecrübesine sahip olmak.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.