Harcırahsız görevlendirmede önemli ayrıntı

Harcırahsız görevlendirmede önemli ayrıntı

Memuriyet mahalli ayrıntısına dikkat etmeyen memur, açtığı davayı kaybetti

2 Şubat 2012 tarihinde yayınladığımız haberde, "Yolluksuz geçici görevlendirme mümkün mü?" sorusuna cevap aramıştık. 

Ancak yazımıza ve açılan çok sayıda davaya rağmen, kurumlar hala Yolluksuz görevlendirme yapmaya devam etmektedir.

Yolluksuz görevlendirmelerde daha sonra dava açıp yolluğun alınabilmesi için "memuriyet mahalli" kavramına dikkat etmektedir. Bir memur ancak memuriyet mahalli dışına görevlendirilirse harcıraha hak kazanır. Aksi halde kendisine harcırah verilmez. memuriyet mahalli ise kanunda iki şekilde tanımlanmıştır.
1- Memurun asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller 
2- Bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçlarıyla gidip-gelinebilen yerler..

Eğer bu yerler dışına görevlendirme var ise harcırah alınır. Aşağıdaki dava, Mersin'de yaşanmıştır. Mersindeki bir memur, görev yaptığı tapu müdürlüğü değişmiş olmasına rağmen, yeni görev yeri ikametgahının olduğu bir yer olduğu için harcırah davasını kaybetmiştir.

Diğer taraftan 2006 yılındaki büyükşehir yasası düzenlemesi ise büyükşehirlerin sınırları değişmiştir. Ancak bu düzenlemenin memuriyet mahalli kavramını etkilememektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

İŞTE MAHKEME KARARI

T.C.

MERSİN

1.İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2013/437

KARAR NO : 2013/1245

DAVACI :

DAVALI : Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü/Ankara

DAVANIN ÖZETI : ... İli, ... Kadastro Müdürlüğünde Kadastro Teknisyeni olarak görev yapan davacının ... Tapu Müdürlüğünde geçici görevlendirilmesine ilişkin 14.11.2012 tarihli işlemdeki "harcırahsız" ibaresi ile; bu görevlendirme nedeniyle davacının harcırah verilmesi başvurusunun reddine ilişkin 18.03.2013 tarih ve 1714 sayılı işlemin; hukuka ve mevzuata aykırı olduğu, Danıştay ve emsal mahkeme kararlarına göre yolluğun verilmesi gerektiği iddia edilerek iptali ve ödenmesi gereken yolluğun yasal faiziyle tazmini istenilmektedir.

SAVUNMA ÖZETI : Usule ilişkin olarak; dikçenin reddedilmesi gerektiği, esasa ilişkin olarak ise, davacının ikametgahının bulunduğu yerde görevlendirildiği, dolayısıyla yolluk ödenemeyeceği ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren ... 1. idare Mahkemesi Hakimliği'nce dava dosyasındaki bilgi ve belgeler incelenerek işin gereği düşünüldü:

Davacı, ... İli, ... Kadastro Müdürlüğünde Kadastro Teknisyeni olarak görev yapan davacının ... Tapu Müdürlüğünde geçici görevlendirilmesine ilişkin 14.11.2012 tarihli işlemdeki "harcırahsız" ibaresi ile bu görevlendirme nedeniyle davacının harcırah verilmesi başvurusunun reddine ilişkin 18.03.2013 tarih ve 1714 sayılı işlemin iptali ve ödenmesi gereken yolluğun yasal faiziyle tazmini istenilmektedir.

6245 sayılı Harcırah Kanununun, geçici görev yolluğu verilecek memur ve hizmetlileri belirten 14. maddesinin 1 numaralı bendinde, "Birinci maddede yazılı kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadıyla muvakkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere" bu yolluğun verileceği hükme bağlanmıştır.

Maddede geçen (başka yer) ibaresi Yasanın 3. maddesinin (h) bendinde "yukarıda (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerler" olarak tanımlanmış, "g" bendinde de memuriyet mahalli "memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya; kurumlarınca sağlanan taşıt araçlarıyla gidip-gelinebilen yerler" olarak belirtilmiştir.

39. maddede ise; "Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez." hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümlerin birlikte incelenmesinden; memuriyet mahalli içindeki görevlendirmelerde gündelik ödenmeyeceği sonucuna ulaşılmaktadır.

Dosyanın incelenmesinden, ... İli, ... Kadastro Müdürlüğünde Kadastro Teknisyeni olarak görev yapan ve... Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki "..." adresinde ikamet eden davacının, 14.11.2012 tarihli işlemle harcırahsız olarak yine ... Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki... Tapu Müdürlüğünde geçici görevlendirildiği, davacının 11.03.2013 tarihinde idareye başvurarak geçici görev harcırahının tarafına ödenmesini istediği, davalı idarece bu başvurunun reddedilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacının geçici olarak görevlendirildiği yerin ikametgahının bulunduğu yerde olması nedeniyle yukarıda anılan mevzuat hükümlerine göre geçici görev yolluğu almasına hukuken imkan bulunmadığından, 14.11.2012 tarihli işlemdeki "harcırahsız" ibaresi ile bu görevlendirme nedeniyle davacının harcırah verilmesi başvurusunun reddine ilişkin 18.03.2014 tarih ve 1714 sayılı işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Öte yandan, yapılan yargılama sonucunda dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığında davacının ödenmesi gereken yolluğun yasal faiziyle tazmini istemi de yerinde görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, aşağıda dökümü yapılan 100,95.-TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, AAUT uyarınca 660,00 TL avukatlık ücretinin davacı tarafından davalı idareye verilmesine, tebligat avansının artan kısmının karar kesinleştikten sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde ... Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere, 26.12.2013 tarihinde karar verildi.

 www.Memurlar.Net

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.