Hükümetin 2016 eylem planı açıklandı

Hükümetin 2016 eylem planı açıklandı

Başbakan Ahmet Davutoğlu 64. Hükümetin 2016 Eylem Planı'nı açıkladı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu hükümetin 2016 Eylem Planı'nı açıkladı...

 

HÜKÜMETİN 2016 EYLEM PLANI TAM METNİ

Dünyanın her tarafında alnımız ak daha güçlü Türkiye için çalışıyoruz. Çevremizdeki yangına rağmen verdiğimiz sözleri tutmak için çalışıyoruz. Seçimden önce verdiğimiz sözleri bugün açıklayacağımız eylem planı ile hayata geçiriyoruz. Bugünden itibaren yeni bir sayfa açıyoruz.

 

1 hafta içinde yapılacaklar....

 

Eylem Planı için Bakanlar Kurulu kararını çıkartıyoruz.

Gençlerimize 50 bin TL'lik nakdi desteği vermeye başlıyoruz.

Gençlerimize 100 bin TL'lik faizsiz krediyi başlatıyoruz.

Lisans öğrencileri için 350 TL'lik bursu 400 TL'ye çıkartırıyoruz.

Çeyiz Hesabı uygulamasını başlatıyoruz.

Esnafımıza 30 bin TL'lik faizsiz kredi uygulamasını başlatıyoruz.

Çiftçilerimize serların modernizasyonu için faizsiz kredi desteğini başlatıyoruz.

 

Vaatlerin bütününü ilk 3 ay içinde hayata geçireceğiz.

 

3 ay içinde yapılacaklar...

 

Asgari ücreti 1,300 TL'ye yükselteceğiz.

Tüm işçi emeklilerine 1,200 TL vcereceğiz

Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisini kaldıracağız

65 yaş aylığı alan vatandaşlarımızın maaşlarında kesinti olmayacak

Muhtarlarımızın 950 lira olan maaşlarını bin 300 liraya önümüzdeki 3 ay içinde yükseltiyoruz. Polislerimizin ve uzman erbaşlarımızın 2200 olan ek göstergelerini 3000'e çıkarıyoruz ve polislerin emniyet hizmet tazminatını yüzde 25 oranında artırıyoruz."

Polis ve uzman erbaşlarımızın 2,200 olan ek göstergelerini 3000'e çıkarıyoruz.

Astsubay emeklileri ile ilgili tüm sorunlarınu çözüyüoruz

Er ve erbaşların harçlığını 100 TL'ye çıkarıyoruz

TSE patent maaliyetlerini biz karşılıyoruz

30 bin öğretmen atamasını Şubatta yapıyoruz

Konut hesabı uygulamasını başlatıyoruz

Emekli ve dar gelirliler için 250 TL taksitle ev sahibi yapma uygulamasını başlatıyoruz

 

Kadınlara yönelik vaatler...

 

Doğum nedeniyle ücretsiz izinde geçen sürenin kıdemde değerlendirilmesi için çalışma yapıyoruz. Çalışanların doğuma bağlı izinleri ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapacağız.

Mevsimlik tarım işçisi kadınlar ve ev eksenli çalışan kadınlar için sosyal güvenlikleri için çalışma yapıyoruz.

 

Yoksul ailelere belirli ölçülerde internet erişimi olanağı sağlayacağız

İzinsiz yapılara elektrik ve su bağlanması izni vereceğiz.

 

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bedelli askerlik ücretini 6 bin avrodan 1 avroya düşürüyoruz.

 

Her bir KOBİ için 1,5 milyon lira, her bir risk grubu için 2 milyon olan kefalet bedelini yükseltiyoruz.

 

Esnafımızın yıllık 8 bin TL'lik kazancı üzerinden çıkarılan vergiyi almayacağız.

 

Gençlere yönelik ....

 

İlk kez iş bulan gencimizin 1 yıllık maaşını devlet ödeyecek.

Gençlerimizin GSS prim borçlarını sıfırlıyoruz.

Gençlere ücretsiz interneti getireceğiz

Yeni iş kuracak gençlere 3 yıl gelir vergisi muafiyeti getiriyoruz.

Gençlere proje bazlı destek vereceğiz

Öğrenim gören gençlerimizin pasaport harçlarını kaldırıyoruz

 

Yemde ve gübrede KDV'i tamamen kaldırıyoruz

Genç çiftçilerimize 30 bin TL'lik karşılıksız kredi veriyoruz

 

Anahtar teslim fabrika modelini hayata geçiriyoruz.

Elektronik kimlik kartını dağıtmaya başlayacağız.

 

Temel Hak ve Hürriyetler paketi

 

Darbe dönemlerinden kalan mevzuattaki anti demokratik hükümler kaldırılacak.

Cem Evlerine hukuki statü tanınacak.

 

Kamu yönetimi ve şeffaflık paketi

 

Siyasetin finansmanında şeffaflık sağlanacak.

Kıdem tazminatında ilgili taraflarla görüşülerek gerekli çalışma başlatılacak.

 

6 ayda yapılacaklar...

Vatandaşın adalete erişiminin hızlanması için gerekli adıları atacağız.

Temyiz mahkemelerinin denetim yetkileri sınırlandırılacak.

İstinaf mahkemeleri 6 ay içinde hayata geçirilecek.

Eğitim fakülteleri yeniden yapılandırılacak.

Yüksek Öğretim Kalite Kurulu kurulacak.

Bilimsel özerkliği gelişmiş bir üniversite sistemi kurulacak.

Yeni gelir vergisi kanunu çıkarılacak.

Gümrüklerde tek pencere sistemi uygulanacak.

Özel mesleki öğretim kurumları teşvik edilecek.

Yerli kaynakların geliştirilmesi için gerekli tedbirler alınacak.

Enerji ruhsatları kolaylaştırılacak.

Arsa maliyetlerinia azaltacak yeni bir sistem kurulacak.

 

Patent kanunu çıkarılacak.

Türkiye uzay ajansı kurulacak.

Kredi garanti merkezi kurulacak.

TURKUAZ KART sistemi kurulacak.

Su ve tabiat koruma kanunu çıkarılacak.

Gayrimenkul sertifikası çıkarılacak.

Yeşil alan miktarı arttırılacak.

 

1 Yıllık...

 

Yeni seçim ve partiler kanunu çıkarılacak.

Devlet sırrı kanunu çıkarılacak.

Noterlik sistemini yapılandıracağız.

Sivil Toplumun güçlenmesi için STK Kanunu çıkarıcağız.

Kamu personel rejimi gerçekleştirilecek.

Sosyal Yardım Kanunu çıkarılacak.

Alternatif çözüm hukuku iş kanununa eklenecek.

İş uyuşmazlıkları hakem heyetleri kurulacak.

Sağlık ve eğitim personeline şiddeti önlemek için alınan tedbirleri arttıracağız.

Uyuşturucu ile mücadele strateji belgesi düzenlenecek.

Çocuk hakları korunacak.

Eğitimde fırsat eşitliği sağlanacak.

Öğretmen akademesi kurulacak.

Okul bazlı bütçe yönetimine geçilecek.

Meslek Yüksek Okulları yeniden yapılandırılacak.

Çıraklık eğitimin altyapısı güçlendirilecek.

Yüksek Öğretime geçiş sınavlarının sayısı arttırılacak. İlk aşamada iki olacak...

Kamu ihale kanunu güncellenecek.

Damga vergisi kanunu yenilenecek.

İhtisas mahklemeleri kurulacak.

 

Öğrenci bursları 400 lira oldu


Eylem

No

Eylem

Eylemden Sorumlu Kurum veya Kuruluş

Eylem ile İlgili Kurum ve Kuruluş

Eylemin Başlangıç ve Bitiş Tarihi

Eyleme İlişkin Açıklama

 

KAMU YÖNETİMİ

1

Reformların Koordinasyonu ve İzlenmesi Kurulu oluşturulacak

Başbakanlık

İlgili kurum ve kuruluşlar

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

Reformların etkili bir şekilde hayata geçirilebilmesi ve koordinasyonun sağlanabilmesi için bir Başbakan Yardımcısı başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla Reformların Koordinasyonu ve İzlenmesi Kurulu oluşturulacaktır.

2

Her türlü mevzuat düzenlemelerinde Düzenleyici Etki Analizi (DEA) uygulamasının etkili bir şekilde hayata geçirilebilmesine yönelik tedbir alınacak

Başbakanlık

İlgili kurum ve kuruluşlar

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

Bakanlar Kurulu Kararıyla 2006 yılında yürürlüğe konulan Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte düzenlenmiş olan ve Başbakanlık Genelgesi ile de ayrıca duyurusu ve uygulama detayları düzenlenen her türlü mevzuat düzenleme önerilerinde Düzenleyici Etki Analizi (DEA) yapılması uygulamasının etkili bir şekilde uygulanması için eğitim çalışmaları yapılacak ve düzenli bir takip sistemi oluşturulacaktır.

 

ŞEFFAFLIK

3

Siyasi Etik Kanunu çıkarılacak

Başbakanlık

Adalet Bakanlığı

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

Uluslararası iyi uygulama örnekleri dikkate alınarak açıklık, saydamlık, hesap verilebilirlik, tarafsızlık, dürüstlük ve objektiflik ilkelerine dayalı bir Siyasi Etik Kanunu çıkarılacaktır.

4

Siyasetin finansmanının şeffaflığı artırılacak

Başbakanlık

Adalet Bakanlığı

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

Siyasi partilerin ve seçim kampanyalarının finansmanının şeffaflaştırılmasına yönelik yasal düzenleme yapılacaktır.

Milletvekili ve belediye başkan adaylarına yapılacak nakdi yardımların, kendi adlarına açılmış seçim hesaplarına yatırılmasını sağlayacak düzenleme yapılacak, adaylara ve siyasi partilere yapılacak ayni ve nakdi yardımlara ilişkin düzenlemeler getirilecektir.

Siyasi partilere yapılan bağış miktarının elektronik ortamda ilan edilmesi, seçim hesapları ile yapılan harcamaların denetiminin yapılması ve sonuçlarının elektronik ortamda ilan edilmesi sağlanacaktır.

5

İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışından kamunun pay alması sağlanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Maliye

Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı,Hazine MüsteşarlığıTürkiye Belediyeler Birliği

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışının belli bir oranının kamu payı olarak tahsil edilmesini sağlayacak mevzuat çalışması yapılacaktır.

 

TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER

6

Geleneksel irfan merkezleri ile cemevlerine hukuki statü tanınacak

Başbakanlık

Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, ilgili kurum ve kuruluşlar, ilgili STK'lar

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

Geleneksel irfan merkezleri ile cemevlerine hukuki statü tanıyacak ve bu mekanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gerekli mevzuat düzenlemesi yapılacaktır.

7

Roman

vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne yönelik daha önce atılmış adımlar değerlendirilerek yeni çalışmalar başlatılacak

Başbakanlık

Aile ve Sosyal

Politikalar

Bakanlığı,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

Milli Eğitim Bakanlığı,

TOKİ Başkanlığı, ilgili STK'lar

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

Başta eğitim, istihdam ve iskan sorunları olmak üzere, Roman vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne hız vererek, her türlü ayrımcılık zemininin ortadan kaldırılmasına yönelik bir çalışma başlatılacaktır.

8

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal düzenlemeler hayata geçirilecek

Adalet Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

Vatandaşlarımızın kişisel verilerinin güvence altına alınması sağlanacaktır. Uluslararası belgeler, mukayeseli hukuk uygulamaları ve ülkemiz uygulamaları göz önüne alınmak suretiyle, kişisel verilerin çağdaş standartlarda işlenmesi ve korunması amacıyla yasal düzenleme yapılacaktır.

9

Darbe dönemlerinden kalan mevzuat gözden geçirilerek antidemokratik hükümler kaldırılacak

Başbakanlık

Adalet Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşlar

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

Çok partili siyasi hayata geçilmesinden bu yana,

27Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980 ve

28Şubat 1997 tarihlerinde yapılan darbelerle demokratik hayat askıya alınmış ve olağanüstü dönemler yaşanmıştır. Bu dönemlerde çok sayıda kanun ve bu kanunlara dayalı olarak ikincil düzenlemeler yapılmıştır. Bunların bazıları zaman içinde yürürlükten kaldırılmış olmakla birlikte, halen önemli bir kısmı da yürürlükte bulunmaktadır.

Bu dönemlerde çıkarılan kanunlar ve bu kanunlara dayalı olarak çıkarılan ikincil düzenlemeler gözden geçirilerek, bunlardan demokratik hukuk devleti ile bağdaşmayan mevzuat yürürlükten kaldırılacaktır.

 

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

10

Çalışma hayatına güvenceli esneklik sağlayacak düzenlemeler yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Hazine Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı,

İŞKUR,

ilgili kurum ve kuruluşlar, ilgili meslek kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları konfederasyonları, ilgili STK'lar

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

İşgücü piyasalarına esneklik sağlayan çalışma biçimleri iş ve sosyal güvenlik mevzuatına eklenecektir.

Söz konusu mevzuat düzenlemelerinde AB Müktesebatı ve uygulamaları dikkate alınacaktır.

Öncelikle mevcut esnek çalışma sistemlerindeki sorunlar giderilecek, sonrasında yeni esnek çalışma sistemleri geliştirilecektir.

Bu kapsamda kamu sektörü başta olmak üzere, söz konusu çalışma biçimlerine yönelik çeşitli kurumlarda pilot uygulamalar gerçekleştirilecektir.

11

Avrupa Birliği norm ve standartlarında özel istihdam bürolarının faaliyetlerinin geçici iş ilişkisini de içerecek şekilde genişletilmesi amacıyla mevzuat düzenlemeleri tamamlanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Hazine Müsteşarlığı,

Devlet Personel Başkanlığı,

İŞKUR,

ilgili kurum ve kuruluşlar,

Özel İstihdam Büroları Dernekleri,

işçi ve işveren

sendikaları

konfederasyonları

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

Özel istihdam bürolarının faaliyetlerinin geçici iş ilişkisini de içerecek şekilde genişletilmesi amacıyla mevzuat düzenlemeleri tamamlanacaktır.

Bu kapsamda gerek Üçlü Danışma Kurulunda gerekse diğer sosyal diyalog mekanizmalarında konu değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

12

Kıdem tazminatı sisteminde yaşanan sorunların çözümü amacıyla ilgili sosyal taraflarla istişare içinde gerekli mevzuat düzenlemesi yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, SGK,

İŞKUR,

işçi ve işveren sendikaları konfederasyonları, İlgili meslek kuruluşları

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

Kıdem tazminatı sisteminde yaşanan sorunların çözümü amacıyla mevcut durum tespiti ve mevzuat çalışması yapılacaktır.

Bu kapsamda gerek Üçlü Danışma Kurulunda gerekse diğer sosyal diyalog mekanizmaları çerçevesinde konunun sonuçlandırılması sağlanacaktır.

13

Alt işverenlik çerçevesinde asıl işlerde çalışanların, kamuda istihdam edilmesine yönelik düzenleme yapılacak

Maliye Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,

Kalkınma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,

Hazine Müsteşarlığı, SGK,

TÜİK,

Türkiye Belediyeler Birliği,

işçi ve işveren sendikaları konfederasyonları, ilgili meslek kuruluşları, ilgili STK'lar

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

Alt işverenlik çerçevesinde asıl işlerde çalışanların kamuda istihdam edilmesine yönelik olmak üzere geçişe ilişkin koşulların, sürenin ve uygulamanın usul ve esaslarının belirleneceği düzenleme yapılacaktır.

14

Üniversite öğrencilerinin kısmi süreli çalışmasının önündeki engeller kaldırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı,

Yüksek Öğretim Kurumu,

Hazine Müsteşarlığı

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

Üniversite öğrencilerinin, kredi ve bursları kesilmeden, kısmi süreli çalışma yoluyla istihdama katılabilmelerini sağlayacak düzenleme yapılacaktır.

 

EKONOMİ, FİNANS VE TİCARET

15

Ticaretin

kolaylaştırılmasına ilişkin anlaşma TBMM'nin onayına sunulacak

Ekonomi Bakanlığı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,

Avrupa Birliği Bakanlığı,

İlgili kurum ve kuruluşlar

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

Ülkemiz ihracatçısının üçüncü ülke pazarlarında karşılaştığı gümrük işlemleri ve bunların ortaya çıkardığı maliyetlerin asgariye indirilmesini amaçlayan Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması ülkemizin taraf olduğu bir Dünya Ticaret Örgütü anlaşmasıdır. Anlaşmanın onaylanarak iç hukukun bir parçası haline getirilmesiyle prosedürlerin basitleştirilmesinin yanında, bilgi teknolojileri ve otomasyonun uygulanması yoluyla dış ticaret ve lojistik altyapısının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

16

İstanbul Tahkim Merkezinin faaliyete geçmesi sağlanacak

İstanbul Tahkim Merkezi

Adalet Bakanlığı,

Yükseköğretim

Kurumu,

Hazine Müsteşarlığı, SPK,

BDDK,

Borsa İstanbul,

TİM,

TOBB,

TESK,

Türkiye Barolar Birliği,

Türkiye Bankalar Birliği,

Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye Sigorta Birliği

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu çerçevesinde, gerekli çalışmalar tamamlanacaktır.

17

İmalat sanayii makine-teçhizat yatırımlarının finansmanında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) istisnası getirilecek

Maliye Bakanlığı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

İmalat sanayiinde faaliyet gösteren firmaların kapasite artırımı ve verimlilik artışını sağlayacak makine-teçhizat yatırımlarının finansmanında BSMV alınmaması sağlanacaktır.

18

İllerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının görev ve hizmetlerine ilişkin standartlar belirlenecek

İçişleri Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi (HEYS) ve Hizmet Standartları Yönetim Sistemi (HSYS) çalışmaları dikkate alınarak yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının görev ve hizmetlerine ilişkin standartlar belirlenecektir.

Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının beşeri kaynak ihtiyacı tespit edilecek, birimlerde nitelikli eleman istihdam edilebilmesine yönelik gerekli yasal ve idari düzenlemeler yapılacaktır.

19

Öncelikli Dönüşüm Programlarını etkin bir şekilde hayata geçirmek üzere tasarlanmış bulunan koordinasyon ve yönlendirme kurulları kurulacak

Başbakanlık

Kalkınma Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşlar

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

Öncelikli Dönüşüm Programlarını etkin bir şekilde hayata geçirmek üzere tasarlanmış bulunan;

Bilgi Toplumu Koordinasyon Kurulu,

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Ulusal Danışma Kurulu,

Kamu Alımları Koordinasyon Kurulu,

Lojistik Koordinasyon Kurulu,

Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Kurulu,

Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu,

Yatırım İzinlerine İlişkin Koordinasyon Kurulu gibi koordinasyon ve yönlendirme kurulları bir Başbakanlık Genelgesiyle hayata geçirilecektir.

20

Çeyiz hesabı

uygulaması

başlatılacak

Hazine Müsteşarlığı

Aile ve Sosyal

Politikalar

Bakanlığı,

İçişleri Bakanlığı, BDDK,

TCMB,

Türkiye Katılım Bankaları Birliği

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

Gençlerde evliliğin teşvik edilmesi amacıyla yurtiçi bankalarda çeyiz hesabı açtıran kişilerin bu hesaplarda biriktirdikleri tutarların yüzde 20'sine kadar (en fazla 5.000 TL olmak üzere) kamu desteği sağlanmasına yönelik kanuni düzenleme yapılmıştır. Bu kapsamda ikincil mevzuat düzenlemesi yapılacaktır.

18

İllerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının görev ve hizmetlerine ilişkin standartlar belirlenecek

İçişleri Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi (HEYS) ve Hizmet Standartları Yönetim Sistemi (HSYS) çalışmaları dikkate alınarak yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının görev ve hizmetlerine ilişkin standartlar belirlenecektir.

Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının beşeri kaynak ihtiyacı tespit edilecek, birimlerde nitelikli eleman istihdam edilebilmesine yönelik gerekli yasal ve idari düzenlemeler yapılacaktır.

19

Öncelikli Dönüşüm Programlarını etkin bir şekilde hayata geçirmek üzere tasarlanmış bulunan koordinasyon ve yönlendirme kurulları kurulacak

Başbakanlık

Kalkınma Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşlar

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

Öncelikli Dönüşüm Programlarını etkin bir şekilde hayata geçirmek üzere tasarlanmış bulunan;

Bilgi Toplumu Koordinasyon Kurulu,

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Ulusal Danışma Kurulu,

Kamu Alımları Koordinasyon Kurulu,

Lojistik Koordinasyon Kurulu,

Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Kurulu,

Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu,

Yatırım İzinlerine İlişkin Koordinasyon Kurulu gibi koordinasyon ve yönlendirme kurulları bir Başbakanlık Genelgesiyle hayata geçirilecektir.

20

Çeyiz hesabı

uygulaması

başlatılacak

Hazine Müsteşarlığı

Aile ve Sosyal

Politikalar

Bakanlığı,

İçişleri Bakanlığı, BDDK,

TCMB,

Türkiye Katılım Bankaları Birliği

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

Gençlerde evliliğin teşvik edilmesi amacıyla yurtiçi bankalarda çeyiz hesabı açtıran kişilerin bu hesaplarda biriktirdikleri tutarların yüzde 20'sine kadar (en fazla 5.000 TL olmak üzere) kamu desteği sağlanmasına yönelik kanuni düzenleme yapılmıştır. Bu kapsamda ikincil mevzuat düzenlemesi yapılacaktır.

6 Ay İçerisinde
Gerçekleştirilecek
Reformlar

 

DEMOKRATİKLEŞME

21

Temel hak ve hürriyetlere ilişkin uluslararası sözleşmelerin iç hukuka dahil edilmesine devam edilecek, özgürlükçü demokratik düzen mantığıyla bağdaşmayan şerhler kaldırılacak

Başbakanlık

Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşlar

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

Tüm vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerden uluslararası standartlarda faydalanabilmesi için bu alandaki uluslararası sözleşmeler iç hukukumuzun parçası haline getirilmeye devam edilecektir.

Ayrıca, temel hak ve hürriyetler alanındaki onaylanmış uluslararası sözleşmeler gözden geçirilerek özgürlükçü demokratik düzen mantığıyla bağdaşmayan şerhler kaldırılacaktır.

22

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Türkiye İnsan Hakları Kurumunun etkinliği artırılacak

Başbakanlık

Adalet Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşlar

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Türkiye İnsan Hakları Kurumunun etkinleştirilmesi sağlanacaktır. Bu alanda uluslararası temel hak ve hürriyetleri koruma mekanizmaları doğrultusunda mevzuat ve uygulama uyum düzeyi yükseltilecektir.

ADALET

23

Temyiz

mahkemelerinin, alt derece mahkemeleri üzerindeki hukukilik denetiminin ötesine taşan yetkileri sınırlandırılacak

Adalet Bakanlığı

İlgili kurum ve kuruluşlar

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

İstinaf mahkemelerinin faaliyete geçmesiyle birlikte, Yargıtay ve Danıştay sadece hukuki denetim yapacak, istinaf mahkemeleri ise hukuki denetimle birlikte vakıa incelemesi de yapacaktır.

24

Bilirkişilik müessesesi yeniden ele alınarak müstakil bir kanun tasarısı hazırlanacak

Adalet Bakanlığı

İlgili kurum ve kuruluşlar

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

Bilirkişilik konusunda geniş katılımlı ve sorunların tespitine yönelik bir çalışma yürütülerek ihtiyaç duyulan düzenlemeler yapılacaktır.

Bu kapsamda hakimlerin yargı yetkisini bilirkişilerle paylaşmasını önleyecek, hakimin mesleki bilgisiyle çözümlenebilecek konularda bilirkişi raporu alınmasını engelleyecek düzenleme yapılacak; bilirkişi uzmanlık alanları belirlenerek bilirkişilik müessesesinde akreditasyon sistemi geliştirilecektir.

Bilirkişilerin seçimi ve görevlendirilmesine yönelik standartlar belirlenecek ve sertifikalandırma sistemine geçilecektir.

25

Ülke genelinde ideal yargılama süreleri belirlenecek

Adalet Bakanlığı

 

21 Aralık 2015

21 Haziran 2016

Adli istatistiklerden yararlanarak mahkeme ve dava türlerine göre ülke genelinde ideal yargılama süreleri belirlenecek, mahkeme ve savcılıkların bu sürelere uymasını sağlayacak tedbirler alınacaktır.

26

İş mahkemelerinin yapısı ve işleyişi gözden geçirilecek

Adalet Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ilgili meslek örgütleri ve sosyal taraflar

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

İşçi ve işverenlerimizin uyuşmazlıklarının hızlı ve kolay bitirilmesi hedeflenmektedir. Bunun için iş yargılaması sistemi reforma tabi tutulacaktır. Çalışmaların sonunda vatandaşlarımızın hukuki sorunları daha hızlı çözülecek ve çalışma barışı güçlenecektir.

Yapılacak yasal düzenleme ile iş mahkemelerinin iş yükü azaltılacak, dava süreleri kısaltılacak, uygulamada duraksamaya sebep olan konular netleştirilecek, yargılama sürecini uzatan unsurlar sistem dışına çıkarılacak ve iş uyuşmazlıklarında arabuluculuğun zorunlu hale getirilmesi sağlanacaktır.

27

Adli ve idari yargıda istinaf mahkemelerinin faaliyete geçmesi sağlanacak

Adalet Bakanlığı

HSYK,

İlgili kurum ve kuruluşlar

21 Aralık 2015

21 Haziran 2016

Yargıtay ve Danıştay, temyiz mahkemesi olarak oluşan iş yükü nedeniyle temyiz incelemelerini çok uzun yıllarda sonuçlandırmakta, bu da adaletsizliklere ve haksızlıklara yol açmaktadır.

Bu durumun önlenebilmesi, Yargıtay ve Danıştay'ın daha çok içtihat mahkemeleri haline gelebilmeleri için, adli yargıda istinaf mahkemeleri kurulmuş, ancak faaliyete geçirilememiştir.

İkinci derecede yargılama yapacak ve vatandaşlarımızın hukuki güvencesini artıracak bölge adliye ve idare mahkemelerinin 20 Temmuz 2016 tarihinde faaliyete geçirileceği 07 Kasım 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

Söz konusu tarihe kadar istinaf mahkemeleri faaliyete geçirilerek yüksek mahkemelerin iş yükü azaltılacak ve bu mahkemeler asli fonksiyonu olan içtihat mahkemeleri haline getirilecektir.

28

Adli Tıp Kurumu yeniden

yapılandırılacak

Adalet Bakanlığı

Adli Tıp Kurumu

21 Aralık 2015

21 Haziran 2016

Adli Tıp Kurumunun kapasitesi artırılacak ve bilirkişi görüşü için kuruma gelen dosyaların makul sürede sonuçlandırılması sağlanacaktır.

Bu kapsamda, Adli Tıp İhtisas Dairelerinin ve Kurumun ülke genelindeki birimlerinin sayısı artırılacaktır.

 

KAMU YÖNETİMİ

29

Kamu hizmetlerinin adil, etkili, verimli, süratli ve kaliteli sunumunu sağlayacak şekilde merkezi birimler daha dinamik ve etkin bir yapıya dönüştürülecek, kurumlar arası yetki mükerrerlikleri kaldırılacak, bürokrasiyi azaltacak ve kurumsal performansı artıracak düzenlemeler yapılacak

Başbakanlık

İlgili kurum ve kuruluşlar

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

Kamu hizmetlerinin yararlanıcılara daha adil, süratli, kaliteli, en yakın yerden ve en düşük maliyetle sunulabilmesi için merkezi idare birimleri daha dinamik ve etkili çalışan bir yapıya kavuşturulacak; bu birimler arasındaki yetki mükerrerlikleri önlenecek; yetki devri yoluyla hizmetler daha alt kademelerde tamamlanabilir hale getirilecek; gereksiz bürokrasi üreten tüm süreçler ayıklanarak en az bürokrasi ve kırtasiye ile hizmetlerin tamamlanabilmesi sağlanacaktır.

30

e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı, İlgili kurum ve kuruluşlar

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

Bilgi Toplumu Stratejisi çerçevesinde, e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanacak, uygulama başlatılacak, uygulamanın izlenmesi ve değerlendirilmesi için gerekli mekanizma oluşturulacaktır.

31

e-Devlet kapısının etkin kullanımı sağlanacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı, İlgili kurum ve kuruluşlar

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yerine getirdiği her türlü hizmetlerin e-devlet kapısından sunulması sağlanacak, böylece kamu kurum ve kuruluşlarından hizmet alan gerçek ve tüzel kişiler bu kurum ve kuruluşlara gitmeden elektronik ortamda hizmet talep edebilir hale getirilecektir.

32

Dijital Türkiye Projesi yol haritası oluşturulacak ve bu doğrultuda uygulama başlatılacak

Başbakanlık

Kalkınma Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,

İlgili kurum ve kuruluşlar

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

Dijital Türkiye Projesi kapsamında vatandaşlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarına gitmeden iş ve işlemlerinin sanal ortamda sonuçlandırılmasını sağlayacak bir altyapının yol haritası oluşturulması sağlanacak ve uygulamaya geçilecektir.

33

Elektronik ticaret geliştirilecek

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

E-ticaretin geliştirilmesine ve önündeki mevzuat engellerinin kaldırılmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla bir yapı oluşturulacak, e-ticarette güven tesis edilebilmesini teminen güven damgası sistemi kurulacak ve e-ticaretin gelişiminin sağlıklı bir şekilde izlenebilmesini sağlamak için izleme ve değerlendirme sistemi teşkil edilecektir.

Eylem

No

Eylem

Eylemden Sorumlu Kurum veya Kuruluş

Eylem ile İlgili Kurum ve Kuruluş

Eylemin Başlangıç ve Bitiş Tarihi

Eyleme İlişkin Açıklama

34

Başbakanlık BİMER yeniden yapılandırılacak

Başbakanlık

Tüm kamu kurum ve kuruluşları

21 Aralık 2015

21 Haziran 2016

Başbakanlık BİMER, katılımcı yönetim mekanizmasının bir unsuru olacak şekilde yeniden yapılandırılacaktır.

35

Siber güvenliğe ilişkin yasal düzenlemeler hayata geçirilecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, TÜBİTAK, ilgili kurum ve kuruluşlar

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında, siber güvenliğe ilişkin yasal düzenleme ihtiyaçları tespit edilecek ve mevzuat oluşturulacaktır.

36

Siber Suçlarla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanacak

İçişleri Bakanlığı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,

TÜBİTAK,

ilgili kurum ve kuruluşlar

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

Siber Suçlarla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı; Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı ile Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde ele alınacak olup, bu konuda gerekli çalışma yapılacaktır.

37

Kalkınma Ajanslarının yönetim, denetim ve mali yapıları iyileştirilecek

Kalkınma Bakanlığı

Bölge Kalkınma İdareleri,

Kalkınma Ajansları

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

5449 sayılı Kanunda yapılacak değişikliklerle; kalkınma ajanslarının yönetim ve istişare mekanizmaları, iç ve dış denetim sistemleri, bütçe süreçleri, gelirlerinin kapsamı ve işleyişi etkinleştirilecektir.

38

Bölge Kalkınma İdarelerinin kurumsal yapısı iyileştirilecek

Kalkınma Bakanlığı

Bölge Kalkınma İdareleri,

Kalkınma Ajansları

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

Bölge Kalkınma İdarelerinin yönetim süreçlerinin ve personel yapısının geliştirilmesine dönük düzenlemeler yapılacaktır.

EĞİTİM

39

Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi hazırlanacak

Milli Eğitim Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

Öğretmenlik mesleğinin algı ve statüsünü yükseltmek ve öğretmenlerin niteliğini artırmak amacıyla, öğretmenlik genel ve alan yeterlilikleri ile ilişkilendirilmiş Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi hazırlanacak ve hayata geçirilecektir.

40

Meslek yüksek okulları mezunlarının diplomalarında yer alan program adları ile meslek tanımlamalarındaki farklılıklar giderilecek

Yükseköğretim

Kurumu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı,

Mesleki Yeterlilik Kurumu,

İlgili meslek kuruluşları

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

Meslek yüksek okulları mezunlarının diplomalarında yer alan program adları ile meslek tanımlamalarındaki farklılıklar giderilmek suretiyle bu öğrencilerin kamu ve özel sektörde iş bulmaları kolaylaştırılacaktır.

41

Üniversitede kalite ve özerkliği odağına alan yeni bir Yükseköğretim Kanunu hazırlanacak

Milli Eğitim Bakanlığı

Yükseköğretim

Kurumu,

Kalkınma Bakanlığı, Üniversiteler

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

Üniversitelerin öğretim kalitesini ve araştırma kapasitesini artıran, girişimcilik ve yenilikçilik alanında faaliyetlere yoğunlaşan, bilimsel özerkliği, rekabeti, topluma ve insana karşı sorumluluğu odağına alan bir çerçeve kanun hazırlanacaktır.

42

Yükseköğretim Kalite Kurulu kurulacak

Milli Eğitim Bakanlığı

Yükseköğretim

Kurumu,

Kalkınma Bakanlığı, Üniversiteler

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

Yükseköğretim kurumlarında kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesi için Yükseköğretim Kalite Kurulu oluşturulacaktır.

43

Eğitim fakülteleri yeniden

yapılandırılacak

Yükseköğretim

Kurumu

Milli Eğitim Bakanlığı,

Kalkınma Bakanlığı

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

Eğitim fakülteleri bölüm ve anabilim dalları, öğretmenlik genel ve alan yeterlilikleri ile ilişkilendirilmiş bir şekilde yeniden yapılandırılacaktır. Öğrenci kontenjanlarının belirlenmesinde Bakanlığın ve sektörün istihdam imkanlarının dikkate alınmasına yönelik tedbirler alınacaktır. Bu fakültelerde verilen eğitimler ile formasyon programları MEB ve YÖK işbirliğinde yürütülecektir.

44

Eğitim fakültesi öğrenci veya mezunları için eğitim fakültesi dışındaki fakültelerde çift ana dal veya yan dal yapma imkanı sağlanacak

Yükseköğretim

Kurumu

Milli Eğitim Bakanlığı

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

Öğretmen adaylarının daha nitelikli bir şekilde yetişmelerini, öğretmenlik arz ve talep arasında dengeyi ve öğretmenlik yapabilme imkanını bir şekilde kaybeden öğrencilere başka alanlarda istihdam imkanı sağlayabilmek için eğitim fakültelerinde okuyan veya bu fakültelerden mezun olan öğrencilere başka yükseköğretim programlarında çift anadal veya yan dal yapabilme imkanı sağlanacaktır.

45

Organize Sanayi Bölgeleri dışında açılacak özel mesleki ve teknik eğitim ortaöğretim kurumlarına da eğitim desteği verilmesi sağlanacak

Milli Eğitim Bakanlığı

YÖK, STK'lar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, ilgili meslek kuruluşları

21 Aralık 2015

21 Haziran 2016

Organize sanayi bölgelerinde uygulanan modelden elde edilen başarının organize sanayi bölgeleri dışındaki yerlere de yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Meslek odalarının ve özel sektör işletmelerinin özel mesleki ve teknik eğitim liseleri açmaları için teşvik edilmelerini sağlayacak düzenleme yapılacaktır.

 

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

46

Sağlık araç ve gereçleri ile stratejik ve yerli ilaçların geri ödeme, fiyatlandırma ve ruhsatlandırma süreçleri iyileştirilecek

Sağlık Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu

21 Aralık 2015

21 Haziran 2016

Türkiye'de üretilmek üzere başvurusu yapılan ilaçların SGK geri ödeme politikaları ile birlikte ele alınarak Sağlık Bakanlığınca hızla ruhsatlandırılması sağlanacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu, mevzuatında gerekli düzenlemeleri yaparak, yurt içinde imal edilen sağlık ürünlerinin geri ödeme listesine alınması için değerlendirme sürecini hızlandıracaktır.

Tedavinin sağlanmasında gerekli güvence alınmak kaydıyla, geri ödeme listesinden çıkarılacak ithal ürünler belirlenecektir.

Nadir hastalıkların tanımlanması ve görülme oranlarının tespiti sağlanacak, kayıt sisteminin ve istatistiklerin oluşturulması için yeni doğan ve doğum öncesi tarama programları oluşturulacaktır.

Bu alanda ruhsatlı araştırma ve uygulama tanı ve tedavi merkezlerinin kurulması ve desteklenmesi sağlanacaktır.

Yetim ilaçların ülkemizde üretilmesi, fiyatlandırma ve iskonto oranlarında esneklik sağlanması, geri ödeme sistemine dahil edilmesi gibi alanlarda düzenleme yapılacaktır.

İleri tıbbi tedavi ürünleri ile tedavi edilebilecek nadir hastalıklar için üçüncü basamak sağlık kurumlarında tanı/tarama testlerinin geri ödeme kapsamında paket dışında tanımlanması sağlanacaktır.

Bu eylem kapsamındaki düzenleme ve uygulamalar, gerekli olan hallerde Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesinde görüşülecektir. Komitenin uygun bulması halinde çalışmalar Ekonomi Koordinasyon Kuruluna sunulacak, uygulama için karar gerektiren durumlarda gerekli karar mekanizmaları çalıştırılacaktır.

47

Plazma ürünleri ve aşıların yurt içinde üretimi için model hazırlıkları tamamlanacak ve ihale sürecine geçilecek

Sağlık Bakanlığı

Sosyal Güvenlik Kurumu,

Kızılay

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

Sağlık Bakanlığınca belirlenecek plazma ürünlerinin SGK tarafından belirli bir süre boyunca alımının taahhüt edilmesi karşılığında özel sektör tarafından yurt içinde üretilmesi öngörülmektedir. Bu ürünlerin yurt içinde üretimi kamu kontrol ve denetiminde ve ülkeye know- how kazandıracak şekilde geliştirilecek model çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Belirli aşıların Türkiye'de üretiminin özel sektör tarafından yapılabilmesi için başlatılan kamu alım programları yeni aşı programları ile sürdürülecektir. Alım garantisi ihale şartnameleri ile belirlenecektir.

48

Belediyelerin kreş açma zorunluluğuna yönelik uygulama etkin hale getirilecek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı,

Türkiye Belediyeler Birliği

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

Belediyelerin kreş açabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler hazırlanacaktır. Bu kapsamda, 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 14 üncü maddesinin (b) bendi, kreşleri de içerecek şekilde yeniden düzenlenecektir.

49

Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı daha etkin bir şekilde hayata geçirilecek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı,

Sosyal Güvenlik Kurumu,

Üniversiteler,

Türkiye Belediyeler Birliği,

İlgili STK'lar

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

Yaşlıların ekonomik ve sosyal hayata daha aktif olarak katılmaları için Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı daha etkin bir şekilde hayata geçirilecektir.

50

Çocuklar ve gençler başta olmak üzere, daha güvenli ve bilinçli internet kullanımı ve kullanıcı güvenliği artırılacak, bu kapsamda internet kafelerin standartları yükseltilecek

İçişleri Bakanlığı

Aile ve Sosyal

Politikalar

Bakanlığı,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,

Türkiye Belediyeler Birliği

21 Aralık 2015

21 Haziran 2016

İnternet kafelerin şartları, başta fiziksel olmak üzere, tüm bireylere hizmet verebilmelerini teminen iyileştirilecek, sağlıklı ve güvenli bir şekilde hizmet vermeleri sağlanacaktır.

51

Vatandaş memnuniyetini ve sağlık hizmet sunumunda etkinliği artırmaya yönelik olarak hizmet bütünlüğünü sağlayacak düzenlemeler yapılacak

Sağlık Bakanlığı

Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

663 sayılı KHK ile yeni oluşturulan ve merkez ve taşra yapısını içeren kurumsal yapının işleyişi, uygulamada yaşanan sorunları da dikkate alarak sağlık hizmeti sunumunda hizmet bütünlüğünü sağlayacak düzenlemeler hayata geçirilecektir.

Taşra teşkilatındaki işleyiş daha etkili hale getirilecektir.

Aile Hekimliği, 112 Acil, Hastane ve Evde Sağlık hizmetleri entegrasyonu sağlanacaktır.

52

Aile sağlığı merkezleri yapısı ile aile hekimliği uygulamasının yeniden

yapılandırılması

sağlanacak

Sağlık Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

Aile sağlığı merkezlerinin, vatandaşlarımızın öncelikle tercih edecekleri bir yapıya kavuşturulması için fiziki yapılarının, bölgesel, mimari ve iklim şartlarına uygun yenilenmesine başlanacaktır.

Aile hekimliği hizmetlerinin, hastane ve evde sağlık hizmetleri ile entegrasyonu sağlanacaktır.

53

Prime esas kazanca karine teşkil edecek ücret düzeyleri belirlenecek ve rehberlik ve denetim süreçleri başlatılacak

SGK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,

TÜİK,

İlgili meslek kuruluşları

21 Aralık 2015

21 Haziran 2016

İşveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna her ay verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde sigortalının mesleği ile meslek kodunun bildirimi yasal zorunluluk haline getirilecek, öngörülen meslek grupları için kamu kurumlarınca ödenen ücretler de dikkate alınarak, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sosyal tarafların görüşleri ve TÜİK tarafından yapılan kazanç istatistiklerinden yararlanarak Sigorta Primine Esas Karine Ücret tespit edilerek gerekli bilgilendirme ve denetim işlemleri yapılacaktır.

54

Aktif İşgücü Programlarına ilişkin bir izleme ve değerlendirme sistemi kurulacak

İŞKUR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı,

Hazine Müsteşarlığı, SGK,

KOSGEB,

İşçi ve işveren

sendikaları

konfederasyonları,

ilgili meslek kuruluşları, ilgili STK'lar

21 Aralık 2015 - 21 Haziran 2016

Kamu İstihdam Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında hazırlanan Aktif İşgücü Programları Projesi (AİPP) Test Modeli uygulamaya geçirilecek ve aktif kullanımı sağlanacaktır.

Bu kapsamda AİPP test modüllerinin güncellenmesi, sistemin altyapısının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi sağlanacaktır.

AİPP test modeli ile AİPP'lere yönelik etki değerlendirmesi yapılarak, programlar etki değerlendirmesi sonucuna göre uygulanacaktır.

EKONOMİ, FİNANS VE TİCARET

55

Vergi beyannameleri ile sosyal güvenlik bildirgeleri birleştirilecek

Maliye Bakanlığı

Sosyal Güvenlik Kurumu

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

Mükellefler tarafından vergi dairelerine verilen beyannameler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen bildirgeler tek bir platform üzerinden birleştirilecek, bu sayede beyanname sayısı azaltılacaktır.

56

Gelir ve kurumlar vergisi kanunları birleştirilerek yeni Gelir Vergisi Kanunu çıkarılacak

Maliye Bakanlığı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,

Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı,

Hazine Müsteşarlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı,

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği,

Vergi Konseyi

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

Kamu finansmanını sağlam temellere dayandıran, katma değeri yüksek üretimi destekleyen, uluslararası iyi uygulama örnekleri ışığında; mükellef odaklı, etkin, verimli ve adil bir vergi sistemi oluşturulması amacıyla gelir ve kurumlar vergisi kanunları birleştirilerek yeni bir Gelir Vergisi Kanunu çıkarılacaktır.

57

Vergi Usul Kanunu güncellenecek

Maliye Bakanlığı

Gelir İdaresi Başkanlığı,

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB),

Vergi Konseyi

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

Vergi Usul Kanununun uluslararası standartlara ve modern vergi ilkelerine uygun bir yapıya kavuşması sağlanacaktır.

Bu kapsamda Tasarı, basitlik ve sadeliği, vergiye uyum maliyetinin azaltılmasını, mükellef haklarının gözetilmesini, uyuşmazlıkların kısa sürede çözülmesini, vergi cezalarının gönüllü uyumu artıracak şekilde caydırıcı bir yapıya kavuşturulmasını esas alacaktır.

58

Mali mevzuatta yer alan dönemsel artışları belirli bir göstergeye bağlayan tüm düzenlemeler gözden geçirilecek

Maliye Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı Gelir İdaresi Başkanlığı,

TÜİK,

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği,

TÜRMOB,

Vergi Konseyi

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

Mali mevzuatta yer alan dönemsel artışları belirli bir göstergeye bağlayan tüm düzenlemeler gözden geçirilecek ve bu tür düzenlemelerde rasyonelleşmeye gidilecektir.

59

Mevcut vergi mevzuatı gözden geçirilerek enerji verimliliğini teşvik eden vergisel düzenlemeler yapılacak

Maliye Bakanlığı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,

Enerji ve Tabii

Kaynaklar

Bakanlığı,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, ilgili STK'lar

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

Sanayide ve evlerde kullanılan elektrikli araçlar ile ulaşım araçlarında uygulanan vergi oranları enerji verimliliği açısından gözden geçirilecektir.

60

Kamuda taşıt envanteri çıkarılacak ve Taşıt Kanunu yenilenecek

Maliye Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, KİK

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

Kamuda taşıt kullanımında israfın önlenmesi ve etkinliğin sağlanması amacıyla yeni bir taşıt kanunu çıkarılacaktır. Maliye Bakanlığı bünyesinde "Taşıt Modülü" kurularak kamuda sağlıklı bir taşıt envanteri oluşturulacaktır.

Taşıt ediniminde etkin karar verebilmek için, satın alma ve kiralama seçeneklerinin maliyetleri karşılaştırılarak tasarruf bilinci anlayışıyla ortak yöntem, usul, kriter ve standartlar belirlenecektir.

6!

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait tatil yeri, kamp, eğitim tesisi gibi sosyal tesislerin envanteri çıkarılarak ekonomiye kazandırılması hazırlıkları yapılacak

Maliye Bakanlığı

Tüm kamu kurum ve kuruluşları

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait tatil yeri, kamp, eğitim tesisi gibi sosyal tesislerin envanteri çıkarılarak ekonomiye kazandırılması hazırlıkları yapılacaktır.

62

Büyük altyapı projelerinde ortak karar alma süreçleri geliştirilecek

Kalkınma Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

Enerji ve Tabii

Kaynaklar

Bakanlığı,

Orman ve Su İşleri Bakanlığı,

Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,

Hazine Müsteşarlığı

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

Büyük altyapı projeleri yürüten kurumların planlama ve uygulama aşamalarında bilgi paylaşımı ve ortak karar alma süreçleri geliştirilerek projeler arası çakışmalar ve oluşabilecek ilave maliyetler önlenecektir. Bu amaçlara yönelik düzenlemeler yapılacak ve idari mekanizmalar oluşturulacaktır.

63

Arazilerini büyütmek isteyen ehil mirasçılara faizsiz kredi desteği uygulaması başlatılacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı

Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, T.C. Ziraat Bankası

21 Aralık 2015

21 Haziran 2016

Arazilerini büyütmek isteyen ehil mirasçılara faizsiz kredi desteği uygulaması başlatılacaktır.

Ayrıca, çiftçilerimizden arazilerini birleştirmek suretiyle büyük ölçekli tarım işletmeleri oluşturanlara özel destekler verilecektir.

64

TCDD'nin yeniden yapılandırılması tamamlanacak, demiryolu işletmeciliği serbestleştirilecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, TCDD

21 Aralık 2015

21 Haziran 2016

Uygun maliyet ile daha etkin ve kaliteli hizmet sunma, demiryollarının rekabet gücünü artırmak ve taşımacılıkta dengeyi demiryolları lehine yeniden kurmak için TCDD'nin yeniden yapılandırılması ve sektörün serbestleştirilmesi sağlanacaktır.

65

Gümrüklerde Tek Pencere Sistemi uygulamaya konulacak

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

İlgili Kurum ve kuruluşlar

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

Çalışmaları başlatılan Tek Pencere Sistemi ilgili kurumlarca düzenlenen ve gümrük işlemlerinde kullanılan her türlü izin, belge ve onaya ilişkin işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini ve kontrol edilmesini amaçlamaktadır.

Tek Pencere Sistemi, gümrük işlemleri sırasında istenen tüm belgelerin tek noktadan temin edilmesini sağlayan e-belge aşaması ile diğer kurumlara ilişkin taleplerin tek noktada yapılmasını sağlayan e-başvuru aşamasından oluşmaktadır.

Uygulama sayesinde manuel olarak yapılan belge kontrollerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi, kullanıcı hatalarının ortadan kalkması, kontrollerin etkililiğinin artırılması ve işlem sürelerinin kısaltılması hedeflenmektedir.

66

Perakende ticaretin düzenlenmesine yönelik ikincil düzenlemeler tamamlanacak

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

İlgili kurum ve kuruluşlar

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

Alışveriş merkezlerinin düzenlenmesine, perakende ticarette uyulması gereken ilke ve kuralların belirlenmesine, perakende sektörüne yönelik politika oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla Perakendeciler Konseyinin oluşturulmasına, ikinci el motorlu kara taşıtı ve taşınmaz alım satımı ile sergi, panayır ve tanıtım günleri gibi organizasyonların düzenlenmesine ilişkin yönetmelikler çıkarılacaktır.

67

Kamu sermayeli kuruluşlara yönelik yönetişim reformu yapılacak

Hazine Müsteşarlığı

Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı,

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

Kamu sermayeli kuruluşların açık, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıda çalışmalarını sağlayacak, uluslararası kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumlu olacak şekilde mevzuat düzenlemesi yapılacaktır.

68

Gümrük Birliğinin güncellenmesi çalışmalarına devam edilecek

Ekonomi Bakanlığı

Avrupa Birliği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,

ilgili diğer tüm Bakanlıklar

21 Aralık 2015

21 Haziran 2016

Serbest Ticaret Anlaşmaları dahil, Gümrük Birliği'nin işleyişinde karşılaşılan güçlüklerin giderilmesi suretiyle sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması ve tüm mal ve hizmetler ile kamu alımlarını kapsayacak şekilde Gümrük Birliği'nin kapsamının genişletilmesi amacıyla müzakereler yürütülecektir.

Bu kapsamda, özel kesimin de katılımıyla yürütülmekte olan etki analizi ve değerlendirme çalışmaları dikkate alınarak, Avrupa Birliği ile entegrasyon çalışmaları doğrultusunda ülkemiz müzakere pozisyonu şekillendirilecektir.

69

Kanal İstanbul için yasal düzenleme yapılacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, ilgili kurum ve kuruluşlar

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

Kanal İstanbul'un yapımı ve işletilmesiyle ilgili gerekli yasal düzenleme yapılacaktır.

YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ

70

Serbest bölgelerin cazibesi artırılacak

Ekonomi Bakanlığı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,

Maliye Bakanlığı

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

Serbest bölgelerin, ülkenin değişen ekonomik şartları ve ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirilebilmeleri; yatay ve dikey işbirliği ağları geliştirebilen bölge uygulamacılığı yapılabilmesine imkan verecek bir esnekliğe kavuşturulmaları ve böylece ülkenin uluslararası rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaları ve ekonomiye daha etkin biçimde entegre olmalarının yanı sıra dünyadaki iyi uygulama örneklerine yakınlaştırılmalarını teminen, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununda stratejik, büyük ölçekli veya öncelikli yatırımlara yönelik gerekli değişiklikler yapılacaktır.

71

Uluslararası doğrudan sermayenin ülkemize çekilmesine yönelik gerekli tedbirler alınacak

Başbakanlık

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, TCMB

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

Yatırım ortamının mevzuat ve idari işlemler açısından kalitesini artırmak üzere Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu kapsamında belirlenen eylemler tamamlanacaktır. Türkiye'nin yatırım imkan ve fırsatlarının özellikle sermaye ihraç eden yatırımcılara anlatılması ve söz konusu yatırımcıların ülkemizde yatırım yapmalarının sağlanması amacıyla tanıtım seminerleri, iş forumları ve yatırımcı ziyaretleri şeklinde tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

72

Yatırımlarda bürokrasi azaltılacak

Başbakanlık

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

Ekonomi Bakanlığı,

Gıda, Tarım ve

Hayvancılık

Bakanlığı,

Kalkınma Bakanlığı,

Kültür ve Turizm Bakanlığı,

Maliye Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı,

Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

Yatırımların önündeki idari, teknik zorluk ve engeller ilgili kurum, kuruluş ve kurulların da görüşleri alınarak tespit edilecek, bunları önleyici düzenlemeler yapılacaktır.

Kamu taşınmazlarının tahsisinde çeşitli kurumlarca, farklı mevzuat kapsamında işlemler yürütülmektedir. Bu durum taşınmazların yatırımcılara tahsis sürecini uzatmaktadır.

Bu amaçla;

Yatırım yeri temininde ve tahsisinde karşılaşılan güçlüklerin giderilmesine yönelik olarak kamu taşınmazlarının yatırımlara tahsisini düzenleyen mevzuattaki tüm iş süreçleri Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı tarafından ilgili kurum ve kuruluşlarla beraber incelenecek, sorun alanları tespit edilecek ve çözüm önerileri ortaya konulacaktır.

Yatırım yeri temini süreçlerinde hazine arazilerinin yatırımcıya tahsisi aşamasında yatırımcıların yatırımı gerçekleştirme kabiliyetleri değerlendirilecektir.

İlgili kurumların uyguladıkları mevzuatta tanımlanan yer tahsisine dair süreçlere yönelik bir kılavuz hazırlanarak yayınlanacaktır.

Mevzuatta tespit edilen sorunlu konularla ilgili gerekli mevzuat değişikliklerinin yapılmasına dair hazırlık yapılacaktır.

Konunun veri yönetimi, analizi ve sunumu süreçlerini ortaya koyan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü) tarafından hazırlanarak Başbakanlığa sunulan Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Yönetmelik Taslağı gibi tamamlanmış mevzuatın yürürlüğe girmesi sağlanacaktır.

73

Endüstri Bölgeleri ve Organize Sanayi Bölgelerinde arsa maliyetlerini azaltacak yeni bir mekanizma kurulacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Maliye Bakanlığı

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

Endüstri bölgelerinin operasyonel hale gelmesiyle Maliye Bakanlığı tarafından yatırımcılara yapılacak tahsislere ilişkin usul ve esaslar belirlenecektir.

Kamu taşınmazlarının tahsisine yönelik usul ve esaslarda düzenleme yapılması gerekli hususlar, özel sektör görüşleri dikkate alınarak belirlenecek ve gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılacaktır.

74

OSB'lerde yetki karmaşasını ortadan kaldıran etkili bir yönetim yapısı oluşturulacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

KOSGEB,

TOBB,

ilgili kurum ve kuruluşlar

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

OSB uygulamalarında yaşanan sorunların çözümüne yönelik mevzuat çalışmaları yapılacaktır.

75

Yatırım Destek Ofislerinin (YDO) kurumsal ve beşeri kapasiteleri güçlendirecek

Kalkınma Bakanlığı

Ekonomi Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, TYDTA,

Kalkınma Ajansları

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

YDO faaliyetlerinin takip ve değerlendirilmesine imkan verecek bir faaliyet modülü geliştirilecektir.

YDO personelinin sağladığı hizmetlerin niteliğinin artırılmasına yönelik olarak devlet destekleri, yatırım danışmanlığı ile izin ve ruhsatlar konularında eğitim programı uygulanacaktır. Eğitimlerin belirli bir program çerçevesinde ve sürekli olarak verilmesi sağlanacaktır.

YDO mevzuatı yatırımcı taleplerini daha iyi karşılayacak şekilde geliştirilecek ve bu kapsamda verilen hizmetlerin niceliğinin artırılabilmesini teminen YDO görev tanımları netleştirilerek detaylandırılacaktır.

YDO memnuniyet anketi geliştirilecek ve uygulanacaktır.

76

İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarında basitleştirme ve uygulama birliği sağlanacak

Başbakanlık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,

İçişleri Bakanlığı, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı,

Türkiye Belediyeler Birliği,

ilgili kurum ve kuruluşlar

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

Sadece yerel yönetimlerin izin veya ruhsat vermesiyle faaliyete başlama imkanı bulunmayan işyerleri için birden fazla izin/ruhsat alınması usulüne son verilecektir.

3572 sayılı Kanun ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte düzenleme yapılarak bu tür işletmeler için izin başvurularının ortak başvuru noktasından yapılması veya izinlerin ilgili kurumlar ve yerel yönetimlerden oluşan bir heyet tarafından verilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Büyükşehir belediyeleri ile diğer belediyeler arasında işyeri açma ve çalışma ruhsatları ile ilgili uygulama farklılıkları tespit edilecek, bu farklılıklar giderilerek istenen belgelerin sayısı ve türü bakımından yeknesaklık sağlanacaktır. Böylece işyeri açma ve çalışma ruhsatlarında büyükşehir belediyeleri ile belediyeler arasında uygulama birliği sağlanacaktır.

77

Enerji lisans, ruhsat ve izin işlemleri kolaylaştırılacak

EPDK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşlar

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

Enerji yatırım süreçlerini kolaylaştırmak üzere EPDK tarafından lisans/ruhsat/izin işlemlerinde istenen belgelerin azaltılması ve elektronik ortamda temini mümkün olan belgelerin başvuru sahiplerinden alınmaması yönünde düzenleme yapılacaktır.

Eylem

No

Eylem

Eylemden Sorumlu Kurum veya Kuruluş

Eylem ile İlgili Kurum ve Kuruluş

Eylemin Başlangıç ve Bitiş Tarihi

Eyleme İlişkin Açıklama

78

Şirketlerin kuruluş ve tasfiye işlemleri değerlendirilerek, işlemler daha da kolaylaştırılacak

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Adalet Bakanlığı, TOBB

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

Şirketlerin kuruluş ve tasfiye işlemleri kolaylaştırılacak; maliyetler düşürülecek; süreç kısaltılarak basitleştirilecek; iradi tasfiye, iflaslı tasfiye ve yeniden yapılandırmaya yönelik hususlar gözden geçirilecektir.

TASARRUFLAR

79

Bireysel emeklilik sisteminde "otomatik katılım sistemi" pilot çalışma sonuçları esas alınarak yaygınlaştırılacak

Hazine Müsteşarlığı

TSB

21 Aralık 2015

21 Haziran 2016

Bireysel emeklilikte otomatik katılım sistemine yönelik pilot çalışma yapılmış ve başarılı sonuçlar alınmış olup, genele yaygınlaştırılması amaçlanacaktır.

80

Sermaye piyasalarında kurumsal yatırımcılar teşvik edilecek

Hazine Müsteşarlığı

Maliye Bakanlığı, SPK,

Türkiye Bankalar Birliği,

Türkiye Katılım Bankaları Birliği,

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı

Kuruluşları Birliği, TSB,

Borsa İstanbul

21 Aralık 2015

21 Haziran 2016

Ülkemizde finansal sektördeki sermaye piyasaları payının ve finansal derinliğin artırılması için kurumsal yatırımcıların ve kurumsal yatırımların artırılması amaçlanmaktadır.

81

İslami finans araçları ve kurumları geliştirilecek

Hazine Müsteşarlığı

Maliye Bakanlığı, SPK,

BDDK,

Türkiye Katılım Bankaları Birliği

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

Dünyada genel kabul gören uygulamalarına benzer şekilde İslami finans araçları ve kurumları geliştirilecek, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi kapsamında İstanbul'un bu alanda da küresel merkezlerden biri olması sağlanacaktır.

82

Kamuda hizmet binası ediniminde esaslar belirlenecek ve etkin bir şekilde uygulanacak

Maliye Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

Enerji ve Tabii

Kaynaklar

Bakanlığı,

Kalkınma Bakanlığı, TOKİ

21 Aralık 2015

21 Haziran 2016

Kamuda hizmet binası ediniminde kullanılacak yöntem, kriter, usul ve esaslar belirlenecek ve etkin bir şekilde uygulanacaktır.

83

Binalarda enerji

verimliliği

desteklenecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Enerji ve Tabii

Kaynaklar

Bakanlığı,

İçişleri Bakanlığı

21 Aralık 2015

21 Haziran 2016

Binalarda enerji tüketiminin azaltılması için Enerji Verimliliği Kanunu, İmar Kanunu ve ilgili diğer kanun ve yönetmeliklerde değişiklikler yapılacak ve enerji verimli binalar oluşturulacaktır.

BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK

84

Patent Kanunu çıkarılacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Yükseköğretim

Kurumu,

Türk Patent

Enstitüsü,

TÜBİTAK,

TOBB

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

Ülkemizin daha nitelikli ve yüksek katma değer odaklı bir sınai mülkiyet üretim yapısına geçmesi için, yeni Patent Kanunu Tasarısı yasalaştırılacaktır.

85

Ar-Ge ve yenilik desteklerinin etkinliği artırılacak ve koordinasyonu güçlendirilecek

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,

Hazine Müsteşarlığı,

Yükseköğretim

Kurumu,

TÜBİTAK,

KOSGEB,

OSBÜK,

Üniversiteler

21 Aralık 2015

21 Haziran 2016

Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin artırılmasına yönelik destek sağlayan kurumlar arasında koordinasyon güçlendirilecek ve desteklerin etkililiği artırılacaktır.

86

Ar-Ge ve tasarım alanında erken aşamaya yönelik bir fon kurulacak

Hazine Müsteşarlığı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, TÜBİTAK,

TOBB,

İlgili STK'lar

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

Hazine Müsteşarlığınca uygulamaya konulan üst fon düzenlemesi kapsamında Ar-Ge ve erken aşama yenilikçi şirketlere yatırım yapacak girişim sermayesi fonlarına kaynak aktarılacak ve aktarılan bu kaynaklar girişim sermayesi fonlarının kuluçka ve hızlandırıcılar tarafından başlatılmış projelere yönelik yapılan yatırımlara öncelik verilmesi sağlanacaktır.

87

Yenilikçi girişimcilerin

projelerinin

ticarileştirilmesi

için kredi garanti

mekanizması

oluşturulacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Hazine Müsteşarlığı, TÜBİTAK,

KOSGEB,

KGF,

TOBB,

Bankalar

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

Mevcut kredi garanti mekanizması içinde yenilikçi girişimcilere proje bazlı kredi garanti desteği sağlayabilecek bir fon oluşturulacaktır.

88

Turkuaz Kart Sistemi için hazırlıklar tamamlanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı,

Yükseköğretim

Kurumu,

İlgili meslek kuruluşları

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

Nitelikli insan gücü için çalışma izni süreçlerini hızlandıracak özel bir Turkuaz Kart Sistemi için hazırlıklar tamamlanacak, nitelikli yabancı uyruklu çalışanların ve ailelerinin ikamet iznine ve çalışmalarına ilişkin süreçleri kolaylaştıracak düzenlemeler yapılacaktır.

Eğitim, tecrübe, ücret, dilbilgisi gibi unsurlar dikkate alınarak bir puanlama sistemi çerçevesinde nitelikli insan gücü için özel bir çalışma izni süreci tasarlanacaktır.

Bu çerçevede belirli kriterleri sağlayan kişiler için deneme süresi sonrasında, uzun süreli ikamet iznini öngören Turkuaz Kart verilecektir.

Türkiye'de iş kurma potansiyeli olan kişilerin ülkemize getirebilecekleri belirli bir finans miktarı dikkate alınarak aynı imkanlardan yararlanmaları sağlanacaktır.

89

Yurtdışında yaşayan nitelikli insan gücünün ülkemize kazandırılması teşvik edilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı,

Yükseköğretim Kurumu, ilgili meslek kuruluşları

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

Başta yurt dışındaki vatandaşlarımız olmak üzere, nitelikli insan gücünün Ar-Ge, üretim ve yönetim alanlarındaki birikimlerinin ülkemize kazandırılması için gerekli destek mekanizmaları oluşturulacaktır.

90

Araştırma projelerinde yabancı uzman çalıştırılması kolaylaştırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı,

Yükseköğretim

Kurumu

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

Ülkemizde ihtiyaç duyulan bilgi ve tecrübe düzeyi yüksek yabancı uzmanların ülkemizde çalışmalarının kolaylaştırılması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

91

Türkiye Uzay Ajansı kurulacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Genelkurmay

Başkanlığı,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı,

Kamu İhale Kurumu

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

Ülkemizdeki havacılık ve uzay alanındaki faaliyetlerin yürütülmesi, yeni teknolojilerin takip edilerek kullanılması ve projelerde koordinasyonun sağlanması amacıyla Türkiye Uzay Ajansı kurulacaktır.

ÇEVRE, YEREL YÖNETİMLER VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

92

Su Kanunu çıkarılacak

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

Gıda Tarım ve

Hayvancılık

Bakanlığı,

Kalkınma Bakanlığı, Su Kullanıcı Teşkilatlar,

İlgili kurum ve kuruluşlar

21 Aralık 2015

21 Haziran 2016

Su yönetimine ilişkin olarak mevzuattaki eksiklik ve belirsizlikleri giderecek; kurumların görev, yetki ve sorumluluklarını netleştirecek, işbirliği ve koordinasyonu sağlayacak Su Kanunu çıkarılması çalışmaları tamamlanacaktır.

93

Tabiatı ve biyolojik çeşitliliği korumaya yönelik yasal düzenleme gerçekleştirilecek

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

Gıda, Tarım ve

Hayvancılık

Bakanlığı

21 Aralık 2015

21 Haziran 2016

Tabiatın ve biyoçeşitliliğin etkin korunması ve korunan alan yönetimindeki boşluk ve belirsizlikleri giderecek kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak yasal düzenleme yapılacaktır.

94

Tabiat varlıkları, doğal, tarihi, arkeolojik ve kentsel SİT alanları ile diğer korunan alanlara yönelik mevzuattaki görev, yetki ve sorumluluklar netleştirilecek

Başbakanlık

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı,

Maliye Bakanlığı

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

Tabiat varlıkları, doğal, tarihi, arkeolojik ve kentsel SİT alanları ile koruma statüsü bulunan diğer korunan alanların görev, yetki ve sorumluluk bağlamında çakıştığı hususlarda, çakışmayı önleyecek gerekli mevzuat düzenlemesi yapılacaktır.

95

Büyükşehir Belediyesi Kanunu gözden geçirilecek

İçişleri Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

Gıda, Tarım ve

Hayvancılık

Bakanlığı,

Kalkınma Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı,

Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Belediyeler Birliği

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

Büyükşehir Belediyesi Kanununda, tecrübeler ışığında aksaklıkları giderecek şekilde gerekli değişiklikler yapılacaktır.

Büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları, aralarındaki işbirliği esasları ve ihtiyaç duyulan diğer ilave düzenlemeler için mevzuat değişikliği yapılacaktır.

96

Büyükşehirlerde ilçe belediyelerinin kaynaklarının artırılmasına yönelik düzenlemeler yapılacak

İçişleri Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı,

Türkiye Belediyeler Birliği

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

Büyükşehirlerde ilçe belediyelerinin kaynaklarının artırılmasına yönelik olarak, Belediye Gelirleri Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu ve İmar Kanununda değişiklikler yapılacaktır.

97

Gayrimenkul Sertifikası modeli hayata geçirilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, SPK,

TOKİ,

Türkiye Belediyeler Birliği,

GYODER,

KONUTDER,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

Kentsel dönüşüm alanlarında hakların devredilmesine imkan sağlayacak şekilde Gayrimenkul Sertifikası Modeli geliştirilecektir. Gayrimenkul Sertifikası Modeli, hakların belirlenmesi, alımı ve satımı gibi unsurları kapsayacaktır. Söz konusu modele ilişkin mevzuat çalışması SPK tarafından tamamlanacaktır.

98

Şehirlerde kişi başına yeşil alan şartı miktarı artırılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

Daha sağlıklı çevrenin oluşturulması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için şehirlerde kişi başına 10 metrekare olan yeşil alan şartı miktarı, 15 metrekare olacak şekilde düzenlenecektir.

DIŞ POLİTİKA

99

Dış Yardım Kanunu hazırlanacak

Başbakanlık

Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, TİKA,

AFAD,

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları

Başkanlığı

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016

Kalkınma işbirliği konusunda farklı kanunlarda düzenlenmiş olan hususların ve hukuki düzenleme ihtiyacı olan konuların yer aldığı çerçeve bir düzenleme olan Dış Yardım Kanun taslağı nihai hale getirilecektir.

100

Türkiye Kalkınma İşbirliği Kapsamlı Gözden Geçirme Raporu hazırlanacak

Başbakanlık

Dışişleri Bakanlığı,

Ekonomi Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,

Kalkınma Bakanlığı,

Milli Eğitim

Bakanlığı,

Milli Savunma Bakanlığı,

Sağlık Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, TİKA,

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),

Emniyet Genel Müdürlüğü

21 Aralık 2015 - 21 Haziran 2016

Türkiye Kalkınma İşbirliği Kapsamlı Gözden Geçirme Raporu kapsamında Türkiye'nin kalkınma işbirliği politika ve uygulamalarının kapsamlı bir analizi, kalkınma işbirliği faaliyetlerinin başlangıcından bu yana temel nitelikleri ile güçlü ve gelişme potansiyeli olan alanlar açısından değerlendirilmesi yapılacak ve kalkınma işbirliğinin ulusal ve uluslararası düzeydeki kurumsal yapısı gözden geçirilecektir.

Rapor konuyla ilgili karar vericilere bir öneri seti sunacaktır.

---

101 Kalkınma İşbirliği Temel Politika ve Strateji Belgesi hazırlanacak Başbakanlık

Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, AFAD Başkanlığı, TİKA, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Eximbank Genel Müdürlüğü

21 Aralık 2015 21 Haziran 2016 Türkiye'nin kalkınma işbirliği alanındaki politikasını, stratejilerini, öncelik ve hedeflerini ortaya koyan Kalkınma İşbirliği Temel Politika ve Strateji Belgesi hazırlanacaktır.

1 Yıl İçerisinde
Gerçekleştirilecek
Reformlar

Eylem

No

Eylem

Eylemden Sorumlu Kurum veya Kuruluş

Eylem ile İlgili Kurum ve Kuruluş

Eylemin Başlangıç ve Bitiş Tarihi

Eyleme İlişkin Açıklama

TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER

102

Yeni bir Seçim Kanunu hazırlanacak

Adalet Bakanlığı

İlgili kurum ve kuruluşlar

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Yeni bir Seçim Kanunu hazırlanacak, ülke seçim barajıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacaktır.

103

Yeni bir Siyasi Partiler Kanunu hazırlanacak

Adalet Bakanlığı

İlgili kurum ve kuruluşlar

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Siyasi parti özgürlüğünü güvence altına alacak, parti içi demokrasiyi güçlendirecek, katılım kanallarını genişletecek ve çoğulcu niteliklere sahip yeni bir Siyasi Partiler Kanunu çıkarılacaktır.

104

Ekonomik ve Sosyal Konsey ile ilgili yasal düzenleme gerçekleştirilecek

Kalkınma Bakanlığı

İlgili kurum ve kuruluşlar

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Ekonomik ve Sosyal Konsey ile ilgili yasal düzenleme gerçekleştirilecek, Konsey yönetişim ilkeleri çerçevesinde etkin bir biçimde çalıştırılacaktır.

105

Sivil Toplum Kanunu çıkarılacak

İçişleri Bakanlığı

Vakıflar Genel Müdürlüğü, İlgili STK'lar

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Sivil toplumun geliştirilmesi ve güçlendirilmesine dair bir çerçeve kanun çıkarılacaktır. Bu kapsamda, sivil toplum kurumlarının hukuki statülerinin, kurumsal yapılarının, faaliyetlerinin, kamu kurumları ile ilişkilerinin ve mali kaynaklarının düzenlenmesi sağlanacaktır.

106

Devlet Sırrı Kanunu çıkarılacak

Adalet Bakanlığı

İlgili kurum ve kuruluşlar

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Devlet sırrının tanımlanması, devlet sırrı ile diğer gizli bilgi ve belgelerin açıklanma ve gizli bırakılma şartları ile sürelerinin belirlenmesi, bilgi ve belgeleri "devlet sırrı" veya "gizli" olarak nitelendirmeye yetkili makam ve mercilerin belirlenmesi amacıyla Devlet Sırrı Kanunu çıkarılacaktır.

 

Adli Veri Bankası oluşturulacak

Adalet Bakanlığı

 

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Yargı alanında yapılan ve yapılacak çalışmalarda ihtiyaç duyulan tüm verilerin toplanmasını ve analiz edilmesini sağlamak üzere adalet istatistikleri, bilimsel bir bakış açısıyla ele alınacak ve Adli Veri Bankası oluşturulacaktır.

ADALET

107

Yüksek mahkeme üyeliği makul sürelerle sınırlandırılacak

Adalet Bakanlığı

İlgili kurum ve kuruluşlar

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Yüksek mahkeme üyeliğini, Avrupa örneklerine benzer şekilde makul sürelerle sınırlayacak düzenleme yapılacaktır.

108

Yargı mensupları için mesleki etik kuralları belirlenecek

Adalet Bakanlığı

İlgili kurum ve kuruluşlar

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Yargı hizmetlerinde gelenekselleşmiş etik kurallar önem taşımaktadır. Tarihi geleneğimizden de gelen bu etik kuralların belirli bir form içerisinde belirlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yargı mensuplarının uyması gereken mesleki etik kurallar, uluslararası ölçütler de dikkate alınarak ilgili kurumlarla işbirliği halinde belirlenecek ve kamuoyuna duyurulacaktır.

Yargıtay ve Danıştay başkan ve üyeleri ile hakim ve savcıların uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik gibi etik davranış ilkeleri belirlenecek, gerekirse bunu değerlendirmek üzere bir mekanizma oluşturulacaktır.

109

Yüksek yargı organlarının başkan, daire başkanı ve üyelerinin TBMM Başkanlığına mal bildiriminde bulunması sağlanacak

Adalet Bakanlığı

 

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Yüksek yargı mensuplarının tarafsızlık, dürüstlük ve hesap verebilirliğini sağlamak amacıyla, yüksek yargı organlarının başkan, daire başkanı ve üyelerinin TBMM Başkanlığına mal bildiriminde bulunmasını sağlayacak düzenleme yapılacaktır.

110

Hukuki Yardım (Himaye) Sigortası sisteminin altyapısı oluşturulacak

Adalet Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Vatandaşlarımızın daha kolay adalet hizmeti alabilmesi için, birçok gelişmiş ülkede uygulanan Hukuki Yardım (Himaye) Sigortası sistemine geçiş sağlanacaktır.

Bu kapsamda vatandaşların karşılaştıkları hukuki sorunları daha rahat çözebilmeleri için sigorta edilen hukuki risk sayısı artırılacaktır.

m

İdari yargıda iş yükü azaltılacak ve idari yargının daha hızlı çalışması sağlanacak

Adalet Bakanlığı

İlgili kurum ve kuruluşlar

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

İdari yargıda iş yükünün azaltılması ve dava sürelerin kısaltılması amacıyla, süreci uzatan usul hükümlerinin yeniden düzenlenmesi ve alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının geliştirilmesi önemlidir.

Bu çerçevede, idari yargıda tek hakim tarafından bakılan davaların kapsamı genişletilecek ve usulde öngörülen süreler kısaltılacaktır. Aynı maddi ve hukuki sebebe dayalı davaların daha hızlı çözülmesi amacıyla, "grup dava" müessesesi getirilecektir.

659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede düzenlenen sulh yolunun kapsamındaki idarelerin sayısı artırılacak, idarelerin taraf olduğu adli uyuşmazlıklar ile bazı idari uyuşmazlıklarda sulh yolu zorunlu hale getirilecektir.

112

Noterlik sistemi yeniden yapılandıracak

Adalet Bakanlığı

Türkiye Noterler Birliği

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Noterlik sistemi, yargının iş yükünü azaltacak uygulamaları da içerecek şekilde reforma tabi tutulacaktır.

Yapılacak kanun çalışması ile, mahkemelerin iş yükünü azaltacak bazı iş ve işlemlerin noterliklere devri, hukukçu noter yardımcılarının görevlendirilmesi, noter olabilmek için sınav zorunluluğu getirilmesi ve bu suretle noterlik uygulamalarında ortaya çıkan sorunlar giderilerek daha etkin bir noterlik sistemi kurulacaktır.

KAMU YÖNETİMİ

113

Kamu personel rejimi reformu yapılacak

Başbakanlık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, SGK,

Devlet Personel Başkanlığı

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Temel olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile düzenlenen bu alanda zaman içinde dağınık bir yapı oluşmuş ve sistem çok karmaşık bir hale gelmiştir.

Kamu yönetiminin daha dinamik ve etkin bir hale getirilmesi, verimliliğin, hesap verebilirliğin, şeffaflığın ve etkililiğin artırılması amacıyla uluslararası örnekler de dikkate alınarak yeni bir personel rejimi oluşturulacaktır. Yeni oluşturulacak rejim, kamu personelinin performansının ölçülebilmesine ve değerlendirilebilmesine de imkan verecektir.

114

Kamu kurumlarında stratejik planlama çalışmalarının koordinasyonu güçlendirilecek

Kalkınma Bakanlığı

Maliye Bakanlığı, Sayıştay

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Kalkınma Bakanlığının sekretaryasını yürüttüğü Merkezi Uyumlaştırma Birimlerini Temsil Eden Kamu Kurumlarının bir araya geldiği bir koordinasyon kurulu kurulacaktır.

Eylem

No

Eylem

Eylemden Sorumlu Kurum veya Kuruluş

Eylem ile İlgili Kurum ve Kuruluş

Eylemin Başlangıç ve Bitiş Tarihi

Eyleme İlişkin Açıklama

115

Merkezi idare ve yerel yönetimler arasındaki ilişkiler, Avrupa Yerel Yönetimler Şartıyla uyumlu olarak yeniden düzenlenecek

Başbakanlık

Avrupa Birliği Bakanlığı,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Belediyeler Birliği

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Avrupa Yerel Yönetimler Şartı dikkate alınarak merkezi idare ile mahalli idareler arasındaki görev ve yetki paylaşımı yeniden değerlendirilecektir.

116

Yerel yönetimlerde hesap verilebilirlik mekanizması güçlendirilecek

İçişleri Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Yerel yönetimler ile ilgili denetim sisteminin artırılması için Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediye Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu, Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda değişiklikler yapılacaktır.

Mahalli idareler tarafından sunulan temel hizmetler ile ilgili standartlar belirlenerek yürürlüğe konulacak ve standartlara uygunluk denetimi İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacaktır.

117

Profesyonel sınır kolluğu teşkilatı kurulacak

İçişleri Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı,

İlgili kurum ve kuruluşlar

15 Aralık 2015 15 Aralık 2016

Çok başlı yapıya sahip sınır muhafazası, Avrupa Birliği uyum kriterleri de dikkate alınarak tek çatı altında birleştirilecektir. Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığına bağlı silahlı sınır güvenliği teşkilatının kurulması öngörülmektedir.

118

Milli Arşiv Kanunu çıkarılacak

Başbakanlık

İlgili kurum ve kuruluşlar

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Türkiye'de arşivlerin daha açık ve hızlı bir şekilde hizmete sunulması sağlanacak, resmi ve özel arşiv potansiyeli düzenli ve etkili bir biçimde yönetilecektir.

SOSYAL POLİTİKALAR ve ÇALIŞMA HAYATI

119

Sosyal Yardım Kanunu çıkarılacak, bütünleşik bir sosyal destek sistemi kurulacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, SGK,

İŞKUR,

TÜİK

Valilikler,

Kaymakamlıklar

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Sosyal yardımları ve hizmetleri düzenleyen çok sayıdaki kanun, mükerrerlikler önlenerek ve güncellenerek tek kanunda toparlanacaktır.

Sosyal yardımlarda, aile büyüklüğünü esas alacak ve ailenin bütünlüğünü koruyan bir model hayata geçirilecektir.

Sosyal Yardım Kanunu çıkarılarak, sosyal destek ve hizmetlerin hak temelli olarak bütünleşik bir şekilde sunulduğu bir sosyal destek sistemi kurulacaktır.

120

Aile Sosyal Destek Programının (ASDEP) alt yapısı tamamlanacak ve uygulama başlatılacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı,

Milli Eğitim Bakanlığı,

Sağlık Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı,

Vakıflar Genel Müdürlüğü,

Türkiye Belediyeler Birliği

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Aile Sosyal Destek Programının (ASDEP) hayata geçirilmesi için gerekli olan insan kaynağı planlaması, mevzuat alt yapısı, il bazlı risk haritaları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı hizmetlerinin hizmet standartları, izleme ve değerlendirme sistemi, ASDEP personelinin görev tanımlarını içeren hazırlık çalışmaları tamamlanacaktır.

121

Restorasyon Teknikleri Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü Türkiye Belediyeler Birliği

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Restorasyon Teknikleri Araştırma ve Uygulama Merkezi kurularak, bu alanda uluslararası standartlarda altyapımızın geliştirilmesi, yurtiçi ve yurtdışı çalışmalarda kalite artışı sağlanacaktır.

122

İş uyuşmazlıklarında alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin hukuk sistemimize kazandırılması için çalışma yapılacak

Adalet Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TOBB

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Alacağa ilişkin iş uyuşmazlıklarının mahkeme önüne gelmeden çözümlenmesi kapsamında iş uyuşmazlıkları hakem heyetleri kurulması, iş uyuşmazlıklarında arabuluculuk müessesesinin teşvik edilmesi ve 4857 sayılı İş Kanununun 91 inci maddesinde belirtilen işçi alacaklarına ilişkin uyuşmazlık çözme kapasitesinin artırılması sağlanarak iş mahkemelerinin iş yoğunluğu azaltılacaktır.

123

Genel Sağlık Sigortası kapsamında yapılan gelir testi sistemi ve buna bağlı genel sağlık sigortası primi ödemeleri gözden geçirilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Aile ve Sosyal

Politikalar

Bakanlığı,

Sağlık Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, SGK,

Valilikler,

Kaymakamlıklar,

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Genel Sağlık Sigortası kapsamında yapılan gelir testi sistemi ve buna bağlı genel sağlık sigortası primi ödemeleri gözden geçirilecektir.

124

Evde Sağlık Uygulaması yaygınlaştırılacak

Sağlık Bakanlığı

Aile ve Sosyal

Politikalar

Bakanlığı,

Sosyal Güvenlik Kurumu

Türkiye Belediyeler Birliği

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Evde Sağlık Uygulamasının bütünleşik bir yapıda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve mahalli idareler ile birlikte 12 ilde yürütülen pilot uygulaması yaygınlaştırılacaktır.

Evde bakım hizmetlerini yürütecek hasta yakını veya yardımcı personel temel bakım hizmetleri konusunda eğitilecektir.

125

Sağlık ve eğitim personeline yönelik şiddeti önlemek için caydırıcı önlemler alınacak

Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı

Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı,

Türkiye Belediyeler Birliği,

İlgili STK'lar

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet uygulamalarını engelleyici ve caydırıcı önlemler alınacaktır.

Eğitim ve öğretim hizmeti sunan personelin şiddete maruz kalmalarını engelleyici ve caydırıcı mahiyette farkındalık oluşturulacak, disiplin uygulamaları geliştirilecek ve okul aile birlikleri ile işbirliği halinde yerel ve ulusal bazda gerekli tedbirler alınacaktır.

126

Uyuşturucu ile mücadele etkinleştirilecek

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı

Adalet Bakanlığı,

Aile ve Sosyal

Politikalar

Bakanlığı,

Gıda Tarım ve

Hayvancılık

Bakanlığı,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,

Sağlık Bakanlığı,

Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu üyesi diğer kurum ve kuruluşlar

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Uyuşturucu İle Mücadele Eylem Planı etkili bir şekilde uygulanmaya devam edilecek, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik güvenlik önlemleri artırılacak, uyuşturucu maddelerin yasadışı imal, ticaret ve kullanımıyla mücadelede personel ve teknik kapasite ile mücadelede görev alan kamu görevlileri ödül mekanizması güçlendirilecektir.

Arz ile mücadele yanında, talep ile mücadeleye yönelik politikalara önem ve öncelik verilecek, mücadelede yerel yönetimler ve STK'larla işbirliği içerisinde çalışılacaktır.

Narkotimlerin tüm ülkeye yaygınlaştırılması sağlanacak, uyuşturucu ile mücadele karar destek sistemi kurulacaktır.

127

Çocuk hakları en geniş hukuki çerçevede korunacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

İlgili kurum ve kuruluşlar, ilgili STK'lar

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Toplumda çocuklara yönelik şiddet, istismar ve çocuk işçiliği ile ilgili farkındalığın artırılması sağlanacak, bu alana yönelik çizgi filmler, çocuk oyunları, sinema ve tiyatro etkinlikleri desteklenecektir.

EĞİTİM

128

Kamu Personeli Seçme Sınavında, uygun görülen diğer alanlardaki öğretmen adayları için de alan sınavı uygulamasına geçilecek

Milli Eğitim Bakanlığı

ÖSYM

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Öğretmen adaylarının sadece genel kültür ve eğitim bilimleri (formasyon) alanındaki bilgilerini ölçen sistemden, kendi alanlarındaki bilgilerini de ölçen Alan Bilgisi Sınavı uygulaması 2013 yılında 15 alanla başlamıştır. Daha nitelikli öğretmen adaylarının mesleğe girmesini sağlayan bu sistem, uygun görülen diğer alanlar için de uygulamaya konulacaktır.

129

Öğretmen Akademisi kurulacak

Milli Eğitim Bakanlığı

Yükseköğretim

Kurumu

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm kurumlarda çalışan aday öğretmen, öğretmen ve yöneticilerin hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, mesleğe başlamadan ve başladıktan sonraki tüm süreçlerde, eğitimdeki yeni gelişmeler ışığında yetişmeleri için, akademi statüsünde bir kurum ihdası için gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır.

130

Eğitimin tüm kademelerindeki müfredat, temel becerileri içerecek şekilde güncellenecek ve etkin bir rehberlik sistemi oluşturulacak

Milli Eğitim Bakanlığı

Yükseköğretim

Kurumu

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Eğitimin tüm kademelerinde okutulan derslerin müfredatı, belirli aralıklarla "temel becerileri" geliştirme esaslı olarak güncellenecektir.

Ortaokul ve liselerde seçmeli ders sayısı artırılacak, bireysel yeteneklere göre öğrencileri yönlendirebilecek bir rehberlik sistemi oluşturulacaktır.

131

Milli Eğitim Kalite Çerçevesi uygulamaya konulacak ve bu bağlamda Eğitim Kalite Endeksi hazırlanacak

Milli Eğitim Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı,

Yükseköğretim

Kurumu,

ilgili STK'lar

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Milli Eğitim Kalite Çerçevesinin öngördüğü düzenlemeler yapılacak; okul, ilçe ve il bazında kalite raporlarının çıkarılması sağlanacaktır.

Bu kapsamda, okulların akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif performansları değerlendirilerek sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır.

132

Yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil öğretimi için gerekli tedbirler alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı

Yükseköğretim

Kurumu

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil öğretimine yönelik olarak öğretme sistematiği ve müfredat gözden geçirilecek, aktif yöntemler ile yabancı dil öğrenimine ağırlık verilecektir.

133

Okul bazlı bütçe yönetimine geçilecek

Milli Eğitim Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Tüm okul türlerinde, okul bazlı bütçeleme yönetimine geçilecektir. Bu kapsamda kaynakların öğrenciye, okula ve yerele özgü farklılıkları dikkate alacak şekilde daha kapsayıcı ve eşitlikçi bir biçimde kullanımı sağlanacaktır.

134

Mesleki ve teknik eğitim okul/kurum yönetim modeli geliştirilecek

Milli Eğitim Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumu, KOSGEB, TOBB, ilgili STK'lar

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının yönetim yapısına, iş piyasası aktörleri ve sektör temsilcileri dahil edilerek sektörün mesleki ve teknik öğretimi yönlendirmedeki etkisi artırılacaktır.

135

Meslek yüksekokulları yeniden

yapılandırılacak

Milli Eğitim Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

Yükseköğretim

Kurumu,

KOSGEB,

TOBB, İlgili STK'lar

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Kamu-özel kesim işbirliği ile meslek yüksekokulları, bulundukları bölgenin istihdam şartları ve yerel ihtiyaçlarına göre esnek bir yapıya kavuşturulacak ve uygulama ağırlıklı eğitim verilmesi sağlanacaktır.

136

Çıraklık eğitiminin

altyapısı

güçlendirilecek

Milli Eğitim Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, KOSGEB,

TOBB,

İlgili STK'lar

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Çıraklık eğitimi yeniden gözden geçirilerek zorunlu eğitime dahil edilmesi sağlanacaktır. Ayrıca çıraklık eğitiminin altyapısının güçlendirilmesi için meslek standartlarına dayalı, önceki öğrenmelerin tanınması ile uzaktan öğrenmeye de fırsat vermeyi hedeflemek üzere başlatılan uygulamalar yaygınlaştırılacaktır.

137

Eğitim istihdam

bağlantısı

güçlendirilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı

Yükseköğretim

Kurumu,

KOSGEB,

TOBB,

İlgili STK'lar

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Eğitim istihdam bağlantısının kurulabilmesine yönelik iş dünyasının ihtiyaç duyduğu meslek ve alanlarda kaliteli eleman yetiştirilmesini sağlayacak şekilde mesleki eğitimin kalitesini artıracak tedbirler alınacaktır.

Mesleki yükseköğretim kontenjanları, işgücü piyasası talepleri dikkate alınarak belirlenecektir.

138

Halk Eğitimi ve Mesleki Eğitim Merkezleri Hayat Boyu Öğrenme merkezlerine dönüştürülecek

Milli Eğitim Bakanlığı

Yükseköğretim

Kurumu,

İŞKUR,

Mesleki Yeterlilik Kurumu,

Türkiye Belediyeler Birliği,

işçi ve işveren sendikaları konfederasyonları, ilgili meslek örgütleri

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Hayat Boyu Öğrenme Merkezlerinin görev ve sorumluluklarını belirleyen mevzuat düzenlemeleri yapılacaktır.

Bu kapsamda, yerel yönetimler ve ilgili kamu kuruluşları tarafından verilen hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin belirli bir kalite ve standartta, izleme ve değerlendirme sistemine tabi tutularak eşgüdümlü bir şekilde yürütülmesi amacıyla, Hayat Boyu Öğrenme Koordinasyon Kanunu çıkarılacak ve ikincil mevzuat düzenlemeleri yapılacaktır.

139

Yükseköğretime geçiş sınavları yılda birden fazla yapılacak

Yükseköğretim

Kurumu

Milli Eğitim_ Bakanlığı, ÖSYM

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Öğrencilerimiz üzerindeki sınav baskısını azaltmak amacıyla, yükseköğretime geçişteki sınavların yılda birden çok yapılmasını temin edecek düzenlemeler yapılacaktır.

Ayrıca orta ve uzun vadede öğrencilerin okul başarıları ile sosyal, sanatsal ve sportif etkinliklerinin göz önünde bulundurulduğu bir geçiş sisteminin hayata geçirilebilmesi için gerekli altyapı çalışmaları yapılacaktır.

EKONOMİ, FİNANS ve TİCARET

140

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu güncellenecek

Maliye Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı, Sayıştay,

Hazine Müsteşarlığı

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, AB Müktesebatı ve uluslararası normlar esas alınmak suretiyle güncellenecektir.

141

Kamu İhale Kanunu güncellenecek

Maliye Bakanlığı

Avrupa Birliği Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

Enerji ve Tabii

Kaynaklar

Bakanlığı,

Kalkınma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,

Kamu İhale Kurumu

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Kamu İhale Kanunu, Avrupa Birliği'nin kamu alımları direktiflerine uygun olarak güncellenecektir.

142

Kamu ve özel kesim işbirliğine yönelik temel kanun hazırlanacak

Kalkınma Bakanlığı

Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, İlgili kurum ve kuruluşlar

21 Aralık 2015 21Aralık 2016

Kamu ve özel kesim işbirliği alanında halen dağınık bir yapıda olan mevzuatı tek bir temel kanunla düzenleyecek çalışma tamamlanacaktır.

143

Hazine mülkiyetine kayıtlı taşınmaz envanteri geliştirilecek

Maliye Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

TOKİ

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Kentsel gelişme için gerekli arsa ihtiyacını karşılamak üzere, öncelikle kamu elindeki arsa stoku ve bu kapsamdaki arsaların güncel maliyetlerinin belirlenmesi ve taşınmaz envanterinin geliştirilmesi sağlanacaktır.

144

Damga Vergisi Kanunu gözden geçirilerek yenilenecek

Maliye Bakanlığı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,

Gelir İdaresi Başkanlığı,

TOBB, TİM,

MÜSİAD,

TÜSİAD, YASED

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Yatırımları daha fazla teşvik edebilmek amacıyla, ekonomik ve mali etkileri dikkate alınarak,

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun bazı hükümleri ve uygulamaları gözden geçirilerek yenilenecektir.

145

Yatırıma uygun arazi envanterinin yatırımcıya elektronik ortamda sunulması amacıyla coğrafi bilgi sistemleri altyapısı kurulmasına yönelik çalışmalar tamamlanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı,

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,

Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, OSBÜK,

,lgili Kalkınma Ajansları, Türkiye Belediyeler Birliği

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Ekonomik büyümeyi sağlamak, yatırımların önünü açmak ve hızlandırmak için, yatırımcıların ihtiyaç duyduğu yatırıma uygun arazilerin elektronik ortamda sunulması hedeflenmektedir. İlgili taraflarla yatırım yeri belirleme kriterleri oluşturulacak, uygun veri setleri belirlenecek, bu verilerin elektronik ortamda sunulmasına yönelik altyapı tasarlanarak oluşturulan sistem ilk aşamada seçilen pilot alanda uygulanacaktır.

146

Finans ve bilişim başta olmak üzere, diğer sektörlere yönelik ihtisas mahkemeleri kurulacak

Adalet Bakanlığı

İlgili kurum ve kuruluşlar

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Yargıda uzmanlaşma geliştirilerek makul sürede yargılama ve isabetli karar oranını artırma temel hedeftir.

6460 sayılı Kanunla, mahkemelerin ihtisaslaşmasının sağlanması amacıyla, gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak, daireler arasındaki iş dağılımının HSYK tarafından belirlenebileceği hüküm altına alınmıştır.

Finans ve bilişim sektörlerince ihtiyaç duyulan alanların tespit edilmesi ve bu alanların, dairelerin iş dağılımının belirlenmesinde HSYK tarafından göz önünde tutulması sağlanacaktır.

147

KOBİ'lerin

taşınırlarının teminat olarak kullanılması sağlanacak

Adalet Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, BDDK

Adalet Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,

Maliye Bakanlığı, Türkiye Bankalar Birliği, Finansal Kurumlar Birliği

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırma amacıyla KOBİ'lerin teminat olarak gösterebilecekleri taşınır varlıkların kapsamı genişletilecek, taşınırların teminat olarak alınmasına ilişkin parçalı yapı tek bir yasal düzenleme ile günümüz koşulları göz önüne alınarak yeniden düzenlenecek ve taşınırlara ilişkin çevrimiçi merkezi bir sicil sistemi kurulacaktır.

148

Dahilde İşleme Rejimi gözden geçirilecek

Ekonomi Bakanlığı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,

Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı,

Hazine Müsteşarlığı

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Dahilde İşleme Rejimi, ihracatçılarımızın dünya piyasa fiyatlarından girdi temin etmesine olanak sağlayan dış ticaretimiz açısından son derece önemli bir enstrümandır.

Yurt içi üretime zarar vermemek hususu esas alınarak ve konuyla ilgili tüm paydaşların görüş ve önerileri dikkate alınarak Rejim gözden geçirilecek ve gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

149

Standart Maliyet Modeli uygulamaya geçirilecek

Başbakanlık

TOBB,

TİM,

MÜSİAD,

TÜSİAD,

YASED,

ilgili kurum ve kuruluşlar

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Kamu hizmetlerinin sunumunda ve idari düzenlemelerin kamuya ve hizmetten yararlananlara getirdiği yükün hesaplanmasında gelişmiş ülkelerin çoğunda kullanılan Standart Maliyet Modeli (SMM), yapılacak değişiklik ile Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Yönetmeliğine dahil edilecektir.

Yönetmelik değişikliği sonrasında yürürlükte olan mevzuatın Standart Maliyet Modeli ile değerlendirilmesinin sağlanması için Başbakanlık tarafından bir Genelge yayımlanacaktır.

150

MTA'nın yurtdışında madencilik faaliyetleri yapabilmesi sağlanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu hammaddelerin yurtdışından da temini için, proje bazlı arama, geliştirme ve yatırım konularında işbirliği yapılabilmesini teminen, MTA'nın kuruluş kanununda gerekli değişiklikler yapılacaktır.

151

Tarımsal destekler, tarım havzaları bazında ürün deseni ile birlikte su kısıtı gözetilecek şekilde yeniden düzenlenecek

Gıda, Tarım ve

Hayvancılık

Bakanlığı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,

Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı,

Hazine Müsteşarlığı, Bölge Kalkınma İdareleri, Yükseköğretim Kurumu

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Destekleme politikalarının su kısıtı esas alınarak gözden geçirilmesi için ihtiyaç duyulan veriler temin edilerek talep tahmini, karar destek ve diğer iktisadi modellerin tasarımı ve entegrasyonları sağlanacak ve buna yönelik yazılımlar geliştirilecektir.

Tarım alt havzaları bazında ürün deseni çalışmaları Karar Destek Sistemi ile birlikte değerlendirilecek, oluşturulan ürün desenine göre destekler yönlendirilecektir.

152

Sulama birlikleri yeniden

yapılandırılacak

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Gıda, Tarım ve

Hayvancılık

Bakanlığı,

İçişleri Bakanlığı, Bölge Kalkınma İdareleri,

İlgili Birlikler

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Sulama birliklerinin idari ve mali kapasitelerini geliştirmek üzere, yeniden yapılandırılmasını sağlayacak şekilde 6172 sayılı Kanunda ve ilgili diğer kanunlarda değişiklik yapılacaktır.

153

Şeker Piyasası yeniden yapılandırılacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Gıda, Tarım ve

Hayvancılık

Bakanlığı,

Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Şeker Kurumu

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Şeker Kanunu Tasarısı yasalaştırılacaktır.

Eylem

No

Eylem

Eylemden Sorumlu Kurum veya Kuruluş

Eylem ile İlgili Kurum ve Kuruluş

Eylemin Başlangıç ve Bitiş Tarihi

Eyleme İlişkin Açıklama

154

Sağlık turizmindeki kurumların yetkilendirilmesi ve akreditasyonu için altyapı oluşturulacak

Sağlık Bakanlığı

TÜSEB, İlgili STK'lar

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Sağlık turizmi alanında faaliyet gösterecek hastanelerin, aracı kuruluşların ve hizmet verenlerin altyapı ve mevzuatları oluşturulurken, tedavi ve tedavi dışı hizmetlerin tek bir mevzuat kapsamına alınarak standardizasyonunun sağlanması ve ilerde oluşabilecek problemlerin azaltılması amacıyla, akreditasyon sisteminin mevzuat ve kurumsal düzenlemeleri uygulamaya geçirilecek ve Sağlık Bakanlığı içerisinde denetim mekanizması kurulacaktır.

155

Yapı denetimi sistemi etkinleştirilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, TOKİ,

Türkiye Belediyeler Birliği

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Etkili bir yapı denetim sisteminin hayata geçirilebilmesi ve teknolojik unsurlardaki yeniliklerin dahil edilebilmesi için, mevcut yapı denetim sistemi gözden geçirilecek ve ilgili mevzuat bu çerçevede değiştirilecektir.

156

Piyasa gözetim ve denetim sistemlerinin işleyişi değerlendirilerek, etkin bir uygulama mekanizması oluşturulacak

Ekonomi Bakanlığı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,

İlgili kurum ve

kuruluşlar

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Piyasa gözetimi ve denetiminin daha etkin yapılabilmesi için, uluslararası örnekler ve ülkemizdeki mevcut durum analiz edilerek, yapılanma modeli önerileri getirilecektir. Piyasa Gözetim ve Denetim kuruluşlarının da katkıları alınarak oluşturulacak modelin hayata geçirilmesi için gereken hukuki düzenlemeler yapılacaktır.

157

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve geliştirilmesi için gerekli tedbirler alınacak

Enerji Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Yerli enerji kaynaklarımıza yönelik potansiyelimizin değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu çerçevede yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacak, yenilenebilir elektrik üretim tesislerinin etkin olarak kullanılabilmesi için, hidroelektrik santrallerde pompaj depolama gibi, modeller geliştirilecektir.

158

Daha önce kamuoyuyla paylaşılan 25 Öncelikli Dönüşüm Programının (ÖDÖP) uygulaması, açıklanan takvim çerçevesinde etkin bir şekilde takip edilecek

Kalkınma Bakanlığı

İlgili tüm Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Daha önce kamuoyuyla paylaşılan ekteki 25 Öncelikli Dönüşüm Programının (ÖDÖP) uygulaması, açıklanan takvim çerçevesinde etkin bir şekilde takip edilecektir.

1.Üretimde Verimliliğin Artırılması Programı

2.İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması Programı

3.Yurtiçi Tasarrufların Artırılması ve İsrafın Önlenmesi Programı

4.İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Programı

5.Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi Programı

6.Kamu Gelirlerinin Kalitesinin Artırılması Programı

7.İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Programı

8.İşgücü Piyasasının Etkinleştirilmesi Programı

9.Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı

10.İstatistiki Bilgi Altyapısını Geliştirme Programı

11.Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme Programı

12.Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim Programı

13.Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretim Programı

14.Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı

15.Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı

16.Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı

17.Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı

18.Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı

19.Temel ve Mesleki Becerileri Geliştirme Programı

20.Nitelikli İnsan Gücü İçin Çekim Merkezi Programı

21.Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Programı

22.Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı

23.Yerelde Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Programı

24.Rekabetçiliği ve Sosyal Uyumu Geliştiren Kentsel Dönüşüm Programı

25.Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği Altyapısının Geliştirilmesi Programı

BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK

159

Üst orta ve yüksek teknolojili ürünlerde kamu alım garantisine dayalı yerli tedarik modelleri hayata geçirilecek

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Enerji ve Tabii

Kaynaklar

Bakanlığı,

Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,

Sayıştay,

Kamu İhale Kurumu

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Üst orta ve yüksek teknolojili ürünlerde kamu alım garantisine dayalı üretim yapılabilmesi için geliştirilecek ürün bazlı yerli tedarik modelleri hayata geçirilecektir.

160

Kalkınma

bankacılığı yeniden yapılandırılacak

Hazine Müsteşarlığı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, BDDK, Türkiye Kalkınma Bankası

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Kalkınma bankacılığı, orta ve yüksek teknolojili yatırımlara uzun vadeli finansman sağlayacak şekilde yapılandırılacaktır.

161

Ülkemizdeki akredite test altyapısı ihtiyacı belirlenecek ve eksik alanlarda kapasite oluşturulacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, Üniversiteler, TÜRKAK,

KOSGEB,

İlgili STK'lar

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Ülkemizdeki sanayinin ihtiyaç duyduğu akredite testlerin envanteri çıkarılacaktır. Bu doğrultuda ülkemizde karşılanamayan test hizmetleri belirlenecek, bu hizmetlere ilişkin ülkemizde kapasite geliştirilmesine yönelik önceliklendirme ve takvimlendirme çalışması yapılacaktır.

162

Elektronik ortamda Kamu-Üniversite- Sanayi İşbirliği platformu kurulacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumu,

TÜBİTAK,

Üniversiteler

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Sanayinin, kamunun ve üniversitelerin altyapı ve insan kaynağı imkanlarının yer alacağı ve işbirliği fırsatlarının sunulacağı Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği portalı oluşturulacaktır.

163

Kamu kurumlarının ihtiyaçlarının ortak alım yöntemiyle tedariki yaygınlaştırılacak

Maliye Bakanlığı

DMO,

KİK

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Kamu kurum ve kuruluşlarının aynı veya benzer nitelikteki ihtiyaçlarının toplu alım yöntemiyle tedarik edilebilmesi için yöntemler geliştirilmesi ve ölçek ekonomisinden faydalanarak tasarruf sağlanması amaçlanmaktadır.

İhalelerde, Onuncu Kalkınma Planında yer alan "kamu alımları uygulamalarında KOBİ>ler lehine düzenlemeler yapılması" hedefi doğrultusunda yapılacak düzenlemeler de göz önünde bulundurulacaktır.

ÇEVRE, YEREL YÖNETİMLER VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

164

Sera gazı emisyonlarına yönelik takip sistemi kurulacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,

Enerji ve Tabi

Kaynaklar

Bakanlığı,

Gıda Tarım ve

Hayvancılık

Bakanlığı,

Orman ve Su İşleri Bakanlığı,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TüİK

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Sera gazı emisyonları kayıt altına alınacaktır.

Bu çerçevede enerji, ulaştırma, tarım, atık sanayii, arazi kullanımı ve ormancılık sektörleri için sera gazı emisyon izleme ve raporlama altyapısı kurulacak ve iklim değişikliği mücadele politikalarına katkı sağlanacaktır.

165

Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) çalışmalarına ilişkin ikincil mevzuat düzenlemeleri tamamlanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

İlgili kurum ve kuruluşlar

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Avrupa Birliği Mevzuatına Uyum Stratejisi kapsamında Stratejik Çevresel Değerlendirmenin (SÇD), belirlenen sektörlere ilişkin plan ve programlara çevresel değerlerin entegre edilmesi ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması için Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği yürürlüğe konulacaktır.

166

Tarihi dokusu zengin şehirlerimizin özgün kimlikleri ortaya çıkarılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TOKİ, Türkiye Belediyeler Birliği

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Kadim şehirlerin kimliklerinin tespiti, yaşatılması, izlenmesi ve denetlenmesi çerçevesinde sürdürülebilirlik ölçütleri bağlamında, ülkemizdeki özgün kimliğini koruyan şehirlerimiz tespit edilecek, mimari öğeleri belirlenecek, günümüz yapım teknikleri ve tipolojileri ile bütünleştirecek mimari öğeler tasarlanacak ve uygulama imar planı ile ilişkilendirilerek kadim şehirlerimiz canlandırılmak üzere pilot uygulama gerçekleştirilecektir.

167

Altyapılı arsa geliştirme çalışmalarına yönelik olarak yerel yönetimler desteklenecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, TOKİ,

Türkiye Belediyeler Birliği

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Başta dönüşüm alanlarında olmak üzere, arsa altyapısının geliştirilmesi amacıyla finans desteği sağlamak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Maliye Bakanlığı, TOKİ,

İller Bankası ve Yerel Yönetim kaynaklarını da içerecek şekilde bir destek çerçevesi geliştirilecek, ilkeler belirlenecek ve gerekli yasal altyapı oluşturulacaktır.

Bu konuda SUKAP projesi ile de gerekli koordinasyon sağlanacaktır.

Yerel yönetimlerin altyapılı arsa geliştirme yöntem ve araçları geliştirilecektir.

6306 sayılı Kanun kapsamında "Riskli Alan" veya "Rezerv Alan" olarak ilan edilen alanlarda yapılacak her türlü altyapı hizmetlerine yönelik tesislere ait etüt ve projelerin yaptırılması için veya bu projeleri gerçekleştiren idarelere mali ve teknik destek sağlanacaktır.

Arsa mülkiyetini elde etmeden, mevcut mülkiyet yapısı korunarak/düzenlenerek, altyapısı hazır arsa üretiminin hızlandırılmasını sağlayacak düzenleme ve destekler geliştirilecektir.

168

Belediye alacaklarının tahsilatının etkinliği artırılacak

İçişleri Bakanlığı

Maliye Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Özellikle küçük ölçekli belediyelerin tahakkuktaki etkisizliğinin azaltılmasına ve düşük alacak tahsilat oranlarının artırılmasına yönelik rapor hazırlanacak ve bu rapordaki öneriler dikkate alınarak, otomatik takip sistemi ve benzeri düzenlemeler hayata geçirilecektir.

169

Şehirlerde kamu arazilerinin daha aktif kullanımı sağlanacak

Maliye Bakanlığı

İlgili kurum ve kuruluşlar

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Şehirlerde kamu arazilerinin ekonomik kalkınma, ortak sosyo-kültürel fayda temelinde daha aktif kullanımını sağlayacak düzenlemeler yapılacaktır.

170

Hayvan hakları en geniş hukuki çerçevede korunacak

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,

Türkiye Belediyeler Birliği, ilgili STK'lar

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Özellikle şehirlerdeki hayvanların haklarının en geniş hukuki çerçevede korunması ve gerekli idari tedbirlerin geliştirilmesi sağlanacaktır.

171

Çevre hakları en geniş hukuki çerçevede korunacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, ilgili STK'lar

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Çevresel zararların önlenmesi, zarar meydana geldiğinde bu zararın giderilmesi, bu kapsamda oluşacak maliyetlerin ilgilisinden karşılanması için Avrupa Birliği Çevresel Sorumluluk Direktifinin mevzuatımıza uyumuna yönelik çalışma yapılacaktır.

Çevre denetimlerinin artırılarak çevre hakkının etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak için önleme ve ihtiyat ilkesini güçlendirecek idari ve hukuki tedbirler alınacaktır.

STRATEJİ DOKÜMANLARI

172

Belirlenen alanlarda strateji dokümanları hazırlanacak, mevcut stratejiler güncellenecek

Kalkınma Bakanlığı

İlgili kurum ve kuruluşlar

21 Aralık 2015 21 Aralık 2016

Hükümet Programında hazırlanması öngörülen aşağıdaki strateji dokümanları başta olmak üzere;

e-İhracat Stratejisi

Kentsel Dönüşüm Alanları Strateji Belgesi

Kentsel Mimarlık Stratejisi

Kış Turizmi Strateji Belgesi

Oyun Sektörü Stratejisi

Türkiye Afet Yönetim Strateji Belgesi

Türkiye Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı

Ulusal Genç İstihdamı Strateji Belgesi

Ulusal Genişbant Stratejisi

gibi önemli strateji dokümanları hazırlanacak, mevcut stratejiler güncellenecektir.

2. BÖLÜM

İCRAATLAR

 

 

3 Ay İçerisinde
Gerçekleştirilecek
Vaatler

Eylem

No

Eylem

Eylemden Sorumlu Kurum veya Kuruluş

Eylem ile İlgili Kurum ve Kuruluş

Eylemin Başlangıç ve Bitiş Tarihi

Eyleme İlişkin Açıklama

SOSYAL POLİTİKA VE EKONOMİ

173

2016 yılı için asgari ücretin 1.300 TL'ye yükseltilmesi yönünde Asgari Ücret Tespit Komisyonuna teklifte bulunulacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, İşçi ve işveren sendikaları konfederasyonları

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

 

174

Tüm işçi ve Bağ- Kur emeklilerine yıllık ilave 1.200 TL verilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

 

175

Emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafımızın emekli aylıklarından kesilen Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesintisi kaldırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

 

176

65 yaş aylığı alan yaşlılarımızın kimin yanında yaşarsa yaşasın, maaşlarını almaları ve

maaşlarında kesinti ve duraksama olmaması sağlanacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

 

177

Muhtarlarımızın 950 TL olan maaşı 1.300 TL'ye yükseltilecek

Maliye Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

 

178

Polislerin ve uzman erbaşların 2200 olan ek göstergeleri 3000'e çıkarılacak, polislerin emniyet hizmet tazminatı yüzde 25 artırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Genel Kurmay Başkanlığı,

İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı,

Milli Savunma Bakanlığı,

Devlet Personel Başkanlığı

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

 

179

Astsubay emeklileriyle ilgili sorun giderilecek

Maliye Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı,

Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı,

Milli Savunma Bakanlığı,

Sosyal Güvenlik Kurumu

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

180

Lisans öğrencilerinin 330 TL olan bursu 400 TL'ye çıkarılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

181

Askeri öğrencilerin harçlığı 400 TL'ye; er ve erbaşların harçlığı 30 TL'den 100 TL'ye yükseltilecek

Maliye Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

182

Esnafımıza düşük faizli kredi uygulamasına devam edilirken, 30 bin TL'ye kadar faizsiz kredi desteği verilecek

Hazine Müsteşarlığı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,

Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Halk Bankası, KOSGEB

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

183

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin TSE ve patent belgelerinin maliyetlerinin Devlet tarafından karşılanması sağlanacak

KOSGEB

Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Halk Bankası,

TSE,

Türk Patent Enstitüsü

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

184

2016 yılı Şubat ayında 30 bin öğretmen ataması yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı

 

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

185

Konut hesabı

uygulaması

başlatılacak

Hazine Müsteşarlığı

Aile ve Sosyal

Politikalar

Bakanlığı,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

Maliye Bakanlığı,

İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, BDDK, TCMB,

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

186

Doğum nedeniyle ücretsiz izinde geçen sürelerin memuriyet kıdeminde değerlendirilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacak

Devlet Personel Başkanlığı

Aile ve Sosyal

Politikalar

Bakanlığı,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

187

Çalışanların doğuma bağlı izin ve haklarını güçlendirmek üzere Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanununda gerekli değişiklikler yapılacak

Devlet Personel Başkanlığı,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

188

Çalışan kadınlarımıza doğuma bağlı olarak ilk çocukta 2 ay, ikinci çocukta 4 ay, üçüncü ve üzeri çocukta 6 ay yarı zamanlı ve tam ücretli çalışma hakkı ile çocuğun okula başlama yaşına kadar kısmi süreli çalışma hakkı tanınacak

Devlet Personel Başkanlığı,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

189

Mevsimlik tarım işçisi kadınlar ile ev eksenli çalışan kadınların sosyal güvenceden daha kolay faydalanmalarını sağlayacak düzenlemeler yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Aile ve Sosyal

Politikalar

Bakanlığı,

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

190

Mevsimlik tarım işçileri ile göçer ve yarı göçerlerin çocuklarının okullaşmasına yönelik tedbirler alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı

Aile ve Sosyal

Politikalar

Bakanlığı,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

Gıda, Tarım ve

Hayvancılık

Bakanlığı

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

191

51 ilimizde uygulanmakta olan yüzde 6 oranındaki İşveren Sigorta Primi indiriminde esas alınan 10 işçi çalıştırma zorunluluğu kaldırılarak mevcut uygulama devam ettirilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

192

Yoksul ailelere belirli ölçütlerle internet erişimi imkanı sağlanacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Hazine Müsteşarlığı

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

193

Kentsel dönüşüm kapsamına girmek şartı ile izinsiz yapılara elektrik ve su bağlanması sağlanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

194

Tarihimizin önemli şahsiyetleri ve olayları ile masal kahramanlarımızın belgesel, dizi ve çizgi filmlere dönüştürülerek tanıtımının yapılması desteklenecek, çocukların sevebilecekleri ve sorumlu birer birey olarak yetişmelerini sağlayacak içeriğe sahip bilgisayar oyunlarının ve animasyonların üretilmesi teşvik edilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

 

195

Opera ve tiyatronun geliştirilmesine yönelik destek mekanizmaları oluşturulacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

 

196

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın askerlik bedeli 6.000 Avro'dan 1.000 Avro'ya düşürülecek

Milli Savunma Bakanlığı

Maliye Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

 

197

Her bir KOBİ için

1.5milyon TL ve her bir risk grubu için 2 milyon TL olan kefalet limiti, imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin yatırım kredileri için

2.5milyon TL'ye, her bir risk grubundaki imalatçı KOBİ'ler için ise 3 milyon TL'ye çıkarılacak.

Diğer KOBİ'ler için 8 yıl olan maksimum vade, imalatçı KOBİ'ler için 10 yıla; diğer KOBİ'ler için yüzde 75 olan kefalet oranı imalatçı KOBİ'ler için yüzde 80'e çıkarılacak

KOSGEB

Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, T.C. Halk Bankası

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

198

Basit usulde vergilendirilen esnafın yıllık 8.000 TL'ye kadar kazançlarından vergi alınmayacak

Maliye Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

199

Sosyal destek alan vatandaşlarımızdan istihdam edilenlerin işveren sigorta primi desteklenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

200

Emek yoğun sektörlerde yatırımcıların talebi halinde, sembolik bir kira bedeliyle, anahtar teslimi fabrika binası yapılması konusunda model geliştirilecek

Ekonomi Bakanlığı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, İlgili STK'lar

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

201

Elektronik T.C. Kimlik Kartının vatandaşlara dağıtımına başlanacak

İçişleri Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, ilgili kamu kurum ve kuruluşları

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

GENÇLİK

       

202

Kendi işini kurmak isteyen gençlerimize proje karşılığı 50 bin liraya kadar karşılıksız nakdi destek verilecek

KOSGEB

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kredi Garanti Fonu, Bankalar

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

203

Gençlere 100 bin lira kredi desteği verilecek, bu krediye Kredi Garanti Fonu aracılığıyla yüzde 85 oranında kefalet imkanı sağlanacak

Hazine Müsteşarlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı,

Kredi Garanti Fonu, Bankalar

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

204

İlk kez iş bulan her gencimizin ücretinin bir yıl boyunca Devlet tarafından karşılanması sağlanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı,

Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, İŞKUR

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

205

Gençlerin genel sağlık sigortası prim borçları sıfırlanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

206

Meslek lisesi ve üniversite öğrencilerinin staj yapmalarını özendirici tedbirler alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı,

Yükseköğretim

Kurumu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Üniversiteler

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

207

Lise veya üniversite mezunu gençlerimizin genel sağlık sigortası giderlerinin iki yıl süreyle gelir testi yapılmaksızın ve prim alınmaksızın Devlet tarafından karşılanması sağlanacak

Sosyal Güvenlik Kurumu

Gençlik ve Spor Bakanlığı,

Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

208

Gençlere ücretsiz internet erişimi imkanı getirecek düzenlemeler yapılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

209

Yeni iş kuran gençlerimize üç yıl boyunca gelir vergisi muafiyeti sağlanacak

Maliye Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı,

Kalkınma Bakanlığı, KOSGEB

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

 

210

Gençlerimizin kısa film, ilk film, kitap, dergi vb. sanatsal faaliyetleri ile sportif faaliyetlerine, proje bazlı karşılıksız destek vermeyi öngören GENÇDES programı hayata geçirilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

 

211

Öğrenim gören gençlerimizin pasaport harcı kaldırılacak

Maliye Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı,

Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumu

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

 

TARIM

       

212

Yemde ve gübrede KDV kaldırılacak

Maliye Bakanlığı

Gıda, Tarım ve

Hayvancılık

Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

213

Genç çiftçilere proje karşılığı 30 bin lira karşılıksız destek verilecek

Gıda, Tarım ve

Hayvancılık

Bakanlığı

Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, T.C. Ziraat Bankası

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

214

İşletme büyüklüğü 5 dekar altındaki meyve, sebze, süs bitkisi, ıtri-tıbbi- aromatik bitki yetiştiriciliği yapan çiftçilere destekleme düzenlemesi yapılacak

Gıda, Tarım ve

Hayvancılık

Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, T.C. Ziraat Bankası

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

215

Çiftçilere sera desteği verilecek

Hazine Müsteşarlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı,

Maliye Bakanlığı, T.C. Ziraat Bankası

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

216

Kırsal kalkınma desteklerinin 81 ile yaygınlaştırılmasını sağlamaya yönelik program hazırlanacak

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Gıda, Tarım ve

Hayvancılık

Bakanlığı,

Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı

21 Aralık 2015 21 Mart 2016

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.