1. HABERLER

  2. İLAN

  3. AKADEMİK İLANLAR

  4. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğünden:

A+A-

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Koşulları:

• Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları, 5772 sayılı Kanun uyarınca İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi tarafından belirlenen “Atama-Terfi Kriterleri’ni ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.

Bütün Kadrolar için Gerekli Başvuru Belgeleri:

• Başvuru dilekçesi;

• YÖK formatında detaylı özgeçmiş ve yayın listesi; (Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümündeki YÖK Formatındaki özgeçmişin doldurulması gerekmektedir.)

• Lisans/Yüksek Lisans/Doktora diplomalarının noter tasdikli örneği;

• Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği;

• YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği;

• Nüfus cüzdanı fotokopisi;

• 2 adet vesikalık fotoğraf;

• Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Profesör kadrolarına başvuranların yayın dosyalarındaki eserlerden biri “başlıca araştırma eseri” olarak belirtilmelidir.

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Adresi:

• Başvurular, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM / PROGRAM

UNVAN

KADRO SAYISI

ÖZEL ŞARTLAR

Diş Hekimliği

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Yrd. Doç.

1

Diş Hekimliği mezunu olup, Ağız, Diş Çene Radyolojisi alanında uzmanlığını almış olmak.

Güzel Sanatlar ve Tasarım

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Yrd. Doç.

1

İç Mimarlık Lisans mezunu olmak, İç Mimarlık Yüksek Lisans mezunu olmak, İç Mimarlık alanında doktora mezunu olmak, İç Mimarlık uygulama ve eğitimi alanında deneyimli olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler

İşletme (İngilizce)

Yrd. Doç.

1

Adayların Muhasebe alanında uzmanlaşmış olmaları ve bu alanda İngilizce ders verebiliyor olmaları beklenmektedir. Ayrıca adayların Üniversitemizce belirlenen ve web sitesinde ilan edilen, Yardımcı Doçentliğe atanmak için gerekli asgari koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Adayların YÖK tarafından onaylanan sınavlardan birinden, İngilizce dilinde 80 ve üzeri puan almaları gerekmektedir.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Mimarlık (İngilizce)

Prof., Doç., Yrd. Doç.

2

Mimarlık Lisans mezunu olmak. Lisansüstü çalışmalarını Mimarlıkla ilgili alanlarda yapmış olmak. Adayların YÖK tarafından onaylanan sınavlardan birinden, İngilizce dilinde 80 ve üzeri puan almaları gerekmektedir.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce)

Prof., Doç., Yrd. Doç.

1

İç Mimarlık ya da Mimarlık bölümleri lisans mezunu olmak. Adayların YÖK tarafından onaylanan sınavlardan birinden, İngilizce dilinde 80 ve üzeri puan almaları gerekmektedir.

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Prof., Doç., Yrd. Doç.

1

Yazılım veya Bilgisayar Mühendislik alanlarından Lisans derecesi almış olmak. Yazılım veya Bilgisayar Mühendisliklerinde lisansüstü derecesine sahip olmak. Adayların YÖK tarafından onaylanan sınavlardan birinden, İngilizce dilinde 80 ve üzeri puan almaları gerekmektedir.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Prof., Doç., Yrd. Doç.

1

Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendislik alanlarından Lisans derecesi almış olmak. Elektrik Makineleri, Enerji Sistemleri, Elektrik Tesisleri veya Elektrik- Elektronik Mühendisliklerinde lisansüstü derecesine sahip olmak. Adayların YÖK tarafından onaylanan sınavlardan birinden, İngilizce dilinde 80 ve üzeri puan almaları gerekmektedir.

Makine Mühendisliği (İngilizce)

Prof., Doç., Yrd. Doç.

1

Makine Mühendislik alanlarından Lisans derecesi almış olmak. Makine Teorisi, Sistem Dinamiği, Robotik, Kontrol, Bilgisayar Destekli Üretim konularında veya Makine Mühendisliğinde lisansüstü derecesine sahip olmak. Adayların YÖK tarafından onaylanan sınavlardan birinden, İngilizce dilinde 80 ve üzeri puan almaları gerekmektedir.

İnşaat Mühendisliği (İngilizce)

Prof., Doç., Yrd. Doç.

2

Lisans eğitimini İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlamış olmak. Lisansüstü eğitimini Çelik, Betonarme, Yapı, Deprem veya İnşaat Mühendisliği alanlarında yapmış olmak. Adayların YÖK tarafından onaylanan sınavlardan birinden, İngilizce dilinde 80 ve üzeri puan almaları gerekmektedir.

Endüstri Mühendisliği (Türkçe)

Yrd. Doç.

1

Mühendislik alanlarından Lisans derecesi almış olmak. Lisansüstü derecelerini Endüstri Mühendisliği veya Yöneylem Araştırması programlarından almış olmak. Adayların YÖK tarafından onaylanan sınavlardan birinden, İngilizce dilinde 70 ve üzeri puan almaları gerekmektedir.

Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında uzmanlığını almış olmak.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Yardımcı Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak.

Ameliyathane Hizmetleri

Yardımcı Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlığını almış olmak.

İlk ve Acil Yardım

Yardımcı Doçent

2

Tıp Fakültesi mezunu olup, Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlığını almış olmak.

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Yrd. Doç.

 1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Histoloji ve Embriyoloji alanında çalışmalar yapmış olmak, ilgili alanda ders verebilecek seviyede olmak.

Anatomi

Prof., Doç., Yrd. Doç.

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak.

Anatomi alanında çalışmalar yapmış ve ders verecek seviyede olmak.

Tıbbi Biyoloji

Yrd. Doç.

1

Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında daha önce
Üniversitelerde ders vermiş olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Prof., Yrd. Doç.

3

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doç., Yrd. Doç.

4

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Yrd. Doç.

1

Tıp Fakültesi Mezunu olmak, Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.

İç Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

Tıp Fakültesi Mezunu olmak, Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.

Üroloji

Yrd. Doç.

3

Tıp Fakültesi Mezunu olmak, Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Sağlığı ve Hastalıkları

Prof., Yrd. Doç.

2

Tıp Fakültesi Mezunu olmak, Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Prof., Yrd. Doç.

3

Tıp Fakültesi Mezunu olmak, Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları

Prof., Yrd. Doç.

3

Tıp Fakültesi Mezunu olmak, Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.

Ortopedi ve Travmatoloji

Doç.

2

Tıp Fakültesi Mezunu olmak, Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doç.

1

Tıp Fakültesi Mezunu olmak, Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.

Kalp ve Damar Cerrahisi

Yrd. Doç.

2

Tıp Fakültesi Mezunu olmak, Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Yrd. Doç.

1

Tıp Fakültesi Mezunu olmak, Tıpta Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak.

Uygulamalı Bilimler

 

Doç.

1

“Veri Bilimi” alanında uygulamalı sektörel veya akademik çalışmalar yapmış olmak.

Sosyal Bilimler alanında doktora yapmış olmak.

Doç.

1

İktisadi Gelişme alanında Doçent olmak. Uygulama tecrübesi (sektörde veya bürokraside ) tercih nedenidir.

Yrd. Doç.

1

Kalite sistemleri ve “Toplam Kalite Yönetimi” alanında tecrübeli olmak.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.