1. HABERLER

  2. İLAN

  3. AKADEMİK İLANLAR

  4. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğünden:

A+A-

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Koşulları:

• Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları, 5772 sayılı Kanun uyarınca İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi tarafından belirlenen “Atama-Terfi Kriterleri’ni ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.

Bütün Kadrolar için Gerekli Başvuru Belgeleri:

• Başvuru dilekçesi;

• YÖK formatında detaylı özgeçmiş ve yayın listesi; (Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümündeki YÖK Formatındaki özgeçmişin doldurulması gerekmektedir.)

• Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının noter tasdikli örneği;

• Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği;

• YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği;

• Nüfus cüzdanı fotokopisi;

• 2 adet vesikalık fotoğraf;

• Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Profesör kadrolarına başvuranların yayın dosyalarındaki eserlerden biri “başlıca araştırma eseri” olarak belirtilmelidir.

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Adresi:

• Başvurular, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

Unvan

Kadro Sayısı

Özel Şart

Diş Hekimliği

Endodonti Anabilim Dalı

Prof.Dr.

1

Endodonti alanında ulusal ve uluslararası tecrübeye sahip olmak.

Periodontoloji Anabilim Dalı

Doç.Dr.

1

Diş Hekimliği mezunu olup, Periodontoloji alanında uzmanlığını almış olmak.

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Doç.Dr.

1

Diş Hekimliği mezunu olup, Ağız Diş Çene Cerrahisi alanında uzmanlığını almış olmak.

Periodontoloji Anabilim Dalı

Yrd.Doç.

2

Diş Hekimliği mezunu olup, Periodontoloji alanında uzmanlığını almış olmak.

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Yrd. Doç.

1

Diş Hekimliği mezunu olup, Protetik Diş Tedavisi alanında uzmanlığını almış olmak.

Eczacılık

Famasötik Kimya Anabilim Dalı

Prof.Dr./ Yrd. Doç.

2

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Yurtdışı ve Yurtiçi Farmasötik Kimya alanında gerek eğitim gerekse araştırma deneyimine sahip olmak.

Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Yrd.Doç.Dr.

1

Biyoloji bölümü mezunu olmak.

Farmasötik Botanik Anabilim Dalı

Yrd.Doç.Dr.

1

Biyoloji bölümü veya Eczacılık Fakültesi mezunu, Biyoloji veya botanik alanında yüksek lisans yapmış olmak, doğal ürünler kimyası konusunda doktora yapmış olmak.

Analitik Kimya Anabilim Dalı

Yrd.Doç.Dr.

1

Üniversitelerin Kimya Dalından mezun olmak, doğal ürünlerin analizlerinde LC-MS cihazı kullanımı konusunda uzman olmak.

Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Yrd.Doç.Dr.

1

Biyoloji bölümü veya Eczacılık Fakültesi mezunu, Mikrobiyoloji alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

Hukuk

Ticaret Hukuku

Yrd.Doç./Doç./Prof.

1

Özel Hukuk alanında uzmanlaşmış olmak.

Medeni Hukuku

Yrd.Doç./Doç./Prof.

1

Özel Hukuk alanında uzmanlaşmış olmak.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Yrd.Doç./Doç./Prof.

1

Özel Hukuk alanında uzmanlaşmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Endüstri Mühendisliği (İngilizce/Türkçe)

Prof./Doç./Yrd.Doç.

1

Mühendislik alanlarından Lisans derecesi almış olmak.

Mimarlık (İngilizce/Türkçe)

Doç./Yrd. Doç.

2

Mimarlık Lisans mezunu olmak.

İnşaat Mühendisliği (İngilizce/Türkçe)

Doç./Yrd. Doç.

2

Lisans eğitimini İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlamış olmak.

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler

Psikoloji

Prof.Dr., Doç.Dr.

2

Doktora çalışmalarını Gelişim Sosyal, Deneysel, veya Endüstri / Örgüt  Psikolojisi alanında  almış olmak.

Ekonomi

Prof.Dr.

1

Çalışma Ekonomisi alanında uzmanlaşmış olmak.

Ekonomi

Yrd.Doç.Dr.

1

Adayların Mikroiktisat, Oyun Teorisi, Endüstriyel Organizasyon, Kamu Maliyesi vb. bir alanda uzmanlaşmış olmaları bu alanda İngilizce ders verebiliyor olmaları beklenmektedir. Ayrıca adayların Üniversitemizce belirlenerek web sitemizde ilan edilmiş olan Yardımcı Doçentliğe atanmak üzere olan asgari koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir.

İşletme

Yrd.Doç.

1

Adayların Yönetim ve Organizasyon alanında uzmanlaşmış olmaları ve bu alanda İngilizce ders verebiliyor olmaları beklenmektedir. Ayrıca adayların Üniversitemizce belirlenerek web sitesinde ilan edilmiş Yardımcı Doçentliğe atanmak için gerekli asgari koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir.

İşletme

Yrd.Doç.

1

Adayların İstatistik, Sayısal Yöntemler, Ekonometri vb. bir alanda uzmanlaşmış olmaları ve bu alanda İngilizce ders verebiliyor olmaları beklenmektedir. Ayrıca adayların Üniversitemizce belirlenerek web sitesinde ilan edilmiş olan Yardımcı Doçentliğe atanmak için gerekli asgari koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir.

Sosyal Bilimler

Yrd.Doç.

1

Yakın Çağ Tarihi alanında doktora derecesi almış olmak

Psikoloji

Yrd.Doç.Dr.

1

Gelişim, Sosyal Deneysel, Endüstri Örgüt Psikolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Uluslararası Lojistik Yönetimi

Yrd.Doç.Dr.

1

Tedarik Zinciri ve Lojistik ile ilgili dersleri İngilizce olarak verebilmek. Endüstri Mühendisliğin ya da Operasyonel Araştırma alanında doktora mezunu olmak.

Uluslararası Ticaret

Yrd.Doç.Dr.

1

Pazarlama ya da Yönetim ve Organizasyon ile ilgili dersleri İngilizce olarak verebilmek, İşletme alanında doktora mezunu olmak.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Prof.Dr.

1

Biyoistatistik dersleri vermiş olmak/Biyoistatistik alanında projelerde görev almış ve/veya yayın yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İlk ve Acil Yardım

Yrd. Doç.

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlığını almış olmak

Anestezi

Yrd. Doç.

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlığını almış olmak.

Fizyoterapi

Yrd. Doç.

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlığını almış olmak.

İlk ve Acil Yardım

Yrd. Doç.

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Genel Cerrahi alanında uzmanlığını almış olmak.

Ameliyathane Hizmetleri

Yrd. Doç.

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Genel Cerrahi alanında uzmanlığını almış olmak.

Radyoterapi

Yrd. Doç.

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Üroloji alanında uzmanlığını almış olmak.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Yrd. Doç.

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Üroloji alanında uzmanlığını almış olmak.

Elektronörofizyoloji

Yrd. Doç.

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Kardiyoloji alanında uzmanlığını almış olmak.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Yrd. Doç.

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Nükleer Tıp alanında uzmanlığını almış olmak.

Fizyoterapi

Yrd. Doç.

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Kardiyoloji alanında uzmanlığını almış olmak.

Anestezi

Yrd. Doç.

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Kardiyoloji alanında uzmanlığını almış olmak.

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

Yrd. Doç.

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Dermatoloji alanında uzmanlığını almış olmak.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Yrd. Doç

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak.

Tıp

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Prof.Dr.

1

Radyasyon Onkolojisi alanında uzmanlığını almış olmak.

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Doç.Dr.

1

Genel Cerrahi alanında Uzmanlığını almış olmak.

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Doç.Dr.

1

Kalp ve Damar Cerrahisi alanında uzmanlığını almış olmak.

3154

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.