1. HABERLER

  2. İLAN

  3. AKADEMİK İLANLAR

  4. İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

A+A-

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 15.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği"nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır.

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Ünvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.

2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3-Özgeçmiş,

4-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5-Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

6-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

7-Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

8-ALES Belgesi

9-2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10-Yabancı Dil Belgesi

11-Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

12-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)

13-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1-Dilekçe (http://yabancidiller.istanbul.edu.tr/ Web sitesinde yayınlanan Başvuru formu ve Dilekçe örneği doldurarak ilana müracaat etmesi gerekmektedir.

2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3-Özgeçmiş,

4-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5-Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

6-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

7-Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

8-ALES Belgesi

9-2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10-Yabancı Dil Belgesi

11-Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

12-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile

ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)

13-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1-Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Ünvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.

2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3-Özgeçmiş,

4-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5-Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

6-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

7-Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

8-ALES Belgesi

9-2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10-Yabancı Dil Belgesi

11-Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge)

12-Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

13-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile

ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)

14-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ : 18.04.2019

SON BAŞVURU TARİHİ : 02.05.2019

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 06.05.2019

GİRİŞ SINAV TARİHİ : 13.05.2019

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 15.05.2019

ÖNEMLİ NOTLAR

1-Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

2-Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

3-İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

4-İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli

başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

5-Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

6-Sınavlar aynı saatte olacağından dolayı Müracaat edecek Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya

başvuran adayların her iki başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. (Birden fazla kadro ilanı olması durumunda)

7- İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli

başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.

8-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

9-İdarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.

10- İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

*Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.

Duyurulur.

ÜNVANI

İLANIN

ÇIKILACAĞI

BİRİM

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/

PROGRAM

KADRO

SAYISI

BAŞVURU

ŞEKLİ

SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET ADRESİ

BAŞVURU YERİ

İLAN ÖZEL ŞART

KADRO

DERECESİ

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(Uygulamalı

Birim)

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

TIBBİ PATOLOJİ

2

ŞAHSEN/

POSTA

http://istanbultip.istanbul.edu.tr/tr/_

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı

Tıbbi Patoloji Uzmanlığını almış olmak.

1

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(Uygulamalı

Birim)

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GENEL CERRAHİ

1

ŞAHSEN/

POSTA

http://istanbultip.istanbul.edu.tr/tr/_

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı

Genel Cerrahi Uzmanlığını almış olup, Endokrin

Cerrahisi alanında

deneyimli olmak.

6

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(Uygulamalı

Birim)

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GÖĞÜS

CERRAHİSİ

1

ŞAHSEN/

POSTA

http://istanbultip.istanbul.edu.tr/tr/_

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı

Göğüs Cerrahisi Uzmanlığını almış olmak.

6

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(Uygulamalı

Birim)

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP

BİLİMLERİ

KARDİYOLOJİ

1

ŞAHSEN/

POSTA

http://istanbultip.istanbul.edu.tr/tr/_

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı

Kardiyoloji

Uzmanlığını almış olmak.

6

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(Uygulamalı

Birim)

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP

BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI

VE HASTALIKLARI

1

ŞAHSEN/

POSTA

http://istanbultip.istanbul.edu.tr/tr/_

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı

Çocuk Metabolizma Hastalıkları Yan Dal Uzmanlığını almış

olmak.

6

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(Uygulamalı

Birim)

DİŞHEKİMLİĞİ

FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ

1

ŞAHSEN/

POSTA

http://dishekimligi.istanbul.edu.tr/tr/_

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı

Protetik Diş Tedavisi Programında Doktora Eğitimini tamamlamış

olmak.

4

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(Uygulamalı

Birim)

ONKOLOJİ

ENSTİTÜSÜ

 

KLİNİK ONKOLOJİ

1

ŞAHSEN/

POSTA

http://onkoloji.istanbul.edu.tr/tr/_

Onkoloji Enstitüsü Müdürlüğü

Radyasyon Onkolojisi Uzmanlığını almış

olmak.

6

ÖĞRETİM

GÖREVLİSİ

(Ders

Verecek)

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

  

1

ŞAHSEN/

POSTA

http://yabancidiller.istanbul.edu.tr/tr/_

Yabancı Diller

Yüksekokulu Müdürlüğü

Türkçe Eğitimi,

Türkçe Öğretmenliği

veya Dilbilim

Bölümlerinden Lisans mezunu olup, Türkçe Eğitimi, Türkçe Öğretmenliği veya Dilbilim Bölümünde Tezli Yüksek Lisans Eğitimini tamamlamış ve Lisans mezuniyeti sonrası

Yükseköğretim Kurumları alanında en az 5(beş) yıllık eğitim-öğretim deneyimine sahip olmak.

6

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

EDEBİYAT

FAKÜLTESİ

TAŞINABİLİR

KÜLTÜR

VARLIKLARIN

I KORUMA VE ONARIMI

GENEL KORUMA

VE ONARIMI

1

ŞAHSEN/

POSTA

http://edebiyat.istanbul.edu.tr/tr/_

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun

50/d maddesi

uyarınca

Taşınabilir Kültür

Varlıklarını Koruma

ve Onarım Bölümü Lisans Mezunu olup, Taşınabilir Kültür

Varlıklarını Koruma

ve Onarım Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi

yapıyor olmak.

5

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

MİMARLIK

FAKÜLTESİ

MİMARLIK

MİMARLIK

1

ŞAHSEN/

POSTA

http://mimarlik.istanbul.edu.tr/tr/_

Mimarlık Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun

50/d maddesi

uyarınca

Mimarlık Lisans

Mezunu olup,

Mimarlık alanında

Tezli Yüksek Lisans

Eğitimi yapıyor olmak.

5

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

MİMARLIK

FAKÜLTESİ

İÇ MİMARLIK

İÇ MİMARLIK

1

ŞAHSEN/

POSTA

http://mimarlik.istanbul.edu.tr/tr/_

Mimarlık Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun

50/d maddesi

uyarınca

Mimarlık veya İç Mimarlık Lisans

Mezunu olup,

Mimarlık veya İç Mimarlık alanında

Tezli Yüksek Lisans

eğitimi yapıyor olmak.

5

ARAŞTIRMA

GÖREVLİSİ

MİMARLIK

FAKÜLTESİ

ŞEHİR VE

BÖLGE

PLANLAMA

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

1

ŞAHSEN/

POSTA

http://mimarlik.istanbul.edu.tr/tr/_

Mimarlık Fakültesi Dekanlığı

2547 Sayılı Kanunun

50/d maddesi

uyarınca

Şehir ve Bölge

Planlama alanında

Tezli Yüksek Lisans

eğitimi yapıyor olmak.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.