1. HABERLER

  2. İLAN

  3. AKADEMİK İLANLAR

  4. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı.

A+A-

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

No

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Drc.

Adet

Nitelik

1

Eczacılık

Temel Eczacılık Bilimleri

Analitik Kimya

Doçent

2

1

Analitik Kimya alanında Doktora yapmış olmak. Kimya bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Elektrokimyasal Biyosensörler konusunda yayınlanmış araştırmaları olmak.

2

İktisadi ve İdari Bilimler

Uluslararası İlişkiler

Devletler Hukuku

Profesör

1

1

Doçentliğini Milletlerarası Kamu Hukuku Bilim alanından almış olmak, Uluslararası Hukukta Başarısız Devletler ve Uluslararası Hukukta Vatandaşlık konularında çalışma yapmış olmak.

3

İktisadi ve İdari Bilimler

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği

Doçent

1

1

Doçentliğini Avrupa Birliği Bilim alanından almış olmak, Avrupa Birliği'nde Siyasi Entegrasyon Modelleri ve Farklılaştırılmış Entegrasyon konularında çalışma yapmış olmak.

4

İktisadi ve İdari Bilimler

İşletme

Ticaret Hukuku

Doçent

1

1

Doçentliğini Ticaret Hukuku Bilim alanından almış olmak, Şirketler Hukukunda Yönetim Kurulu, Ticari İşletme Hukukunda Acentelik ve Rekabet Hukuku alanlarından çalışma yapmış olmak.

5

İktisadi ve İdari Bilimler

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

1

1

Doçentliğini Yönetim ve Strateji Bilim alanından almış olmak, Yetkinliğe Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri konularında çalışma yapmış olmak.

6

İktisadi ve İdari Bilimler

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

1

1

Doçentliğini Yönetim ve Strateji Bilim alanından almış olmak, Örgüt Geliştirme, Örgüt Kültürü, Yönetim ve Girişimcilik alanlarında çalışma yapmış olmak

7

İslami İlimler

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri

Doçent

1

1

Yahudi Ahit Geleneğinde Nuh Kanunları ve Nuhilik konusunda çalışma yapmış olmak.

8

İslami İlimler

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Doçent

1

1

İslam Hukuk Düşüncesinde Maslahat ve İslam Hukukunda Rehin konularında çalışma yapmış olmak.

9

Mühendislik ve Mimarlık

Harita Mühendisliği

Uzaktan Algılama

Profesör*

1

1

GPS Destekli Havai Nirengi konusunda çalışmış olmak ve Uzaktan Algılama, CBS, GPS ve Fotogrametri alanlarında akademik çalışmaları ve yayınları bulunmak.

10

Mühendislik ve Mimarlık

Mühendislik Bilimleri

Mühendislik Bilimleri

Doçent

1

1

Organik Optoelektronik Sistemler ( OLED, DSSC, Perovskite Güneş Hücreleri) alanında çalışmaları olmak.

11

Sağlık Bilimleri

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

Doçent

1

1

Doktorasını ve Doçentliğini Beslenme ve Diyetetik alanından almış olmak ve Gastroözofageal Reflü, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı, Anemi ve Depresyonda Beslenme konularında çalışmalar yapmış olmak.

12

Sanat ve Tasarım

Görsel İletişim Tasarımı

Görsel İletişim Tasarımı

Yardımcı Doçent

3

1

İletişim Fakültesi lisans mezunu olmak. Gazetecilik alanında Kültürlerarası İletişim konusunda doktora yapmış olmak, KAÇD-Sosyal Medya ve Medya Eğitimi üzerine yayın yapmak.

13

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Bilgi ve Belge Yönetimi

Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi

Yardımcı Doçent

2

1

Bilimetri ve Bibliyometri ile Dilsel Değişkenlerle Çok Kriterli Karar Destek Sistemleri üzerine çalışmaları olmak.

14

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Deneysel Ülseratif Colit Modelinde Strontium Chloride kullanımı konusunda uluslararası hakemli dergilerde yayını olmak.

15

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Yardımcı** Doçent

1

1

Fizyoloji (Tıp) alanında doktora derecesine sahip olmak. En az 1 (bir) yurtdışı deneyimi olmak. Deney hayvanlarında kanser modelleri ve iyon kanalları konularında uluslararası hakemli dergilerde yayınları olmak. Deney hayvanları kullanım ve eğitici sertifikaları olmak.

16

Turizm

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Turizm Rehberliği

Profesör

1

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenimini Turizm İşletmeciliği alanında yapmış olmak, Turizm alanında Doçent unvanı almış ve Kültürel Mirasın Turizmde Değerlendirilmesi, Türk El Sanatlarının Turizmde Değerlendirilmesi, Turizmde Pazarlama Bilgi Sistemleri üzerine çalışmalar yapmış olmak, Turist Rehberliği Ruhsatnamesine sahip olmak.

17

Turizm

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Doçent*

1

1

Doktora öğrenimini Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış olmak, Gıda Mühendisliği Alanında Doçent Unvanı almış ve Gıda Maddelerinin Pişirilmesi İşleminin Modellenmesi, Geleneksel Gıdaların Üretilmesi, Unlu Mamullerin Formülasyonu üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Diğer Şartlar:

1 - 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.

2 - Profesör ve Doçent kadrosuna atama daimi statüde yapılacaktır.

3 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4 - Eczacılık Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının "Eczacılık Fakültesi mezunu" olması zorunludur.

5 - Profesör kadrolarına başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim dalını ve İlan Numarasını belirterek, ekinde Özgeçmiş, Noter tarafından veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 adet Fotoğraf ve Başlıca Araştırma Eserinin açıkça belirtildiği, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan Yayın Listesi ile birlikte, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (Altı) takım dosya ve 6 (Altı) adet CD'yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır.

6 - Doçent Kadrosuna başvuracaklar, Dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan Numarasını belirterek, ekinde Özgeçmiş, Noter tarafından veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 adet Fotoğraf ve Başlıca Araştırma Eserinin açıkça belirtildiği, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan Yayın Listesi ile birlikte, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (Dört) takım Dosya ve 4 (Dört) adet Cd'yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapacaklardır.

7 - Yardımcı Doçent Kadrolarına Başvuracaklar Dilekçelerine başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan Numarasını ve Sınava Gireceği Yabancı Dilini belirterek ekinde Özgeçmiş, Noter tarafından veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 adet Fotoğraf ve Yayın Listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (Dört) takım dosya ve 4 (Dört) adet Cd'yi ekleyerek ilgili birimlere şahsen başvuru yapacaklardır. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların Merkezi Yabancı Dil Sınavlarından belirli bir puan alınmış olsa bile, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (B) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca yapılacak olan Yabancı Dil Sınavında başarılı olmaları şarttır.

8 - İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. İletişim bilgileri ve ilgili mevzuat http://personel.ikc.edu.tr sitemizde bulunmaktadır. Üniversitemiz Senatosu'nca belirlenen, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları'na Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın http://www.yok.gov.tr/web/guest/atanma-kriterlerii internet sitesinden de ulaşılabilmektedir.

* Bu kadroya İngilizce Ders verme yeterliliğine sahip olduğunu belgelendirenler başvurabilir.

** Bu kadroya Tıp Fakültesi haricinde diğer fakülte mezunları da başvurabilir.

Not: Herhangi bir Kamu Kuruluşunda çalışanların (Daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı Hizmet Belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.