1. HABERLER

  2. İLAN

  3. AKADEMİK İLANLAR

  4. K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

A+A-

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, 657 sayılı kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen şartları sağlamaları kaydıyla öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat eden adayların başvuru dosyaları Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları sağladığı tespit edilen adayların müracaatları işleme alınacaktır.

Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamalar yapılmayacak ve ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecektir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

Profesör kadrosuna başvuracak adaylar 2547 sayılı Kanunun 26. maddesine, Doçent kadrosuna başvuracak adaylar 24. maddesine, Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar ise 23. maddesine uygun olarak;

www.ksu.edu.tr adresinde yayımlanan Başvuru formu ve ekinde öz geçmiş, yayın listesi, lisans, yüksek lisans, doktora / uzmanlık / sanatta yeterlik / doçentlik belgesi ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 1 adet fotoğraf ile yayınları kapsayan 1 adet fiziki dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren, Profesör kadrosu için 6 adet, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD ile birlikte Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için ilgili akademik birime şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Profesör kadrosuna başvuran adaylar eserlerinden birini başlıca eser olarak mutlaka belirteceklerdir.

Doçent kadrolarına başvuran adaylar, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarının 5/1 -c bendi uyarınca, 12.06.2018 tarihli ve 30449 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönetmeliğinin 10. Maddesinde yer alan usule göre Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak jüriler tarafından yapılacak sözlü sınavdan başarılı olmak zorundadır. Ancak, sözlü sınav sonucunda doçentlik unvanını kazananlar ile daha önce bir başka üniversiteye atanmak üzere başvurup sözlü sınavdan başarılı olan ve bu başarısını Üniversitelerarası Kurul tarafından kendisine verilen "Doçentlik Sözlü Sınavı Başarı Belgesi" ile ibraz eden adaylar için ayrıca bir başka sözlü sınav yapılmayacaktır.

BirimiUnvanıDereceAdetÖzel Şartlar
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Anabilim DalıDoçent11

Eğitimde mentorluk, etik ve okul yönetimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Anabilim 
Dalı
Dr.Öğr. Üyesi11

Soru yazma, geliştirme, ölçme ve değerlendirme üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim 
Dalı
Dr.Öğr. Üyesi11

Okul öncesi fen ve matematik eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim DalıDr.Öğr. Üyesi11

Üstün yetenekli öğrenciler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim DalıDr.Öğr. Üyesi11

Sınıf öğretmeni yetiştirme programı ve sınıf yönetimi alanında çalışma yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim DalıDoçent11

Normal doğum ve sezaryen doğum üzerine çalışma yapmış olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyodiagnostik Anabilim DalıDoçent11

Behçet hastalığına ilişkin radyolojik bulgular üzerine çalışmış olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim DalıDr.Öğr. Üyesi11

Jinekomastisi olan çocuklarda psikopatolojik sorunlar üzerinde çalışmış olmak ve bilişsel davranışçı terapi ve süpervizyon eğitimi sertifikası 
bulunmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon 
Hastalıkları Anabilim Dalı
Dr.Öğr. Üyesi11

Hastane enfeksiyonları ve HİV enfeksiyonları üzerinde çalışmaları 
olmak.

Dahili Tıp Bilimleri 
Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Dr.Öğr. Üyesi11

Prediyabet ve maskeli hipertansiyon alanında çalışmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Tarih Bölümü Eski Çağ 
Tarihi Anabilim Dalı
Doçent11

Eski çağ tarihinde yönetim anlayışı 
üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Coğrafya BölümüFiziki 
Coğrafya AnabilimDalı
Dr.Öğr. 
Üyesi
11

Jeomorfoloji, heyelan tehlikesi ve riski 
konularında çalışmış olmak.

Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü Yeni Türk Dili Anabilim Dalı
Dr.Öğr. Üyesi11

Anadolu ağızlarının söz varlığı ve yer 
adları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ
Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim 
Dalı
Profesör11

Parçalı ve lojistik regresyon konularında çalışmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İslam Tarihi ve Sanatları 
Bölümü Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Anabilim Dalı
Dr.Öğr.Üyesi11

İslam'ın ilk dönemi sosyal hayat ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Beslenme ve Diyetetik Anabilim DalıDr.Öğr. Üyesi11

Moleküler biyokimya ile ilgili çalışmaları bulunmak ve mediterranean fever geni üzerine araştırma yapmış 
olmak.

Hemşirelik Bölümü 
Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı
Dr.Öğr. Üyesi11

Hemşirelik lisans mezunu olup 
doktorasını yönetim ve organizasyon alanında yapış olmak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim 
Dalı
Dr.Öğr. Üyesi11

Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olup alanında doktora yapmış olmak. Kas iskelet sistemi ağrıları üzerine çalışma yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim 
Dalı
Profesör11

Yönetimde güncel konularda çalışmalar yapmış olmak.

Sosyal Hizmet Bölümü 
Sosyal Hizmet Anabilim Dalı
Doçent11

Üstün yetenekli çocuklar ve hizmet 
kalite standartları konularında çalışma yapmış olmak.

Kamu Yönetimi Bölümü 
Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı
Dr.Öğr. Üyesi11

Sivil itaatsizlik ve vicdani reddin hukuki yönü üzerine çalışmış olmak.

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
Jeoloji Mühendisliği 
Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı
Profesör11

Ostrakod ve planktonik foraminifer konularında çalışma yapmış olmak.

Endüstri Mühendisliği Bölümü Endüstri Mühendisliği Anabilim DalıDr.Öğr. Üyesi11

Endüstri mühendisliği alanında doktora yapmış olup, tedarik zinciri yönetiminin dijital dönüşümüne ilişkin 
çalışmalar yapmış olmak.

Makine Mühendisliği Bölümü Mekanik Anabilim DalıDr.Öğr. Üyesi11

Makine mühendisliği alanında doktora yapmış olup, çarpışma mekaniği ve dijital görüntü korelasyonu üzerine 
çalışmaları olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Spor Yöneticiliği Bölümü 
Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı
Dr.Öğr. Üyesi11

Spor yönetimi alanında kriz yönetimi konusunda çalışmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Klinik Bilimler Bölümü 
Periodontoloji Anabilim Dalı
Dr.Öğr. Üyesi11

Generalize agresif periodontitisli 
hastalarda resistin seviyesi ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Klinik Bilimler Bölümü 
Periodontoloji Anabilim Dalı
Dr.Öğr. Üyesi11

Periodontitis ve obezitenin oksidatif 
stres üzerine etkileri ile ilgili çalışma yapmış olmak.

TÜRKOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU
Gıda İşleme Bölümü Gıda Teknolojisi ProgramıDr.Öğr. Üyesi11

Gıda mühendisliği lisans mezunu olup yüksek lisans ve doktorasını aynı alanda yapmış olmak, mikotoksinler ve coğrafi işaretli ürünler konularında çalışmış olmak.

AFŞİN SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Anabilim DalıDr.Öğr. Üyesi11

Hemşirelik alanında doktora yapmış olmak, palyatif bakım ile ilgili çalışmaları bulunmak.

Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Anabilim DalıDr.Öğr. Üyesi11

Hemşirelik alanında doktora yapmış olmak, kalp cerrahisi ve tamamlayıcı tıp konusunda çalışmaları bulunmak.

KAHRAMANMARAŞ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 
Programı
Dr.Öğr. Üyesi11

Tesir kesiti hesaplamaları ve astrofiziksel s-faktör formülleri ile ilgili çalışmaları olmak.

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Yönetim ve Organizasyon 
Bilimi İşletme Yönetimi Programı
Dr.Öğr. Üyesi11

Gıda ürünlerinde elektronik ticaret 
uygulamaları konusunda çalışmış olmak.

Yönetim ve Organizasyon Bölümü Lojistik ProgramıDr.Öğr. Üyesi11

Avrupa Birliği karar alma süreçlerinde 
grup erişimi konusunda çalışmaları olmak.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.