1. HABERLER

  2. KARAR

  3. YARGI KARARLARI

  4. Kazanılmış aylığı göre verilen yeşil pasaporta, iptal kararı
Kazanılmış aylığı göre verilen yeşil pasaporta, iptal kararı

Kazanılmış aylığı göre verilen yeşil pasaporta, iptal kararı

Danıştay, yeşil pasaport verilmesinde, kazanılmış hak aylığını esas alarak karar veren İdare Mahkemesi kararını bozdu.

A+A-

- Kadro derecesi 5, kazanılmış hak aylığı 2 olan bir yoklama memuru, yeşil pasaport verilmesi yönünde kurumuna başvurusu yapmış ancak bu başvurusu reddedilmiştir.

- Memur, yeşil pasaport verilmemesi yönündeki işlemi dava etmiş ve İstanbul İdare Mahkemesi, davacının ilerleyebileceği bir kadro derecesi olmadığından, kazanılmış hak aylığına bakarak, idarenin işlemini iptal etmiştir.

- İdare kararı temyiz etmemiş ve karar kesinleşmişti.r

- Maliye Bakanlığı, 2577 sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince Danıştay Başsavcılığına başvurmuş ve karar düzeltmesi talebinde bulunmuştur. Savcılık uygun görmüş ve dosyayı Danıştay 10. Dairesi incelemiştir. Danıştay 10. Dairesi, yeşil pasaport verilmesinde kadro derecesine bakılmasını öngören kanun hükmüne atıfta bulunmuş ve idare mahkemesinin kararının bozmuştur.

İŞTE MAHKEME KARARI

Resmi Gazete

20 Şubat 2014 -Sayı : 28919

DANIŞTAY KARARI

Danıştay Onuncu Daire Başkanlığından:

Esas No: 2009/12010

Karar No: 2013/8791

Kanun Yararına Temyiz Eden: Danıştay Başsavcılığı

Davacı: Nazife Kazancı

Rıhtım Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğü Bostancı/İSTANBUL

Davalı: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı/İSTANBUL

İstemin Özeti: Rıhtım Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğünde yoklama memuru olarak görev yapan davacının, tarafına hususi damgalı pasaport verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 25.2.2008 tarih ve 4150 sayılı işlemin iptaline karar veren İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nin 19.2.2009 tarih ve E:2008/767, K:2009/321 sayılı kararının, Maliye Bakanlığının başvurusu üzerine Danıştay Başsavcılığı tarafından 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 51.maddesi uyarınca kanun yararına bozulması istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi: Ahmet Faruk Özer

Düşüncesi: Uyuşmazlıkta, davacının fiilen 5. dereceli bir kadroda görev yapması nedeniyle, hususi damgalı pasaport alma koşullarını taşımadığı açıktır.

Bu nedenle; davacının hizmet süresi ve öğrenim durumu nedeniyle kazanılmış hak aylık derecesinin 2. derece olduğu ve hususi damgalı pasaport alabilme şartını taşıdığı gerekçesiyle işlemin iptaline yönelik mahkeme kararının, 2577 sayılı Kanun'un 51.maddesine göre kanun yararına ve hükmün hukuki sonuçlarına etkili olmamak üzere bozulmasına karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince gereği görüşüldü:

Rıhtım Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğünde yoklama memuru olarak görev yapan davacının, tarafına hususi damgalı pasaport verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 25.2.2008 tarih ve 4150 sayılı işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır.

İstanbul 10. İdare Mahkemesince; her ne kadar davacı 5. derecedeki bir kadroda bulunmakta ise de, bu durumun davacının atanabileceği daha ileri derecede bir kadro bulunmamasından kaynaklandığı, davacının hizmet süresi ve öğrenim durumu nedeniyle kazanılmış hak aylık derecesinin 2. derece olduğu ve bu yönüyle davacının 5682 sayılı Yasa'nın hususi damgalı pasaport verilmesindeki derece şartını taşıdığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anılan mahkeme kararına karşı olağan kanun yollarından olan temyiz yoluna başvurulmamıştır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 51.maddesinde, bölge idare mahkemesi kararları ile idare ve vergi mahkemelerince ve Danıştayca ilk derece mahkemesi olarak verilip temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlardan niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade edenlerin, ilgili bakanlıkların göstereceği lüzum üzerine veya kendiliğinden Başsavcı tarafından kanun yararına temyiz olunabileceği, temyiz isteği yerinde görüldüğü takdirde kararın, kanun yararına bozulacağı, bozma kararının, daha önce kesinleşmiş olan mahkeme veya Danıştay kararının hukuki sonuçlarını kaldırmayacağı ve bozma kararının bir örneğinin ilgili bakanlığa gönderilip,Resmi Gazete'de yayımlanacağı kuralına yer verilmiştir.

Maliye Bakanlığı, davacının halihazırda 5. derece bir kadroda görev yaptığı ve 5682 sayılı Yasa'nın 14. maddesindeki, hususi damgalı pasaport alabilmek için gerekli şartları taşımadığını öne sürerek mahkeme kararının kanun yararına bozulması isteğiyle Danıştay Başsavcılığı'na başvurmuştur.

Danıştay Başsavcılığı, davacının 5. derece kadroda görev yapmasına karşılık, kazanılmış hak aylık derecesi esas alınarak, tarafına hususi damgalı pasaport verilmemesi yolundaki işlemin iptaline karar verilmesinde hukuki isabet bulunmadığını belirterek mahkeme kararını kanun yararına temyiz etmiştir.

5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 14. maddesinde, hususi damgalı pasaportlar; "Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle, sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir.

Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu nevi pasaport verilir." kuralı getirilmek suretiyle, hususi damgalı pasaportların kimlere verilebileceği belirlenmiştir.

Aktarılan Yasa hükmünden, hususi damgalı pasaportların fiilen birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda görev yapan Devlet memurları ile sözleşmeli çalıştırılan Devlet memurlarına ve diğer kamu görevlilerine verileceği anlaşılmaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden, Rıhtım Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğünde yoklama memuru olarak görev yapan davacının, tarafına hususi damgalı pasaport verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun, 5. dereceli kadroda görev yaptığı ve 5682 sayılı Yasa'nın 14. maddesinin (A) bendinde sayılan şartları taşımadığı gerekçesiyle reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Davacının, halen beşinci dereceli kadroda Devlet memuru olarak görev yapması nedeniyle, 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 14. maddesinin (A) bendinde hususi damgalı pasaport alabilmek için sayılan şartları taşımadığı açıktır.

Bu durumda, davacının hususi damgalı pasaport verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemi iptal eden İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmadığından, mahkeme kararının kanun yararına bozulması gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, Danıştay Başsavcılığı tarafından yapılan kanun yararına temyiz isteminin kabulü ile İstanbul 10.İdare Mahkemesi'nin 19.2.2009 tarih ve E:2008/767, K:2009/321 sayılı kararının, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 51.maddesi uyarınca hükmün hukuki sonuçlarına etkili olmamak üzere kanun yararına bozulmasına, kararın birer örneğinin ilgili Maliye Bakanlığı ile Danıştay Başsavcılığına gönderilmesine ve kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasına, 9/12/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Memurlar.Net - Özel

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.