1. HABERLER

  2. İLAN

  3. AKADEMİK İLANLAR

  4. Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

A+A-

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYELERİ”ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda gösterilen Bölüm, Program ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

İLAN BAŞLAMA TARİHİ                  :  06.09.2016

İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru)   :  20.09.2016

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Profesörler İçin:

* Anabilim Dalını Belirten Dilekçe,

* YÖK Formatında Özgeçmiş,

* Nüfus Cüzdanı Sureti,

* Fotoğraf (2 Adet),

* Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Profesör kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı; Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya,

* İngilizce eğitim verebilmek için KPDS ya da YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimlerini İngilizcenin eğitim dili olduğu üniversitelerde veya İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak. (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler için geçerlidir.)

Doçentler İçin:

* Anabilim Dalını Belirten Dilekçe

* YÖK Formatında Özgeçmiş

* Nüfus Cüzdanı Sureti

* Fotoğraf (2 Adet),

* Noter Onaylı Diploma Fotokopileri, Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması, (Yurtdışından alınan diploma var ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi),

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,

* İngilizce eğitim verebilmek için KPDS ya da YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimlerini İngilizcenin eğitim dili olduğu üniversitelerde veya İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak. (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler için geçerlidir.)

Yardımcı Doçentler İçin:

* Anabilim Dalını Belirten Dilekçe

* YÖK Formatında Özgeçmiş

* Nüfus Cüzdanı Sureti, Fotoğraf (2 Adet),

* Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Yardımcı Doçent kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya.

* İngilizce eğitim verebilmek için KPDS ya da YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimlerini İngilizcenin eğitim dili olduğu üniversitelerde veya İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak. (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler için geçerlidir.)

Not: Adayların ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile veya eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

 

BÖLÜM/PROGRAM/ ANABİLİM DALI

FAKÜLTE

ÖĞRETİM ÜYESİ

SAYI

BAŞVURU ŞARTLARI

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı

Profesör

1

Program Geliştirme ve Uzaktan Eğitim konusunda deneyimli olmak.

Doçent

1

Doktora derecesini ya da Doçentlik unvanını Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ya da Eğitimde Psikolojik Hizmetler alanında almış olmak.

Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) Programı

Yardımcı Doçent

1

Eğitim Bilimleri alanında Doktora yapmış olmak, ders verme deneyimine sahip olmak.

Özel Eğitim Bölümü Özel Eğitim Öğretmenliği Programı

Doçent

1

Doçentlik unvanını Fen Bilgisi Eğitimi alanından almış olmak, üstün yeteneklilerde Fen Eğitimi alanında deneyimli olmak.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı

Profesör

2

İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dilbilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı alanlarından birinde Doktora derecesi ya da Doçentlik unvanı almış olmak, Lisansüstü düzeyde ders vermiş olmak.

Doçent

1

Güzel Sanatlar Fakültesi

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü

Yardımcı Doçent

1

Lisans ve/veya Yüksek Lisans eğitimini Resim ve/veya Çizgi Film ve Animasyon alanında yapmış olmak; Doktora ve/veya Sanatta Yeterlik Eğitimini Çizgi Film ve Animasyon Sanatı ve Film Üretimiyle ilgili alanlarda yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Gazetecilik Bölümü

Yardımcı Doçent

1

İletişim Bilimleri alanında Doktora yapmış olmak ve Gazetecilik, Film Eleştirmenliğiyle Sinema konularında çalışıyor olmak.

Yardımcı Doçent

1

Gazetecilik alanında Doktora yapmış olmak, Sosyal Medya ve Yeni Medya konularında çalışıyor olmak.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Profesör

1

Pazarlama Bilim Dalında uzman olmak ve yöneticilik deneyimine sahip olmak.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) Bölümü

Yardımcı Doçent

1

Halkla İlişkiler alanında Doktora yapmış olmak ve Kurumsal İletişim alanında çalışıyor olmak.

Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü

Doçent

1

Doktora çalışmasını Sinema ve TV Anabilim Dalında yapmış olmak, Kurmaca ve Belgesel Film Yönetmenliği yapmış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Profesör

1

Gelişim Psikolojisi alanında uzman olmak.

Profesör

1

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanında uzman olmak.

Yardımcı Doçent

2

Doktora derecesini Klinik Psikoloji alanında almış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Doktora derecesini Bilişsel Psikoloji alanında almış olmak.

Psikoloji (İngilizce) Bölümü

Doçent

1

Doçentlik unvanını Klinik Psikoloji alanında almış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Doktora derecesini Gelişim Psikolojisi alanında almış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Doktora derecesini Uygulamalı Psikoloji alanında almış olmak.

Sosyal Hizmet Bölümü

Yardımcı Doçent

1

Doktora derecesini Sosyal Hizmet alanında almış olmak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İktisat Bölümü

Yardımcı Doçent

1

İktisat alanında Doktora yapmış olmak, ilgili alanda çalışmalar yapmış olmak,

lisans ve/veya lisansüstü programlarda ders verme deneyimine sahip olmak.

İşletme Bölümü

Profesör

1

Pazarlama, Dijital Pazarlama ve Öğrenme Mobil Pazarlama alanında uzman olmak, İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Yardımcı Doçent

1

Doktora eğitimini Pazarlama alanında yapmış, Girişimcilik ve Yenilikçilik alanında çalışmalara sahip olmak ve İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Öğretim Üyesi

3

Doktora derecesini ve/veya Doçentlik unvanını Uluslararası İlişkiler ve/veya Siyaset Bilimi alanında almış olmak.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü

Yardımcı Doçent

1

Doktora derecesini İşletme (Yönetim ve Organizasyon) alanında almış olmak ve İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

İç Mimarlık Bölümü

Öğretim Üyesi

2

Mimari Tasarım, Malzeme veya Yapı Bilgisi alanında uzman olmak.

Mimarlık Bölümü

Öğretim Üyesi

2

Mimari Tasarım, Yapı Bilgisi ya da Mimarlık Tarihi uzmanı olmak.

Mimarlık (İngilizce) Bölümü

Yardımcı Doçent

3

Mimari Tasarım, Yapı Bilgisi ya da Mimarlık Tarihi uzmanı olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Profesör

1

Doktora derecesini ya da Doçentlik unvanını Bilgisayar Mühendisliği alanında almış olmak.

Doçent

1

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Profesör

1

Doçent

1

Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü

Yardımcı Doçent

1

Doktora derecesini Haberleşme alanında almış olmak.

Elektrik - Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Profesör ya da Doçent

1

Doktora derecesini ve/veya Doçentlik unvanını Elektronik Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ya da Elektrik Mühendisliği alanlarından birinden almış olmak.

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Profesör

2

Doktora derecesini ve/veya Doçentlik unvanını Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak.

Doçent

2

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Profesör ya da Doçent

1

Doktora derecesini ve/veya Doçentlik unvanını Mekanik alanında almış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Doktora derecesini Mekanik ve/veya Malzeme alanında almış olmak.

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Öğretim Üyesi

2

Doktora derecesini ve/veya Doçentlik unvanını Yazılım Mühendisliği ve/veya Bilgisayar Mühendisliği alanlarından birinden almış olmak

Öğretim Üyesi

1

Doktora derecesini ve/veya Doçentlik unvanını Fizik alanında almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Doçent

1

Doçentlik unvanını Anesteziyoloji alanında almış olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kulak Burun ve Boğaz Anabilim Dalı

Doçent

1

Doçentlik unvanını Kulak, Burun ve Boğaz alanında almış olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Patoloji Anabilim Dalı

Öğretim Üyesi

1

Patoloji uzmanı olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı

Öğretim Üyesi

1

Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanı olmak ve tercihen İngilizce ders verebilme yeterliliği olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Farmakoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Tıp Doktoru, Tıbbi Farmakoloji uzmanı olmak ya da Tıbbi Farmakoloji Doktorası yapmış olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Doçent

1

Doçentlik unvanını İç Hastalıkları alanında almış olmak

Öğretim Üyesi

1

Nefroloji Bilim Dalı uzmanı olmak ve tercihen İngilizce ders verebilme yeterliliği olmak.

Öğretim Üyesi

1

Hematoloji Bilim Dalı uzmanı olmak ve tercihen İngilizce ders verebilme yeterliliği olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyoloji Anabilim Dalı

Doçent

1

Doçentlik unvanını Radyodiagnostik alanında almış olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Doçent

1

Doçentlik unvanını Psikiyatri (Erişkin Psikiyatrisi) alanında almış olmak.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Fizyoloji Anabilim Dalı

Öğretim Üyesi

2

Tıp Doktoru, Tıbbi Fizyoloji uzmanı olmak ya da Tıbbi Fizyoloji Doktorası yapmış olmak.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı

Öğretim Üyesi

1

Tıp Doktoru ve Genetik uzmanı olmak ve tercihen İngilizce ders verebilme yeterliliği olmak.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Öğretim Üyesi

1

Tıp Doktoru ve Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı uzmanı olmak ve tercihen İngilizce ders verebilme yeterliliği olmak.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Öğretim Üyesi

1

Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı olmak.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Tıp Doktoru olup Tıp Eğitimi alanında çalışıyor olmak.

Hemşirelik Yüksekokulu

Hemşirelik Bölümü

Öğretim Üyesi

2

Doktora derecesini ve/veya Doçentlik unvanını Hemşirelik alanında almış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı

Yardımcı Doçent

1

Lisansüstü eğitimini İletişim ya da Halkla İlişkiler alanında yapmış ve en az iki yıl Havacılık sektöründe deneyimli olmak.

Rektörlüğe Bağlı Bölümler

Türk Dili Bölümü

Profesör

1

Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili Tarihi uzmanı olmak.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.