1. HABERLER

  2. İLAN

  3. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

A+A-

 

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Eczacılık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimler Fakültesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Tıp Fakültesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır.

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

ADRESLER

M.Ü.Rektörlüğü:Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Atatürk Eğit.Fak.: Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Beden Eğit.ve Spor Yük.Ok.: Anadolu Hisarı Kampüsü Anadoluhisarı / İSTANBUL

M.Ü.Eczacılık Fak.:Haydarpaşa Kampüsü Üsküdar/İSTANBUL

M.Ü.Fen Edeb.Fak.:Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.İktisat Fak. : Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.İlahiyat Fak.:Mahir İz Cad.Bağlarbaşı 34662 Üsküdar / İSTANBUL

M.Ü.İletişim Fak.: Nişantaşı Kampüsü Nişantaşı/Şişli/İSTANBUL

M.Ü.İşletme Fak.:Bahçelievler Kampüsü / Bahçelievler /İSTANBUL

M.Ü.Mühendislik Fak.: Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Sağ.Bil.Fak.: Kartal Devlet Hast.yanı E-5 Yanyol 34865 Cevizli-Kartal/İSTANBUL

M.Ü.Sosyal Bilimler Mes.Yük.Ok. : Beyazıt Kampüsü Eminönü-Fatih/İSTANBUL

M.Ü.Teknik Bilimler Mes.Yük.Ok. : Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Tıp Fak.: Haydarpaşa Kampüsü Üsküdar/İSTANBUL

M.Ü.Türkiyat Araş.Enst.: Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

 

 

ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ

BÖLÜM-ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Yab. Dil. Böl. - İngiliz Dili Eğitimi

Profesör

1

-

İlköğretim - Okul Öncesi Eğitimi

Profesör

1

Okulöncesi Alanında Program ve Yönetim Konusunda uzmanlaşmış olmak.

Güz. San. Eğit. - Müzik Eğitimi

Doçent

1

Doçentlik Unvanını Öğretmen

Yetiştirme alanında almış olmak.

Eğit. Bil. - Eğit. Yönetimi Tef. Plan. ve Eko.

Yardımcı Doçent

1

Eğitim ve insan kaynağı konusundaçalışmalar yapmış olmak.

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Spor Sağlık Bilimleri

Yardımcı Doçent

1

Engelli Sporcularla ilgili endeksli

çalışma ve yayını olmak.

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Farmakoloji

Doçent

1

Farmakoloji alanında Doktora

yapmış olmak.

Farmasötik Mikrobiyoloji

Yardımcı Doçent

1

Farmasötik Mikrobiyoloji alanında Doktora yapmış olmak.

Farmasötik Kimya

Yardımcı Doçent

1

Farmasötik Kimya alanında Doktora yapmış olmak.

Farmasötik Toksikoloji

Yardımcı Doçent

1

Farmasötik Toksikoloji alanında Doktora yapmış olmak.

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Mütercim Tercümanlık (Almanca)

Doçent

1

Doçentliğini Alman Dili ve

Edebiyatı Dilbilim alanında almış olmak.

 

İKTİSAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM - ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

İng. İkt. - İktisat Teorisi

Yardımcı Doçent

1

İktisat alanında doktora yapmış

olmak.

İstatistik

Yardımcı Doçent

1

İstatistik bölümü mezunu olmak,Yüksek Lisans ve Doktorasını istatistik alanında yapmış olmak.

İktisadi Gelişme ve Ulus. İkt.

Yardımcı Doçent

1

Uluslararası İktisat alanında Doktora yapmış olmak.

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Tasavvuf

Profesör

1

Alanında Doçent unvanı almış olmak.

İslam Felsefesi

Profesör

1

Alanında Doçent unvanı almış Olmak

Felsefe Tarihi

Doçent

1

Ahlak Felsefesi alanında çalışmaları olmak.

Din Felsefesi

Yardımcı Doçent

1

Felsefe ve Din Bilimleri Alanında Doktorası olmak.

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Kişilerarası İletişim

Yardımcı Doçent

1

Kişilerarası İletişimi Psikoloji

Danışmanlık açısından inceleyen Akademik Çalışmalar yapmış olmak.

Araştırma Yöntemleri

Yardımcı Doçent

1

Yüksek Lisans ve Doktorasını Halkla İlişkiler veya Gazetecilik Bölümünde yapmış olmak.

 

İŞLETME FAKÜLTESİ

BÖLÜM - ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

İşlt.Sayısal Yöntemler

Yardımcı Doçent

1

Sayısal Yöntemler dalında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.

İşlt.Yönetim ve Organizasyon

Yardımcı Doçent

1

Kalite Yönetimi alanında çalışmaları olmak.

İşlt.Muhasebe Finansman

Yardımcı Doçent

1

Muhasebe Finansman Bilim Dalında Doktora derecesine sahip olmak.

Kooperatifçilik

Yardımcı Doçent

1

Çalışma Ekonomisi Bilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak.

İng.İşlt.Muhasebe Finansman

Yardımcı Doçent

1

Doktorasını İngilizce Muhasebe Finansman dalında tamamlamış olmak.

İng.İşlt.İşletme Hukuku

Yardımcı Doçent

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

İşlt.Muhasebe Finansman

Yardımcı Doçent

1

Muhasebe Finansman Bilim Dalında Doktora derecesine sahip olmak.

İng.İşlt.Örgütsel Davranış

Yardımcı Doçent

1

Doktorasını Örgütsel Davranış alanında tamamlamış olmak.

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Malzeme Bilimi

Profesör

1

Biyomalzemeler, refrakterler ve demir-çelik Üretimi konularında yayınları bulunmak.

Bilgisayar Bilimleri

Yardımcı Doçent

1

Lisans veya Doktora derecesini Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanında almış olmak.

Bilgisayar Yazılımı

Yardımcı Doçent

1

Lisans veya Doktora derecesini Bilgisayar

Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri

alanında almış olmak.

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Beslenme ve Diyetetik

Yardımcı Doçent

1

Gıda Güvenliği ve Besin

Mikrobiyolojisi alanında

Doktora çalışması olmak.

 

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

PROGRAM

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Bankacılık ve Sigortacılık Prog.

Doçent

1

Muhasebe Finansman Bilim Dalında

Doktora unvanı almış olmak.

 

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

PROGRAM

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Basın ve Yayın Teknolojileri

Profesör

1

Matbaa Teknolojileri Eğitimi Bilim alanında Doçent unvanı almış olmak.

Elektrik ve Enerji

Doçent

1

Elektrik Teknolojileri Eğitimi Bilim alanında Doçent unvanı almış olmak

 

TIP FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

-

 

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Türk Dili ve Edebiyatı

Yardımcı Doçent

1

Azerbaycan Türkçesine hakim olmak, Özel olarak Azerbaycan-Türk Edebiyatı, genel olarak ise Türk Halkları Edebiyatına vakıf olmak,

 

7990/1-1

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.